Schiedam

Plaats
Stad en gemeente
Schiedam
Zuid-Holland

schiedam_collage.jpg

Schiedam, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Schiedam, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Schiedam.JPG

Museumhaven Schiedam

Museumhaven Schiedam

_MG_7162.JPG

Wie Schiedam zegt, denkt aan molens

Wie Schiedam zegt, denkt aan molens

_MG_7148.JPG

In de verte de geheel vernieuwde Molen De Kameel in Schiedam

In de verte de geheel vernieuwde Molen De Kameel in Schiedam

Collages2.jpg

Wie Schiedam zegt, denkt naast molens ook al snel aan jenever en andere lekkere drankjes

Wie Schiedam zegt, denkt naast molens ook al snel aan jenever en andere lekkere drankjes

_MG_7190.JPG

Het oude gemeentehuis van Schiedam

Het oude gemeentehuis van Schiedam

Schiedam-001.jpg

De Korenbeurs in Schiedam

De Korenbeurs in Schiedam

Schiedam (2).JPG

De Schie, waar Schiedam zijn naam aan heeft te danken

De Schie, waar Schiedam zijn naam aan heeft te danken

Schiedam Oud en Nieuw Westfrankenland [640x480].jpg

Schiedam kent nogal wat polders. Zo zijn er nog de Westfrankelandsestraat en -dijk, naar de polders Oud- en Nieuw-Westfrankenland. Dit stuk komt er zo te zien op neer dat de gemeente de polders moest onderhouden, maar het waterschap de zeggenschap hield.

Schiedam kent nogal wat polders. Zo zijn er nog de Westfrankelandsestraat en -dijk, naar de polders Oud- en Nieuw-Westfrankenland. Dit stuk komt er zo te zien op neer dat de gemeente de polders moest onderhouden, maar het waterschap de zeggenschap hield.

ZH gemeente Schiedam in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Schiedam anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Schiedam anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Schiedam

Terug naar boven

Status

- Schiedam is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

- De gemeente Schiedam is in 1868 vergroot met de gemeente Oud- en Nieuw-Mathenesse. Oud-Mathenesse en Nieuw-Mathenesse vallen tegenwoordig onder Rotterdam. Kennelijk is die 'verhuizing' gebeurd bij een van de grenscorrecties die tussen 1909 en 1941 tussen deze 2 gemeenten hebben plaatsgevonden. Daarnaast is er nog een wijk Mathenesse die nog wél grotendeels onder de stad valt.

- Per 1-8-1941 is de gemeente Schiedam vergroot met het grootste deel van de gemeente Kethel en Spaland. Formeel is deze bebouwing opgegaan in de bebouwde kom van de stad. In de praktijk zijn ter plekke het oude dorp Kethel (door ons gekwalificeerd als een 'dorp in de stad') en de buurtschappen Bijdorp, Kerkbuurt, Polderweg en Windas nog altijd goed herkenbaar.

- Wapen van de gemeente Schiedam.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Schiedam.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1264 Novum Sciedammum, 1268 Nuwen Sciedamme, 1316 Sciedamme.

Naamsverklaring
De plaatsnaam betekent Dam 'waterkering' in de Schie, het water dat Delft met de Maas verbond. De waternaam schie is een afleiding bij schieten, op dezelfde manier als de waternaam vlie dat is bij vlieten. Zie ook Overschie.(1)

Terug naar boven

Ligging

Schiedam ligt ingeklemd tussen Rotterdam in het O en Vlaardingen in het W en grenst in het Z aan de Nieuwe Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de stad en gemeente Schiedam 2.067 huizen met 12.360 inwoners. Tegenwoordig heeft de stad en gemeente ca. 35.000 huizen met ca. 76.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
In december 2020 verscheen het boek “Dit meissie heb ook honger - Schiedamse kinderuitzendingen tussen 1940-1946”. Caroline Nieuwendijk beschrijft hierin hoe honderden kinderen tijdens de oorlog en in het bevrijdingsjaar naar gebieden ver van huis gingen om aan te sterken. Tijdens de Hongerwinter van 1944-1945 lieten veel ouders hun kinderen vertrekken naar Noord of Oost Nederland waar wel genoeg eten was. Bijna duizend kinderen uit Schiedam verbleven korte of lange tijd bij een pleeggezin. Na de bevrijding moesten nog eens honderden kinderen in gewicht aankomen. Sommigen deden dat in Nederland maar ook veel kinderen gingen hiervoor naar het buitenland. Gemeentearchiefmedewerker Caroline Nieuwendijk schreef op basis van uitgebreid bronnenonderzoek en vele interviews dit boek. Op Historiek.net kun je een fragment uit het boek lezen over de aankomst en het verblijf van de kinderen in een wildvreemd pleeggezin. - Het boek is verkrijgbaar bij het gemeentearchief.

"In de afgelopen jaren is in het verenigingstijdschrift Scyedam een groot aantal artikelen gepubliceerd over de Tweede Wereldoorlog. Enkele leden van onze vereniging hebben deze artikelen verzameld en samengebracht in een 264 pagina's tellend e-book met als titel ‘Om niet te vergeten’. Historische Vereniging Schiedam stelt deze digitale uitgave niet alleen gratis ter beschikking aan haar leden, maar ook aan alle (oud-)Schiedammers en verdere belangstellenden. Via de link is het e-boek online te lezen."

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad en gemeente, kun je terecht bij Historische Vereniging Schiedam. Op hun site vind je onder meer een encyclopedie van de stad, ingedeeld op thema. Het verenigingstijdschrift Scyedam verschijnt vijf maal per jaar. Het bevat een groot scala aan artikelen over de geschiedenis van de stad, variërend van gedegen historische studies tot weergaven van mondelinge historie in kleine en grote verhalen. Het tijdschrift is gratis voor leden en wordt hen toegezonden. Losse nummers zijn te koop bij de Schiedamse boekhandel. Verder zijn - voor zover de voorraad strekt - ook nog de reeds verschenen nummers bij de vereniging te koop. Alle artikelen uit de eerste 186 nummers (tot november 2011) zijn ook op cd-rom verschenen. De vereniging heeft ook een Bezoekerscentrum (Hoogstraat 74a, tel. 010-4268128), waar je van harte welkom bent op de volgende dagen en tijden: woensdag van 10.30-12.30 uur, vrijdag van 13-15 uur en zaterdag van 12-16 uur.

- Krantenbank Schiedam is in januari 2021 aangesloten op de Externe kranten van Delpher. De 215.489 kranten tot 1945 zijn nu ook via Delpher doorzoekbaar.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In de Woonvisie Schiedam 2030 staat de koers die de gemeente volgt op het gebied van wonen. De gemeente heeft uitgezocht hoe we het beste kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Zodat je op langere termijn met plezier in jouw stad woont. De Woonvisie is vastgesteld in 2012 en geeft richting aan het woonbeleid tot 2030. De Woonvisie is een richtlijn. Het is nog niet bekend wat er tot 2030 precies gebouwd wordt. Wat wel duidelijk is: de stad vergrijst en de vraag naar zorg neemt toe. In 2019 wordt de Woonvisie vernieuwd. Schiedammers die op zoek zijn naar een betere woning, verlaten nu vaak de stad. Het doel van de Woonvisie is dat Schiedammers 'wooncarrière' maken. Dit houdt in dat inwoners van de stad een aantrekkelijke nieuwe woning vinden in de eigen stad en hier blijven wonen. Een belangrijk onderwerp in de Woonvisie is de woningvoorraad. De Woonvisie zet er op in dat er meer verschillende soorten eengezinswoningen komen in de stad. Dat kunnen huurwoningen in de vrije sector zijn, maar ook koopwoningen. Daarnaast moeten er natuurlijk ook voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven, die kwalitatief goed en bereikbaar zijn. We werken daaraan samen met woningcorporatie Woonplus."

- URBACT is een Europees samenwerkingsproject dat zich richt op de duurzame ontwikkeling van steden en kennisuitwisseling. Binnen dit programma zijn in 2017 97 ‘Good Practices’ uit 25 Europese landen geselecteerd. Om als good practice-stad te worden bestempeld, moet in de desbetreffende stad een unieke aanpak zijn ontwikkeld, die imponerende resultaten heeft geboekt. Met deze benoeming krijgen steden een leidende rol in zogeheten Transfer Networks. In Nederland zijn 3 van zulke good practices benoemd: Schiedam, Heerlen en Groningen. Wat er in dit kader zo bijzonder is aan eerstgenoemde stad, lichten wij hierna toe.

Ingesloten tussen Rotterdam, de rivier de Nieuwe Maas, Vlaardingen en natuur- en recreatiegebied Midden-Delfland, is de stad aan alle kanten haar grenzen aan het bereiken of heeft deze al bereikt. Dat maakt nieuwbouw en verdere groei van de gemeente lastig. De schaarse ruimte vraagt erom dat de gemeente creatief omgaat met de beschikbare ruimte. En dat lijkt vandaag de dag heel goed te gaan lukken. Een belangrijke impuls hiervoor was de komst van snelweg A4 tussen de stad en Delft. Na meer dan 50 jaar discussies en voorbereidingen, heeft de rijksoverheid in 2009 bepaald dat de snelweg daadwerkelijk moest worden aangelegd, ondanks het vele verzet van buurtbewoners, milieuactivisten en andere belanghebbenden. Een compromis is bereikt door de weg ter hoogte van Schiedam als tunnel aan te leggen en in een groot deel van Midden-Delftland de weg verlaagd aan te leggen.

Het tunneldak gaf ruimte voor bebouwing. De gemeente zag haar kans schoon om voor de gemeente in bredere zin een ruimtelijke transformatie aan te gaan en de kansen voor wonen, werken, sport en recreatie integraal en in relatie tot elkaar te bekijken. De gemeente besloot het plan ‘Schiedam in Beweging’ te lanceren. De beschikbare ruimte die het tunneldak toevoegt, heeft een kettingreactie teweeggebracht van vrijkomende ruimte voor woningbouw, sport en recreatie. Aangezien de gemeente graag de sociale mobiliteit wil stimuleren, is de vrijgekomen grond veelal bedoeld om woningen van het duurdere segment te realiseren. Op deze manier kunnen Schiedammers een wooncarrière doormaken binnen de gemeente. Op het voormalige sportpark Kethel en op sportpark Harga kwam beweging tot stand doordat sportclubs fuseerden en een nieuwe plaats toebedeeld kregen (zie daarvoor verder onderaan deze pagina bij Links > Sport > hockey en voetbal). De grond die is verkocht voor woningbouw, maakte de bouw van nieuwe sportcomplexen mogelijk. Daarnaast is er een park bij gekomen op de rest van het tunneldak, wat nieuwe recreatieve mogelijkheden biedt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Schiedam heeft 238 rijksmonumenten.

- Schiedam heeft 150 gemeentelijke monumenten.

- Schiedam op de kaart is een site met een interactieve kaart waarmee je bezienswaardigheden en anderszins cultureel erfgoed van deze stad kunt bekijken.

- Voormalige kapel oude RK begraafplaats.

- In Schiedam staan de 7 grootste molens ter wereld. Molen De Nieuwe Palmboom (Noordvest 34) is als museummolen te bezichtigen. De overige molens zijn: - Molen De Drie Koornbloemen. - Molen De Noord. - Molen De Walvisch. - Molen De Vrijheid. - Molen Nolet. - Molen De Kameel stond tussen 1715 en 1868 nabij het Doeleplein, naast de toenmalige Overschiese Poort. De molen maakte deel uit van een bestand van zo’n 20 hoge stellingmolens, die zorgden voor het malen van graan voor de destijds grootschalige Schiedamse jeneverindustrie. In 1865 verloor De Kameel door een storm de roeden, ijzeren as en kap. De molenromp diende nog enige jaren als houtzagerij, maar werd tenslotte na een brand gesloopt. In 2000 nam Stichting De Schiedamse Molens het initiatief tot herbouw van De Kameel. De herbouw van de molen is in 2011 gereed gekomen.

- De Babbersmolen in Schiedam, de oudste stenen poldermolen van Nederland (1710) is in 2013 gerestaureerd.

- Het Oude stadhuis van Schiedam is gelegen aan de Grote Markt. Het in 1538 opgetrokken gebouw is na brand in 1604 in 1606 herbouwd, en in 1637 van de huidige topgevels voorzien. De dubbele trap dateert uit 1717-1718. In 1782 is het door toenmalig stadsarchitect Rutger van Bol'es gemoderniseerd. De laatste vergadering van de gemeenteraad is hier gehouden in 1973. Tegenwoordig is er in een gedeelte van het stadhuis een restaurant gevestigd, het andere deel wordt weer gebruikt voor trouwerijen, vergaderingen en representatieve doeleinden. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven opende op 22 oktober 2004 het gerestaureerde Stadhuis, een restauratie die anderhalf jaar heeft geduurd en mogelijk werd gemaakt door een Kanjersubsidie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Bij de restauratie van het oude stadhuis zijn zowel het interieur als het exterieur aan bod gekomen. Het schilderwerk, de plafonds en de inrichting van diverse kamers zijn onder handen genomen. Ook is de buitengevel hersteld en het torentje gerestaureerd.

Pompstation
"Aan de Rotterdamsedijk in Schiedam ligt een rijksmonumentaal pompstation uit 1922 gedeeltelijk in de noordelijke dijk verzonken. In het pompstation staan de indrukwekkende mintgroene machines die ooit de waterdruk van Schiedam regelden, maar door modernisering van het waterleidingbedrijf hun functie verloren. Dit unieke stuk industrieel erfgoed heeft een tweede leven gekregen als Pompstation Gym (video). Een selecte club leden volgt er personal training in onder meer krachttraining, fitness en shape.

Aan weerszijden van het pompstation liet erfgoedrestaurateur en -herbestemmer BOEi met ondersteuning van de gemeente Schiedam een wadi aanleggen (video). Een wadi is een voorziening die voorkomt dat schoon regenwater als afvalwater in het riool terechtkomt door het op te vangen en vertraagd door te laten naar het oppervlaktewater of het grondwater. Aan de zuidzijde van het pompstation wordt het water opgevangen en aan de noordzijde, iets lager gelegen, zitten ondergrondse infiltratie-units. De wadi helpt zo het grondwater op peil te houden. Het is de ambitie van BOEi om meer integraal naar haar portefeuille te kijken en waar mogelijk ook elders soortgelijke wadi’s aan te leggen." (bron: De Erfgoedstem, november 2021) Zie ook deze mooie videoreportage over het pompstation, waarin een oud-werknemer vertelt hoe het er hier vroeger aan toeging.

- Sinds de jaren vijftig verzamelt het Stedelijk Museum Schiedam eigentijdse kunst. De belangrijkste kerncollectie van het museum is de ‘experimentele' en ‘informele' kunst uit de jaren 1945-1960, waartoe circa 250 Cobra-werken van schilders als Karel Appel, Constant, Corneille en vele anderen behoren. De Cobra-leden laten zich inspireren door de spontaniteit van het kind en ‘primitieve culturen'. Geliefde onderwerpen zijn fantasiedieren en fantasiewezens, neergezet in onvermengde, sprekende kleuren. Enkele kunstenaars verbeelden ook de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog.

"Op 9 september 2017 liepen tientallen verenigingen in optocht door de stad. Voorop de Rijnmond-band, achteraan die van carnavalsverenging De Rietzeilers. Daartussen de trotse leden van de verenigingen met hun nieuwe vaandels, van de Dahliavereniging tot Leefbaar Schiedam, van de taekwondoclub tot de scouting en van de toneelvereniging tot de reddingsbrigade. Iedereen zag die dag dat zij samen de stad sterk maken. Met die optocht sloot het Stedelijk Museum een bijzonder project af: ‘Vaandels & Verhalen’. Van te voren hadden we bedacht dat we heel gelukkig zouden zijn als er 25 verenigingen mee wilden doen: samen eten, met kunstenaars vaandels maken voor hun vereniging, een tentoonstelling maken met historische en nieuwe vaandels, en het geheel afsluiten met een optocht. Het werden er 65. Het onderwerp raakte een snaar.

Stedelijk Museum Schiedam is vanouds gewaardeerd om haar kunsttentoonstellingen over de Cobragroep, de jaren zestig en hedendaagse kunst. Die tentoonstellingen maken we nog steeds. Maar we willen ook van betekenis zijn voor de Schiedammers. En daarin slagen we niet met het traditionele tentoonstellingsprogramma. ‘Vaandels & Verhalen’ bracht het museum veel. De allochtone ouders van een basisschool verzorgden onze catering, de Dahliavereniging zette dit najaar verse bloemen in onze entree en de tip van een lid van de fotoclub leidde tot een succesvolle tentoonstelling over een oude werf, met foto’s van Cas Oorthuys. Maar we leerden vooral dat we contact maken als we aansluiten bij wat de Schiedammers bezighoudt.

We willen hiermee niet alleen doorgaan, maar een stap verder zetten. Najaar 2018 lanceerden we daarom een driejarig project: 'Mijn Schiedam', bedoeld voor nieuwsgierige Schiedammers die met hun creativiteit en verhaal willen bijdragen aan een sterke stad. Die het fijn vinden om echt contact met elkaar te hebben en iets te doen wat waardevol is voor henzelf en de ander. En die het prettig vinden van elkaar te leren en met het museum samen willen programmeren. Het Stedelijk Museum zet daarvoor zijn expertise en netwerk in." (bron en voor nadere informatie zie het interview met directeur Deirdre Carasso op MMnieuws.nl, 15-12-2018)

"Stedelijk Museum Schiedam heeft in mei 2019 de grootste culturele publieksprijs van Nederland gewonnen: de BankGiro Loterij Museumprijs. Daarmee zijn we gekozen tot het publieksvriendelijkste museum van Nederland. ‘We hebben nieuwe mensen enthousiast weten te maken voor het museum en onze bekendheid vergroot’, zegt museumdirecteur Deirdre Carasso. ‘De campagne illustreerde precies waarvoor we zijn genomineerd; dat we een plek zijn van mensen, gedragen door de stad.’ Met het prijzengeld van € 100.000 gaat het museum het plein voor het museum net zo gezellig en verrassend maken als de rest van het gebouw. In het verlengde van de gastvrijheid, introduceert het museum ook een nieuw entreeticket: het nog-een-keertje-kaartje. Was het bezoek niet helemaal wat je ervan verwachtte dan krijg je hem gratis en kun je opnieuw langskomen.

Het thema 'publieksvriendelijkheid' van deze 12e editie van de BankGiro Loterij Museumprijs stond al hoog in het vaandel bij Pierre Janssen, voormalig directeur van het museum. Hij zei: ‘Je hoeft het niet mooi te vinden. Dat vind ik soms ook niet, maar word niet boos en loop niet weg. Iemand heeft het toch maar gemaakt en er een bedoeling mee.’ Hij liet mensen nadenken over wat ze zagen, zegt Carasso. ‘Dat doen wij hem na. Maar ben je echt teleurgesteld, dan kun je ons dat laten weten. Dan geven we je een nieuw, gratis kaartje voor een volgende tentoonstelling.’ Het nog-een-keertje-kaartje is geïnspireerd door Theater aan de Schie, het enige theater in Nederland met een vergelijkbare mogelijkheid. ‘Net als zij vinden wij dat het belangrijk is dat mensen een goede ervaring hebben’, verduidelijkt Carasso. ‘En dat bezoekers iets proberen dat ze nog niet kennen. Wat publieksvriendelijkheid betreft loopt Schiedam echt voorop.’ De publieksvriendelijkheid blijkt ook in het museumcafé. Daar staat een buffet met lekkere dingen, veelal lokale producten als chocopasta, kaas, koffie en thee. Je kunt er zelf je brood snijden en pakken waar je zin in hebt. Na afloop betaal je wat je het waard vond. Deze manier van lunchen is niet alleen gastvrij maar ook uniek. Om je helemaal thuis te voelen kunnen bezoekers muziek draaien en op tafel tekenen. De kleurpotloden staan klaar." (bron: Stedelijk Museum, mei 2019)

- Schiedam staat bekend als 'de Jeneverstad van Nederland'. Daarom is op het mooiste plekje van de 'brandersstad' het Jenevermuseum gerealiseerd. Een oud branderspand met werkende branderij is in 1996 getransformeerd tot museum. De meesterknecht stookt nu nog steeds het vuur op. Hij maakt de moutwijnjenever, Old Schiedam, precies zoals 300 jaar geleden. Beleef in het museum hoe de 'nationale neut' gemaakt wordt. Welke arbeid en kunde erbij komt kijken om 'van korrel tot borrel' te komen. Ontmoet de glasblazer, koperslager, kuiper en zakkendrager en proef zelf waar al die moeite voor gedaan is. De stad is dankzij haar jenever wereldwijd een begrip geworden. De vele miniatuurflesjes uit alle windstreken, oude reclame-affiches en vele etiketten in het museum getuigen ervan.

- In het Nationaal Coöperatie Museum kun je je een beeld vormen van de opkomst, de bloei en de neergang van de Coöperatie in Nederland gedurende meer dan 100 jaar. Behalve een keur aan verpakkingen van HAKA- en COOP-levensmiddelen, -boeken en -kunstuitingen, vind je hier tevens een schat aan informatie over de geschiedenis en de idealen van de VerbruiksCoöperaties in Nederland. De entree van het museum wordt gevormd door een buurtwinkeltje, met vooral zoete koopwaar, waarachter een huiskamer uit de jaren twintig, sober ingericht met meubilair, kolenkachel, droogrek, bedstee en stilletje.

- Op 4 mei 2019 is in Schiedam een herdenkingsteken onthuld ter nagedachtenis aan de treinramp die hier in 1976 plaatsvond. De Sprinter die frontaal tegen de internationale boottrein naar Hoek van Holland aanreed, was op weg naar station Nieuwland, maar is daar nooit aangekomen. Bij de ramp vielen 24 doden in het voorste rijtuig van de stoptrein, vijf zwaargewonden en enkele tientallen lichtgewonden. Uit een onderzoeksrapport van NS bleek dat de machinist van de Sprinter een rood sein had gemist. De ramp was destijds aanleiding om het spoorbeveiligingssysteem ATB versneld aan te leggen in heel Nederland. Op het traject waar de aanrijding plaatsvond was dit nog niet gebeurd. Desondanks had aanwezigheid van ATB deze ramp niet kunnen voorkomen, meldt ProRail incidentenonderzoeker Henk de Raadt (hoe dat zit, kun je lezen onder de link). “In overleg met betrokkenen en nabestaanden van de ramp is gekozen voor station Nieuwland als locatie voor het herdenkingsteken. Met het gedenkteken krijgen de slachtoffers een blijvend eerbetoon. Daarmee is een herdenkingsplek tot stand gekomen, die tot nu toe werd gemist”, aldus de gemeente.

- Drie brugwachtershuisjes in Schiedam hebben in 2020 een creatieve invulling gekregen. Het huisje bij de Oranjebrug is ingericht door waterschapsecoloog Ernst Raaphorst, met beelden van de Schiedamse onderwaterwereld. Voor het huisje van de Ooievaarsbrug fotografeert Dagmar Haggenburg allerlei vormen van onkruid. Het huisje van de Hoofdbrug is ingericht door ontwerpers Kymia Kazemi en Huibert Groenendijk, met het thema weerspiegeling. “Na onze oproep om op een duurzame en aantrekkelijke manier invulling te geven aan de brugwachtershuisjes waren we positief verrast door de grote animo. De mooie creatieve projecten maken onze stad weer een stukje aantrekkelijker en levendiger”, aldus Duncan Ruseler, wethouder Cultuur en Monumenten.

- De oude Monopole bioscoop, op de hoek van de Appelmarkt en de Hoogstraat, dateert uit 1921 en is een gemeentelijk monument. Als het voorstel van het Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken, het Stedelijk Museum, het De Groot Fonds en Stadsherstel Maassteden door de gemeente wordt aangenomen, wordt het pand medio 2021 omgebouwd tot museum. Volgens het voorstel wordt het pand door de genoemde fondsen gekocht om het vervolgens te verhuren aan het Stedelijk Museum. "Ik ben blij dat dit bijzondere monument een nieuwe toekomst krijgt", zegt Marcel Houtkamp, wethouder economie en binnenstad. Volgens Houtkamp heeft de gemeente het pand in 2011 gerestaureerd, maar werd het niet meer gebruikt. "Het was duidelijk dat de uiteindelijke eigenaar het pand geschikt moest maken voor gebruik. Dat is best een uitdaging gebleken bij dit monument vanwege de oorspronkelijke opzet als bioscoop. Met dit plan hebben we nu zicht op een definitieve bestemming van de Monopole. De Monopole krijgt straks een publieke functie voor alle Schiedammers en geïnteresseerde bezoekers." Het plan voorziet in een permanente tentoonstelling en bijzondere kunstinstallaties. Ook het kantoor van het Stedelijk Museum beoogt er te worden ondergebracht.

- Gevelstenen in Schiedam.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Vanuit Schiedam-Noord kun je over de Harreweg via het buitengebied van Midden-Delfland (met name Abtswoude) naar Delft wandelen of fietsen. Aan het begin van de weg vind je Polderpark Kethel, Natuurcentrum De Boshoek en Natuur en Milieu Educatie Centrum Harreweg. Dit deel van de gemeente vormt een overgangsgebied van de stedelijke bebouwing van de stad naar het landelijke Midden-Delfland gebied. In Natuurcentrum De Boshoek zijn een aantal diorama’s en vitrines met meer dan 200 opgezette dieren en vogels te bezichtigen, die in hun natuurlijke omgeving zijn geplaatst. Alle diorama’s zijn voorzien van informatiepanelen, tevens zijn er 'touch screens' aanwezig waarop je je kennis omtrent de natuur op een interactieve manier kunt testen. Rondom het gebouw is een fraaie educatieve tuin. Hier kun je wandelen over de paden en zien wat er allemaal voor moois aan planten en bomen in Nederland groeit. Een van de artikelen die in de winkel van het Natuurcentrum verkrijgbaar is, is natuurhoning uit de eigen bijenstal. In Polderpark Kethel ligt ook het Natuur en Milieu Educatie (NME) Centrum Harreweg. In dit centrum wordt les gegeven aan basisschoolleerlingen. Drie keer in het jaar is het centrum open op open dagen in het weekend. Daarnaast biedt het centrum onderdak aan kinderopvangorganisatie KomKids (Greenkids).

- Op Parels van Schiedam vind je het aanbod van instellingen op het gebied van cultuureducatie, natuur- en milieueducatie, sport en kinderparticipatie. Het aanbod richt zich op leerlingen in het primair onderwijs, brede school en voortgezet onderwijs.

- "Stichting Mooi Werk in Schiedam is een project- en adviesbureau voor kunsteducatie en cultuurparticipatie. Binnen de projecten worden kunst, creativiteit, samenwerken en samenleven gecombineerd. Een bijzonder boek, een indrukwekkend schilderij, muziek waardoor je wordt geraakt. Kunst en cultuur is voor iedereen, jong en ouder, hoog en laag opgeleid en van alle culturele achtergronden. Het is mooi om culturele en kunstzinnige ervaringen te delen, want kunst verbindt, zet je aan het denken en inspireert. Verbindingen maken door én met kunst is precies wat Mooi Werk doet. Creatief leren, leren denken, vermogen tot fantasie en verbeelding zijn essentieel voor individuele ontwikkeling, studie, werk en een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij.

Het doel van Mooi Werk is om mensen van alle leeftijden te stimuleren hun eigen talenten en vaardigheden te ontdekken en ontwikkelen. Mooi Werk wil de horizon, de kansen en het perspectief op de wereld van mensen verbreden door het ontmoeten, herkennen, leren kennen en bekijken van “de ander” in de kunst. Wij willen hierin een aanjager zijn en ons streven is dan ook dat kunst, cultuur en cultuureducatie vaste onderdelen worden in het leven van mensen. De stichting ontwikkelt en organiseert kunstprojecten op maat, in nauwe samenwerking met beeldend kunstenaars, vormgevers, culturele instellingen, gemeentes, woningcorporaties en het onderwijs. Mooi Werk maak je niet alleen. Kunst is van en voor iedereen. Of je nu 8 of 80 bent, binnen Mooi Werk ligt de nadruk op talentontwikkeling en actieve cultuurparticipatie, want meedoen is de kunst!"

- "In Schiedam ligt sinds maart 2020 het eerste Tiny Forest van Zuid-Holland. IVN plantte het minibosje samen met de hovenier in de wijk ‘t Groenoordje. Deze Tiny Forest is de eerste van 48 Tiny Forests die de komende 3 jaar in Zuid-Holland worden aangeplant. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid bos met 30 tot 40 soorten inheemse bomen. Goed voor insecten en kleine zoogdieren om van te genieten en ook kinderen in de buurt, die het bos mede beschermen en verzorgen. Gedeputeerde Anne Koning over het nieuwe minibos: “Groen is belangrijk, juist op plekken vlak bij waar je woont. Ik ben dan ook trots dat we met dit eerste Tiny Forest in Zuid-Holland de natuur dichter bij onze inwoners kunnen brengen. Ik wens alle Tiny Forest Rangers veel succes en plezier. Zij planten het bos, beheren het bos, gaan op onderzoek uit en vertellen familie, klasgenootjes en buurtbewoners over het bos. Een belangrijke taak. Samen maken we Zuid-Holland elke dag beter.”

Oproep Zuid-Holland: meld je aan als Tiny Forest partnergemeente!: Samen met 16 partnergemeenten plant IVN de komende 3 jaar 48 Tiny Forests in heel Zuid-Holland, mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland. Iedere partnergemeente legt (minimaal) 3 Tiny Forests aan in de komende 3 jaar (2020-2023). Het aantal minibossen in de provincie groeit daardoor tot meer dan 60 in totaal. Heb je als gemeente of inwoner ook interesse om een aantal Tiny Forests te planten? Meld je gemeente dan via IVN aan als partnergemeente. De deadline voor aanmelden voor de tweede tranche is 19 april 2020, en voor de derde tranche is dat 24 januari 2021." (bron: Provincie Zuid-Holland)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Schiedam, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Schiedam van fotograaf Martin Stevens.

- Oude ansichtkaarten van de stad.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Schiedam (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Schiedam. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - "SCHIE is de lokale omroep van Schiedam. We houden je 24 uur per dag op de hoogte van al het nieuws in de stad. Dat doen we op radio, televisie en op internet via de website en social media. De programma’s van SCHIE worden gemaakt door een enthousiast team bestaande uit een aantal betaalde krachten en vooral veel vrijwilligers. Daarnaast heeft SCHIE een aantal stageplaatsen beschikbaar. Wij zien het als onze taak om niet alleen relevante nieuwsverhalen te vertellen, maar ook een kweekvijver te zijn voor talent."

- Muziek: - "Muziekvereniging Harpe Davids is in 1921 opgericht als fanfareorkest. Eind jaren 30 werden aan dit orkest klarinetten en dwarsfluiten toegevoegd en ging men als harmonieorkest verder. In de jaren '50 werd de vereniging met een tamboerkorps en in de jaren '70 werd ook met majorettegroepen uitgebreid. Begin jaren '80 werd aan het tamboerkorps o.a. trompetten toegevoegd. Dat was het begin van de drumfanfare van Harpe Davids. De vereniging heeft t.g.v. het 75-jarig bestaan in 1996 een officiële CD uitgegeven met opnamen van het harmonieorkest, het jeugdorkest en de drumfanfare. Tegenwoordig is de drumfanfare en latere slagwerkgroep niet meer actief. De harmonie repeteert op de maandagavonden in de aula van Daltonbasisschool De Klinker aan de Bernardus IJzerdraatsingel. De majorettes van de vereniging zijn al decennialang als twirlvereniging The Yellow Rainbow erg actief en succesvol; met veel succes hebben de leden met mooie resultaten meegedaan aan een aantal Europese twirlwedstrijden in o.a. Engeland, Italië en Kroatië. De twirlsters trainen op zaterdagochtend o.a. in de gymzaal aan het Warmoezenierpad. Concerten door het harmonieorkest vinden vanaf 2011 voornamelijk plaats voornamelijk in de Dorpskerk in Schiedam-Kethel (nieuwjaarsconcerten) en kerkgebouw De Ark in -Noord (voor- en najaarsconcerten). Sinds 2019 is de Schiedamse dirigent Leo Simons de muzikale leider van het harmonieorkest."

- "Blaaskapel De Dwarsliggers in Schiedam is opgericht in 2013. Wij zijn een kapel met ervaren muzikanten die een muziekverleden hebben of nog steeds actief zijn in de muziek naast de blaaskapel. We zijn een gedreven groep muzikanten, die een goed stuk muziek willen neerzetten. Dit gaat niet ten koste van de gezelligheid, dat gaat prima samen. Ons repertoire is groot, van meezingers tot popmuziek. Ook spelen wij een groot aantal Sinterklaasnummers en kunt u ons boeken als kerstband. Informeer naar de mogelijkheden. Naast muziek maken, zijn wij een hechte groep. Zo worden er regelmatig ideeën geopperd in de leden app om samen iets leuks te doen. Bijvoorbeeld een groepje mensen neemt deel aan georganiseerde wandeltochten, hardlopen, naar de film of concert. Er wordt elk jaar een Dwarsliggersdag georganiseerd voor de leden, dat houdt in leuke en gezellige activiteiten met elkaar, bijv. uit eten, digitaal spoorzoeken in Delft, boerengolf enz. of een studie weekend. Dat we een hechte groep zijn blijkt wel uit het feit dat we buiten muziek maken verder ook voor elkaar klaar staan. We repeteren plus minus om de twee weken op zaterdag van 14:30-16:30 uur."

- Klimaat: - "Duurzaamheid is voor ons een fundament voor alle acties die we tijdens deze collegeperiode in gang zetten. Bij alles vragen we ons dus af: “In hoeverre draagt dit bij aan een duurzame ontwikkeling van onze Schiedamse samenleving?” Verduurzaming is een wereldwijde opgave en Schiedam dient hier ook een verantwoordelijkheid in te nemen. We hebben het dit jaar namelijk allemaal al eens meegemaakt: een tropische storm, een hittegolf en ondergelopen straten. Deze weersextremen zijn het gevolg van klimaatverandering. Als stad moeten we ons zowel voorbereiden om om te kunnen gaan met de gevolgen van klimaatverandering, als ook pogen verdere klimaatverandering als gevolg van onze manier van leven te beperken.

In dit klimaatbeleid wordt de lijn die de afgelopen jaren is ingezet, voortgezet en versterkt, vanuit de ambitie dat de huidige generatie nu, maar ook onze (klein-)kinderen in de toekomst nog prettig in Schiedam kunnen wonen, werken en verblijven. Wij zetten in onze stad in op een ambitieuze en integrale aanpak van duurzaamheid, als fundament van alle beleidsterreinen. Als Global Goals gemeente verbinden we ook de Sustainable Development Goals met het klimaatbeleid. Klimaatverandering zorgt voor een grote opgave in de stad. Ook waterveiligheid, wateroverlast, hitte en droogte zijn ook op lokaal niveau gevolgen van klimaatverandering. Kansen voor energiebesparing, zonne-energie en windenergie worden benut of gecreëerd om op lokaal niveau bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen in de wereld. De komende jaren werken we met elkaar verder aan onze stad. Want de inzet van nu zorgt ervoor dat we winst behalen op het gebied van veiligheid, gezondheid, onderwijs, wonen, werken en gelijkheid." Aldus burgemeester C. Lamers en de wethouders J. Ooijevaar, M. Bregman, F. Minhas, D. Ruseler en P. van Aaken inhet voorwoord van de nota 'Klimaatbeleid gemeente Schiedam - Een wereld te winnen' (november 2020).

- Openbaar vervoer: - Intercitytreinen kunnen blijven stoppen op Station Schiedam. Om dat mogelijk te maken, worden twee sporen vernieuwd die eerder werden gebruikt voor de Hoekse Lijn (richting Hoek van Holland). Dat hebben de gemeente, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in februari 2019 afgesproken. De intercity-status van dit station was lange tijd onzeker in verband met de kosten die hieraan verbonden waren. Door de ombouw van de Hoekse Lijn tot metrolijn, werden de twee te vernieuwen sporen niet meer gebruikt. Het ministerie stelt 27 miljoen euro beschikbaar om de sporen te vernieuwen en weer in gebruik te nemen. Doordat intercity’s hier kunnen blijven stoppen, blijft de rechtstreekse verbinding tussen deze stad en Amsterdam in stand. (bron en voor nadere informatie zie: SpoorPro, februari 2019)

Reactie toevoegen