Sas van Gent

Plaats
Stad
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

ZL gemeente Sas van Gent in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Sas van Gent in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Sas van Gent in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Sas van Gent

Terug naar boven

Status

- Sas van Gent is een stad in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2002.

- De gemeente Sas van Gent is per 1-4-1970 vergroot met de gemeenten Philippine en Westdorpe.

- Wapen van de voormalige gemeente Sas van Gent.

- Voor de postadressen vallen ook het dorp Zandstraat en de daaronder vallende buurtschap Vaatje onder de stad Sas van Gent.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Betekent sas 'sluis' in de vaarweg naar Gent.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet deze plaats Betekoppenstad.

Terug naar boven

Ligging

Sas van Gent ligt Z van de gemeente Terneuzen, W van het kanaal Terneuzen-Gent, in het Z en W grenzend aan België.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Sas van Gent 194 huizen met 1.039 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 187/854 (= huizen/inwoners) en ‘buiten de Stad’ 7/185. Tegenwoordig omvat de stad ca. 1.400 huizen met ca. 3.600 inwoners (dit is exclusief de aantallen voor het dorp Zandstraat).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad, kun je terecht bij Heemkundige Kring Sas van Gent. "De Heemkundige Kring heeft ten doel het bestuderen en het doen van onderzoekingen naar de geschiedenis van de stad, het organiseren van op dat doel gerichte studies, lezingen en tentoonstellingen; het registreren en vastleggen van gebeurtenissen die in het heden plaatsvinden, alles in de ruimste zin des woords. Activiteiten: beheer en onderhoud gangenstelsel Bolwerk Generaliteit; verzameling en bewaring historische prenten en kaarten; het beleggen van bijeenkomsten waarbij voordrachten worden gehouden door deskundigen over de geschiedenis van onze streek; het organiseren van excursies; het verzorgen van een rondgang door de stad onder leiding van een gids; het uitgeven van jaarboek de Kroniek; het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte instellingen in binnen- en buitenland; het instellen en activeren van commissies en werkgroepen betreffende de diverse onderdelen van de doelstellingen. Onze donateurs ontvangen de Kroniek en kunnen deelnemen aan de door de Heemkundige Kring georganiseerde activiteiten."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2011 is het rapport "Ontwerpen aan overmaat" verschenen, dat mogelijke oplossingen voor herbestemmingen van vrijkomende ruimten in Sas van Gent in kaart brengt.

- In 2012 is het nieuwe multifunctioneel centrum MFC De Statie opgeleverd. Het biedt onderdak aan de scholen De Sasse Vaart en Prins Frederik Hendrik, kinderopvang, peuterspeelzaal, zorgsteunpunt, de GGD, de bibliotheek, sociaal cultureel werk, een sporthal en 23 seniorenappartementen.

- 't Eiland is een werkgroep die werkt aan de realisatie van een aantal voorzieningen op het eiland (zoals terugbrengen bastion, camperplek, bootcamp, speeltuin).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sas van Gent heeft 7 rijksmonumenten.

- Sas van Gent heeft 15 gemeentelijke monumenten.

- Walmolen op bastion Generaliteit.

- In de voormalige suikerloods van de eerste Coöperatieve Suikerfabriek, is in 2015 het Industrieel Museum Zeeland gerealiseerd (voorheen Industrieel Museum Sas van Gent). Het concept van het museum is om in een verhaallijn de industrialisatie van Zeeland mee te maken. We nemen je mee langs het verleden naar het heden om vervolgens in de toekomst te kijken. Oftewel hoe heeft de industrie zich door de jaren heen ontwikkeld en wat heeft dit voor Zeeland betekend. - Filmpje over het Industrieel Museum Zeeland in wording.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsstichting De Betekoppen. - CV De Deurdouwers. - Kst De Ventjes Muis. - CV De Pierewieten.

- Muziekfestival Rock Around The Bridge (weekend in juni).

- Internationaal Folklore Festival Zeeland (juli).

- Kerstparty.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De aanwezigheid van industrie bij Sas van Gent heeft geen nadelige gevolgen voor de vogelstand. Tot die conclusie komt de Oost-Zeeuws-Vlaamse natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut op basis van een broedvogelinventarisatie in 2008. Rond het industriegebied van de stad werden meer soorten broedvogels gezien dan in andere woonkernen van Terneuzen. Opmerkelijk zijn de grote aantallen huismussen. Die soort geldt inmiddels in Nederland als bedreigd, maar komt in deze omgeving veel voor. Voor mussen is veel voedsel aanwezig door de aanwezigheid van tarwe- en maisverwerker Cargill. Daarnaast liggen er veel extensief beheerde natuurgebiedjes in en rond de stad.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Sas van Gent (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Multifunctioneel centrum: - De Leutfabriek is het leutigste creatieve stukje van Zeeuws-Vlaanderen. Een complex in Sas van Gent waar heel veel leut gemaakt wordt. De Leutfabriek is namelijk een oud fabriekscomplex/evenementenhal dat na jarenlange leegstand nu de functie krijgt van een creatief bolwerk. Het grootste deel van het complex biedt ruimte aan carnavalsverenigingen voor het maken van hun creaties voor een van de mooiste carnavalsoptochten van Zeeland. Van grote wagenbouwverenigingen tot kleine groepjes, ze hebben allemaal hun eigen bouwplek. Maar ook voor andere creatievelingen komt er plaats beschikbaar in De Leutfabriek. Denk daarbij aan oefenruimte voor bandjes, ateliers voor kunstenaars, alleen of in clubverband. Zolang het maar leutig is!

- Jeugd: - Scouting Lodewijkgroep.

- Muziek: - Harmonie De Vereenigde Vrienden. - De Sugarbeet Strietband is in 2013 opgericht en is onderdeel van Showband Sas van Gent. De mannen en vrouwen wilden iets anders dan een dweilband, dat wil zeggen dat ze iets gevarieerdere muziek willen spelen en niet alleen muziek gericht op carnaval. Het aantal leden wordt beperkt tot ongeveer 15 muzikanten. De muziek wordt door de leden zelf gekozen en wordt ook grotendeels zelf gearrangeerd.

- De Orange Band is een dweilband met een zeer goed humeur. De band bestaat uit een slagwerk-, saxofoon-, trompet-, trombone-, tuba-, hoorn- en bassectie. Deze Band(e) van jong goed gevormde, ervaren personen heeft als uitvalsbasis Café De Reseda in Sas van Gent en trekt van daaruit over heel de wereld met hun optredens als ze daarvoor worden uitgenodigd, wat nog niet echt veel gebeurd is. Maar die keren waren eigenlijk al voldoende. De Orange Band richt zich op Nederlandstalige populaire muziek." Aldus de Orange Band op hun site.

- Sport: - Gymnastiekvereniging THOR.

- Overige verenigingen: - Toneelvereniging Siesa is opgericht in 1984, met als doel het publiek een heerlijke avond uit te bezorgen. "Drama is er in het dagelijks leven al genoeg, dus spelen wij altijd blijspelen, kluchten of komedies", zo stelt de toneelvereniging op hun site.

- Veiligheid: - Brandweer Sas van Gent.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sas van Gent.

Reactie toevoegen