Sigerswâld

Plaats
Buurtschap
Tytsjerksteradiel
Fryslân

sigerswald_collage.jpg

Sigerswâld, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Sigerswâld, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Sigerswâld

Terug naar boven

Status

- Sigerswâld is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel.

- De buurtschap Sigerswâld valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Garyp.

- De buurtschap Sigerswâld ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Siegerswoude. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Tytsjerksteradiel sinds 1989 officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
1840 Sijgerswoude.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Sigerswâld ligt rond de gelijknamige weg, Z van Garyp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Sigerswâld 12 huizen met 75 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Sigerswâld is vroeger een dorp geweest. Tegen het eind van de 15e eeuw is het dorp ontvolkt geraakt en is de kerk een ruïne geworden. In 1482 komen 5 zusters uit het Noord-Hollandse Hoorn hierheen, gevlucht voor het oorlogsgeweld tussen de Hoeksen en de Kabeljauwen. Zij horen van de pastoor van Garyp dat er in Sigerswâld nog een vervallen kerkje staat waar ze wellicht nog iets van kunnen maken. Met hulp van bevriende 'vroome luiden' en met toestemming van de bisschop van Utrecht verbouwen ze de kerkruïne tot het klooster Sinaï. Verschillende Friezinnen sluiten zich bij de zusters aan.

Uiteindelijk omvat het complex een klooster, een kerk, een 'bouwhuys' (in de 16e eeuw in de Wouden een boerderij voor akkerbouw) en een 'spinhuys' (waarschijnlijk om hun eigen kleding te maken). De Reformatie zorgt er ook in Fryslân voor dat in 1580 de Roomse kerk verboden wordt en dat kloosters verlaten moeten worden. De kloosters moeten zelfs afgebroken worden, omdat ze vaak een veste en uitvalsbasis vormen voor (Spaanse) benden. Men zit dan immers inmiddels midden in de Tachtigjarige Oorlog. Zo moeten ook de 'Wite Susters' hun klooster verlaten. In opdracht van de overheid wordt het in 1581 afgebrand. Zie verder geschiedenis klooster Sinaï Sigerswâld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De dwarshuisboerderij op Sigerswâld 15 dateert uit 1866 en is een rijksmonument. Het koetshuis, de bijschuur, het stookhok en de zonnewijzer zijn aparte rijksmonumenten, dus in totaal zijn dat er 5.

Reactie toevoegen