Sint Hubert

Plaats
Dorp
Land van Cuijk
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

sint_hubert_plaatsnaambord_kopie.jpg

Sint Hubert is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Cuijk, gemeente Mill en Sint Hubert.

Sint Hubert is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Cuijk, gemeente Mill en Sint Hubert.

Sint Hubert

Terug naar boven

Status

- Sint Hubert is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente (en streek) Land van Cuijk. T/m 2021 gemeente Mill en Sint Hubert.

- Onder het dorp Sint Hubert vallen ook de buurtschappen De Berg, De Boer en De Hoef.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In het kader van de in 2009 ingevoerde landelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) hebben alle gemeenten formeel hun plaatsnamen en de schrijfwijze daarvan moeten vaststellen. De gemeente heeft in dat kader besloten dat Sint Hubert voluit geschreven moet worden, dus met Sint en niet met St., en zonder koppelteken ertussen, zoals dat al langer gangbaar was in het postcodeboek. Sommige gemeentelijke uitingen zoals plaatsnaamborden, richtingwijzers en het gemeentelijke logo moeten er nog op worden aangepast.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Sint Hubert grenst in het W aan Wilbertoord, in het N aan Mill, in het O aan Haps en in het Z aan Wanroij, en ligt O van Vliegbasis Volkel en Uden, ZW van Cuijk en NW van Boxmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Sint Hubert 27 huizen met 165 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.450 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Sint Hubert, kun je terecht bij de in 1996 opgerichte Stichting Heemschut Sint Huybert. Het doel van de stichting is het bevorderen en doen bevorderen van de kennis van het Sint Huberts eigene, zijn bevolking, zijn geschiedenis en zijn volksgebruiken. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door o.a. het bestuderen van historische bronnen, het verzamelen en vastleggen van historische vondsten, publicaties, foto- en filmmateriaal, gegevens over oude ambachten, overlevering en volksverhalen. Het beoefenen van de genealogie van families uit het dorp, het documenteren van het verenigingsleven, en het publiceren over en het doorgeven van het verworvene aan de dorpsgemeenschap. De vereniging bestaat thans uit een tiental leden, en heeft hun Heemkamer in gemeenschaphuis De Jachthoorn. De Heemkamer is iedere 1e dinsdag van de maand open vanaf 20.00 uur en evt. op afspraak. Wat de stichting sinds 1996 zoal heeft gedaan, en dat is best wel heel veel, kun je lezen onder deze link.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

N264
"Op 6 december 2021 is in Sint Hubert de officiële openingshandeling verricht voor de herinrichting van de traverse N264. Door het stuk provinciale weg in de bebouwde kom aan te passen is de lokale verkeersveiligheid verbeterd en neemt de overlast door het verkeer voor inwoners af. Door het nieuwe ontwerp wordt de rijsnelheid in de kom aanzienlijk verlaagd, het fiets- en wandelpad ligt niet direct meer langs de doorgaande weg, er zijn betere oversteekplaatsen en het dorp heeft een dorpsere inrichting gekregen. De N264 is de verbindingsweg tussen de A50 bij Uden en de N271 bij Gennep.

Opening. De officiële openingshandeling is verricht door gedeputeerde Christophe van der Maat en wethouder Jos van den Boogaart. Samen hebben zij een boom geplant langs de N264. Van der Maat is blij dat met de herinrichting van de kom in Sint Hubert een eerste grote stap is gezet in het aanpakken van de N264. Naast de herinrichting van de kom zijn er namelijk nog twee provinciale N264-projecten: de N264 Uden en de N264 Odiliapeel - Haps. Met het uitvoeren van deze projecten is gezamenlijk zo’n 25 miljoen euro gemoeid.

Provinciale weg weer in gebruik. Van der Maat: “De verkeersafwikkeling, de veiligheid en leefbaarheid langs deze weg moet beter. Met het werk dat aannemer Heijmans hier heeft verricht zijn we op de goede weg. In november 2021 is het voorkeursalternatief voor het stuk Odiliapeel - Haps vastgesteld. Ook daar kunnen we nu volle kracht vooruit met het aanpakken van deze belangrijke gebiedsontsluitingsweg.” Na de openingshandeling is de omleidingsroute opgeheven en is de provinciale weg weer in gebruik genomen. Wethouder Jos van den Boogaart van de gemeente Mill en Sint Hubert is blij dat het werk in het centrum van het dorp erop zit. “Met deze aanpassingen wordt direct de snelheid van het doorgaand verkeer verlaagd en is er een betere plek voor het langzaam verkeer gerealiseerd. Daar zijn we op dit moment blij mee, maar de gemeente houdt zorgen over een verdere toename van het (vracht)verkeer. Er blijft op dit traject daarom continu geteld worden en over een aantal jaren weten we of deze maatregelen voldoende zijn wanneer de verkeerstoename inderdaad beperkt blijft.”" (bron: Provincie Noord-Brabant, december 2021)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sint Hubert heeft 4 rijksmonumenten.

- De RK Kerk van de Heiligen Hubertus en Barbara in Sint Hubert (Kerkpad 16) is ten dele nog een 15e-eeuwse gotische kerk. De toren en het middenschip stammen uit 1459. De toren bestaat uit drie geledingen. De ingang met rondboograam is later toegevoegd. In de tweede geleding is aan alle zijden een rechthoekig spaarveld aangebracht. Aan de noordkant is een veelhoekige traptoren. In de muren aan de zijkant is ijzeroersteen verwerkt, die in deze streek te vinden is. Ook de fundamenten van het eenbeukige schip zijn uit deze steensoort gemaakt. Het schip bestaat uit vier traveeën, die van steunberen zijn voorzien. In 1825 is in het interieur een vlak tongewelf aangebracht. In 1934 is het kerkje met dwarspand en koor uitgebreid. Toen werd het lagere, oude koor afgebroken.

Interieur. Het interieur kent een orgelgalerij uit 1857, die ooit een communiebank is geweest. Een God de Vader en een kruisgroep in de toren, alsmede twee putti in het koor, zijn onderdelen van het gesloopte, 18e-eeuwse hoogaltaar. Er zijn laat-18e-eeuwse beelden van Jacobus, Hubertus en Barbara. In het noordertransept is er een beeld van de Heilige Catharina dat tussen 1520 en 1530 is gemaakt. De biechtstoel en de preekstoel stammen uit de 18e eeuw. De preekstoel toont reliëfs van de Goede Herder en Sint Hubertus. De kerk en geloofsgemeenschap vallen tegenwoordig onder Parochie De Goede Herder.

- Mariakapel.

- "Buiten het dorp ligt in het fraai glooiende landschap korenmolen de Heimolen (Wanroijseweg 99). Voor 1877 moesten de inwoners alles laten malen op de eeuwenoude Millse standerdmolen aan het Molengat, tussen Mill en Sint Hubert. In 1877 wordt de Heimolen gebouwd, met oude onderdelen van standerdmolen Het Molengat te Mill, die inmiddels afgebroken was. De nieuwe molen kreeg als naam Heimolen, omdat hij aan de rand van een stuk heide stond tussen het dorp en buurdorp Wilbertoord. Op de natuurlijke heuvel kon de molen in dit open veld veel wind vangen. De bosschages op het zuidwesten zijn pas veel later verschenen. In 1934 koopt de toenmalige molenaarsknecht P.J. Vereijken de molen. De oorlog wordt een moeilijke tijd voor de molen. Hij raakt zoals zoveel molens zwaar beschadigd. Tot lang na de oorlog heeft de molen met twee wieken gemalen. In 1966 is de Heimolen weer in goede staat gerestaureerd.

Molenaar Vereijken ging door met malen en voer verkopen op zijn Heimolen in Sint Hubert. Terwijl de meeste molenaars gestopt waren bleef Vereijken zijn molen trouw. Zo maakte hij zeer bewust de opleving van de molens mee, wat blijkt uit de volgende uitspraak van Vereijken: "vroeger keek geen mens ernaar, maar tegenwoordig kunde om de haverklap tekst en uitleg geven." Molenaar Vereijken overleed in 1978 en de molen ging over naar zijn kinderen. Deze hadden geen interesse voor het malen met de molen en zo bleef de molen onberoerd. Een bezoek aan de Heimolen in die tijd, 1979-1980, was een vreemde gewaarwording. De toestand van de molen was zoals molenaar Piet hem had achtergelaten. Zakken en bindtouwtjes door de hele molen en netjes opgehangen of opgevouwen. De spinnenwebben maakte dit beeld, wat Anton Pieck had kunnen schilderen, compleet. Hoe nostalgisch het beeld ook was, er moest natuurlijk iets veranderen. De toestand van de Heimolen ging langzaam achteruit, en er moest weer mee gedraaid worden. Vanaf die tijd is er met tussenpozen door vrijwilligers met de molen gedraaid.

In 1984 kocht de gemeente Mill en Sint Hubert de molen van de kinderen Vereijken. In 1986 is de molen gedeeltelijk gerestaureerd. In 1987 is het beheer van de molen overgedragen aan Vereniging Molenvrienden Land van Cuijk. Sindsdien heeft de molen m.u.v. langdurige technische mankementen weer wekelijks gedraaid. De volgende delen van de molen zijn van 2007 tot en met 2011 vervangen of gerestaureerd: linker invaartmuur, betonnen dek invaart, veiligheidshek invaart, alle kruipalen vervangen, bliksemafleider up to date, molenromp opnieuw gevoegd, houtwerk buiten gedeeltelijk vervangen en alles opnieuw geschilderd, dak opnieuw van dakleer voorzien, roeden doorgehaald, Potroede vervangen door potroede die altijd voor de molen lag inclusief voor- en achterzoom vernieuwd, bovenschijfloop alle staven vervangen, balkkoppen in de molen gerepareerd met epoxy hars, steenrondsel vervangen en alle vangblokken vervangen, slijtvlak luitafel vervangen. De molen wordt bemand door vrijwillig molenaar Walter Cornelissen. Sinds 2004 hij laat de molen iedere zaterdag draaien. Bezoekers zijn dan altijd welkom." (bron: site van de Heimolen)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Bokken.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Sint Hubert.

- Nieuws: - Nieuws uit Sint Hubert van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Sint Hubert is opgericht in 2014 en heeft als doel de leefbaarheid in ons dorp te behouden en waar mogelijk verder te verbeteren. De Dorpsraad wil mensen, verenigingen en organisaties met elkaar verbinden om samen te werken aan een mooi, veilig en gezellig dorp. Samen met de inwoners wil de Dorpsraad behoeftes inventariseren, ondersteuning bieden bij het opzetten van initiatieven en ideeën en activiteiten voor het dorp verder uitwerken. Denk hierbij aan grote en kleine projecten: van woningbouw tot dorpsverfraaiing. De Dorpsraad is gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners van het dorp. De Dorpsraad heeft geen politieke binding. Heb je een vraag, tip, idee of opmerking? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of kom naar het openbare deel van onze vergaderingen."

- Dorpshuis: - "Gemeenschapshuis 'De Jachthoorn' is de ontmoetingsplaats bij uitstek voor de gemeenschap van Sint Hubert en voor bezoekers uit de regio. Het is een thuisplaats voor veel (sport-) verenigingen, clubs en/of groeperingen en is een prachtige locatie voor eenmalige of terugkerende activiteiten. Het gemeenschapshuis stimuleert het organiseren van activiteiten in en voor de Sint Hubertse gemeenschap om de sociale relatie tussen de mensen in onze gemeenschap nog meer te versterken. Voor een relatief laag huurbedrag worden ruimtes in het gemeenschapshuis beschikbaar gesteld voor activiteiten en vergaderingen van (sport-) verenigingen, clubs en/of groeperingen. Het gemeenschapshuis beschikt over veel faciliteiten. Zo kan gebruik worden gemaakt van allerlei voorzieningen, zoals: centrale ontmoetingsruimte; 2 grote zalen (samen te voegen tot 1 zaal): Edelhertzaal en Hazewindzaal; muziek-/danslokaal: Bazuinzaal; handarbeidlokaal: Ruimte KOC; kleine vergaderzaal: Tamboerzaal; sportzaal (te verdelen in 1/3 en 2/3 zaaldeel); beamer met projectiescherm; licht- en geluidsinstallatie; mobiel podium etc. Kijk bij 'Foto's' om een indruk te krijgen van de mogelijkheden en ruimtes."

- Onderwijs: - Basisschool de Schare is de dorpsschool van Sint Hubert. Het is een moderne en groene school, grenzend aan het kerkplein met aan de achterzijde een wijds uitzicht over landerijen en bossen. De Schare biedt de kinderen een veilige, stabiele en moderne school, waar kinderen in combinatieklassen instructie krijgen en waar volop ruimte is voor autonomie van werken in de stilteruimte of de overlegruimte. Naast de actuele methodes worden de computers dagelijks ingezet om het leren te ondersteunen. Al vele jaren leveren de kinderen op de Schare goede prestaties, waar kinderen, ouders en leerkrachten trots op zijn. Naast het leren wordt ook het leven met hoofdletters geschreven. Er is ruimte voor vieringen, maandsluitingen, themaweken en musicals. Vakleerkrachten verzorgen het muziekonderwijs in alle groepen en ook het bewegingsonderwijs wordt door gymdocenten verzorgd. En last but not least is de Schare ook nog eens een Kanjerschool!

- Jeugd: - "Het belangrijkste doel van Stichting Jeugdbelangen Sint Hubert is leuke grote activiteiten verzorgen voor de jeugd in ons dorp: de intocht van Sinterklaas, de Winterspeurtocht en Koningsdag. Hoe we het doen. De organisatie is in handen van enkele vrijwillige bestuursleden. Daarnaast helpen een heleboel vrijwilligers uit ons dorp. Stichting Jeugdbelangen zet haar schouders er graag onder. Het bestuur ziet toe op de doelstelling. Maar de hoofdmoot van de werkzaamheden is het organiseren. Onder het motto: "met z'n allen aanpakken houdt het dorp levendig!" Waar we het van doen. Wij zijn een stichting, dus mogen we geen leden hebben. We zijn afhankelijk van een subsidie van de gemeente en van sponsors. Ook zijn de inwoners gul als wij langs de deur komen voor de jaarlijkse collecte. Helpende handen zijn van harte welkom! Achter Stichting Jeugdbelangen schuilt een actieve groep mensen, die helpende handen met open armen verwelkomt. Dus als je dit ook zo leuk lijkt: meld je dan aan! Je kunt ook eens een activiteit meedraaien. Dan zie en ervaar je zelf wat we doen. En hoe gezellig het is! Kortom: weet ons te vinden!"

- Sport: - "sv DWSH'18 is een fusieclub, ontstaan in 2018 uit fusie van de verenigingen SC Sint Hubert uit het gelijknamige dorp en De Willy's uit Wilbertoord. Wij zijn een actieve en sportieve voetbalvereniging, waar de saamhorigheid en gezelligheid voorop staan. In het eerste jaar startten we met 8 seniorenteams, 2 damesteams, 6 juniorenteams en 5 pupillenteams. Voor de historie van ons fusietraject verwijzen wij u naar de pagina ´clubhistorie´. Wilt u meer weten over het heden van onze club? Kijk dan eens rustig rond op onze website. Er is een duidelijk overzicht van al onze teams, uitslagen, standen, toernooien, bestuur en de vele commissies. Verder vindt u hier informatie over het aanmelden als lid en natuurlijk staan er ook zeer veel foto's op onze site. Wij hebben ons uiterste best gedaan om zoveel mogelijk informatie over DWSH'18 op een duidelijke manier op onze website weer te geven. Kunt u desondanks iets niet vinden, neem dan contact met ons op."

- Welzijn: - "Vereniging ZorgSchakel Sint Hubert is een initiatief van enkele vrijwilligers uit het dorp. De vereniging is opgericht vanwege de veranderde zorgwetgeving. De overheid trekt zich verder terug, waardoor solidariteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijker worden. De ZorgSchakel wil inwoners van ons dorp met een hulpvraag ondersteunen. Zij organiseert aanvullende voorzieningen voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Dit moet leiden tot het zolang mogelijk in ons dorp kunnen blijven wonen.

Ontmoetingscentrum De Schakel. Voor inwoners uit Sint Hubert die behoefte hebben aan meer sociale contacten, gezelligheid en huiselijkheid bieden wij ontmoetingscentrum De Schakel. Deze is gesitueerd in Gemeenschapshuis De Jachthoorn. In een huiselijke omgeving is er aandacht voor elkaar. Wat wordt er zoal geboden? Denk aan een gezellig samenkomen, een kopje koffie, een praatje, kaarten, enzovoorts. “De Schakel” biedt ook uitkomst voor de mantelzorger: hij of zij wordt ontlast wanneer een moment voor zichzelf gewenst is. Op vaste tijden is de wijkverpleegkundige aanwezig om uw vragen over zorg of hulpverleningsvragen te beantwoorden. De Schakel is elke maandag– en vrijdagochtend open van 10.00-12.00 uur. U hebt alle vrijheid om te komen en gaan wanneer u wilt.

Eetpunt. Elke eerste vrijdag van de maand bent u van harte welkom op ons eetpunt. In samenwerking met een cateraar verzorgen wij een heerlijke warme maaltijd. Onze gastvrouwen ontvangen u graag in Gemeenschapshuis De Jachthoorn. Als u een hapje wilt komen eten is het belangrijk dat u zich aanmeldt. Wij werken enkel op reservering. Voor de warme maaltijd worden beperkte kosten in rekening gebracht.

Diensten ZorgSchakel: Activiteiten middagen: Eén keer per maand is er een activiteitenmiddag. Op de activiteitenkalender vindt u een programma overzicht. U dient zich vooraf aan te melden. Klussendienst: Speciaal voor de (zorgbehoevende) inwoners van Sint Hubert is door ZorgSchakel een klussendienst in het leven geroepen om kleine klusjes te doen in en om het huis. Coördinator Tinie van Dijk. Tel: 06-22526179. Computerhulpdienst. Elke vrijdagochtend worden vragen over uw computer, laptop, tablet of het gebruik van mobiele telefoon enz. beantwoord. Ook verzorgen we workshops. Boekenkast. Met een openbare boekenkast geef je je boeken een tweede leven. Gratis een boek lenen of brengen? Dat kan! De boekenkast staat bij de ingang van De Schakel. Duo fiets. ZorgSchakel heeft de beschikking over een duo-fiets. Samen met je partner of dorpsgenoot genieten van een mooie fietstocht in de natuur of eigen dorp. Wordt u ook lid? Door een flink ledenbestand op te bouwen kunnen we aan de groeiende vraag om ondersteuning voldoen. Anno 2020 hebben we ongeveer 260 leden. Klik hier voor het aanmeldformulier. Wanneer u dit afdrukt, invult en afgeeft bij ons secretariaat bent u lid van onze vereniging. Doet u mee?"

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sint Hubert.

Reactie toevoegen