Scharneburen

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Scharneburen

Terug naar boven

Status

- Scharneburen is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- De buurtschap Scharneburen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ferwoude.

- De buurtschap Scharneburen heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Skarnebuorren.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Scharneburen ligt rond de Scharnebuursterweg (het gedeelte Z van het kruispunt van deze weg met de weg Doniaburen en Z van huisnummer 19). De buurtschap ligt in de O nabijheid van het IJsselmeer, Z van het dorp Ferwoude, N van de stad Workum, ZO van het dorp Gaast, ZW van het dorp Parrega en WZW van het dorp Hieslum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Scharneburen omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Reactie toevoegen