Siberië (Overloon)

Plaats
Buurtschap
Land van Cuijk
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

siberie_overloon_straatnaambord.jpg

Siberië is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de streek Land van Cuijk, gemeente Boxmeer. T/m 30-4-1942 gemeente Maashees en Overloon. Per 1-5-1942 over naar gemeente Vierlingsbeek, in 1998 over naar gemeente Boxmeer.

Siberië is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de streek Land van Cuijk, gemeente Boxmeer. T/m 30-4-1942 gemeente Maashees en Overloon. Per 1-5-1942 over naar gemeente Vierlingsbeek, in 1998 over naar gemeente Boxmeer.

siberie_overloon_op_kaart_ca._1920.jpg

Op deze kaart uit ca. 1920 is het hier nog 'woeste grond' zoals men dat in die tijd noemt. De weg die tegenwoordig Siberië heet, was in de jaren 1890 al wel door de Overloonse Heide heen aangelegd. (© van de beide kaarten: www.kadaster.nl)

Op deze kaart uit ca. 1920 is het hier nog 'woeste grond' zoals men dat in die tijd noemt. De weg die tegenwoordig Siberië heet, was in de jaren 1890 al wel door de Overloonse Heide heen aangelegd. (© van de beide kaarten: www.kadaster.nl)

siberie_overloon_op_kaart_ca._1980.jpg

In de jaren 1920 verrijzen er vier ontginningsboerderijen aan de weg die tegenwoordig Siberië heet, met N erlangs een strook bos en Z ervan ook, met ertussen een landbouwenclave voor de vier boerderijen. En dat is nog altijd zo.

In de jaren 1920 verrijzen er vier ontginningsboerderijen aan de weg die tegenwoordig Siberië heet, met N erlangs een strook bos en Z ervan ook, met ertussen een landbouwenclave voor de vier boerderijen. En dat is nog altijd zo.

Siberië (Overloon)

Terug naar boven

Status

- Siberië is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente (en streek) Land van Cuijk. T/m 30-4-1942 gemeente Maashees en Overloon. Per 1-5-1942 over naar gemeente Vierlingsbeek, in 1998 over naar gemeente Boxmeer, in 2022 over naar gemeente Land van Cuijk.

- De buurtschap Siberië valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Overloon.

- De buurtschap Siberië heeft helaas geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Vanwege de afgelegenheid (ten opzichte van het dorp Overloon, waar het de uiterste westhoek van het dorpsgebied van vormt) is de buurtschap vernoemd naar Siberië, een gebied grotendeels gelegen in het Aziatische deel van Rusland.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Siberië ligt rond de gelijknamige weg, NW van Venray, W van Overloon, en grenst in het N en W aan het dorpsgebied van Westerbeek, en in het Z aan het Limburgse dorp Vredepeel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Siberië omvat ca. 7 huizen (6 aan de gelijknamige weg en 1 aan de Vlakdijk) met ca. 20 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Woeste grond
Tot begin 20e eeuw is het hier nog 'woeste grond' zoals men dat in die tijd noemt, oftewel natuur zoals men dat tegenwoordig noemt. Maar in die tijd vond men dat grond nut moest hebben en ontgonnen moest worden voor de landbouw of bosbouw, en zolang dat nog niet zo was, was het maar nutteloze 'woeste' grond. In de jaren 1890 wordt hier de weg die nu Siberië heet, aangelegd door de Overloonse Heide, zoals de 'woeste grond' in deze omgeving heette (tegenwoordig Overloonse Duinen geheten).

Ontginning tot bos, landbouwgrond en buurtschap
In de jaren 1920 verrijzen er vier ontginningsboerderijen aan de weg (in de jaren vijftig komen er N hiervan nog twee bij), met N erlangs een strook bos en Z ervan ook, met ertussen een landbouwenclave voor de vier boerderijen. En dat is nog altijd zo (zie de tweede kaart op deze pagina). Eind jaren vijftig verschijnt de naam Siberië als naam voor dit streekje voor het eerst op de kaarten.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Klooster
In 2006 hebben zich in het pand op Siberië 7 Ongeschoeide Karmelieten gevestigd, met als 'kloosternaam' Karmel Smakt. Het is een voortzetting van de vestiging aan de St. Jozeflaan in het Limburgse buurdorp Smakt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Swartewater Paal
"Jaren geleden zijn de grenspalen van de provinciale grens Brabant / Limburg, lopende vanaf de Vredepaal (Vredepeel) t/m de Eijndepaal (Helden / Helenaveen) in ere hersteld. Dit project beter bekend als “De Peellimieten 1716” en is in 2008 gereed gekomen, met als resultaat de reconstructie van zeven historische grenspalen en locaties. In navolging van “De Peellimieten 1716”, is onder de hoede van het Historisch Platform Venray (HPV) een samenwerkingsverband opgezet dat moet leiden tot het herstel van oude grenspalen en locaties tussen “Het Land van Kessel en het Land van Cuijk” (de huidige gemeenten Venray, Boxmeer en St.Anthonis) met als doel: - Het zichtbaar maken van het historisch lijnenspel van de provinciegrens in het hedendaags ruimtelijk beeld van het landschap van De Peel en het Land van Cuijk. - Het verkrijgen van een samenhangend beeld van de historische en actuele provincie- en gemeentegrens in het hedendaags ruimtelijk beeld. - Het toegankelijk en begrijpbaar maken van de grenspaallocaties voor het geïnteresseerde publiek en waar mogelijk onderdeel te laten zijn van reeds aanwezige en/of te ontwikkelen fietsroutes en wandelroutes in de directe omgeving. Er ontstaat als het ware een “cross-over” tussen cultuurhistorie en toerisme. Het samenwerkingsverband bestaat uit de gemeenten Venray, Boxmeer en Sint Anthonis, diverse heemkundekringen, Geocaching "GeoRooJ" en een aantal individuele medewerkers.

Een van de projecten in dit kader was het herplaatsen van de grenspaal Swartewater Paal aan het Z uiteinde van de weg Siberië, op de grens van Noord-Brabant en Limburg. Een van de grotere vennen in de omgeving van deze paal werd van ouds 't Swarte Water genoemd. Vandaar de benaming Swartewater Paal. Dicht bij dit grote ven lagen de “gater” putten die ontstonden bij het turf steken. Na verloop van tijd zijn ze vol gelopen met water. Aan de Cuijkse zijde, bij de hoge brug mondde de Heldersche Beek, die door de buurtschap Peelkant stroomde, en uitmondde in de “gater”.

Op de topografische kaart van 1841 wordt de grenspaal “Paal de Zuikerberg” genoemd. De naam verwijst mogelijk naar suiker wat gerelateerd wordt in de beeldvorming met “Zoet” en als tegenhanger van “Zuur”. Het was gebruikelijk hoger gelegen gronden bijvoorbeeld “zoete pas” en lager gelegen weidegronden “zure pas” te noemen. Waarschijnlijk gaat het hier echter om kristalachtig zand ook wel zilverzand, kwartszand of witzand dat qua glinstering de suiker evenaart. Het witzand werd in die tijd onder meer gebruikt om als “den Hé(é)rt” was geschrobd de vloer te verfraaien door met wit zand figuren te maken op de (leem)vloer." (bron: Beschrijving van de grenspalen tussen Geijsteren / Maashees en Vredepeel / Westerbeek)

Reactie toevoegen