Salland

Streek
Salland
Overijssel

overijssel_verdeeld_in_twente_salland_kop_van_overijssel.jpg

De provincie Overijssel is vanouds verdeeld in de regio's Twente, Kop van Overijssel (vroeger Land van Vollenhove geheten) en Salland - al het andere. Tegenwoordig is daarbinnen sprake van de subregio's IJsseldelta, Reestdal en Vechtdal. © www.entoen.nu

De provincie Overijssel is vanouds verdeeld in de regio's Twente, Kop van Overijssel (vroeger Land van Vollenhove geheten) en Salland - al het andere. Tegenwoordig is daarbinnen sprake van de subregio's IJsseldelta, Reestdal en Vechtdal. © www.entoen.nu

salland_drivers_uut.png

Op een zaterdag in april organiseren de Drivers Uut Salland (DUS) de Truckrun, een rit met ca. 180 trucks door de Sallandse dorpen om mensen met een beperking - als bijrijder - een onvergetelijke dag te bezorgen.

Op een zaterdag in april organiseren de Drivers Uut Salland (DUS) de Truckrun, een rit met ca. 180 trucks door de Sallandse dorpen om mensen met een beperking - als bijrijder - een onvergetelijke dag te bezorgen.

Salland

Terug naar boven

Status en ligging

Salland is een streek in het W en N van Overijssel. In principe behoort alles in Overijssel dat niet tot Twente en De Kop van Overijssel behoort, tot deze streek.

Tot de streek behoren in dat kader de huidige gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Staphorst, Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Raalte, Olst-Wijhe, Deventer en Hellendoorn, terwijl de gemeenten Twenterand en Rijssen-Holten geografisch gezien deels onder Salland vallen (namelijk met betrekking tot respectievelijk de voormalige gemeenten Den Ham en Holten. Bestuurlijk gezien maken beide gemeenten als geheel deel uit van het samenwerkingsverband 'gemeenschappelijke regeling Regio Twente').

Tenminste... Dat is de historische indeling (zie bijv. de alinea over de canons in het hoofdstuk Geschiedenis). Tegenwoordig zijn regio's nogal eens aan wijziging onderhevig, omdat er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, bijvoorbeeld van gemeenten, of op het gebied van toerisme en recreatie. Het valt ons in dat kader op dat veel regionale instellingen die 'Salland' in de naam / als werkgebied hebben, en landelijke instellingen met een afdeling of regio met die naam, tegenwoordig vaak alleen nog betrekking hebben op de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en evt. nog Zwolle. Zie daarvoor de vele links naar dit soort instellingen die wij elders op deze hebben opgenomen. De noordelijke delen worden er dus kennelijk steeds vaker niet meer toe gerekend. Die worden niet alleen in het kader van toeristische samenwerkingsverbanden, maar kennelijk ook in toenemende mate geografisch beschouwd als respectievelijk de streken/regio's IJsseldelta in het NW (= de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle), Reestdal (gelegen rond het riviertje de Reest), dat ook deels in Drenthe ligt, in het N, en Vechtdal (= de streek rond de Overijsselse Vecht, = de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen) in het NO.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Sallaand.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Salland op de site van de provincie Overijssel.

- Historische geografie van Salland.

- Canons* van gemeenten in de regio Salland.
* Een canon is een chronologisch overzicht van de geschiedenis van een plaats, streek of thema, in enkele tientallen onderwerpen ('vensters') gegroepeerd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 1981 begint de voorbereidingscommissie voor de ruilverkaveling in Salland-West met zijn werkzaamheden. Na bijna 30 jaar is de ruilverkaveling in 2010 afgerond. De regio is onder handen genomen op het gebied van landbouw, waterbeheer, natuurbeheer, toerisme en recreatie. 21 boerenbedrijven hebben alle grond bij hun woonhuis gekregen, wat een enorme verbetering voor de bedrijfsvoering is maar ook veel minder landbouwverkeersbewegingen oplevert. Ook zijn bedrijven verplaatst. Daarnaast is ruim 90 hectare extra grond omgezet voor natuurdoelen door middel van particulier natuurbeheer: in het Lierderbroek hebben boeren een vereniging opgezet die zich bezig houdt met het natuurbeheer. In het gebied is ook een smalle ecologische verbindingszone gekomen tussen de IJssel bij Windesheim via de landgoederenstrook bij Heino richting de natuur van het Vechtdal. Ook zijn recreatieve fietspaden aangelegd zodat mensen kunnen genieten van de natuur.

- In 2001 heeft in heel Overijssel een reeks gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden. Voor de regio Salland (en de Kop van Overijssel) vind je daarover nadere informatie in de Wet gemeentelijke herindeling West-Overijssel 2001.

Terug naar boven

Evenementen

- Op de Facebookpagina Sallandse Feesten en de bijbehorende website vind je informatie over o.a. festivals, dorpsfeesten, tentfeesten, zomerfeesten, feesten in discotheken en cafés, bands, DJ’s, feestlocaties, cateringbedrijven, verhuurbedrijven, feestwinkels en fotografen in Salland.

- In de natuurrijke omgeving van de Sallandse Heuvelrug rond Nijverdal is het al jaren genieten op de mooie, uitdagende trails over 25, 50 en 75 km tijdens SallandTrail (op een zaterdag in maart).

- De Wraak van Salland (maart) is een muzikale kroegentocht waarbij verschillende bands en artiesten strijden om winnaar te worden. Deelnemers treden op in verschillende horecagelegenheden in de streek. Met een grote diversiteit in repertoire en muziekstijlen is De Wraak er voor jong en ouder. Tevens is het de ultieme gelegenheid om jou en/of je band op de kaart te zetten. Zo staan verschillende oud- deelnemers van De Wraak al regelmatig op Sallandse en Nederlandse podia.

- Op een zaterdag in april organiseren de Drivers Uut Salland (DUS) de Truckrun, een rit met ca. 180 trucks door de Sallandse dorpen, om mensen met een beperking - als bijrijder - een onvergetelijke dag te bezorgen. Uiteraard is het ook voor toeschouwers een mooi gezicht om al die trucks voorbij te zien komen.

- Motorrijders kunnen de schoonheid van deze streek mooi ontdekken met de jaarlijkse toertochten van Motorclub Salland. Dat zijn de Paastoertocht op 1e paasdag (ca. 200 km), de Avonddriedaagse begin juli (ca. 100 km) en de Herfsttoertocht (ca. 200 km). Voor nadere informatie zie de activiteitenagenda van de club.

- De Strijd van Salland (tegen kanker) (op een zondag eind juni) is een evenement waarbij de routes worden uitgezet in klaverbladen. De speciaal voor dit evenement uitgezette routes brengen je langs de mooiste plekjes van de streek. Door het ‘klaverbladsysteem’ maak je kennis met alle windstreken van deze streek. Je kunt kiezen uit verschillende onderdelen: wandelen, hardlopen, steppen, toerfietsen en wielrennen. Per onderdeel worden er 4 uitdagende routes uitgezet in de vorm van een klaverblad. Het unieke aan het systeem is dat je zelf bepaalt hoeveel klaverbladen voor jou de uitdaging vormen. Jij kunt ook jouw uitdaging kiezen door te combineren, dat kan zelfs een combinatie zijn van de verschillende onderdelen. Je kunt dus zelf indelen hoeveel km’s je gaat maken, lopend en/of fietsend. Het evenement is een actie van Vereniging Heino Helpt om donaties te werven voor meer onderzoek naar hersenkanker.

- Uit alle hoeken van het land en zelfs uit Duitsland, België en Zwitserland komen wandelaars jaarlijks in de herfstvakantie (in 2019 voor de 12e keer) in groten getale naar Raalte om mee te doen aan de Sallandse Wandelvierdaagse. De wandeltochten gaan elke dag in een andere richting. Wandelen in een prachtig coulissenlandschap met o.a. de IJssel, Sallandse Heuvelrug, havezaten, landgoederen, kastelen, boerenland met gezond herfstig wandelweer. Blosje op de wangen, een lekkere kom soep en een gezellig weerkomen in de prachtige SW4D-tent. Doe mee, want: "Wandelen in Salland, wâh mooi!" Aldus de site van de organisatie. Volwassenen kunnen kiezen uit de afstanden 20/30/40 km, voor kinderen zijn er Kidsroutes van 8 km.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De website Echt Salland gaat over natuur, recreatie en cultuurhistorie in en om de bossen, vlaktes en heidelandschappen van deze streek. Zaken waar alle bewoners en bezoekers van dit prachtige gebied hun eigen ideeën over hebben. Mensen worden regelmatig uitgenodigd om mee te denken en praten over ontwikkelingen in deze streek. Via de website kun je je daarvoor aanmelden. Op de site wordt verslag gedaan van de resultaten en van wat de natuurbeheerders met de uitslagen doen. De website is een initiatief van Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuurmonumenten, maar aanverwante partijen uit de streek zijn welkom om zich hier ook bij aan te sluiten. - Nieuws van deze website op Facebook.

- Stichting Sallands Erfgoed zet zich in voor behoud van het streekeigen landschap van Salland.

- Natuurgebieden in Salland van Staatsbosbeheer.

- Natuurgebieden in Salland van Landschap Overijssel.

- Een gebied met on-Nederlandse vergezichten over grote golvende heidevelden en uitgestrekte bossen. Dat is Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug tussen Hellendoorn en Holten. Kenmerkende heuvels zijn de Hellendoornse Berg, de Haarlerberg, de Holterberg en de Koningsbelt. De laatste is het hoogst en reikt tot 75 meter boven zeeniveau. Het landschap is in een ver verleden gevormd door schuivend ijs, smeltend water en stuivend zand.

Het concept van de Heideboerderij kan de natuur op en vooral rond de Sallandse Heuvelrug verbeteren, mits wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke business case die aanvullend is op individuele verdienmodellen van natuurbeheerders, schaapherders, boeren en streekgebonden bedrijven. Daarnaast moet er een markefonds komen. Dit fonds is noodzakelijk om het gat te dichten tussen de verdiencapaciteit van bedrijven die zich primair richten op productie voor de wereldmarkt en bedrijven met een nadruk op maatschappelijke waarden. Dat is de conclusie van een verkenning van Wageningen University & Research naar de beste aanpak voor een Heideboerderij op de Sallandse Heuvelrug. In het concept van de Heideboerderij wordt samengewerkt tussen natuurbeheerders, schaapherders, boeren, streekgebonden bedrijven en bewoners als onderdeel van een nieuwe marke. Naast de elementen van het traditionele heidelandbouwsysteem komt daar op de Sallandse Heuvelrug natuurbehoud als belangrijk element bij. Een goede leefomgeving voor het in Nederland bijna uitgestorven korhoen is daarbij essentieel. Voor nadere informatie zie het rapport 'Naar een Heideboerderij en een nieuwe marke voor de Sallandse Heuvelrug' (2018) van de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research.

- Sinds 2016 maakt de overheid voor het agrarisch natuurbeheer geen afspraken meer met individuele grondgebruikers, maar alleen nog via een agrarisch collectief. ANV (Agrarische Natuurvereniging) Groen Salland is verbonden met het Collectief Midden Overijssel. De afspraken die gemaakt worden, gaan over de gewenste prestaties. Het agrarisch collectief ziet toe op de uitvoering in het gebied, controleert en sanctioneert indien nodig en regelt de betalingen. In het collectief zijn veldmedewerkers uit de deelnemende ANV's aanwezig. Zij coördineren bij de regionale uitvoering en helpen bij het maken van afspraken met de individuele deelnemers.

- Een stevige wandeling over de Holterberg? Lekker uitwaaien in het afwisselende waterlandschap langs de IJssel? Dwars door de historische Hanzestad Deventer en pittoreske dorpen zoals Raalte en Wijhe wandelen? Met het Wandelnetwerk Salland ontdek je de mooiste plekken van de regio.

- Fietsroutenetwerk Salland.

- Werkgroep Patrijs van Salland is een samenwerkingsverband van IVN Wijhe en Raalte, Vogelwerkgroep IJsselstreek en vier Wildbeheereenheden uit de regio, en wordt ondersteund door Agrarische Natuurvereniging Groen Salland. Zij zetten zich in voor de patrijzen in de regio, maar ook voor planten en dieren, de biodiversiteit, in bredere zin. Zo schrijven zij bijvoorbeeld in een open brief aan agrariërs in de regio: "Biodiversiteit is de verscheidenheid van levensvormen, dieren en planten. Die biodiversiteit is hard nodig voor het welzijn van mens, dier en plant, maar staat steeds meer onder druk. Heel veel dieren en planten, waaronder de patrijs, verdwijnen de laatste jaren in rap tempo uit het buitengebied, uit uw werkgebied dus.

Die achteruitgang van de biodiversiteit baart ons en ongetwijfeld ook velen van u, grote zorg. De voornaamste oorzaken zijn bekend. Door intensivering, schaalvergroting, monoculturen en inzet van bestrijdingsmiddelen krijgen veel soorten dieren en planten het steeds moeilijker. De patrijs is daar het sprekende voorbeeld van. Deze vogel moet het hebben van ruigtes met variatie in planten. Daar vindt hij voedsel en kan hij zich verschuilen voor predatoren. Maar juist die ruigtes verdwijnen uit het cultuurlandschap. Dat lijkt wel een onvermijdelijk, onomkeerbaar proces. Maar wij denken dat het tij nog te keren is. En daarvoor doen wij een beroep op u. U kunt meehelpen om de patrijs - en talrijke andere soorten dieren en planten - een betere overlevingskans te geven. En dat kan zonder grote ingrepen in uw bedrijfsvoering. Heeft u er bijvoorbeeld wel eens bij stilgestaan dat het bewerken van een hoek in de weide u in verhouding erg veel tijd kost? Laat die hoeken lekker verruigen. Of misschien heeft u op uw land weinig productieve gedeelten in de schaduw of juist erg natte plekken die zich hier prima voor lenen. En een patrijs broedt vaak in de randen van een perceel. Door die randen in april en mei nog niet te maaien en te bespuiten, geeft u de patrijs de kans om haar eieren uit te broeden.

Sommige agrariërs zijn bang dat er insecten of onkruiden in hun land komen wanneer ze niet alles ‘kort houden’. Wij denken dat die angst overdreven is. Het tegenovergestelde zou nog wel eens het geval kunnen zijn: ruigtes en kruidenranden trekken bijvoorbeeld ook roofinsecten aan. Die ruimen weer allerhande ‘schadelijke’ insecten op. Dat scheelt weer in het gebruik van gif. Variatie is altijd een krachtige natuurlijke remedie geweest. U hoeft geen ‘natuurboer’ te worden om soorten als de patrijs te laten overleven. Elke boer boert immers met de natuur. Het is meer een kwestie van “maatwerk en een beetje goede wil tonen”. Eigenlijk gewoon het boerenverstand gebruiken!

Patrijs van Salland zou graag zien dat steeds meer boeren werk maken van de biodiversiteit op hun bedrijf. Het is echt belangrijk dat er letterlijk en figuurlijk ruimte komt voor meer biodiversiteit. U kunt trots zijn op uw beroep. U werkt op een unieke manier in verbinding met uw omgeving, vaak al van generatie op generatie. En u kunt bepalen hoe u die omgeving aan de komende generaties doorgeeft. Wat ons betreft mag dat dus best wat ruiger!"

- Stichting Kostbaar Salland zet zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van de streek, toegespitst op natuur, landschap en cultuurhistorie. Met twee 'speerpunten': 1) Herstel, aanleg en behoud van landschapselementen. Denk aan houtwallen en singels, heggen en hagen, maar ook aan knotbomen, hoogstamboomgaarden en lanen. Samen met andere landschapselementen kenmerken zij het fraaie Sallandse landschap. Grondeigenaren die deze landschapselementen willen onderhouden kunnen zich voor 21 jaar verzekeren van een jaarlijkse vergoeding van de stichting. Voor aanleg en herstel zijn eenmalige vergoedingen beschikbaar. Deze regeling heet Groene en Blauwe Diensten. De budgetten voor de periode 2009-2015 zijn geheel besteed. Er zijn 260 contracten gesloten. Ze zijn in overleg met o.a. gemeenten en de Provincie Overijssel over een vervolg-regeling.

2) Ontwikkeling als streekfonds voor Salland. De stichting wil de kwaliteiten van het Sallandse cultuurlandschap bevorderen en financieren. Daartoe verwerft zij financiele middelen van particulieren en bedrijven, giften en schenkingen. Een belangrijke bijdragemogelijkheid is de Rabo StreekRekening. De stichting wil projecten mogelijk maken gericht op de kernkwaliteiten van de streek: de groene kwaliteit van het landschap en de biodiversiteit, de cultuurhistorische eigenheid van en de samenwerking in het gebied.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in de streek Salland, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Salland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Salland Centraal. - Nieuws uit deze streek van de Stentor. - Nieuws uit deze streek van RTV Oost. - Salland TV. - Salland 747 AM.

- Belangenorganisatie: - Onder de noemer De Kracht van Salland werkt een hecht netwerk van vrijwilligers en organisaties aan nieuwe ontwikkelingen in het ZW van deze regio. Kern van de aanpak is een andere manier van werken. Lokale kracht, integrale aanpak, duurzaamheid, kennisoverdracht en het leggen van verbindingen staan centraal. Om dit te bereiken zijn er onder andere regelmatig bijeenkomsten, zoals het Salland Café. Inwoners en organisaties realiseren vooral op eigen kracht projecten. De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en de waterschappen Groot Salland en Rijn en IJssel faciliteren en stimuleren waar nodig, met als doel samen goede projecten en activiteiten ontwikkelen en uitvoeren. Een vitale streek is waar zij voor staan.

- Dialect: - Maart is dialectenmaand. Daarom spraken de raadsleden van de gemeente Raalte op een van hun vergaderingen in maart 2020 alleen in dialect. "En op verjaardagen praat je alleen plat, zo niet dan ben je af", zegt initiatiefnemer van de Salland Dialect Quiz, Ben Nijboer. Het Sallands, een dialect van de Nedersaksische streektaal, is absoluut nog niet ten dode opgeschreven. Hoe staat het met jouw kennis van de Sallandse taal? Doe de Sallands Dialect Quiz en laat zien hoe goed je 25 Sallandse woorden kent. Voor je kiest kun je eerst naar een geluidsfragment luisteren, dat is ingesproken door Gerard Oosterlaar, een van de leden van Höllenboer. Als je er 25 hebt gedaan, krijg je alle goede en foute antwoorden te zien (met daarbij natuurlijk vermeld wat wél het goede antwoord was, zodat je er van kunt leren). Als je het leuk vindt, kun je daarna nog een rondje van 25 willekeurige Sallandse woorden doen etc.

- Muziek: - Sallands volkslied. Op de pagina zie je de tekst. Aan de linkertekst kun je een gezongen versie aanklikken, zodat je desgewenst uit volle borst kunt meezingen. - Dialectband Bökkers uit Heino (genoemd naar frontman Hendrik Jan Bökkers).

- Sport: - Paardensport Kring Salland.

- Aero Club Salland (ACS) is met ca. 160 actieve zweefvliegers een van de grootste en actiefste zweefvliegclubs in Nederland. Van vroeg in het voorjaar tot diep in het najaar kun je hier op verschillende manieren kennis maken met het zweefvliegen, van gewoon een keer meevliegen tot het volgen van opleidingen op maat, van een dag proeven van het zweefvliegen tot introductievluchten boven de prachtige omgeving met allerlei bossen en landgoederen met de motorzwever. De ACS is een zweefvliegvereniging voor volwassenen maar zeker ook voor de jeugd. Met een brede opleidingsvloot en speciale jeugdkampen komen ook de ca. 30 jeugdleden goed aan hun trekken. Het speciale jeugdtarief zorgt er voor dat het zweefvliegen ook met een krantenwijk betaalbaar blijft.

- Overige verenigingen: - Motorclub Salland te Lemelerveld heeft ca. 90 rijdende leden. De motoren waarmee gereden word zijn veelal van het sportieve soort, maar ook de toerbuffels zijn goed vertegenwoordigd. Bij de vrouwelijke leden zijn de customs en naked bikes favoriet. De vereniging heeft zich de laatste jaren tot een regionale club ontwikkeld waarvan de leden uit de wijde omtrek afkomstig zijn. Er worden regelmatig mooie toertochten uitgezet. De Paastoertocht (ca. 200 km), Herfsttoertocht (ca. 200 km), de Avonddriedaagse (ca. 100 km) en de middagritten zijn 'open' toertochten, waar ook niet-leden aan kunnen deelnemen.

- Hou je van bloemen en groen, heb je plezier in tuinieren, heb je 'groene vingers' of juist nog niet? Dan voel je je vast thuis bij Groei & Bloei afdeling Salland. Ze organiseren lezingen, excursies, tuinbezoeken, ruilbeurzen, bloemschikcursussern, Paas- en Kerstworkshops.

- De Salland Ploffers zetten zich in om het historische landbouwmateriaal te behouden. Dit doen ze door het restaureren van trekkers, machines en werktuigen. Ook geven ze demonstraties van het gebruik van deze machines door het houden van ploegwedstrijden, grasmaaiwedstrijden, praatavonden, dorsdagen, toertochten e.d.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - LTO Salland is de belangenbehartiger voor boeren en tuinders in haar werkgebied.

Reactie toevoegen