Salverd

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke
Fryslân

salverd_salverderweg_70a_kopie.jpg

Buurtschap Salverd, woning op Salverderweg 70a

Buurtschap Salverd, woning op Salverderweg 70a

Salverd

Terug naar boven

Status

- Salverd is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Franeker. In 1984 over naar gemeente Franekeradeel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

- De buurtschap Salverd valt, ook voor de postadressen, onder de stad Franeker.

- De buurtschap Salverd heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Salvert.

Oudere vermeldingen
1406 kopie Ztalwert, 1433 Salwert, 1510 Tzaluert.

Naamsverklaring
Ontstaan uit Thiâdlawerth*, wat betekent werd 'terp, bewoonde hoogte' van de persoon Tsjalle of uit thiâlwerth*, werd met een thiâl 'wiel(vorm)'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Salverd ligt OZO van de stad Franeker, WZW van het dorp Zweins, ZW van het dorp Peins, ZZO van het dorp Schalsum, NO van het dorp Tzum en NW van het dorp Wjelsryp, rond de Salverderweg, vanaf huisnr. 64.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Salverd omvat een handvol huizen met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In de zomer van 2018 zijn de bomen in de toenmalige gemeente Franekeradeel geïnspecteerd op hun conditie. Hieruit kwam o.a. naar voren dat veel essen in het gebied zijn aangetast door essentaksterfte, zoals het geval was met de essen aan de Salverderweg in buurtschap Salverd, en aan de Hoofdweg in het naastgelegen dorp Zweins. Bij veel essen is in de toppen dood hout aangetroffen. Dit kan ertoe leiden dat bij harde wind takken naar beneden vallen, wat gevaar kan opleveren voor automobilisten, fietsers en andere verkeersdeelnemers. Langs de Salverderweg en de Hoofdweg stonden ongeveer 700 bomen. De essen zijn rond 1980 geplant. Er was geen acuut gevaar, maar in het kader van beter voorkomen dan genezen zijn in oktober 2018 200 bomen gekapt. Naast het kappen van te zieke bomen bestond het onderhoud uit het verwijderen van overhangende takken en het uitdunnen van bomen in de kruin. Mogelijk worden op de opengevallen plekken nieuwe bomen geplant.

Reactie toevoegen