Siddeburen

Plaats
Dorp
Midden-Groningen
Duurswold
Groningen

Siddeburen. (2).jpg

De Hervormde (PKN) kerk van Siddeburen is een zeer gave, deels romaanse, deels romanogotische middeleeuwse kerk.

De Hervormde (PKN) kerk van Siddeburen is een zeer gave, deels romaanse, deels romanogotische middeleeuwse kerk.

Siddeburen..jpg

De oudste, romaanse delen van de Hervormde kerk van Siddeburen zijn de onderbouw van de kerktoren en de twee meest westelijke traveeën. Deze delen zijn rond 1200 gebouwd. Enkele tientallen jaren later is het gebouw verlengd in romanogotische stijl.

De oudste, romaanse delen van de Hervormde kerk van Siddeburen zijn de onderbouw van de kerktoren en de twee meest westelijke traveeën. Deze delen zijn rond 1200 gebouwd. Enkele tientallen jaren later is het gebouw verlengd in romanogotische stijl.

Siddeburen

Terug naar boven

Status

- Siddeburen is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Duurswold, gemeente Midden-Groningen. T/m 2017 gemeente Slochteren.

- Onder het dorp Siddeburen valt ook de buurtschap Gaarland.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Sibboern of Siddeboeren.

Oudere vermeldingen
1226 Sigerdachurke1 1385 kopie 1663 Syerdeberth, 1412 Sydeberch, Sydebert, 1481 Sydeburen, Sydebuyren, 1579 Sydebueren, ca. 1660 Siddebuiren, 1729 Siddeburen, 1781 Siddebuiren. De identificatie van de oudste vorm in de Kroniek van de abdij Bloemhof is onzeker.

Naamsverklaring
Betekent bert 'plaats waar woningen staan', later vervangen door buren, van de persoon Syerd.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Siddeburen grenst in het W aan Schildwolde en Hellum, in het NW aan Steendam, in het N en NO aan Tjuchem, in het NO nog net aan buitengebied van Meedhuizen, in het O aan Wagenborgen en buitengebied van Nieuw Scheemda en in het Z aan Noordbroek, en ligt N van de A7 en Zuidbroek, NNO van Sappemeer, NO van Slochteren, Froombosch en Hoogezand, OZO van Ten Boer, ZO van het Schildmeer en Overschild, Z van Appingedam, ZW van Meedhuizen, W van Niewolda en NW van 't Waar, Nieuw Scheemda en Scheemda.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Siddeburen 227 huizen met 1.335 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.300 huizen met ca. 3.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Hellum, Siddeburen, Steendam en/of Tjuchem, kun je terecht bij Historische Vereniging Bie 't Schildt, die in 2001 is opgericht en inmidderls meer dan 500 leden heeft. De vereniging richt zich op iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van dit gebied. Er worden lezingen gehouden en excursies georganiseerd voor de leden. Daarnaast wordt twee maal per jaar een tijdschrift uitgegeven met artikelen over de historie van dit gebied.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Siddeburen heeft 3 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk van Siddeburen (Hoofdweg 124) is een zeer gave, deels romaanse, deels romanogotische middeleeuwse kerk. De oudste, romaanse delen van de kerk zijn de onderbouw van de kerktoren en de twee meest westelijke traveeën. Deze delen zijn rond 1200 gebouwd. Enkele tientallen jaren later is het gebouw verlengd in romanogotische stijl, waarbij aan de oostzijde een inspringende halfronde apsis is gebouwd. Het fraaie metselwerk is jarenlang onzichtbaar geweest door een pleisterlaag. Halverwege de 20e eeuw is de kerk gerestaureerd, waarbij het metselwerk weer zichtbaar is gemaakt. De westelijke traveeën zijn grotendeels opgetrokken in tufsteen. De grote rondboogvensters in dit deel zijn in de 18e eeuw toegevoegd.

De oostelijke traveeën, de apsis en de toren worden gekenmerkt door een horizontale geleding, waarbij het horizontale effect versterkt wordt door een afwisseling van baksteen en tufsteen. De kerktoren stond oorspronkelijk los van de kerk. De basis van de toren is gebouwd in tufsteen. Hierop staan drie geledingen in baksteen. De eerste bakstenen geleding heeft dezelfde rondboogfries afsluiting als de oostelijke traveeën. De 29 meter hoge toren heeft tegenwoordig een tentdak. Eerder was de toren hoger en werd toen bekroond met een zadeldak. Het kerkorgel is in 1821 vervaardigd door orgelbouwer Nicolaus Anthony Lohman (1766-1835).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Schanspop (weekend eind mei/begin juni) is ontstaan in 1987, na een succesvol openluchtpopfestival in 1986, georganiseerd door jongerencentrum “de Schans“. Sindsdien hebben ca. 200 nationale en internationale artiesten het podium betreden en ca. 300.000 bezoekers het festival weten te vinden. Bij gunstige weersomstandigheden wordt het festival in de openlucht gehouden; op het terrein achter jeugdhonk De Schans. Uiteraard heeft de organisatie een plan B achter de hand voor als de weersverwachtingen minder gunstig zijn. Het festival kenmerkt zich door de gemoedelijke sfeer en heeft een hoog reünie- en gezelligheidsgehalte. Zowel de bezoekers als de ca. 140 vrijwilligers/medewerkers kijken steeds weer uit naar de volgende editie."

- En dan is er in Siddeburen sinds 2017 ook nog het festival Bokpop, gedurende twee weekenden in september en oktober.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Siddeburen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Siddeburen op Facebook.

- Belangenvereniging: - "Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit heeft als belangrijkste doelstelling de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners in alle mogelijke opzichten in stand te houden en daar waar mogelijk te vergroten. Juist dat in stand houden van leefbaarheid wordt een steeds grotere uitdaging voor het huidig zittend bestuur, om over het eventuele vergroten daarvan nog maar te zwijgen. Gelukkig zien we steeds meer de samenwerking tussen de verschillende verenigingen in het dorp om de schouders er onder te blijven zetten en leuke activiteiten te organiseren. Een noodzakelijke samenwerking op organisatorisch en financieel gebied.

Toen ik 15 jaar geleden in het mooie dorp Siddeburen kwam wonen, stond het dorp bekend om de vele activiteiten die er jaarlijks georganiseerd werden en met name de vele buurt- en straatverenigingen die altijd klaar stonden om enthousiast mee te helpen om grotere activiteiten in het hele dorp te ondersteunen. Helaas zijn de afgelopen jaren al vele buurtverenigingen en straatverenigingen op gehouden te bestaan of 'slapende' gehouden, omdat er geen nieuwe mensen klaar stonden die het stokje over wilden nemen van bestuursleden, die vaak al jarenlang de kar hadden getrokken.

Er zullen vast vele argumenten in te brengen zijn waarom iemand zich niet zou willen of kunnen inzetten voor welke vereniging dan ook. Verenigingen die juist die vrijwilligers hard nodig hebben. Langs deze weg probeer ik de zaak eens anders te benaderen en aan te geven waarom het juist wel belangrijk is een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het dorp en de maatschappij in het bijzonder. Ook Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit kent al een aantal jaren een teruggang in het aantal bestuursleden. Ondanks vele pogingen van het bestuur om mensen te enthousiasmeren voor een bestuursfunctie, lukt het niet om het bestuur op de noodzakelijke sterkte te krijgen c.q. te houden. Juist in onze nieuwe gemeente Midden-Groningen is het noodzakelijk een bestuur te kunnen formeren dat zich bezighoudt met voor een gedeelte beleid, samenwerking dorpscoördinator en aanvragen subsidies en een deel dat meer ondersteunend is in activiteiten en evenementen. Waar we in de gemeente Slochteren nog een van de drie kerndorpen waren, zijn we nu een dorp in een hele grote gemeente. Voor een dorp van onze grootte is er dan een bestuur nodig van zeker 13 tot 15 bestuursleden.

Aan het eind van dit lopend jaar zal het bestuur nog uit 7 personen bestaan die naast dit vrijwilligerswerk ook veelal een betaalde baan hebben en ook privé wel wat tijd over willen houden voor leuke zaken. Concreet betekent dit dat als niet op korte termijn mensen zich aanmelden voor het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit er op korte termijn minder of vrijwel geen activiteiten meer georganiseerd kunnen worden. En op de wat langere termijn zou het voortbestaan van de vereniging wel eens ter discussie kunnen staan.

Tenzij je straks gewoon accepteert dat ons dorp op termijn een dorp is waar weinig te beleven valt, is er genoeg om na te denken over hoe je een (klein) steentje kunt bijdragen aan die leefbaarheid en het dorp. Kom eens kennismaken/luisteren tijdens een bestuursvergadering en drink een kopje koffie mee en informeer naar de mogelijkheden om ook een bijdrage te leveren. Hoe zou het anders kunnen en misschien wel moeten richting de toekomst? Instellen van specifieke commissies? Bijv. een financiële commissie voor het toekomstig beheren van een dorpsbudget? Groepjes vrijwilligers op vaste activiteiten? Degene die hier ideeën/ suggesties over heeft is uiteraard van harte welkom. Aanmelden kan via een van de bestuursleden of kijk even op de agenda van de website wanneer er weer een volgende bestuursvergadering gepland staat. Een mooi dorp als Siddeburen zonder een Vereniging Dorpsbelangen laat u toch niet gebeuren. Namens het bestuur van Dorpsbelangen, Klaas Pijper, juni 2018."

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Wendakker.

- Onderwijs: - Basisschool De Zonnewijzer.

- Muziek: - Muziekvereniging Concordia is opgericht in 1945. Het is een drumfanfare met majorettegroep. Ze spelen op chromatische blaasinstrumenten.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Siddeburen is opgericht in 1935.

- "Tennisvereniging TV Siddeburen is een gezellige en actieve vereniging met ca. 70 leden. Spelers van verschillende speelsterktes zijn lid van onze vereniging. We beschikken over vier gravelbanen met verlichting, die onderhouden worden door mensen van de baanbeheercommissie. Van begin april tot begin oktober (zolang de netten er hangen) kun je buiten op een van de vier gravelbanen spelen. Bij het tennispark is ook ons clubhuis, waar je even lekker een drankje kunt nemen na je inspanning. Onze leden draaien hier kantinediensten. Dit is een leuke manier om andere leden te leren kennen. Onze commissies organiseren een breed scala aan activiteiten voor jong en ouder, voor recreant en wedstrijdspeler. Wij spelen de clubkampioenschappen in poules, zodat iedereen veel kan spelen. Veel recreanten maken bij onze clubkampioenschappen hun toernooidebuut."

- Zorg: - Fleuropoort met zorg biedt dagbesteding voor mensen met een beperking.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Siddeburen Geref. en - Siddeburen hervormd.

Reactie toevoegen