Scharl

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

scharl_collage.jpg

Scharl, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Scharl, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Scharl-MSD-20110222-227501.jpg

Klokkenstoel en begraafplaats van Scharl

Klokkenstoel en begraafplaats van Scharl

Scharl-MSD-20110222-227489.jpg

De Roode Klif of Reaklif op de grens van Laaxum en Scharl

De Roode Klif of Reaklif op de grens van Laaxum en Scharl

Scharl-MSD-20110222-227485.jpg

De Roode Klif of Reaklif op de grens van Laaxum en Scharl

De Roode Klif of Reaklif op de grens van Laaxum en Scharl

Scharl

Terug naar boven

Status

- Scharl is een buurtschap* in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. Oorspronkelijk gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. In 1812 over naar gemeente Koudum (naamswijziging), per 1-10-1816 over naar gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (naamswijziging), in 1956 over naar gemeente Hemelumer Oldeferd (naamswijziging), in 1984 over naar gemeente Nijefurd, in 2011 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

* Vanouds was Scharl een dorp, waar ook de buurtschap Laaxum onder viel. Tegenwoordig vallen beide als buurtschap onder het dorp Warns.

- De buurtschap Scharl ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Skarl.

Oudere vermeldingen
1412 Skarle, 1487 Scherl, 1505 Scharlle.

Naamsverklaring
Men vermoedt dat dit een samenstelling is met lo 'bos'. Voor het eerste lid zijn verschillende voorstellen gedaan: 1. schar, Fries sker 'aandeel in de gemene grond', 2. schaar, verwant met schoor 'oever', vergelijk Schoorl en 3. het Nieuwfriese skerne 'mest, mestvaalt'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Scharl ligt ZO van Stavoren, ZW van Warns, NW van Laaxum, rond de weg Skarl en grenst in het Z aan het IJsselmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Scharl 7 huizen met 48 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Scharl was vroeger een dorp, maar de kerk is reeds in 1723 afgebroken en niet herbouwd.

"Vroeger moet deze plaats veel volkrijker zijn geweest; althans in een twist met het naburige Warns in 1306 bleven van weerskanten ruim 150 menschen."(2)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap Scharl heeft 1 rijksmonument, zijnde de begraafplaats met klokkenstoel. Op de begraafplaats o.a. een erehof voor 5 in 1942 gesneuvelde geallieerde militairen.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Scharl van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Scharl.

Reactie toevoegen