Schoonebeek

Plaats
Dorp
Emmen
Drenthe

schoonebeek_welkom_bord_kopie.jpg

Schoonebeek is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997.

Schoonebeek is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997.

schoonebeek_jaknikker_winkelcentrum_de_pallert_pallertplein.jpg

Deze jaknikker stond bekend als de Schoonebeek 9. Het is een rijksmonument en staat op het Pallertplein in het centrum. De jaknikker verkeert nog in werkende staat en wordt beschreven in het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

Deze jaknikker stond bekend als de Schoonebeek 9. Het is een rijksmonument en staat op het Pallertplein in het centrum. De jaknikker verkeert nog in werkende staat en wordt beschreven in het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

schoonebeek_moderne_pompeenheid_olie_kopie.jpg

Dit is een van de huidige installaties waarmee de olie in de omgeving van Schoonebeek tegenwoordig uit de grond wordt gehaald.

Dit is een van de huidige installaties waarmee de olie in de omgeving van Schoonebeek tegenwoordig uit de grond wordt gehaald.

Schoonebeek

Terug naar boven

Status

- Schoonebeek is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997. De gemeente is per 1-5-1884 ontstaan als afsplitsing van de gemeente Dalen. Afsplitsing die leidt tot een nieuwe gemeente is in ons land een zeldzaam verschijnsel (afgezien van de roerige tijd van begin 19e eeuw). Na 1884 is dit alleen nog gebeurd met de instelling van de gemeente Nunspeet in 1972, die zich afsplitste van de gemeente Ermelo.

- Wapen van de voormalige gemeente Schoonebeek.

- Onder het dorp Schoonebeek vallen ook de buurtschappen Amsterdamscheveld (deels), Koelveen, Middendorp, Oosterse Bos en Westerse Bos.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Schonebek, Schonbek. Een inwoner van dit dorp is een Schonbekker.

Oudere vermeldingen
Na het ontstaan van dochternederzetting Nieuw-Schoonebeek gaat het oude dorp Oud-Schoonebeek heten. In 1952 wordt het voorvoegsel er weer afgehaald. Kennelijk vond men het toch voor zich spreken dat deze nederzetting de oudsfe van deze twee is, als er bij het buurdorp het voorvoegsel Nieuw- voor staat.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp ligt ZZO van de dorpen Zandpol en Nieuw-Amsterdam, ZW van de dorpen Erica en Klazienaveen, WZW van het dorp Weiteveen, WNW van het dorp Nieuw-Schoonebeek, NNO van de plaats Emlichheim in Duitsland, O van de stad Coevorden en ZO van het dorp Stieltjeskanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Schoonebeek 79 huizen met 629 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.800 huizen met ca. 4.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan en ontwikkeling
De oorspronkelijke bevolking van Schoonebeek is afkomstig uit Grafschaft Bentheim (Dld.) en Padhuis, Vlieghuis. De plaats is tussen 1250 en 1435 gesticht als veenontginningsdorp (bovenveenkolonie) op vier zandruggen: Westeinde, Kerkeinde, Middendorp en Oosteinde. Hiervan hebben West-, Midden- en Oosteinde hun oorspronkelijk (agrarisch) karakter grotendeels weten te behouden; de uitbreiding van het dorp heeft met name na 1945 plaats gehad in de omgeving van Kerkeinde. De pastoor van het dorp was in 1598 bereid over te gaan naar de nieuwe, hervormde leer; na een examen werd hij als predikant aanvaard. Het dorp werd in 1602 ingedeeld bij de classis Emmen. Het dorp en omgeving zijn in agrarisch opzicht bekend geworden door de zogeheten booën met een bijzondere vorm van veehouderij.

Industrialisering
Naast akkerbouw en veeteelt heeft zich na 1945 rond Schoonebeek mijnbouw (aardoliewinning, aardgaswinning) en industrie ontwikkeld. Het dorp heeft daardoor een stormachtige groei doorgemaakt. De aardoliewinning startte in 1943 met jaknikkers in het Schoonebeekerveld en veranderde de omgeving snel: er kwamen boorinstallaties, olieverzamelstations, een NAM-spoorlijn, en een nieuwe woonwijk met 120 huizen voor NAM-personeel. Na de stopzetting van de oliewinning bleven enkele jaknikkers als monument in de gemeente staan (zie daarvoor het hoofdstuk Bezienswaardigheden). In 2011 is de oliewinning hervat. Zie daarvoor verder het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

Voor nadere informatie over de geschiedenis van deze voormalige gemeente kun je terecht bij de volgende instantie en site:

- Het doel van Historische werkgroep Sconebeck, onderdeel van Historische Vereniging Zuidoost Drenthe en Stichting De Spiker, is het verzamelen, opslaan en bewaren van historische en hedendaagse gegevens, betreffende het ontstaan van, het leven, wonen en werken in het dorp en de buurdorpen Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen en Zandpol. Het betreft gegevens zoals: genealogische gegevens (persoonsgegevens over families, stamboomonderzoek enz.); historische gegevens (bijv. oude koopakten van grond, huizen e.d.; oude verzekeringsdocumenten van woningen, schuren en inboedels); oude en hedendaagse foto’s, die bewerkt en gearchiveerd worden. Verder is de werkgroep bezig met het scannen van foto’s. Dit doet men in het Drents Archief te Assen, waar de foto’s opgeslagen worden en in de toekomst voor belangstellenden beschikbaar zijn.

"In een brief van Reynold van Coevorden aan het klooster te Assen omstreeks 1341, waarin hij met hen een overeenkomst sluit, wordt de naam Sconebeck gebezigd, voor zover wij dat na kunnen gaan is dit de eerste maal in een officieel document. Vandaar de naam van de werkgroep. In dezelfde brief wordt ook Padhuis genoemd. Ondanks het enthousiasme van de werkgroepleden en de tijd die zij eraan besteden, blijft het moeilijk bepaalde gegevens te vinden. Dus wanneer je denkt dat je voor ons interessante informatie of foto’s hebt (die door ons gescand mogen worden), aarzel dan niet contact met ons op te nemen. De werkgroep beoogt de inwoners van de voormalige gemeente Schoonebeek op de hoogte te houden van haar werkzaamheden door regelmatig een open dag of expositie te houden. Getracht wordt telkens een ander thema op te pakken, waarin een bepaalde familie en/of boerderij wordt belicht.

Tijdens deze open dagen ben je van harte welkom met oude documenten (akten, verzekeringspapieren, krantenknipsels e.d.). De werkgroep wil deze graag van je ontvangen of kopiëren om de gegevens te bewaren voor later. Dat geldt natuurlijk ook voor oude foto’s. Tijdens de open dagen liggen er fotoboeken ter inzage. Wij willen graag dat je deze bekijkt, als je bekend bent met ons werkgebied, want er ontbreken nog veel namen van personen op deze foto’s. Ook zijn er foto’s te zien van voor ons nog onbekende objecten, zoals huizen e.d.. Er is altijd apparatuur aanwezig om te kopiëren c.q. te scannen. Terwijl je rondkijkt gaan wij aan de slag. Als je naar huis gaat, neem je je eigendommen weer mee. Ook is er documentatie over Schoonebeeker families in mappen aanwezig en een computer waarin de meeste Schoonebeekers, vooral die geboren zijn voor 1940, zijn opgenomen. Van recentere datum hebben wij helaas nog niet alle gegevens, dus als je je geroepen voelt ons daar aan te helpen, graag!"

- Op de site Oud Schoonebeek vind je vele interessante verhalen uit de geschiedenis van dit dorp en omliggende dorpen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In maart 2019 is het heringerichte centrum van Schoonebeek feestelijk heropend. De drukke provinciale weg Europaweg (N863) doorkruist het dorp en loopt langs het Pallertplein. Voorheen was het geen pretje om hier over te steken, ook vanwege de snelheid van het verkeer. Nu is deze straat bij het centrum opgesplitst in twee rijbanen met een brede middenberm, die de snelheid eruit moet halen. Het zebrapad is verdwenen, maar je hebt nu wel twee aparte plekken waar je de weg over kunt steken. Verder is het middenblok op het Pallertplein gesloopt. Dit gebouw werd als echte sta-in-de-weg beschouwd. Er is een open plein met grote parkeerplaats voor terug gekomen. Het is nu een uitnodigender verblijfsgebied geworden, met zitelementen en bankjes. Een wens van Werkgroep Centrum is nog om de winkelpanden aan de zuidkant van het plein te vervangen door een nieuw winkelblok. Met genoeg ruimte om ook de winkels van het nabijgelegen winkelcentrum De Wingerd in onder te brengen. "Zodat je één sterk centrum krijgt. Dan pas is het centrum echt af en toekomstbestendig", aldus Bert Kolkman, co-voorzitter van de genoemde werkroep bij de opening van het heringerichte centrum.

- In 2019 is in Schoonebeek ook de Europaweg gerenoveerd, betreffende het gedeelte vanaf het centrum tot iets voorbij de rotonde (N853/N863). De riolering is vervangen, er is een regenwaterriool aangelegd en het openbaar gebied is opnieuw ingericht. Eerder is al het andere gedeelte van de Europaweg aangepakt. Het openbaar gebied heeft een ware metamorfose ondergaan. De weg en fiets- en voetpaden zijn opnieuw aangelegd. Daarvoor moesten 22 bomen aan de rijbaan worden gekapt. "We hebben van vorige fasen geleerd dat de bomen, die soms erg dicht op de rijbaan of fietspad staan, het na de werkzaamheden niet meer goed doen. Daarom hebben we direct nadat de werkzaamheden zijn afgerond, ca. 35 nieuwe bomen geplant (Tilia Cordata Rancho)." Aldus de gemeente. "Om het relatief schone regenwater te scheiden van het vuile water van toilet, douche, wasmachine en keuken, hebben we een apart regenwaterriool aangelegd. Bij de waterzuivering scheelt dit werk en uiteindelijk ook geld. We kunnen hier ook huizen op aansluiten. De regenpijpen gaan dan met een aparte buis onder de tuin of oprit door naar het regenwaterriool. Huishoudens met een huis binnen het desbetreffende werkgebied konden hier eenmalig gratis gebruik van maken." (bron: gemeente Emmen)

- De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint sinds 2011 weer olie in het veld Schoonebeek. Van 1947 tot 1996 is hier ook olie gewonnen, met behulp van de zogeheten jaknikkers. De winning is toen gestopt en alle toenmalige installaties zijn verwijderd, vanwege de lastige winbaarheid van de taaie, stroperige olie met de toenmalige technieken en infrastructuur. Overigens zijn aan de andere kant van de grens, op grondgebied van Emlichheim, nog altijd vele tientallen jaknikkers in functie (op deze kaart aangeduid als lila-gekleurde objecten). Inmiddels zijn nieuwe innovatieve technieken ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van horizontale putten, moderne hoogrendemenstpompen en injectie van stoom om de olie te verdunnen. Eind 2007 nam de NAM, samen met partner Energie Beheer Nederland, het besluit om hier opnieuw olie te gaan winnen. In februari 2009 is de eerste put geboord. In januari 2011 is opnieuw met de oliewinning gestart.

Op 24 januari 2011 gaf minister Maxime Verhagen (EL&I) tijdens een feestelijke bijeenkomst het officiële startsein voor de hernieuwde oliewinning in en rond het dorp. De NAM verwacht vanaf 2011 gedurende 25 jaar zo'n 120 miljoen vaten naar boven te halen. Voorheen zijn zo'n 250 miljoen vaten uit het veld gewonnen. Het olieveld Schoonebeek, dat in 1943 is ontdekt, is het grootste onshore olieveld van Noordwest Europa. In totaal bevat het Schoonebeekveld 1 miljard vaten olie, maar er wordt vanuit gegaan dat zo'n 600 miljoen vaten ook met de huidige stand van de techniek nog niet winbaar zal zijn. De gewonnen olie wordt geraffineerd in het Duitse Lingen. De olie wordt gewonnen op 18 locaties. Als de productie volledig op gang is, biedt dat werk aan 50 tot 80 mensen. Circa 60 procent van de opbrengsten van de oliewinning vloeit terug in de staatskas.

Om de hernieuwde oliewinning te realiseren zijn in en rondom Schoonebeek 18 nieuwe oliewinlocaties gecreëerd, 73 nieuwe putten geboord, 40 hoogredementspompen geplaatst en is 54 kilometer pijpleiding aangelegd. Daarnaast zijn een warmtekrachtcentrale en een oliebehandelingsinstallatie gebouwd op het NAM-terrein in het dorp. In de aardgasgestookte centrale wordt stoom gemaakt. Om de benodigde stoom te krijgen wordt ultrapuur water betrokken van de NieuWater fabriek in Emmen. Het water wordt in de warmtekrachtcentrale efficiënt tot stoom verhit, terwijl gelijktijdig ook elektriciteit wordt opgewekt. 90 procent van de opgewekte elektriciteit wordt aan het openbare elektriciteitsnet geleverd. In de oliebehandelingsinstallatie wordt de olie geschikt gemaakt voor export per ondergrondse pijpleiding naar de BP-raffinaderij in Duitsland. Het water dat meekomt bij de olieproductie wordt per ondergrondse leiding naar Twente vervoerd, waar het in lege aardgasvelden wordt geïnjecteerd. Het aardgas dat vrijkomt bij de oliewinning wordt hergebruikt in de warmtekrachtcentrale. (bron: NAM)

- De afgelopen jaren zijn kavelruilen uitgevoerd rond het dorp en buurdorp en Nieuw-Schoonebeek. Dit is ten goede gekomen aan zowel landbouw, waterberging als natuur.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Schoonebeek heeft 34 rijksmonumenten. Het betreft vrijwel niets in het dorp zelf (behalve de hieronder beschreven museumboerderij), maar grotendeels boerderijen met toebehoren in de buurtschappen Oosterse Bos en Westerse Bos.

- De Hervormde (PKN) Europawegkerk (Europaweg 116) uit 1927 is een interessante interbellumkerk met toren. Het is een provinciaal monument. Het is na de fusie van Hervormden en Gereformeerden tot PKN de centrale kerk van de Protestantse Gemeente Schoonebeek (die ook het dorp Weiteveen omvat) geworden. In dat kader heeft van juni 2017 tot september 2018 een renovatie plaatsgevonden, met 'afscheidsviering' van de 'oude' kerk op 11 juni 2017, en inwijding van de gerenoveerde kerk op 16 september 2018. Het orgel is in 1970 gebouwd door de firma Gebr. Reil (Heerde). - De kerkdiensten kun je hier terugluisteren.

- "In de eerste decennia van de 19e eeuw waren hier relatief veel rooms-katholieken, wat te verklaren is door immigratie uit Munsterland: 286 in de gemeente Dalen, waartoe het dorp destijds behoorde. Aanvankelijk kerkten de katholieken in Nieuw-Schoonebeek, maar door de komst van NAM-employees werd een eigen kerk noodzakelijk.* In 1951 is eerst een houten noodkerk gebouwd, toegewijd aan de H. Willibrordus. In 1967 wordt het dorp een parochie-vicarie en in 1977 een zelfstandige parochie. Men kiest als patroonheilige voor de H. Nicolaas, de heilige aan wie voor de Reformatie de kerk ook was gewijd. De RK Nicolaaskerk (Kosterijweg 8) is ontworpen door Nieman en Steeneken te Assen en op 28 juni 1979 ingewijd."(1) * De oude kerk, die in 1549 reeds wordt vermeld, bestond nog wel, maar verkeerde kennelijk in vervallen staat. Deze is volgens de site van de parochie in 1952 afgebroken. De kerk valt tegenwoordig onder de Immanuelparochie (die behalve dit dorp verder nog de RK geloofsgemeenschappen in Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Coevorden en Steenwijksmoer omvat).

- In het (winkel)centrum van Schoonebeek, aan De Pallert, staat een rijksmonumentale jaknikker. Een jaknikker is een oliepomp met een balans die steeds op en neer gaat. Het betreft een stalen opvoerwerktuig i.c. een pomp waarmee tot een diepte van circa 800 m aardolie uit de ondergrond kan worden geput door middel van identieke, repeterende bewegingen. Voor de exploitatie werd in 1947 de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) opgericht. In 1996 is de oliewinning gestaakt en in 2011 hervat, met een ander soort apparatatuur dan de jaknikker. Zie daarvoor het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

Omschrijving. "De stalen jaknikker (type BE) dateert uit circa 1950 en bestaat uit een hooggeplaatste hamervormige constructie die op twee tegenover elkaar geplaatste, A-vormige ondersteuningen rust: de steel van de 'hamer' is de pompstang, de kop van de 'hamer' heet balanssegment maar wordt ook 'paardenkop' genoemd. De 'hamer' heeft aan de punt van de kop een stelsel van staaldraden dat verticaal verbonden is met een plunjerpomp met stelwielen terwijl aan de achterzijde (i.c. de 'steel' van de hamer) twee stalen armen zijn bevestigd. Deze twee armen sluiten aan op twee zware, halfronde schijfvormige contragewichten met daarop de naam van fabrikant Thomassen. De gehele jaknikker is groen geschilderd en staat op een staalconstructie van H-profielen: liggers, schoren en staanders.

Waardering. De jaknikker vertegenwoordigt algemeen belang wegens - de cultuurhistorische betekenis, want de jaknikker is een nationaal icoon van vooruitgang en geldt als toonbeeld van de toenemende welvaart van herrijzend Nederland; - de hoge zeldzaamheidsgraad: in ons land zijn slechts enkele oude jaknikkers bewaard gebleven, terwijl in de naoorlogse decennia in en rond Schoonebeek circa 300 jaknikkers hebben gefunctioneerd; - de esthetische waarde van het object: de zuiver rudimentaire vormgeving getuigt van industriële efficiëncy en schoonheid; - de gaaf behouden hoofdvorm en constructie van de jaknikker, zijnde het bekendste en meest herkenbare werktuig van de aardoliewinning in ons land; - de industrieel-archeologische betekenis, want het object is niet alleen een karakteristieke proeve van ingenieurskunst, maar heeft tevens belangwekkende symboolwaarde voor de geschiedenis van bedrijf en techniek; - de situering op een voormalige oliewinplaats." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) - De jaknikker knikt nog altijd ja, zij het tegenwoordig alleen nog om toeristische redenen.

- Zandstrooiboerderij en museum Zwaantje Hans-Stokman’s Hof in Schoonebeek is een fraai gerestaureerde boerderij met schuur uit hoogstwaarschijnlijk de 17e eeuw. In 1877 heeft er een verbouwing plaatsgevonden, de boerderij is toen ingekort. De familie Hans is eigenaar geworden in 1885. Deze familie, afkomstig uit de Graafschap Bentheim in Duitsland, heeft bijna 100 jaar in deze boerderij gewoond. Een van de laatste leden van de familie (Zwaantje Hans) heeft door het 'zandstrooien' van deze boerderij een toeristische attractie van formaat gemaakt.

In veel boerderijen in de provincie Drenthe, en ook in sommige andere delen van het land, trof men vroeger een 'zandtapijt' aan. Tot begin vorige eeuw was vloerbedekking voor de boer een ontbekend begrip. De vloeren in de verschillende vertrekken bestonden uit grote blokken Bentheimer zandsteen, plavuizen in rood en blauw. Met fijn zand bracht de vrouw van de boer veelal eens in de week een soort versiering aan op die kale vloeren: een zogehetenn 'zandtapijt'. Bij het zandstrooien toonden de boerinnen hun kunstzinnige aanleg. Echte kunstwerken werden uit zand gemaakt: allerlei figuren werden tot een compleet 'tapijt' gestrooid. Vooral tegen de zondag was zo’n tapijt bij veel boerderijen gebruikelijk: de boerenkeuken zag er dan op zijn zondags uit.

Oudheidkundige Stichting De Spiker is opgericht in 1971 en heeft in 1978 de boerderij aangekocht. Op de deel worden diverse voorwerpen tentoongesteld die vroeger in en om de boerderij werden gebruikt. Ook bevinden zich in de collectie originele stenen en vuistbijlen uit de prehistorie die in het dorp zijn gevonden. Er is ook een replica uit het zogeheten 'Bronsdepot van Schoonebeek', waarvan de originelen zich bevinden in het museum van oudheden te Leiden en het Provinciaal Museum te Assen. De Spiker organiseerd elk jaar een Zandstrooiwedstrijd voor groep 7 en 8 van de 7 basisscholen in de voormalige gemeente, onder het motto: “Wie strooit er het mooiste tapijt?”. Doel en opzet van De Spiker is deze oude volkskunst voor de toekomst in het dorp bewaard te houden.

Niet alleen het zandstrooien, ook de oliewinning is onlosmakelijk met Schoonebeek verbonden. Om deze rijke historie en de technologische ontwikkelingen voor iedereen inzichtelijk te maken heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in 2014 en in samenwerking met oudheidkundige Stichting De Spiker een interactieve tentoonstelling ontworpen. Deze is op de deel van de zandstrooiboerderij te bezoeken.

- Industrieel monument in de vorm van de voormalige fabrieksgebouwen van de NV Oud-Schoonebeeker Turfstrooiselfabriek en de veenderij A. Veldkamp-Erica. In het complex, gelegen ten noorden van het dorp bij kanaal A, is het Turfcafé gevestigd.

- Beeld 'Zandstrooister', ter herinnering aan de volkskunst van het strooien van een zandtapijt (O. de Ruyter, 1984).

- Op de Algemene Begraafplaats van Schoonebeek bevinden zich 24 oorlogsgraven van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Sociaal Kultureel Werk SKW Schoonebeek organiseert door het jaar heen allerlei activiteiten die gericht zijn op het welzijn van de inwoners en behoud en bevordering van de samenhang en samenwerking in het dorp. SKW werkt met vrijwilligers en kan zo de kosten voor deelname aan activiteiten relatief laag houden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zwembad De Slagen in Schoonebeek staat voor gezelligheid, ontspanning en sportiviteit en beschikt over een instructiebad en een wedstrijdbad. In De Slagen zijn volop activiteiten zoals zwemlessen, ouder en kind zwemmen, aquajoggen, therapiezwemmen en meer bewegen voor ouderen. Bij al deze activiteiten staat persoonlijke benadering en deskundige begeleiding voorop.

- "De mooiste entree van Schoonebeek wordt gevormd door het gebied aan beide kanten van de Burg. Ossenlaan tot aan de kerk. Een mooi groen stuk dat je het dorp binnenleidt, met natuurlijk het hertenkamp maar ook de gazons, struiken en boomgroepen. Maar anno 2016 - en de jaren ervoor - zou een grote opknapbeurt geen luxe zijn. Ondank dat het nog groen leek waren er bomen die aan het einde van hun levensduur waren, waardoor het risico op vallende takken toenam. De afwatering was slecht, regelmatig waren de paden overstroomd en slecht begaanbaar, en ook het struikgewas was flink uit de kluiten gegroeid. Een dorpspark leek niet direct prioriteit te hebben bij de gemeente, dus waarom niet vanuit eigen inwoners proberen toch dit project handen en voeten te geven.

Een aantal vrijwilligers heeft de koppen bij elkaar gestoken en in samenspraak met Dorpsbelangen Schoonebeek een plan opgesteld. Na een flinke periode is het toch gelukt om subsidies bij zowel de provincie Drenthe, gemeente Emmen als Dorpsbelangen los te peuteren. Zodat het grote werk door een groenbedrijf verzet kon worden, het plan met hulp van Landschapsbeheer Drenthe en Emmen Revisited goed op papier kwam en de benodigde vergunningen werden geregeld. De enige voorwaarde voor deze subsidies was inzet van vrijwilligers uit het dorp. Vrijwilligers die wilden helpen snoeien, helpen bomen omzagen, helpen met hand- en spandiensten zoals groenafval verzamelen. En zo geschiedde. Vrijwilligers konden zo hun eigen brandhout voor de komende tijd verdienen. Er zijn onder meer bosjes gerooid, bomen gekapt en gesnoeid, sloten opgeschoond, bomen geplant, paden vernieuwd en bankjes geplaatst."

Op diverse plekken zijn wilde bloemen ingezaaid, wat vanaf het voorjaar een kleurrijke aanblik oplevert. Het huidige open karakter van het gebied sluit goed aan op het typerende slagenlandschap van het dorp. Bovendien is het hertenkamp door het snoeiwerk nu ook weer goed zichtbaar. "Sommige mensen wisten niet eens van het bestaan af. Zo potdicht zat het hier", stelde omwonende Wim Maatje, die zeer te spreken is over het resultaat van de herinrichting en er dagelijks meermaals komt: "Ik loop wel vier keer per dag met mijn hond door het park. Kijken of ik nog iets kan doen. Laatst sjouwde ik nog met een emmer water om de bomen van wat vocht te voorzien. Ja, dit park heeft me echt gegrepen." De herinrichting heeft in 2016 plaatsgevonden. Op 2 december 2016 is Dorpspark Schoonebeek feestelijk heropend, dus sindsdien ligt het park er weer piekfijn bij!

- Het Schoonebeekerdiep is een beek Z van het dorp en buurdorp Nieuw-Schoonebeek die ter plekke de grens vormt tussen Nederland en Duitsland. Waterschap Velt en Vecht heeft de beek de afgelopen jaren over een lengte van ongeveer 15 kilometer heringericht. Blik-Klaassen was een proeftraject waarin het waterschap ervaring wilde opdoen met aanleg en beheer van het heringerichte Schoonebeekerdiep. In deze pilot is in 2011 600 meter beek aangelegd in een winterbed met een gemiddelde breedte van ongeveer 70 meter. In totaal is ongeveer 50.000 m3 grond ontgraven. Direct na de aanleg van dit eerste stukje beek is het beheer gestart van de begroeiing die zich in het winterbed ontwikkelt. Het is de bedoeling dat een groot deel van dit beheer wordt uitgevoerd door grazend vee van boeren uit de omgeving. De voorheen smalle en gekanaliseerde beek is veranderd in een kronkelende waterloop, met een veel bredere beekbedding, met flauwe oevers en zonder stuwen. Door de herinrichting krijgt water de ruimte, wat bijdraagt aan het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering. Ook is de beek daardoor aantrekkelijker geworden voor planten en dieren. Als alles volgens planning is verlopen, is de herinrichting medio 2017 afgerond. (bron: Waterschap Velt en Vecht)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Schoonebeek, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- "De site Schoonebeek Historie bevat in hoofdzaak de door mij verzamelde schoolfoto's van de verschillende scholen in het dorp. Voorts een aantal bewoners door de eeuwen. De luchtfoto's genomen omstreeks 1985 zijn nu ook op de site geplaatst. Als je nog materiaal, teksten of foto's hebt waarvan je denkt dat dat ook op de site hoort, of opmerkingen hebt, neem dan contact op. Ik hoop dat je met veel plezier op mijn website zult rondkijken en dat je kunt vinden wat voor jou interessant is. Jan Lamberts."

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Schoonebeek en omgeving op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Schoonebeek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Schoonebeek op Facebook.

- Belangenorganisaties: - "Dorpsbelangen Schoonebeek is een vereniging van en voor bewoners die opkomt voor de algemene belangen van het dorp. Trefwoord is daarbij leefbaarheid en daarbij komen onderwerpen aan de orde als: voorzieningen als de school, het dorpshuis, het postkantoor, het zuigelingenbureau, de bibliotheek, het winkelbestand, openbaar vervoer enz.; verkeersveiligheid; woningbouw naar aantal en locatie; sociale veiligheid, bijvoorbeeld openbare verlichting; aanleg en onderhoud groenvoorzieningen; aanleg en onderhoud voet- en fietspaden en wegonderhoud algemeen; gladheidbestrijding. Het bestuur van de vereniging is gesprekspartner voor de (overheid)instantie die verantwoordelijk is voor het gespreksonderwerp: de provincie, het waterschap, de herinrichtingcommissie en in de meeste gevallen de gemeente. Zowel de genoemde instantie als de vereniging kunnen het initiatief nemen voor een gesprek. Het bestuur verwoordt de mening van de bewoners van het dorp in het algemeen, maar kan dat ook doen voor een (buurt)vereniging of een straat.

Vereniging Dorpsbelangen Schoonebeek is bevoegd over alle aangelegenheden betreffende het dorp aanbevelingen te doen aan de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en de burgemeester. Wij hebben het recht schriftelijk aan B&W inlichtingen te vragen over specifieke dorps-, wijk- of buurtaangelegenheden. De gemeente is daarnaast verplicht vroegtijdig advies te vragen op het terrein van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, openbare werken en verkeersvoorzieningen. Wij krijgen elk jaar een bedrag dat wij mogen besteden om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Wij mogen, binnen bepaalde kaders, zelf beslissen op welke wijze wij het budget besteden. De afgelopen jaren is er in dit kader bijvoorbeeld al het volgende gerealiseerd: opknappen van speeltuin en parkeerplaats De Maten; verbeteren van ca. 200 meter paden in park. maken van 5 picknickplaatsen plus prullebakken; opknapbeurt van vijver Gasthuislanden. bijdrage voor renovatie bruggen Zwembad De Zandpol; beplanting op martktplein verwijderen en asfalteren; maken van tweede oversteekplaats en uitbreiding 30-km-zone Europaweg; verbeteren van voetpaden naast vijver De Sandberglanden."

- "LTO Noord afdeling Schoonebeek is de belangenbehartiger voor boeren, tuinders en andere ondernemers in het landelijk gebied. We doen ons werk onder meer door het onderhouden van nauwe contacten én in overleg met de gemeente, haar inwoners, waterschap en provincie. Wij vragen aandacht voor de belangen, knelpunten en ideeën van onze leden. Vanuit onze overtuiging dat boeren en tuinders alleen zo op een duurzame wijze hun bijdrage kunnen leveren aan onze voeding, onze economie en het welzijn van velen. Het bestuur van de LTO Noord afdeling vormt een afspiegeling van haar leden en werkt samen met die leden aan het ondernemerschap van vandaag en morgen."

- MFC: - Zoals de naam al suggereert, was MFC 't Aole Gemientehoes tot de gemeentelijke herindeling van 1998 het gemeentehuis van de gemeente Schoonebeek. Sinds 2014 is het het dorpshuis/multifunctioneel centrum (MFC) van het dorp. De afgelopen jaren was er niet veel onderhoud aan het pand gepleegd en het voldeed niet meer aan de eisen des tijds, terwijl het wel volop wordt gebruikt; het pand zit vrijwel elke avond vol vanwege alle activiteiten die er te doen zijn. De gemeente Emmen heeft daarom 1,7 miljoen euro geïnvesteerd in de verbouwing en verduurzaming van 't Aole Gemientehoes. Zo is het dak en zijn de kozijnen en de gevels vernieuwd. En de stichting die het MFC beheert heeft nog eens ruim twee ton gespendeerd voor de verbouwing van de binnenkant van het pand. De verbouwing is eind 2019 uitgevoerd. Sindsdien kan 't Aole Gemientehoes weer jaren vooruit als dé plek in het dorp voor sociale en culturele activiteiten.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Basisschool De Iemenhof in Schoonebeek is een openbare school en dus toegankelijk voor iedereen, ongeacht afkomst, politieke overtuiging of godsdienst. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar levensbeschouwing of maatschappijopvatting. Integendeel; de openbare school is een ontmoetingsplaats van leerlingen en ouders met verschillende opvattingen, meningen en overtuigingen. Deze openheid wil het schoolteam verwerkelijken in een onderwijsklimaat dat gebaseerd is op verdraagzaamheid en respect voor de ander. Onderwerpen over afkomst, ras, levensbeschouwing, maatschappijopvatting en godsdienst worden steeds benaderd op een manier, waarbij respect voor andere meningen en opvattingen voorop staat, maar waar daarnaast ook ruimte is voor een eigen meningsvorming. Wij zijn ervan overtuigd dat het kennisnemen (en ervaren) van verschillende visies op mens en maatschappij bijdraagt tot het ontstaan van een schoolbevolking die verdraagzaamheid en respect toont voor de ander met zijn of haar opvattingen. Er gaan momenteel 180 leerlingen naar OBS De Iemenhof. Er werken 10 leerkrachten en een locatieleider. We beschikken verder over een onderwijsassistente die wekelijks 7 uren aanwezig is voor extra ondersteuning."

- "Basisschool De Oliebron is een moderne, laagdrempelige school met een positieve uitstraling, waar leren en plezier samen gaan: elk kind wordt gezien en we laten kinderen in hun waarde; er wordt gedifferentieerd gewerkt en we bieden een uitdagende leeromgeving; het pedagogisch klimaat is erop gericht dat kinderen zich veilig voelen; leerlingen worden begeleid door een enthousiaste leerkracht; het team is betrokken en positief en gericht op voortdurende ontwikkeling; het team zit op één lijn, waarbij respect en eigenheid belangrijk zijn; we zijn een christelijke basisschool. We baseren onze keuzes op normen en waarden uit de Bijbel. We gaan respectvol met elkaar om en werken aan saamhorigheid.

De betekenis van de naam van onze school, De Oliebron, is tweeledig: ‘Bron’ is een verwijzing naar de Bijbel die ons normen en waarden aanreikt voor ons denken en handelen en onze plek in de maatschappij. ‘Olie’ verwijst naar de grote rol die het speelt en heeft gespeeld heeft in de ontwikkeling van het dorp Schoonebeek. Olie is een brandstof, waarmee je een motor kunt laten draaien. Je komt ermee vooruit. De kennis die de kinderen opdoen op school vormt voor hen de brandstof om vooruit te komen in de samenleving. De oliebron is de bron waaruit onze leerlingen hun kennis halen."

- "Villa Vrolijk is een kleinschalig kinderdagverblijf in Schoonebeek. Opgericht door Jolande Tuinier- Drenth en Penny de Jong- van Oenen. Villa Vrolijk biedt opvang voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar. Kinderen in deze leeftijdsfase hebben behoefte aan vaste gezichten. Daarom vinden wij het belangrijk dat wij met vaste gediplomeerde pedagogische medewerksters op de groep werken. Wij werken met het totaalprogramma Uk en Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar." - "Leuke en goede opvang, dicht in de buurt. Handig, prettig en vertrouwd. Bij kinderopvang BSO Marlon zijn kinderen van 4 tot en met 13 jaar welkom. Wij zijn gevestigd in een ruimte van Basisschool OBS De Iemenhof. Dus lekker dichtbij in een vertrouwde en bekende omgeving. BSO Marlon biedt de kinderen een uitdagende, positieve omgeving waarin zij zich veilig voelen. Vanuit deze veilige omgeving kunnen ze spelen, zich ontwikkelen en vriendschappen sluiten. Plezier staat voorop!"

- Sport: - "Sportvereniging Dance Centre Thriantha (DCT) is opgericht in 1973 en gevestigd in Schoonebeek. De vereniging heeft het doel om streetdance/hiphop in de ruimste zin van het woord te bevorderen en beoogt tevens de lichamelijke en geestelijke ontplooiing van de leden te stimuleren. We bieden lessen voor alle leeftijden; de leeftijd van onze leden varieert van 1,5 tot 80 jaar! Kijk op onze website voor meer informatie over onze lessen of kijk in het rooster voor de lestijden en doe een keertje mee! Iedereen mag vrijblijvend drie keer gratis meetrainen alvorens je besluit lid te worden."

- Loopgroep Schoonebeek.

- "Jeu de Boule, of liever gezegd Pétanque is een recreatieve bezigheid voor jong en ouder. Dit kan echter ook op wedstrijdniveau worden beoefend. De samenstelling van de leden bij Pétanque Club Schoonebeek (PCS) is dan ook zeer divers; een aantal van hen bezit alleen een clubkaart en komt puur ter ontspanning. De overige leden hebben een wedstrijdlicentie van de bond en spelen op een hoger niveau. Al jaren spelen deze partijen gemoedelijk met elkaar op de clubavonden. In de tweede helft van de avond wordt er gespeeld in de clubcompetitie, men geeft zich dan op voor doublet en/of triplet en strijdt in de zomermaanden om de beker. Door een vijftal clubs wordt jaarlijks in de regio onderling een competitie gespeeld. Je bent nog niet zeker van je zaak, maar je voelt je wel aangetrokken tot deze sport? Geen probleem bij PCS, want je komt lekker 3 maal spelen en daarna besluit je pas om al dan niet lid te worden.

Wat heeft PCS je te bieden? Enkele teams (licentie) vertegenwoordigen landelijk PCS in de Nationale Competitie. Dat zijn vier wedstrijddagen. Degene die dichter bij huis wil spelen kan meedoen aan de afdelingscompetitie (licentie). Men kan uiteraard ook toernooien bezoeken die door diverse bij de bond aangesloten clubs worden georganiseerd. Wat kan PCS nog meer voor je betekenen? Ook om met je buurt, straat, vrienden en/of familie kennis te maken met Jeu de Boule kun je bij ons terecht. Voor het gebruik van de banen, materiaal en de vrijwilligers die je met raad en daad bijstaan vragen wij een bijdrage van € 30,00. Door leden en bestuur worden verder nog enkele andere activiteiten georganiseerd zoals fietstocht, klootschieten, kaartavondje of een Euro- of Stamppottoernooi. "Moet ik ook wedstrijden spelen?" Je moet niets, alles mag. "Moet ik een licentie hebben?" Alleen als je wedstrijden gaat spelen. "Zijn de consumpties duur?" Alles behalve: wij hanteren vriendelijke prijzen."

- Motoren: - "Motorclub Schoonebeek plant jaarlijks ongeveer 18 toertochten in de omgeving van het dorp. De ritten variëren van 120 tot 200 km. Ook hebben we jaarlijks een motorweekend naar bijv. de Harz, de Eifel of een andere leuke omgeving. Verder organiseren we, tijdens de Schoonebeker Feestweek, een Avondmotorvierdaagse. Om hieraan deel te nemen hoef je geen lid te zijn. De laatste tocht van het jaar is onze bekende Snertrit. Een mooie rit, met na afloop onbeperkt snert eten bij Het Turfcafé. Onze zondagse ritten beginnen en eindigen gewoonlijk bij Het Turfcafé, zodat we na de rit alles nog eens goed kunnen doornemen. De aan het eind van het jaar welverdiende Jan Elzing Bokaal wordt op een gezellige motorclub-feestavond uitgereikt."

- Weer: - Meteo Schoonebeek biedt je het actuele weer uit het dorp, met elke 10 seconden een Live Weer update.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de Algemene Begraafplaats van Schoonebeek, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen