Schagerbrug

Plaats
Dorp
Schagen
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

Schagerbrug

Terug naar boven

Status

- Schagerbrug is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Schagen. T/m 2012 gemeente Zijpe. Het dorp was de hoofdplaats van de gemeente Zijpe.

- Onder het dorp Schagerbrug vallen ook de buurtschappen 't Buurtje, De Stolpen, Stolpervlotbrug en een deel van de buurtschap Keinsmerbrug.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Skaambrég, Skagerbrég.

Oudere vermeldingen
1613 Schagerbrugge, 1698 Schaagerbrug.

Naamsverklaring
Het dorp is genoemd naar de ligging bij de brug 'verbinding over een water', hier over de Groote Sloot, op de weg naar Schagen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Schagerbrug ligt direct ten NW van Schagen, aan de Groote Sloot en de N248.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Schagerbrug 45 huizen met 312 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 2.050 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Schagerbrug is ontstaan kort na de inpoldering van dit gebied in 1579.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Nieuwe wijk Buitenvaert
Anno 2021 is in Schagerbrug nieuwbouwwijk Buitenvaert in ontwikkeling, met 40 woningen, aan de Schagerweg. Dat ging niet bepaald vanzelf. Wij lazen dat het al met al bijna 14 jaar heeft geduurd voor de schop de grond in kon. Recente ontwikkelingen in het kader van dit plan: De Raad van State had het bouwplan in maart 2020 aanvankelijk niet goedgekeurd. De beoogde bouwlocatie was destijds namelijk nog onderdeel van het zogeheten weidevogelleefgebied rond het dorp. En op dergelijke locaties mochten van de provincie geen huizen komen. De Raad van State onderschreef die visie. Volgens Gedeputeerde Staten ontbrak er verder een ’groot algemeen belang’. Zij wees op alternatieven: nieuwbouw op het B-veld van voetbalclub Vesdo en Muggenburg-Zuid in Schagen. Wethouder Jelle Beemsterboer stelde in reactie daarop: "We blijven ons sterk maken voor dit project. Deze huizen zijn hard nodig om het dorp leefbaar te houden. We gaan opnieuw een poging doen om het plan erdoor te krijgen."

De kans was namelijk groot dat het gebied in Schagerbrug zou worden verlost van het predicaat 'weidevogelleefgebied'. Dat bleek uit nieuwe regels over hoe de provincie wil omgaan met het landschap. Die regels staan in de ’omgevingsverordening’. De provincie moest daar nog over besluiten. Dat beoogde 'medio zomer 2020' te gebeuren. Als de blokkade vervalt, moet de gemeente de complete procedure voor het bestemmingsplan Buitenvaert opnieuw voeren, met alle inspraakmogelijkheden die daar weer aan verbonden zijn. Beemsterboer: "Je bent dan zo weer een jaar verder. Zuur voor de vele woningzoekenden, zuur voor het dorp. We willen met de provincie in overleg om te kijken of we de procedures kunnen versnellen. Want het aangedragen alternatief Muggenburg-Zuid is zes kilometer verder, die locatie is geen optie voor het dorp. En het B-veld is sowieso al nodig voor nieuwbouw."

Ook projectontwikkelaar Frank Nannings van USP Vastgoed, die het plan Buitenvaert beoogt te realiseren, blijft ervoor strijden: "Dat zijn we aan het dorp verplicht." Volgens hem zijn er voor de 40 woningen zo’n 150 serieuze gegadigden. Op hun site presenteert USP Vastgoed het plan als volgt: "Schagerbrug groeit. Het dorp krijgt met plan Buitenvaert de uitbreiding waar het al jaren om zit te springen. Het wordt een prachtige wijk, omsloten door een brede vaart en verscholen achter de bomen. Een wijk met veel groen en water, waar je je longen vult met frisse lucht en ver kunt kijken. Buitenvaert is ook een wijk met ruimte voor spel en avontuur. Een plek waar je groot zou willen worden. Zo komt er een waterrijk gebied met waterpartijen en watergangen. Voor kleine kinderen is dat natuurlijk wat te hoog gegrepen. Zij kunnen terecht op de speelplaats die goed in het zicht ligt. De nieuwe wijk krijgt een mix van sociale woningbouw en vrije sectorwoningen. Zoals de plannen er nu liggen, gaat het om 40 koopwoningen, van rijtjeshuizen tot twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande kavels. Daarmee wil de gemeente met name starters en jonge gezinnen de ruimte geven." In januari 2021 heeft de Provincie (na bijna 14 jaar) toestemming gegeven van het plan, omdat het label 'weidevogelgebied' van het gebied is verwijderd. Eind januari 2021 heeft ook het gemeentebestuur hte plan goedgekeurd.

Schagerweg
"De Schagerweg in Schagerbrug is aan vervanging toe. Het gedeelte tussen het begin van de bebouwde kom aan de oostkant bij het voormalig gemeentehuis tot de kruising met de Nijverheidsweg wordt heringericht. Al het asfalt gaat er uit en wordt vervangen door klinkers. De fietsstroken verdwijnen en de weg wordt met lantaarnpalen en groen smaller gemaakt. Door van de 50-kilometerweg een 30-kilometerweg te maken en met klinkers de weg minder aantrekkelijk te maken voor hardrijders, beoogt de overlast van snelverkeer te verminderen. Bijkomend voordeel is dat het geheel weer een meer 'dorpse uitstraling' krijgt. Omdat de straat dan toch open ligt, vervangen we gelijk een gedeelte van het riool. Anno 2019 wordt door het adviesbureau gewerkt aan de civiele voorbereiding van de werkzaamheden. Na de bouwvak.worden de plannen door interne en externe deskundigen getoetst. Na eventuele aanpassingen wordt het werk aanbesteed." Zo meldde de gemeente Schagen begin 2019 op haar site. Zie ook de videoreportage van NoordkopCentraal over de informatieavond in januari 2019 m.b.t. de herinrichting van de Schagerweg.

Omwonenden aan de Schagerweg vreesden echter dat er scheuren in hun huizen zouden komen als er zwaar verkeer over de klinkers rijdt. Een bewoonster telde op een bepaalde dag het aantal vrachtwagens dat langs haar huis denderde: "Van 13.00-15.00 uur 12 zware zandwagens, 5 zeer grote vrachtwagens en 10 trekkers met aanhanger vol met bollen en/of zand. Hoe zou een klinkerweg dit houden? Om niet te spreken van het lawaai en de trillingen", zo meldde zij op de Facebookpagina 'Je bent een Schagerbrugger als'. Een ander meldde daarentegen in dezelfde groep: "Ik persoonlijk ben voorstander, heb jaren gewoond in een straat met klinkers en dat leverde geen overlast op omdat er maatregelen waren genomen zodat er niet te hard gereden kon worden en mensen door klinkers ook zachter gaan rijden."

Naar aanleiding van de bezwaren van de omwonenden heeft de gemeente eind 2019 toch maar gekozen voor asfalt. "Wij vinden dat we met asfalt beter kunnen garanderen dat er geen scheuren in deze huizen komen. En we kunnen ook met asfalt daar een duurzaam veilige weg maken. De 30 kilometer per uur staat dus nog steeds als een paal boven water, alleen doen we dat niet met gebakken materialen maar met asfalt", aldus wethouder Hans Heddes. Dorpsraad Schagerbrug vreest met deze oplossing voor de veiligheid van fietsers: "Ik snap de zorgen van de mensen die er wonen, maar er waren ook oplossingen om een fundering onder de weg te leggen waardoor de trillingen worden beperkt. Zo valt de hele basis weg en is de veiligheid in het geding", aldus Vincent Dekker van de Dorpsraad.

En de Fietsersbond afd. Noordkop concludeert in juni 2020: "De gemeente Schagen heeft de definitieve ontwerpschets voor de Schagerweg in Schagerbrug gepubliceerd. Helaas zijn de klinkers onder druk van bewoners vervangen door asfalt. Blijkbaar is er nooit gedacht aan streetprint. In het dorp geldt voorrang van rechts, omdat alle kruisingen gelijkwaardig zijn. De uitritten zijn correct getekend. Verder zijn er voldoende snelheidsremmende maatregelen getroffen. De Fietsersbond heeft het grote hoogteverschil tussen het wegdek en het vrijliggende fietspad langs de Schagerweg aangekaart. Oplossing zou zijn het wegwerken van het hoogteverschil of het aanbrengen van schuine trottoirbanden. Daardoor is het risico, dat trappers de rand raken veel kleiner."

Bestemmingsplan
"Voor de gronden binnen de gemeente Zijpe golden verschillende bestemmingsplannen. Veel van deze plannen waren ouder dan tien jaar en voldeden inmiddels niet meer aan de voorwaarden die aan dergelijke plannen worden gesteld. De huidige ontwikkelingen met betrekking tot wet- en regelgeving en de behoefte aan uniforme bestemmingsplannen in overweging nemende heeft het college van Burgemeester en Wethouders in 2008 ingestemd met het projectplan Herziening bestemmingsplannen. Hierin heeft de gemeente er voor gekozen om voor de gronden binnen de gemeente Zijpe drie bestemmingsplannen op te stellen. Een van die bestemmingsplannen is het Bestemmingsplan 'dorpen langs de Groote Sloot' (2012). Dit bestemmingsplan omvat de dorpen Oudesluis, Schagerbrug, Sint Maartensbrug, Sint Maartensvlotbrug, Burgerbrug en Burgervlotbrug. Dit bestemmingsplan is een zogeheten conserverend plan. Dat betekent dat het plan is gericht op het 'conserveren' van de bestaande situatie in het plangebied. Het bestemmingsplan maakt in beginsel geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Schagerbrug heeft 9 rijksmonumenten.

- Schagerbrug heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- Molen Ooster-N of O-N.

- Molen D.

- Het Zijper Museum in Schagerbrug (Schagerweg 97D, gevestigd in het Oostpaviljoen van het voormalige gemeentehuis van de gemeente Zijpe) is in 1973 van start kunnen gaan dankzij een legaat van Simon Willem Melchior. In het Zijper Museum staat de geschiedenis van ’de Zijpe’ centraal. Deze polder ligt in tussen de West-Friese Omringdijk ter hoogte van Schagen en de kuststrook vanaf Petten tot voorbij Callantsoog. De Zijpe is samen met de Hazepolder - die vaak gemakshalve ook tot de Zijpe wordt gerekend - bedijkt in 1597. Het initiatief voor de inpoldering, waarbij voor het eerst in Nederland zo’n groot gebied (ca. 6700 ha) werd bedijkt, is genomen door de veelzijdige ‘da Vinci van het Noorden’ Jan van Scorel. In het museum zijn tal van oude teksten en historische kaarten aanwezig die de fascinerende ontstaansgeschiedenis en de verdere ontwikkeling van de Zijpe beschrijven.

Ook op de site van het museum is heel veel informatie te vinden, waaronder oude jaargangen van lokale en regionale kranten en tijdschriften. De bibliotheek van het Zijper Museum is de plek waar je alles te weten kan komen over de Zijper polder en zijn inwoners. De bibliotheek is ondergebracht in de studieruimte waar historici, studenten, en nieuwsgierigen onderzoek kunnen doen naar bijvoorbeeld families, boerderijen, molens, bewoning, gebeurtenissen en evenementen die te maken hebben met de Zijpe. Er is een leestafel, er zijn pc’s voor het doorzoeken van digitale bronnen en beeldbanken, en er staan ook de microfiche-readers ten behoeve van stamboomonderzoek. In de museumwinkel vind je een breed aanbod van boeken en tijdschriften, foto’s en dvd’s over de Zijpe. De winkel is tijdens openingsuren te bezoeken.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Stichting Evenementencommissie Schagerbrug organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten.

- "Op een zondag eind juni organiseert voetbalvereniging Vesdo uit Schagerbrug haar jaarlijkse Rommelmarkt op Sportpark Molentocht (P. Ottstraat 1). Net als andere jaren zijn er ook dit jaar weer vele koopjes te scoren op deze gezellige echte Rommelmarkt. Om ook voor het komende jaar weer leuke activiteiten voor de jeugd te organiseren, komt de gehele opbrengst ten goede aan de veldvoetbalvereniging. Grote hoeveelheden boeken, antiek, fietsen, cd’s/lp’s, speelgoed, huishoudelijke apparaten, meubels en curiosa wachten deze dag op een nieuwe eigenaar. Tussen alle kunst en kitsch zal het dringen worden, net als voorgaande jaren. Ook zijn er weer mooie prijzen te winnen bij het traditionele Rad van Fortuin. Tenslotte worden er sport- en spelactiviteiten voor de jeugd georganiseerd en zijn er lekkere versnaperingen verkrijgbaar.

Vesdo haalt op de voorafgaande vrijdagavond de goederen op tijdens de huis-aan-huis inzameling in heel Schagerbrug. Als je alvast je aangeboden goederen vrijdagavond tijdig voor de deur klaarzet, zijn wij je zeer dankbaar! De rommelmarkt begint om 10.00 uur en duurrt tot 15.00 uur ’s middags. De toegang is kosteloos en er wordt gezorgd voor voldoende gratis parkeergelegenheid. Voor meer informatie over het ophalen van je spullen of voor andere vragen kun je terecht bij Gerard de Boer, die ook dit jaar weer optreedt als echte marktmeester van deze Rommelmarkt. Gerard is te bereiken op tel. 0224-571823." Aldus de aankondiging van editie 2019 van de Rommelmarkt op de site van Vesdo.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Schagerbrug, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Schagerbrug.

- Nieuws: - Nieuws uit Schagerbrug op Facebook. Iedereen kan de berichten zien en liken, als je ook reacties wilt kunnen plaatsen moet je lid worden van de groep.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Schagerbrug richt op de ruimtelijke ordening, de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in het dorp. Middels openbare vergaderingen, de dorpskrant, contact met de bewoners en organisaties, de website en e-mail houdt de Dorpsraad contact met de mensen die in het dorp wonen, werken en leven. Op deze wijze krijgt zij de benodigde informatie om aan haar doelstelling inhoud te geven.

- Onderwijs: - "Basisschool 't Zwanenest in Schagerbrug creëert een warme en veilige omgeving. De basisschool speelt een belangrijke rol in de vorming van je kind. We zijn ons ervan bewust dat je kind zich op school vertrouwd en veilig moet voelen. De leerontwikkeling van uw kind wordt systematisch gevolgd. Niet het systeem, maar de behoefte van de leerling bepaalt het niveau en het tempo van de instructie. Als er meer aandacht nodig is, geven we die. Kinderen groeien op in een maatschappij waar digitale veranderingen, ook in het onderwijs, elkaar in hoog tempo opvolgen. Lesstof, internet, de cloud, toetsen, educatieve spellen, rapporten, e-mail. Op 't Zwanenest gaan we mee met deze ontwikkelingen door het gebruik van instructie met digitale borden, zoekmachines, administratie en mail "in de cloud". We willen leerlingen en leerkrachten mediawijs houden! We kiezen onze lesmethoden op inhoud én omdat ze helpen het zelfstandig te leren stimuleren en te ontwikkelen. Een organisatiemodel dat het zelfstandig werken optimaal combineert met ruimte voor individuele aandacht."

- Sport: - "Vesdo ('Vlugheid En Samenspel Doet Overwinnen') is van oudsher een voetbalvereniging met de traditie van een dorpsclub. Soms, als er een lichting jeugdig talent doorbrak, stoomde de club door naar hoger niveau. Meestal moest men echter genoegen nemen met een bescheiden plek binnen het Noord-Hollandse voetbal. Want vaak verdwenen de talenten naar elders. Waar zou de club gestaan hebben als de meest begenadigde talenten van de club niet ooit zouden zijn weggekaapt door clubs van elders? Eeuwen na de drooglegging van de Zijper polder kwamen de eerste plannen voor de oprichting van een voetbalclub in het dorp. Goed, Schagerbrug had een gymnastiekvereniging - toen nog een florerende sport - maar een voetbalclub ontbrak. Voor nijvere initiatiefnemers de reden hun schouders eens onder een dergelijk plan te zetten. Aanvankelijk vergeefs, want zowel in 1914 als in 1932 mislukte een poging om een club op te richten. Wel stamt de naam Vesdo uit de tijd van het tweede initiatief. Pas in 1949 is de club definitief opgericht." - Hoe het de club in de decennia daarna is vergaan, kun je hier lezen.

- Handbalvereniging Schagerbrug (HVS).

- Biljartclub De Verzamelaars organiseert jaarlijks eind januari een kampioenschap (in 2021 voor de 36e keer).

- Toneel: - "Toneelverening Ons Eigen Kring (OEK) is een bloeiende amateurtoneelvereniging in Schagerbrug. Zoals in de meeste kleine gemeenschappen bloeit hier het verenigingsleven en is de saamhorigheid de drijfveer. Dat geldt zeker voor onze toneelvereniging. Of het nu gaat om het instuderen van een rol, het bouwen van het decor of het naaien van de kleding; als er maar een stukje van de puzzel ontbreekt, kan de voorstelling niet doorgaan. OEK zorgt voor cultureel vermaak en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van cast, crew en bezoekers. Ieder jaar zetten minimaal drie spelersgroepen onder leiding van een professioneel team toneel en musicalproducties op de planken van dorpstheater Ons Eigen Kroeg. Dankzij een diversiteit aan voorstellingen en het aanraken van belangrijke thema’s in het leven prikkelt OEK de bezoekers iedere keer weer.

OEK bestaat uit een enthousiaste groep mensen met een passie voor podiumkunsten. Wij beschikken over een heel kundige decor- en lichtploeg, goede begeleiding bij de muziek en liedjes, iemand die elk jaar de kleding optimaal verzorgt, een souffleuse, een logopediste en een geweldig grime team. Natuurlijk helpen alle spelers mee waar dat nodig is. Er komt heel wat bij kijken voor de productie op de planken kan. Rond september begint de cast te repeteren. Kleding, decor, licht en geluid voegen zich er later bij. Hierdoor ontstaat gedurende het proces een hechte binding met de hele cast en crew. Speelplezier en ontwikkeling staan hoog bij ons in het vaandel. Dit maakt het werken aan een voorstelling een mooie en inspirerende bezigheid.

Aanvulling van nieuwe jonge spelers om de kwaliteit van de voorstellingen ook in de toekomst te kunnen waarborgen is noodzakelijk. OEK heeft twee jeugdgroepen in de leeftijd van 8 tot 22 jaar. OEK Jong (15-22 jaar) en OEK Kids (10-14 jaar) vormen de jeugdgroepen van de toneelvereniging. Ieder jaar zetten zij met meer dan 40 jeugdleden twee musical- of toneelproducties neer. Misschien wel zingen, dansen en/of tekst uit je hoofd kennen om vervolgens de changementen op het decor nog even te veranderen. Dit vergt concentratie en een sterke groepsdynamiek. Jonge spelers die zich kunnen ontwikkelen zijn van groot belang voor het voortbestaan van onze vereniging. De populariteit van toneel en musical in een dorpskern als Schagerbrug maakt dat er een wachtlijst met nieuwe spelers is ontstaan. Hiervoor worden theaterlessen gegeven, zodat jonge spelers vanaf 9 jaar zich alvast kunnen voorbereiden op de grotere voorstellingen van de jeugd."

- Zorg: - Na het opgaan van de gemeente Zijpe in de gemeente Schagen in 2013, is het gemeentehuis in Schagerbrug (Schagerweg 97) leeg komen te staan, in afwachting van een 'zinvolle herbestemming'. Wij lezen dat er plannen zijn geweest voor bijv. een supermarkt of huisvesting van arbeidsmigranten. Begin 2017 is het pand, in de regio vanwege de markante vorm ook wel bekend als ’Klein Soestdijk’, verkocht aan Stichting Beleven in Leven uit Hoorn, een initiatief van Willem Plazier, Hans Karels en Wim Botermans. De stichting heeft er ouderen met ’dementieel syndroom’ ondergebracht. Er is in totaal plek voor ca. 34 bewoners. Het herbestemde complex is na een flinke verbouwing in voorjaar 2019 gereedgekomen. Het heet nu Het Max Plazier Huis.

De initiatiefnemers willen de bewoners zo veel vrijheid geven als redelijkerwijs mogelijk is. Geen sloten op de deuren. Mensen moeten ook naar buiten kunnen, rond kunnen dwalen. Er komt een moestuintje, een boomgaard, wat kleinvee, een kroegje, een theaterzaaltje (waar ook bijv. de toneelclub van Schagerbrug kan repeteren), een winkeltje. Uiteindelijk stuiten de mensen dan wel op een hek, omdat het niet de bedoeling is dat ze zomaar de weg op kunnen lopen, maar op het terrein moeten ze kunnen dwalen. Met professionele begeleiding uiteraard. Er zijn inmiddels meer plekken in het land waar ze op een dergelijke manier 'experimenteren', de ouderen meer vrijheid geven. Het werkt: ze worden er ouder en hebben minder medicijnen nodig. Het complex zal d.m.v. domotica individueel gepast toegankelijk zijn.

De initiatiefnemers denken het project rendabel te kunnen krijgen door een ’platte organisatie’. "Geen sjieke directeur met een dure leasebak, geen tros leidinggevenden, geen communicatieafdeling. Niet nodig allemaal. Eén manager die het gebouw beheert, één specialist die de zorg bewaakt. Dat is genoeg. Voor de rest alleen ’handen aan het bed’." Het nieuwe woonzorgcentrum in Schagerbrug levert naar verwachting werk aan ruim 30 fulltimers (of naar rato meer parttimers). Het Zijper Museum behoudt overigens zijn huidige plek in het pand.

Reactie toevoegen