Scheerwolde

Plaats
Dorp
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

scheerwolde_plaatsnaambord_kopie.jpg

Scheerwolde is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Steenwijkerwold. In 1973 over naar gemeente IJsselham, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

Scheerwolde is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Steenwijkerwold. In 1973 over naar gemeente IJsselham, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

scheerwolde_kaart_ca._1900.jpg

Het oude dorp Scheerwolde is in de loop der eeuwen door vernatting van de omgeving langzaam verdwenen. Op deze kaart, uit ca. 1900, is er nog slechts een kleine buurtschap van over, NW van Wetering. In 1953 komt er een nieuw dorp Scheerwolde. (© Kadaster)

Het oude dorp Scheerwolde is in de loop der eeuwen door vernatting van de omgeving langzaam verdwenen. Op deze kaart, uit ca. 1900, is er nog slechts een kleine buurtschap van over, NW van Wetering. In 1953 komt er een nieuw dorp Scheerwolde. (© Kadaster)

scheerwolde_kaart_ca._1980.jpg

In 1952 begint men met de aanleg van het nieuwe, huidige dorp Scheerwolde, aan de andere kant van Wetering, in het gebied Wetering-Oost. Op 1 juli 1953 wordt het dorp door koningin Juliana officieel 'geopend'. (© Kadaster)

In 1952 begint men met de aanleg van het nieuwe, huidige dorp Scheerwolde, aan de andere kant van Wetering, in het gebied Wetering-Oost. Op 1 juli 1953 wordt het dorp door koningin Juliana officieel 'geopend'. (© Kadaster)

scheerwolde_dorpsfeest.jpg

In het tweede weekend van augustus staat Scheerwolde altijd op z'n kop tijdens het Dorpsfeest, waar, zoals je kunt zien - in dit geval op de flyer van 2015 -, altijd heel veel te doen is, met voor elk wat wils.

In het tweede weekend van augustus staat Scheerwolde altijd op z'n kop tijdens het Dorpsfeest, waar, zoals je kunt zien - in dit geval op de flyer van 2015 -, altijd heel veel te doen is, met voor elk wat wils.

scheerwolde_landbouwpolders.jpg

In de vier landbouwpolders rond Scheerwolde is de waterhuishouding voor een zo groot mogelijk oppervlak afgestemd op akkerbouw. Kenmerkend daarbij is het flexibel peilbeheer. De vier omliggende gemalen zijn hiervoor gerenoveerd. (© www.wdodelta.nl)

In de vier landbouwpolders rond Scheerwolde is de waterhuishouding voor een zo groot mogelijk oppervlak afgestemd op akkerbouw. Kenmerkend daarbij is het flexibel peilbeheer. De vier omliggende gemalen zijn hiervoor gerenoveerd. (© www.wdodelta.nl)

Scheerwolde

Terug naar boven

Status

Scheerwolde is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Steenwijkerwold. In 1973 over naar gemeente IJsselham, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1313 Scaderwoude, 1385 Scaerwolde, 1444 Scharwolde, 1457 Scerwolde, 1670 Scherwolde.

Naamsverklaring
Betekent schaar 'aandeel in een gemeenschappelijk bos- of weidegebied', vergelijk het Nieuwengelse share 'aandeel'. De oudste vorm heeft hypercorrecte d. Het Zuidnederlandse schaarbosch 'bos dat regelmatig gekapt wordt' is een jongere formatie bij schaar, ontstaan uit scheren.(1)

Terug naar boven

Ligging

Scheerwolde ligt W van Giethoorn, NO van Blokzijl en Muggenbeet, O van Nederland en Wetering. Het is een klein, compact dorp met een groot buitengebied. Het dorpsgebied grenst in het O aan de Hesselingendijk, in het N aan het Kanaal Ossenzijl - Steenwijk, in het NW aan het waterloopje De Flodder, in het W aan Wetering Oost en in het Z aan de provincialeweg N333 (Blokzijlseweg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Scheerwolde 93 huizen met 596 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Opkomst en ondergang van het oude dorp
Het oorspronkelijke dorp met deze naam is vele eeuwen ouder dan het huidige dorp, dat formeel pas in 1953 is gesticht. Dat zit als volgt: "Ten westen van de tegenwoordige Woldlakeweg lag ooit het kerspel (parochiegebied) en schoutambt (bestuurs- en rechtsgebied) Scheerwolde. De naam duidt op een bebost gebied waarin de bewoners ieder een aandeel (schaar) hadden. Het dorp omvatte ook de nog altijd bestaande buurschappen Muggenbeet, Nederland en Wetering. In 1270 had het een eigen kerk, gesticht vanuit IJsselham en gewijd aan Sint Nicolaas. De voormalige kerk stond aan de Wetering, ongeveer 2,5 km ten noordwesten van het tegenwoordige dorp. Door vernatting raakte het gebied ontvolkt en werden schoutambt en kerspel opgeheven.

Overigens is het oude Scheerwolde nog vrij lang een best grote buurtschap gebleven (zie hierboven onder Statistische gegevens). Rond 1900 zien wij op de kaarten nog slechts een kleine buurtschap met een paar handenvol huizen, als lintbebouwing aan een verticale - nu niet meer bestaande - weg tussen Wetering en buurtschap Nederland, Z van de eendenkooi van Wetering. Rond 1910 zien we de plaatsnaam én de nederzetting op de kaarten verdwijnen, evenals overigens de nabijgelegen buurtschapjes Noord-Belt en Zuid-Belt respectievelijk N en Z van buurtschap Nederland. Kennelijk zijn deze panden toen allemaal afgebroken. Het gebied maakt nu deel uit van de polder en het natuurgebied Wetering-West. Als iemand weet wat de reden hiervan was, houden wij ons aanbevolen, red.

Nieuwe polders
Als gevolg van de kleinschalige, maar gestage en veelvuldige turfwinning vanaf de 16e eeuw was het lage deel van het Land van Vollenhove geleidelijk aan onbegaanbaar en te nat voor de landbouw geworden. De ingebruikname van het gemaal A.F. Stroink in 1920 verbeterde de waterhuishouding van het hele gebied aanmerkelijk. Daarna werden plannen gemaakt voor inpoldering (waterpeilbeheer) en ontginning (vlakmaken, bezanden, draineren en inrichten) tot landbouwgrond. Met dit doel werd in 1928 de N.V. Ontginningsmaatschappij Land van Vollenhove opgericht, onder leiding van dijkgraaf A.F. Stroink.

Als ringvaart voor de waterhuishouding en als scheepvaartweg werden twee kanalen gegraven: Beukers-Steenwijk en Steenwijk-Ossenzijl. Voor de huisvesting van de polderwerkers werden 6 Rijkswerkkampen gebouwd. Na het afkomen van een landelijk ontginningsverbod in 1961 werden de werkzaamheden echter voortijdig afgerond. Van de geplande ontginning van 6.700 ha was toen 4.000 ha gerealiseerd, verdeeld over 5 polders (afdelingen I-V). Deze polders heetten: Giethoorn (I), Gelderingen (II), Halfweg (III), Wetering-Oost (IV) en Wetering-West (V). Te midden van deze polders, in afdeling IV, Wetering-Oost dus, begint men in 1952 met de aanleg van een nieuw dorp: Scheerwolde, ongeveer halverwege Steenwijk en Blokzijl.

Het nieuwe dorp
Het dorp ligt dichtbij de provincialeweg N333 en tussen de grote natuurgebieden Wieden en Weerribben. De plattegrond en het stratenplan van het dorp zijn het resultaat van een harmonieus ontwerp dat wordt gekenmerkt door gebogen en schuine lijnen. De bebouwing bevindt zich voor een groot deel aan de noordwestelijke omtrek van de Brink, het middelpunt van het dorp. Door een gedenksteen te plaatsen in de eerste woning van het dorp opende koningin Juliana op 1 juli 1953 het nieuwe Scheerwolde. Op deze steen is een feniks afgebeeld die uit het moeras tevoorschijn komt: het oude dorp als nieuw herrezen. (bron: canon Land van Vollenhove)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Veel van de ca. 500 inwoners van Scheerwolde nemen actief deel aan het gevarieerde verenigingsleven. Niettemin ervaart men ook hier de gevolgen van vergrijzing, ontvolking en schaalvergroting die de leefbaarheid in het geding brengen. Sinds ca. 2010 zet men zich daarom in middels allerlei initiatieven in voor opwaardering van dit bijzondere dorp.

- Anno 2019 is in Scheerwolde uitbreidingsplan Scheerhaven, gelegen tussen de Scheerwolderweg en Steenwijkerdiep-Noord, in ontwikkeling. De uitgifte van twaalf kavels in twee blokken van zes aan het nieuwe Otterpad, parallel aan de Scheerwolderweg, is in handen van de gemeente Steenwijkerland. Wilma Wonen tekent voor de verdere invulling van Scheerhaven. Tussen de Scheerwolderweg en het Steenwijkerdiep wil de ontwikkelaar circa dertig vrijstaande woningen bouwen. De woningen komen aan het water te liggen. Om dat in het plangebied te krijgen, komt het laatste gedeelte van de weg Steenwijkerdiep-Noord tot de aansluiting met de Scheerwolderweg te vervallen. De weg Steenwijkerdiep- Noord wordt afgebogen naar het Otterpad. Zodra het laatste weggedeelte van Steenwijkerdiep-Noord is weggegraven, kan het water van het Steenwijkerdiep het plangebied in. Een voordeel is dat men met de boot vanaf de kant van Wetering geen rekening meer hoeft te houden met de openingstijden van bruggen. Verder ontwikkelt woningcorporatie Wetland Wonen uit Vollenhove nog zes tot acht sociale huurwoningen op de locatie van de voormalige Brinkschool, de openbare basisschool die samen met de christelijke Kolkribbe is opgegaan in de nieuwe basisschool De Lepelaar.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Scheerwolde heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde het gemaal uit 1933 van het toenmalige Waterschap Vollenhove (A.F. Stroinkweg 10).

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- ACS (Activiteiten Commissie Scheerwolde) organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten in het dorp voor jong en ouder.

- Toneelvereniging Opnieuw Verenigd brengt jaarlijks in februari een nieuw stuk op de planken.

- De Rietsnijdertrail (hardlopen, op een zaterdag in februari, sinds 2018) is in het Woldlakebos N van Scheerwolde. Er was op de 1e editie in 2018 gelijk al veel belangstelling voor deze trailrun en zowel jong als ouder deden mee aan de routes van 5, 10 en 15 km. De deelnemers waren unaniem erg enthousiast over de mooie route die door Staatsbosbeheer en Run2Day Zwolle was uitgezet door het mooie landschap van het Woldlakebos van moerasbossen en rietlanden, waar de rietsnijders volop aan het werk waren. Met de opbrengst van deze run wordt het werk van Staatsbosbeheer in De Weerribben ondersteund. - Videoreportage Rietsnijdertrail 2018. - Fotoreportage Rietsnijderstrail 2018. - Videoreportage Rietsnijderstrail editie 2019.

- Jaarkijks op 1e Paasdag rond schemering gaat het Paasvuur aan. Daarnaast staat er namens de ACS (Activiteiten Commissie Scheerwolde) een kraampje vanaf 20.00 tot 23.00 uur, waar fris, chocolademelk, bier en wijn wordt verkocht. Iedereen is van harte welkom om gezellig even langs te komen voor een praatje en onder het genot van een drankje te genieten van het paasvuur.

- Open Water Zwemwedstrijd Scheerwolde (eind juni) in het Steenwijkerdiep. De afstanden variëren van 250 tot 5000 meter.

- Dorpsfeest Scheerwolde (2e weekend van augustus), met o.a. Kermis. live bands, sport en spel en Ponymarkt met braderie en rommelmarkt. De Ponymarkt is landelijke bekend en behoort tot de grootste van Nederland. De markt trekt elk jaar zo'n 450 dieren. Voor diegene die niet alleen wil genieten van de dieren zelf maar ook van het toch wel specifieke wereldje van de paardenhandelaar en het beklinken van koop en verkoop, bieden en loven: handje klap, is het vroeg opstaan geblazen. De markt begint namelijk al rond een uur of zes, en de meeste handel vindt in de eerste uren plaats. Voor een indruk van dit evenement zie een recensie van Dorpsfeest editie 2019.

- Oktoberfest (op een zaterdag in oktober).

- De Kerstmarkt Scheerwolde (op een zaterdag in de 1e helft van december) was er in 2016 voor het eerst. In 2019 was de 2e editie van deze knusse kerstmarkt. Van 16.00-19.00u was er een gezellige markt in de foyer van de Wielewaal. Uiteraard was er ook wat lekkers te eten en drinken. Er was een grote variatie aan standhouders - van cosmetica, kleding en schoonmaakspullen, tot kraampjes met kerstdecoratie, verse snert, kniepertjes en een alpacaboerderij. Voor elk wat wils. Vanaf 20.00u was er een feestavond met een live band.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, faciliteert IJsclub Samen Eén Scheerwolde-Wetering e.o. het schaatsgebeuren in het dorp. De club is onstaan in 1947, uit fusie van IJsclub Nooitgedacht en IJsclub Eendracht maakt macht. De vereniging heeft ca. 250 leden. De ijsbaan ligt prachtig beschut en er worden diverse wedstrijden (voor scholen, ouderen, op de kortebaan, langebaan en marathons) gehouden. De 400 meter baan voldoet aan de vereiste normen. Samen Eén is bij diverse toertochten betrokken (Lage Landentocht, IJsselhamrit, Weerribbentocht, Natuurtocht en ook De Noordwesthoekrit). Al deze tochten voeren door de sloten en kanalen van De Weerribben. De ijsbaan wordt gebruikt in perioden waarin het buitenwater niet betrouwbaar is.

Er bijkt in Scheerwolde nog een tweede ijsclub te zijn (vóór 1947 waren het er dan dus zelfs 3!), namelijk IJsclub Eensgezindheid Halfwegdiep, die in 1907 is opgericht en dus in 2007 het 100-jarig bestaan heeft gevierd, en die ondanks de steeds minder vaak voorkomende strenge winters en dus schaatsmogelijkheden, nog lang niet van plan is ermee te stoppen. Ze houden de moed erin en gaan ervan uit dat er vast wel weer eens een strenge winter komt: "Die vorst komt heus wel weer. Er is altijd hoop. Na de Elfstedentocht van 1963 heeft het immers ook tot 1985 geduurd voor het weer kon", aldus voorzitter Frans Brandsma - die zelf ook aan de Elfstedentocht 1963 heeft meegedaan - in het hierboven gelinkte jubileum-interview. De in 1997 nieuw aangeschafte veegmachine hoefde tussen dat jaar en 2007 helaas niet te worden ingezet. In de winters waar er geen natuurijs is, gaan ze met alle kinderen naar de Thialf kunstijsbaan in Heerenveen.

De aanleiding tot de oprichting van de ijsclub in Scheerwolde was een tragische. Twee kindertjes hadden in 1907 de ijzers ondergebonden om naar Blokzijl te rijden, maar ter hoogte van Halfwegdiep - kennelijk een waterloop, die wij zowel op oude als op recente kaarten niet kunnen vinden, red. - raakte het jeugdige duo in een wak. In allerijl toegesnelde hulp kwam voor een van de twee te laat. Dat droeve voorval zorgde volgens de geschiedschrijvers voor 'een golf van ontroering' in het gebied. Nuchtere doeners bundelden hun krachten om wakken af te zetten: zoiets ergs mocht nooit weer gebeuren. Zo waakte de ijsclub over de veiligheid op de baan, een bijna 9 km lang tracé van Wetering tot aan 't Veerhuys in Steenwijk, dat handmatig geveegd werd. (bron: de Stentor) Voor zover ons bekend is IJsclub Eensgezindheid Halfwegdiep niet met een website of -pagina op het internet aanwezig. Het is ons ook niet bekend of deze club eigenlijk nog wel bestaat (ondanks hun hiervoor beschreven goede voornemens uit 2007), omdat wij er op het hele internet verder niets van kunnen vinden, behalve het hiervoor gelinkte artikel. Als iemand hier meer van weet, houden wij ons aanbevolen, red.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Woldlakebos N van Scheerwolde vormt een buffer tussen Nationaal Park Weerribben-Wieden en het landbouwgebied. Het is een gebied dat, net als de polders rondom, wel is drooggelegd maar nooit is ontgonnen. Er lopen brede sloten met veel krabbenscheer door het gebied, met daarnaast een paar meter ruigte en riet en daarnaast weer een breed pad. De zon krijgt alle kans om het hier goed op te warmen en de wind wordt door de bomen gebroken. Al met al ideale omstandigheden voor libellen en vlinders. Het Woldlakebos is dan ook een van de mooiste plekken van Nederland om - deels zeldzame - libellen en vlinders te spotten. Kijk bijvoorbeeld eens welke libellen Quinten Bulte hier heeft gefotografeerd. - En hier een mooie fotoserie van 'Bartje Struun' van o.a. libellen en vlinders in het Woldlakebos. - Wandelroute Woldlakebos (naar keuze 4,5 of 6,5 km).

- Beschrijving van de wandelroute Weerribben vanuit Scheerwolde.

- Vooral aan de randen van de landbouwpolders rond het dorp was sprake van wateroverlast in het voorjaar en in het najaar. In het voorjaar betekende dit dat de grondgebruikers later dan gewenst hun land op konden en in het najaar leverde de wateroverlast problemen op met het oogsten van de landbouwproducten. Het gebied is na de herinrichting van de afgelopen jaren minder gevoelig voor extreem droge of natte omstandigheden en voldoet nu ook aan de ecologische doelstellingen vanuit de Europese wetgeving. Het project is een belangrijk onderdeel van het Inrichtingsplan Scheerwolde dat in het kader van de Landinrichting Noordwest Overijssel is opgesteld. Voor nadere details zie ook het Watergebiedsplan landbouwpolders rond Scheerwolde (2012).

In 2017 is de 3e fase van het project 'Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde' gerealiseerd. Het betreft optimalisering van het waterpeilbeheer in de polder Wetering. Hiervoor is het gelijknamige gemaal gerenoveerd en is de pompcapaciteit aangepast voor flexibel peilbeheer. Er zijn ook studieavonden belegd die zijn gericht op vergroting van de kennis over waterbeheer bij de landbouwers en innovaties op boerenbedrijven. Deze kennis draagt bij aan een kwalitatief en kwantitatief goed waterbeheer, een betere bedrijfsvoering en beheer van watergangen en aangrenzende percelen op een natuurlijke manier. In de vier landbouwpolders (zie kaartje) is de waterhuishouding nu voor een zo groot mogelijk oppervlak afgestemd op akkerbouw. Kenmerkend daarbij is het flexibel peilbeheer. De herinrichting natte infrastructuur van de vier polders en renovatie en capaciteitsuitbreiding van gemaal Gelderingen zijn inmiddels afgerond (fase 1 en 2). De uitvoering van de laatste fasen (4 en 5): renovatie gemalen Halfweg en Giethoorn en flexibel peilbeheer, volgt in een later stadium.

- Sinds 2013 monitort advies- en ingenieursbureau Ecogroen het grond- en oppervlaktewater in het landbouwgebied rondom Scheerwolde. Meer specifiek monitoren ze grond- en oppervlaktewaterstanden, grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, vegetatieontwikkeling en bodemkwaliteit. Waterschap Drents Overijsselse Delta gebruikt de resultaten om te beoordelen of de beoogde drooglegging van landbouwgebied wordt gehaald en of ongewenste neveneffecten uitblijven, zoals verdroging van kwetsbare natuur in de Wieden en Weerribben. Sinds 2015 voeren ze een vergelijkbare monitoring uit voor de nabijgelegenheden nieuwe waterbergingsgebieden Wetering Oost en Wetering West. Hier monitoren ze of de omgeving niet te nat wordt door waterberging in beide gebieden. Wanneer ze effecten signaleren, geven ze dat direct door zodat het waterschap snel aanvullende maatregelen kan treffen.

Monitoring van de hydrologische en ecologische effecten van beide gebiedsingrepen is nodig vanwege: verleende Natuurbeschermingswetvergunningen. In de vergunningen zijn voorschriften opgenomen die verplichten dat mogelijke effecten middels monitoring in kaart worden gebracht; verantwoordelijkheid van het waterschap voor het bewaken en toetsen van effecten op grondwaterstanden, oppervlaktewaterstanden en oppervlaktewaterkwaliteit na het nemen van waterbeheersingsmaatregelen. In verband met de verbetering van de waterhuishouding in de landbouwpolders rond Scheerwolde heeft het Waterschap in 2013 maatregelen genomen om opstuwing van oppervlaktewater te verminderen en verlaging van het waterpeil te realiseren. Watergangen zijn aangepast, vier gemalen zijn geschikt gemaakt voor flexibel peilbeheer, te hoog gelegen duikers zijn verlaagd, nieuwe duikers zijn geplaatst en een inlaat is verwijderd.

Door het aangepaste peilbeheer in Scheerwolde kunnen agrariërs het land beter bewerken. Uit de eerste monitoringsresultaten blijkt dat het teveel aan oppervlaktewater sneller wordt afgevoerd, dat de (grond)waterpeilen steeds constanter worden en richting het gewenste niveau komen. Het waterbergingsproject mag geen negatieve effecten op landbouwgrond in de omgeving hebben, wat vooralsnog ook niet aan de orde lijkt te zijn. Verlaging van het (grond)waterpeil kan leiden tot verzakking van woningen. Het Waterschap heeft bij een aantal woningen maatregelen genomen om verzakken te voorkomen. Ecogroen monitort of deze maatregelen werken. Het (grond)waterpeil rond de meeste woningen lijkt - op basis van de eerste resultaten - constant te zijn. Verhoging van het (grond)water in het Weteringengebied kan juist leiden tot vochtproblemen in woningen. In en rondom het Weteringengebied mag de waterstand daarom juist niet te hoog worden.

Voor de maatregelen in Scheerwolde en het Weteringengebied is een Natuurbeschermingswetvergunning verleend. Beide vergunningen verplichten tot monitoring van (effecten op) nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Deze monitoring is zeer interessant, omdat ze zowel de hydrologische situatie, de vegetatieontwikkeling en de verandering in bodemomstandigheden in kaart brengen. Op basis hiervan bekijken ze of er eventueel effecten optreden in de Wieden en of er sprake is van vernatting in de Weerribben. Een van de doelen voor het Weteringengebied is de ontwikkeling van Dotterbloemhooiland, hiervoor monitoren ze of de gewenste grondwaterstanden worden gehaald. De periode waarover metingen zijn verricht is nog te kort om trends te bepalen. Zo reageren de meeste vegetaties traag op (geringe) veranderingen in hun biotoop. De complexiteit van het ecohydrologische systeem en de verschillende belangen die in het gebied spelen, maken de monitoring bijzonder en belangrijk. Ecogroen volgt de ontwikkelingen daarom met grote interesse en blijft hier ook de komende jaren bij betrokken.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Scheerwolde, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Scheerwolde (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Scheerwolde.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Scheerwolde zet zich in voor het welzijn van de inwoners binnen en buiten de dorpskern.

- Dorpshuis: - Het in 1965 gerealiseerde dorpshuis van Scheerwolde is in 2014 verbouwd (deels gesloopt met deels nieuwbouw en renovatie) tot Streekcentrum De Wielewaal (Scheerwolderweg 26), een mooi startpunt om met de fiets zo het natuurgebied van de Weerribben in te rijden. Het is tevens de thuisbasis voor het rijke verenigingsleven in het dorp. De plate service en het cafetaria-gedeelte zijn zowel handig voor de inwoners als voor de toeristen. De Wielewaal biedt ook onderdak aan de Hervormde kerk.

Pachterspaar Kevin en Maureen heeft aangekondigd er medio 2020 mee te stoppen. Aanleiding voor het stichtingsbestuur om in maart 2020 een bijeenkomst met de inwoners te beleggen over "hoe nu verder?", onder leiding van buurtwerkers Jannes Mulder en Charlotte Muurling. Die wilden allereerst weleens weten hoeveel en welke clubs er allemaal van het dorpshuis gebruik maken. Is er wel genoeg behoefte aan? Nou, hier komt ie: Plattelandsvrouwen, toneel, kerkgang, linedance, Feestcommissie, jeugdvereniging, watersportclub, Plaatselijk Belang, ijsclub en muziekvereniging. Verder worden er ook nog activiteiten georganiseerd als darten, biljarten, sjoelen, bingo, bootcamp en (jeugd)gym. En dan is er ook nog het bloedprikken, spreekuur van de huisarts, schoolactiviteiten, Sinterklaas, kerstfeest, kerstmarkt, stembureau, armvoogdij, bruiloften, uitvaarten, burendag, Koningsdag en het inloopspreekuur sociaal werk De Kop. Misschien zijn hier nog wel een paar huurders vergeten. De conclusie was helder: "Als er geen Wielewaal meer zou zijn, en dit allemaal niet meer in ons eigen dorp gebeurt, dan is het klaar met Scheerwolde."

De gebraden duiven vliegen je niet in de mond, als pachter van streekcentrum De Wielewaal. Al sinds 1965 stapte niemand er ooit in een gespreid bedje. Het blijft buffelen voor een beetje boterham en ervan rondkomen is eigenlijk niet te doen in zo'n klein dorp, dat bovendien nu eenmaal 'iets' minder toeristen trekt dan het wereldberoemde ZO gelegen buurdorp Giethoorn. Daar windt geen dorpeling doekjes om in Scheerwolde. Maar de ‘huiskamer’ van het dorp op slot? Dat nooit! De aanwezigen kwamen tot de conclusie dat de combinatie van een beheerder, samen met een team gepassioneerde vrijwilligers - een constructie zoals bij het dorpshuis in het Z gelegen bijna-buurdorp Sint Jansklooster - een levensvare constructie kan zijn. Met een ‘Wielewaal 2.0-commissie’ die de mensen aan het roer ontziet, actief met het stichtingsbestuur meedenkt en een oplossing bedenkt voor de torenhoge energiekosten. Tijdens de avond heeft zich al een aantal vrijwilligers aangemeld. Wordt vervolgd dus...

- Onderwijs en kinderopvang: - De openbare basisschool Brinkschool en de christelijke basisschool Kolkribbe zijn opgegaan in de nieuwe Basisschool De Lepelaar. De school heeft ook de faciliteiten voor peuteropvang in huis. Bij voldoende belangstelling kan dit worden opgestart.

- "Klauteren op het klimtoestel, wroeten in de zandbak, kijken bij de pasgeboren poesjes, kalfjes voeren, op de tractor zitten. Bij ons heeft je kind de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. De in 2018 gerealiseerde Kinderopvang Koerine in Scheerwolde biedt rust, ruimte, het buitenleven en kijken naar wat je kind nodig heeft en plezier geeft. Wij zijn een kleinschalige kinderopvang op de boerderij. Dit is uniek in de regio. KinderopvangKoerine is aangesloten bij Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). Bij KinderopvangKoerine is je kind welkom vanaf de leeftijd van 8 weken tot 12 jaar. In deze belangrijke levensfase bieden wij je kind ontwikkelingsmogelijkheden aangepast aan zijn of haar eigen tempo. Op deze agrarische kinderopvang bieden wij veel ontwikkelingsmogelijkheden en uitdagingen."

- Verenigingsleven algemeen: - Vereniging Armvoogdij Scheerwolde ondersteunt het verenigingsleven in het dorp middels subsidies.

- Muziek: - Muziekvereniging De Bazuin is er voor het dorp Scheerwolde en de nabijgelegen buurtschap Wetering.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Scheerwolde is kort na de aanleg van het huidige dorp opgericht, nl. in 1957.

- Watersportvereniging: - "In 1982 lag in het Steenwijkerdiep een aantal scheepjes afgemeerd, met en zonder de daarvoor benodigde vergunning. Toen hierover problemen ontstonden met gemeente en provincie hebben enkele bewoners besloten in 1983 watersportvereniging WSV Scheerwolde op te richten. In zelfwerkzaamheid met bescheiden financiële middelen zijn vervolgens langs het Steenwijkerdiep een aantal ligplaatsen gemaakt voor kleinere en middelgrote pleziervaartuigen. Van club naar vereniging. Tot halverwege de jaren negentig was het verenigingsbeleid in grote mate afgestemd op de directe financiële behoeften; de haven moest regelmatig worden onderhouden, de provincie moest jaarlijks worden betaald en de lening bij de bank moest worden afgelost. Toen de eerste plannen voor een ontwikkeling van het gebied tussen Scheerwolde, Wetering en het Steenwijkerdiep openbaar werden, is er meer aandacht geschonken aan het imago van de vereniging, de kwaliteit van de haven en een meer op die toekomst gericht financieel beleid. Al die activiteiten hebben er toe geleid dat de 'bootjesclub' zich meer en meer ontwikkelde tot een volwassen vereniging."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Scheerwolde. De begraafplaats maakte onderdeel uit van het ontwerp van het nieuwe, in 1953 gerealiseerde dorp.

Reacties

(2)

dag, ik ben even in verwarring: hierboven staat: 'Als het in de winter hard genoeg vriest, faciliteert IJsclub Samen Eén Scheerwolde-Wetering e.o. het schaatsgebeuren in het dorp. Het is een van de oudste ijsclubs in ons land, lijkt ons, want de club is namelijk al onstaan in 1847, uit fusie van IJsclub Nooitgedacht en IJsclub Eendracht maakt macht'.
Op de site van IJsclub Samen Een Scheerwolde-Wetering staat echter: 'Samen Eén in Scheerwolde-Wetering e.o. is ontstaan door een fusie op 17 december 1947 van de ijsclub Nooitgedacht en de ijsclub Eendracht maakt macht’.
welke is de juiste?

En verder: Scheerwolde is van 1953, meen ik. Hoe kan er dan 6 jaar eerder al een ijsclub met die naam zijn opgericht?

Dank voor uw reactie en opmerkzaamheid. 1847 is fout. Dat hebben wij hetzij als tikfout van een ander overgenomen zonder te checken, hetzij we hebben de tikfout zelf gemaakt. Hoe dan ook, we hebben het aangepast.

Uw tweede opmerking deed bij mij ook vraagtekens rijzen. Want het huidige dorp Scheerwolde is inderdaad pas in 1953 opgericht. Dus ik heb het even uitgezocht. Hierbij kunnen de volgende kanttekeningen worden gemaakt: teksten over het oude dorp Scheerwolde suggereren dat dat al eeuwen geleden verdwenen ('ontvolkt') zou zijn. Op oude kaarten zien wij echter nog tot ca. 1910 de plaatsnaam Scheerwolde staan, met enkele handenvol huizen, W van Wetering. Het nieuwe dorp is in 1953 O van Wetering gebouwd. Het wanneer van het verdwijnen van het oude dorp hebben wij nu uitvoeriger beschreven onder Geschiedenis. En voor de duidelijkheid hebben wij er nu ook kaarten van het oude en het nieuwe Scheerwolde bij geplaatst.

Qua schaatsclubs; er blijkt er zelfs nóg een te zijn (geweest), opgericht in 1907. In totaal zijn er dus zelfs 3 geweest! Ook dat hebben wij nu beschreven onder Evenementen en activiteiten. Blijft het feit dat er in 1947, ten tijde van de fusie van 2 van de 3 verenigingen, formeel geen woonplaats Scheerwolde was. Maar de vereniging heeft ook het dorpje Wetering in de naam. Op dat moment zal de clus dus in de praktijk alleen in Wetering hebben gefunctioneerd en de ander bestond wellicht alleen nog op papier.

Al met al zijn we dus nu wel een paar stappen verder, maar het blijft een raadsel dat er in 1947 dus kennelijk toch 2 schaatsverenigingen waren; 1 die opging in de in dat jaar opgerichte fusievereniging, en een in 1907 opgerichte vereniging die sindsdien onafgebroken heeft bestaan, ondanks dat de plaats Scheerwolde rond 1910 is afgebroken en pas in 1953 elders weer is opgebouwd. Maar die vereniging is helemaal niet op het internet te vinden, en de geschiedenispagina van de fusievereniging uit 1947 is helaas nog leeg, die is hopelijk nog in opbouw, dus voor de ontkoping van deze raadselen moeten we nog even geduld hebben tot die pagina gevuld is ;-)

Reactie toevoegen