Sevenum

Plaats
Dorp
Horst aan de Maas
Noord-Limburg
Limburg

sevenum_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Sevenum anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Sevenum anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Sevenum

Terug naar boven

Status

- Sevenum is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Horst aan de Maas. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2009.

- Wapen van de voormalige gemeente Sevenum.

- Onder het dorp Sevenum vallen ook de buurtschappen Broek, De Hees (deels), De Vorst, Hazenhorst, Most, Steeg, Tongerlo, Ulfterhoek en Vinkepas. Dat zijn in totaal 9 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Zaerem.

Oudere vermeldingen
1296 Zevenem, 1297 Zeuenem, 1310 de Seuenheym, 1374 Sevenheim, 1446 Sevenhem, 16e eeuw en 1665 Sevenum, 1662 Zevenum.

Naamsverklaring
"Betekent heem 'woonplaats, woning' van de persoon Sevo."(1)

Terug naar boven

Ligging

Sevenum ligt NW van Venlo, Z van Horst en grenst in het Z aan de A67.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Sevenum 294 huizen met 1.728 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 45/284 (huizen/inwoners) en de buurtschappen Rooskenskant 30/394 (dat is gemiddeld 13 mensen in 1 huis!, red.), Voorste Steeg 34/203, Achterste Steeg 54/207, Voorste Hees 46/206, Achterste Hees 52/221 en Ulfterhoek 33/213. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.900 huizen met ca. 4.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
Sevenum was tijdens de Tweede Wereldoorlog bezet. Op 8 oktober 1944 vond er een razzia plaats. Mannen werden na het verlaten van de kerk opgepakt om te werk gesteld te worden. Deze razzia staat bekend als de grote kerkrazzia. Van de 326 personen die werden gedeporteerd overleefden 5 mensen het niet. Op 22 november 1944 is het dorp bevrijd. Op deze dag heeft de bezetter nog wel een geallieerde bommenwerper neergeschoten. Het toestel maakte een noodlanding, niet ver van de Kleefsedijk. Omwonenden hielpen de piloot in de bossen te ontkomen. De gehavende propeller van dit toestel, die werd verborgen, is nu onderdeel van het oorlogsmonument aan het pleintje aan de Molenveldweg-De Donckstraat.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties:

- "Heemkundevereniging Sevenum is opgericht in 1987. Haar werkgebied is het gelijknamige dorp plus de buurdorpen Kronenberg en Evertsoord. In de beginjaren werden de vergaderingen gehouden in de foyer van gemeenschapshuis de oude Wingert. Nadien verbleef de vereniging 13 jaar lang in de kelderruimte van de nieuwe Wingerd. In 2006 kon gelukkig een nieuwe en functionelere ruimte worden betrokken in het toen pasgebouwde Multifunctionele centrum (MFC) op Mgr. Evertstraat 13. In deze locatie met de naam “De Spinde” kon het inmiddels uit zijn voegen gegroeide archief met vergaderruimte worden ondergebracht. Hier zijn eveneens de maandelijkse bijeenkomsten van praatgroep 'Awd Zaerum'. Dit is een bijeenkomst zonder een directe agenda en kan door ieder lid worden bezocht.

Een van de activiteiten van de vereniging is het verzorgen van publicaties, o.a. door het uitgeven van boeken. In de loop van de jaren zijn door de vereniging zo’n 20-tal boeken uitgebracht of is daaraan medewerking verleend. Met name een uitgave springt er uit en dat is het Sevenumse Woordenboek “Zoeë zag en zaet me det in Zaerum”, dat in 2010 is uitgebracht. Maar liefst 1000 exemplaren zijn er verkocht. Voorts is vermeldenswaard, dat in de loop van 2012 de burgemeestersgalerie tot stand kwam en in eigendom is verkregen. Het betreft de foto’s en schilderijen van alle oud-burgemeesters van de toenmalige gemeente Sevenum (1837-2010). Deze hangen in de passage/hal van winkelcentrum “De vier jaargetijden” aan de Pastoor Vullingsstraat. Dit is gerealiseerd met de medewerking van de gemeente Horst aan de Maas en de fam. Everts. In december 2012 is op feestelijk wijze het 25-jarige jubileum van de vereniging gevierd. Bij deze gelegenheid zijn maar liefst 18 leden gehuldigd vanwege hun zilveren jubileum. Twee van deze leden zijn voor hun bijzondere verdiensten voor de heemkunde zelfs benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit waren de heren Piet van Enckevort en Harrie Jenniskens." Een uitvoerig verslag van de geschiedenis en ontwikkeling van de vereniging kun je hier lezen.

- LGOG, het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Kring ter Horst.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sevenum heeft 8 rijksmonumenten.

- Sevenum heeft 40 gemeentelijke monumenten.

- Opgravingen na de Tweede Wereldoorlog hebben aangetoond dat ter plaatse van de huidige RK Fabianus en Sebastianuskerk in Sevenum (Markt 1) een houten kerk heeft gestaan, die omstreeks 1200 is gedateerd. De houten kerk is omstreeks 1300 vervangen door een eenbeukig stenen gebouw met een ingesnoerd rechtgesloten koor. Tegen deze kerk verrijst iets later een westtoren. In 1514 is de toren gebouwd. Omstreeks die tijd zijn tevens twee zijbeuken aangebouwd. Pierre Cuypers bouwt in 1879 een driebeukige neogotische hallenkerk op de plek van de oude kerk, waarvan alleen de toren gespaard is gebleven. Op 22 november 1944 is de gotische kerktoren opgeblazen. De kracht van de explosie was zo groot, dat de hele kerk werd vernield. De parochie vindt tijdelijk onderdak in twee noodkerken: de patronaatszaal en de zolder van de meisjesschool. Later is de toneelzaal als noodkerk in gebruik genomen. Architect Valk heeft de huidige kerk ontworpen. De kerktoren is geen kopie geworden van de verwoeste toren, maar sluit daar qua opbouw en detaillering wel nauw op aan. Beide torens waren ook even hoog, nl. 64 meter. De kerk is in oktober 1955 gereedgekomen.

- Mariakapellen.

- "Stichting Kruisen en Kapellen Sevenum is formeel opgericht in 1980. Daarvoor was er al een groep personen actief die de werkzaamheden hebben opgestart. Bij een fietstocht door het Sevenumse land zal het iedereen opvallen dat deze streek zeer bevoorrecht is met vele kruisen en kapellen, die getuigen van een bloeiend Christelijk verleden. Het doel van de oprichting van deze kruisen en kapellen was velerlei zoals bijv. voor genezing bij ziekte, een goede oogst, terugkeer uit de oorlog, bescherming tegen weersinvloeden. De oudste kapel dateert van 1676. Dit is de O.L. Vrouwekapel in Den Eigen. Maar er worden nog steeds kruisen en kapellen opgericht. Zo ook de kapel die in 1995 is gesticht. Als gevolg van nieuwbouwplannen moest deze kapel worden verplaatst. Op 20 mei 2010 was het zover en moest deze kapel bij verzorgingshuis Sevenheym worden verplaatst. De kapel stond aan de achterzijde van Sevenheym en is verplaatst naar de zijkant.

Via onze site willen we u informeren over de werkzaamheden die we als stichting uitvoeren. Dit alles gericht op het in stand houden van het cultuurhistorische erfgoed. Dit onderhoud doen we vooral samen met de eigenaren van de objecten. Het is onze taak om hen, daar waar nodig, te ondersteunen. Deze ondersteuning kan van technische, als ook van financiële aard zijn. Mocht u na het bezoeken van onze site ons een warm hart toedragen, dan waarderen we dit ten zeerste. Uw ondersteuning kan door middel van de aankoop van een door ons uitgegeven boekje, of middels een financiële ondersteuning. Het boekje met daarin opgenomen alle kruisen en kapellen van Sevenum, kunt u bestellen door € 12,50 over te maken op onze bankrekening NL24 RABO 0147217105, o.v.v. uw naam en adres gegevens. Door Kruisen en Kapellen is in het verleden samen met de lokale VVV ook een bijzondere fietsroute uitgebracht. Deze voert langs de mooiste objecten van ons werkgebied. De route is ongeveer 25 km lang, met een vertrekpunt bij de kerk in het dorp, of vanaf Camping de Schatberg. Download hier gratis de tekst van deze bijzondere route."

- Gevelstenen in Sevenum.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Stichting Groengroep Sevenum bevordert en werkt actief aan ontwikkeling en beheer van natuur en landschap in deze voormalige gemeente. We trachten deze doelstelling te bereiken door samenwerking met burgers, gemeente, agrariërs en maatschappelijke groeperingen zoals LLTB, Heemkundevereniging en Staatsbosbeheer. Met als gezamenlijk doel actief werken aan een leefbaar en aantrekkelijk gebied met veel aandacht voor natuur, landschap en milieu. Kortom, een prettige leefomgeving. Actief werken aan de ontwikkeling en het beheer van landschap en natuur in onze omgeving is de hoofddoelstelling. Hiermee trachten we een bijdrage te leveren aan een goed en duurzaam milieu. Een nevendoelstelling is natuur en landschap middels publicaties onder de aandacht te brengen. De doelstelling wordt al een aantal jaren verwezenlijkt door projecten uit te voeren, die vaak als voorbeeld dienen. Het natuur-, landschap- en milieubeleid van de overheid mede vormgeven in samenwerking met de gemeente. Hierbij wordt nauw samengewerkt met maatschappelijke groeperingen, agrariërs en burgers. De stichting onderhoudt een goede relatie met IVN De Maasdorpen en is mede drager van dit gedachtengoed."

- Het waterschap heeft in 2010 de beekdalen van de Molenbeek O van Sevenum opnieuw ingericht. Oude meanders (bochten) zijn hersteld en de beek is minder diep gemaakt. Daardoor wordt het water minder snel afgevoerd en worden de aanliggende graslanden natter. Het aantal specifieke planten van de natte graslanden neemt inmiddels weer toe door verbeterd waterbeheer en zorgvuldig maaibeheer. Staatsbosbeheer maait de beekdalgraslanden namelijk met speciale machines die op rupsbanden rijden. Door de natte terreinomstandigheden kunnen voertuigen met luchtbanden het terrein niet in. Deze zouden diepe sporen maken en de vegetatie te veel beschadigen. Uit inventarisaties in de beekdalen blijkt nu dat door deze maatregelen de bloemrijke graslanden van vroeger terugkeren.

- "Attractiepark Toverland in Sevenum is een familiebedrijf vol passie en bezieling. Met zo'n 800.000 gasten per jaar en ruim 35 attracties en shows zijn we inmiddels een stevige speler binnen de Benelux. Onze visie, van waaruit wij alles doen, is: magische gelukservaringen creëren! De magie van Attractiepark Toverland begon met een echt Nederlandse regenbui. Oprichter Jean Gelissen liep met zijn gezin door een recreatiepark. Toen daar een regenbui uitbrak, liep vrijwel het hele park leeg. Hij realiseerde zich hoe weersafhankelijk traditionele parken eigenlijk wel niet waren. Een gat in de markt, zo bleek. Gelissen, tevens eigenaar van bouwbedrijf Gepla (Gelissen Plafonds), legde het idee voor aan zijn zus Caroline Kortooms, die op dat moment lerares in het basisonderwijs was. Vol enthousiasme waagden ze samen de sprong in het diepe. Door het bezoeken van diverse parken en het luisteren naar de wensen van de toekomstige gasten, kreeg hun droom steeds meer vorm. Het park moest een eigen uniek gezicht krijgen, iets wat echt tot de verbeelding sprak. Het hoofdthema werd 'Toveren', de kracht van magie is immers tijdloos en universeel. Hun passie, het geloof in Toverland en doorzettingsvermogen zorgden dat de droom werkelijkheid werd.

Op 19 mei 2001 openden voor het eerst de poorten van de magische wereld: Attractiepark Toverland in Sevenum. Het overdekte themagebied Land van Toos met de indoorachtbaan Toos-Express en een Oosterse zweefmolen, bleek meteen een groot succes te zijn. In 2004 opende Wunderwald. Gasten konden hier een ritje wagen in de spectaculaire bobsleebaan of hun dag eindigen met een grote splash in de wildwaterbaan. Buiten vond een wereldprimeur op achtbaangebied plaats, de opening van de eerste motorachtbaan Booster Bike. In 2007 strijkt de snelste, grootste en langste houten achtbaan van de Benelux in Toverland neer. Met deze spectaculaire achtbaan Troy zet het attractiepark zich definitief op de kaart en trekt het tevens steeds meer gasten van verder weg. Troy is met zijn 90 km per uur en ruim één kilometer lange baan de nummer 1 van menig achtbaanfan. In 2010 wordt het Griekse mythologische themagebied rondom Troy verder uitgebreid met het schommelschip Scorpios en de Paarden van Ithaka, waar onze jongste gasten een ritje per paard kunnen maken. Met de realisatie van haar unieke Toverhuis verrast het park kleine en hele grote kinderen. Met een toverstaf in de hand kunnen de bezoekers in het Toverhuis allerlei magische effecten en bewegingen in gang zetten.

In 2013 stroomt voor het eerst het betoverende water door Toverlands nieuwste themawereld Magische Vallei. Door het betoverende hoogstandje op thematiseringsgebied wordt het park ineens anderhalf keer zo groot. De nieuwe wereld wordt bewoond door het magische volkje de Dwervels. Magische Vallei omvat acht nieuwe attracties, waaronder de draaiende achtbaan Dwervelwind en de 450 meter lange wildwaterbaan Djengu River. Bezoekers reageren enthousiast op de betoverende werking van de Magische Vallei. Toverland mag meerdere internationale onderscheidingen voor dit nieuwe parkdeel in ontvangst nemen, met als mooiste bekroning de Zoover publieksprijs voor 'Leukste attractiepark van Nederland'. De nieuwe bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn wordt in 2015 geopend. Bezoekers kunnen in de volledig gethematiseerde wachtrij, het huis van uitvinder Maximus Müller, zijn recente uitvindingen bewonderen. Aan het einde van het jaar opent tevens de door vier geesten bewoonde, Oosterse zweefmolen Djinn.

In 2018 opent het nieuwe entreegebied Port Laguna en het nieuwe themagebied Avalon. Bezoekers kunnen hun eigen magie ontdekken door zélf te toveren in Port Laguna, op zoek te gaan naar de bron van het eeuwige leven in boatride Merlin's Quest of de spectaculaire wing coaster Fenix te berijden. Met deze uitbreiding wordt het park wederom anderhalf keer zo groot. De nieuwe gebieden worden tot ver over de landsgrenzen gewaardeerd: Toverland mag maar liefst 9 internationale awards in ontvangst nemen, waaronden de European Star Award voor Beste Attractiepark. De komende jaren zal er nog meer geschiedenis geschreven worden. De ambitie van Toverland in Sevenum is om in de komende jaren de magische grens van 1 miljoen gasten te doorbreken. Het park wil daarvoor de verblijfsduur verlengen door nieuwe parkuitbreidingen en het openen van een viersterren-hotelresort naast het park. De toekomst is er één vol magie!"

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Sevenum, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Sevenum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over Sevenum, Kronenberg en Evertsoord.

- Belangenorganisatie: - "Stichting Dorpsraad Sevenum heeft zich ten doel gesteld de leefbaarheid van het dorp te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Zij wil een brugfunctie zijn voor de wensen en ideeën van de bewoners naar gemeente. Ook zijn wij er voor organisaties/verenigingen en groepen die in de uitvoering tegen zaken aanlopen waarbij de dorpsraad wat kan betekenen. Adviseren en ondersteunen waar dat nodig is, of onder de aandacht brengen van de bestuurders, een gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Dit kan de dorpsraad niet alleen; de ideeën en wensen om de leefbaarheid te behouden en te bevorderen moeten ook van de bewoners zelf komen. Eenmaal per maand (elke eerste woensdag van de maand, aanvang 19:30 uur) vergadert de dorpsraad in De Wingerd. Hier bent u altijd welkom. Alle vergaderingen zijn openbaar. De agenda zal vooraf in ’t Klokske worden gepubliceerd of vindt u op onze website."

- Zorg en welzijn: - "Gasterij Bergerbaan in Sevenum biedt een zinvolle dagbesteding aan ouderen, licht dementerenden, en aan mensen met een hulpvraag. Het oorspronkelijke idee van een zorgboerderij is omgevormd tot een ontmoetingscentrum in het buitengebied. Wij zijn aangesloten bij de Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en werken volgens een methode ontwikkeld door het VU medisch centrum in Amsterdam. Deze methode onderscheidt zich door ook aan de mantelzorger ondersteuning te bieden op het gebied van informatie, advies en handvatten hoe om te gaan met de dementie en extra informatie avonden voor zowel partners als kinderen van de bezoeker met dementie. Wij zijn er dan ook trots op dat wij in het Limburgse het eerste Ontmoetingscentrum hebben mogen vestigen. Door de diversiteit van activiteiten kunnen we een breed scala aan werkzaamheden bieden. Wij willen graag uitgaan van de mogelijkheden van eenieder en niet vanuit de beperkingen van de bezoeker. Bijna elke middag zijn er bij ons groepen aan het beugelen, dit is aan de andere kant van de schuur, maar we willen wel de ontmoeting centraal stellen, zodat men ongedwongen kan ontmoeten."

- "Elke laatste woensdag van de maand van 18.00-21.00 uur organiseren wij in samenwerking met cateraar Destacado een sociaal eetpunt bij Gasterij Bergerbaan in Sevenum. Vanuit de zorg bemerken we dat er voor veel ouderen een behoefte bestaat om elkaar te ontmoeten. etpunt. Daarom verzorgen wij maandelijks met een groep vrijwilligers een lekkere gezonde maaltijd waarin we de producten gebruiken naar gelang de seizoenen. Misschien is koken ook jouw hobby en vind je het leuk om samen met ons dit nieuwe initiatief mee vorm te geven, dan is dit wellicht een leuke uitdaging om eens iets extra’s te doen voor een ander. Wat betekent dit concreet? Dat mensen (veelal 55+) tegen betaling van een vast bedrag van €8 kunnen genieten van een heerlijke maaltijd bij ons op de locatie. Consumpties zijn voor eigen rekening. We hebben plaats voor maximaal 20 gasten op een avond. Het doel van het eetpunt is dat mensen elkaar ontmoeten, een beroep op elkaar kunnen doen en niet in een sociaal isolement terecht komen. Tijdens de maaltijd en onder de koffie of thee na afloop, is er voldoende gelegenheid om contacten te leggen en gezellig bij te praten. Heb je interesse neem dan contact op met Chantal Versteegen, tel. 077-3746912 of 06-29184631."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sevenum.

Reactie toevoegen