Sint Hubert

Plaats
Dorp
Mill en Sint Hubert
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

Sint Hubert

Terug naar boven

Status

- Sint Hubert is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Cuijk, gemeente Mill en Sint Hubert.

- Onder het dorp Sint Hubert vallen ook de buurtschappen De Berg, De Boer, De Hoef en Molengat (deels).

Terug naar boven

Naam

Spelling
In het kader van de in 2009 ingevoerde landelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) hebben alle gemeenten formeel hun plaatsnamen en de schrijfwijze daarvan moeten vaststellen. De gemeente heeft in dat kader besloten dat Sint Hubert voluit geschreven moet worden, dus met Sint en niet met St., en zonder koppelteken ertussen, zoals dat al langer gangbaar was in het postcodeboek. Sommige gemeentelijke uitingen zoals plaatsnaamborden, richtingwijzers en het gemeentelijke logo moeten er nog op worden aangepast.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Sint Hubert grenst in het W aan Wilbertoord, in het N aan Mill, in het O aan Haps en in het Z aan Wanroij, en ligt O van Vliegbasis Volkel en Uden, ZW van Cuijk en NW van Boxmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Sint Hubert 27 huizen met 165 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.450 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Sint Hubert, kun je terecht bij de in 1996 opgerichte Stichting Heemschut Sint Huybert. Het doel van de stichting is het bevorderen en doen bevorderen van de kennis van het Sint Huberts eigene, zijn bevolking, zijn geschiedenis en zijn volksgebruiken. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door o.a. het bestuderen van historische bronnen, het verzamelen en vastleggen van historische vondsten, publicaties, foto- en filmmateriaal, gegevens over oude ambachten, overlevering en volksverhalen. Het beoefenen van de genealogie van families uit het dorp, het documenteren van het verenigingsleven, en het publiceren over en het doorgeven van het verworvene aan de dorpsgemeenschap. De vereniging bestaat thans uit een tiental leden, en heeft hun Heemkamer in gemeenschaphuis De Jachthoorn. De Heemkamer is iedere 1e dinsdag van de maand open vanaf 20.00 uur en evt. op afspraak. Wat de stichting sinds 1996 zoal heeft gedaan, en dat is best wel heel veel, kun je lezen onder deze link.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sint Hubert heeft 4 rijksmonumenten.

- Mariakapel.

- "Buiten het dorp ligt in het fraai glooiende landschap korenmolen de Heimolen (Wanroijseweg 99). Voor 1877 moesten de inwoners alles laten malen op de eeuwenoude Millse standerdmolen aan het Molengat, tussen Mill en Sint Hubert. In 1877 wordt de Heimolen gebouwd, met oude onderdelen van standerdmolen Het Molengat te Mill, die inmiddels afgebroken was. De nieuwe molen kreeg als naam Heimolen, omdat hij aan de rand van een stuk heide stond tussen het dorp en buurdorp Wilbertoord. Op de natuurlijke heuvel kon de molen in dit open veld veel wind vangen. De bosschages op het zuidwesten zijn pas veel later verschenen. In 1934 koopt de toenmalige molenaarsknecht P.J. Vereijken de molen. De oorlog wordt een moeilijke tijd voor de molen. Hij raakt zoals zoveel molens zwaar beschadigd. Tot lang na de oorlog heeft de molen met twee wieken gemalen. In 1966 is de Heimolen weer in goede staat gerestaureerd.

Molenaar Vereijken ging door met malen en voer verkopen op zijn Heimolen in Sint Hubert. Terwijl de meeste molenaars gestopt waren bleef Vereijken zijn molen trouw. Zo maakte hij zeer bewust de opleving van de molens mee, wat blijkt uit de volgende uitspraak van Vereijken: "vroeger keek geen mens ernaar, maar tegenwoordig kunde om de haverklap tekst en uitleg geven." Molenaar Vereijken overleed in 1978 en de molen ging over naar zijn kinderen. Deze hadden geen interesse voor het malen met de molen en zo bleef de molen onberoerd. Een bezoek aan de Heimolen in die tijd, 1979-1980, was een vreemde gewaarwording. De toestand van de molen was zoals molenaar Piet hem had achtergelaten. Zakken en bindtouwtjes door de hele molen en netjes opgehangen of opgevouwen. De spinnenwebben maakte dit beeld, wat Anton Pieck had kunnen schilderen, compleet. Hoe nostalgisch het beeld ook was, er moest natuurlijk iets veranderen. De toestand van de Heimolen ging langzaam achteruit, en er moest weer mee gedraaid worden. Vanaf die tijd is er met tussenpozen door vrijwilligers met de molen gedraaid.

In 1984 kocht de gemeente Mill en Sint Hubert de molen van de kinderen Vereijken. In 1986 is de molen gedeeltelijk gerestaureerd. In 1987 is het beheer van de molen overgedragen aan Vereniging Molenvrienden Land van Cuijk. Sindsdien heeft de molen m.u.v. langdurige technische mankementen weer wekelijks gedraaid. De volgende delen van de molen zijn van 2007 tot en met 2011 vervangen of gerestaureerd: linker invaartmuur, betonnen dek invaart, veiligheidshek invaart, alle kruipalen vervangen, bliksemafleider up to date, molenromp opnieuw gevoegd, houtwerk buiten gedeeltelijk vervangen en alles opnieuw geschilderd, dak opnieuw van dakleer voorzien, roeden doorgehaald, Potroede vervangen door potroede die altijd voor de molen lag inclusief voor- en achterzoom vernieuwd, bovenschijfloop alle staven vervangen, balkkoppen in de molen gerepareerd met epoxy hars, steenrondsel vervangen en alle vangblokken vervangen, slijtvlak luitafel vervangen. De molen wordt bemand door vrijwillig molenaar Walter Cornelissen. Sinds 2004 hij laat de molen iedere zaterdag draaien. Bezoekers zijn dan altijd welkom." (bron: site van de Heimolen)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Bokken.

- Sint Hubert op z’n Best (laatste weekend van augustus, in 2020 voor de 35e keer) is een drukbezocht evenement dat tot ver buiten het dorp bekend is. Op zaterdagavond gaat figuurlijk het dak eraf in de feesttent op het plein. De zondag staat in het teken van de Braderie, vele kinderattracties en een uitgebreid showprogramma. De entree is gratis. Met de feesttent als middelpunt van de Braderie is er een terras met de nodige show, dans, muziek en entertainment. Met de daarbij horende kinderattracties is er voor iedereen vertier. Met de loterij zijn mooie prijzen te winnen, zoals o.a. een rondvlucht boven het dorp en omgeving.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Sint Hubert.

- Nieuws: - Nieuws uit Sint Hubert van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Sint Hubert is opgericht in 2014 en heeft als doel de leefbaarheid in ons dorp te behouden en waar mogelijk verder te verbeteren. De Dorpsraad wil mensen, verenigingen en organisaties met elkaar verbinden om samen te werken aan een mooi, veilig en gezellig dorp. Samen met de inwoners wil de Dorpsraad behoeftes inventariseren, ondersteuning bieden bij het opzetten van initiatieven en ideeën en activiteiten voor het dorp verder uitwerken. Denk hierbij aan grote en kleine projecten: van woningbouw tot dorpsverfraaiing. De Dorpsraad is gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners van het dorp. De Dorpsraad heeft geen politieke binding. Heb je een vraag, tip, idee of opmerking? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of kom naar het openbare deel van onze vergaderingen."

- Onderwijs: - Basisschool de Schare is de dorpsschool van Sint Hubert. Het is een moderne en groene school, grenzend aan het kerkplein met aan de achterzijde een wijds uitzicht over landerijen en bossen. De Schare biedt de kinderen een veilige, stabiele en moderne school, waar kinderen in combinatieklassen instructie krijgen en waar volop ruimte is voor autonomie van werken in de stilteruimte of de overlegruimte. Naast de actuele methodes worden de computers dagelijks ingezet om het leren te ondersteunen. Al vele jaren leveren de kinderen op de Schare goede prestaties, waar kinderen, ouders en leerkrachten trots op zijn. Naast het leren wordt ook het leven met hoofdletters geschreven. Er is ruimte voor vieringen, maandsluitingen, themaweken en musicals. Vakleerkrachten verzorgen het muziekonderwijs in alle groepen en ook het bewegingsonderwijs wordt door gymdocenten verzorgd. En last but not least is de Schare ook nog eens een Kanjerschool!

- Sport: - Voetbalvereniging SC Sint Hubert is opgericht in 1964.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sint Hubert.

Reactie toevoegen