Sint Jacobiparochie

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

Sint Jacobiparochie

Terug naar boven

Status

- Sint Jacobiparochie is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Het Bildt.

- Onder het dorp Sint Jacobiparochie valt ook de buurtschap Zwarte Haan en voor de postadressen ook buurtschap Oosthoek (eigenlijk valt Oosthoek onder Westhoek, of nog beter gezegd: zijn zij samen een tweelingbuurtschap, maar hoe die vork in de steel zit leggen wij op de gelinkte pagina uit).

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Sint Jabik.

Inwoner
Een inwoner van dit dorp heet een Sint Jabuurster.

Oudere vermeldingen
Het dorp Sint Jacobiparochie heette in het begin van het onstaan Wijngaarden.

Terug naar boven

Ligging

Sint Jacobiparochie ligt W van Sint Annaparochie, N van Minnertsga, NW van Berltsum. Het buitengbied van het dorp grenst in het N aan de Waddenzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Sint Jacobiparochie 308 huizen met 2.416 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.750 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sint Jacobiparochie heeft 19 rijksmonumenten.

- Na 20 jaar leegstand neemt Stichting Alde Fryske Tsjerken in 1979 de voormalige Hervormde kerk van Sint Jacobiparochie over. Kort daarna wordt de kerk gerestaureerd en in gebruik genomen als cultureel centrum voor de wijde regio. Anno 2010 is de kerk opnieuw toe aan een restauratie. Dit keer zijn het dak en de lantaarn plus de vloer aangepakt. Naar aanleiding van de restauratie legt de gebruiker van de kerk, Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk, de wens op tafel om ook het interieur een grondige opknapbeurt te geven. In overleg met Stichting Jabikspaad Fryslân wordt bovendien besloten om een Pelgrimsinformatiecentrum in de kerk te vestigen.

Voor Stichting Alde Fryske Tsjerken is de tweede herbestemming van De Groate Kerk een uniek project. "De kerk wordt al 30 jaar door vrijwilligers beheerd als cultureel centrum voor de wijde omgeving”, legt directeur Gerhard Bakker uit. "Ons bestuur heeft diep respect voor hoe zij de culturele programmering steeds verder hebben weten uit te breiden. Vanuit die achtergrond heeft het bestuur van Stichting Alde Fryske Tsjerken dan ook alle medewerking willen verlenen aan de opknapbeurt van het interieur. Met de komst van het Pelgrimsinformatiecentrum in het voorportaal kan het gebruik van De Groate Kerk verder geïntensiveerd worden. Dat is alleen maar goed voor de exploitatie. Daar zijn wij natuurlijk bijzonder gelukkig mee.” (bron: Stichting Alde Fryske Tsjerken, 25-3-2011)

- De lokale Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk zijn in 2009 samen verder gegaan als (PKN) Protestantse Gemeente Sint Jacobiparochie. Ze kerken in de Open Hof (George van Saksenstraat 14).

- Op 4 mei 2005 is het oorlogsmonument bij de Groate Kerk onthuld, als eerbetoon aan verzetsmensen, dwangarbeiders, burgerslachtoffers, en Nederlandse en geallieerde militairen.

- Meijer Motoren Museum bevindt zich in de buurtschap Oosthoek en wordt daarom op die pagina beschreven.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- In Kultureel Sintrum De Groate Kerk zijn regelmatig optredens van koren, muziekvereningen en andere gezelschappen.

- Toneelvereniging T.O.G. is opgericht in 1952 en geeft sindsdien jaarlijks een uitvoering op de 1e zaterdag in februari in Café De Aardappelbeurs. Na de voorstelling kunnen de voetjes van de vloer want er is bal na en kan er gezellig iets worden gedronken en gekletst. Ze zijn er trots op dat ze elk jaar weer een toneelstuk ten tonele kunnen brengen, temeer omdat de rolbezetting wel eens een probleem oplevert.

- Silt Festival (op een zaterdag eind april).

- Sintjaasmet (4 dagen in juni) met o.a. volleybal, kaatsen en 's avonds feest met live bands.

- 1x in de 3 jaar wordt er in Sint Jacobiparochie een Dorpsfeest georganiseerd met een optocht van praalwagens en live muziek op het plein. De praalwagens worden verzorgd door plaatselijke buurtverenigingen die strijden om een plaatsje op het podium. Want in de tent wordt na de eerste dag een prijsuitreiking gehouden met prijzen voor de mooiste versierde wagens en de publieksprijs. Ook zijn er prijzen te behalen voor de mooist versierde straten. Het eerstvolgende Dorpsfeest is in 2021.

- Sinterklaas.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJslub St. Jacob e.o..

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Noordwest-Fryslân heeft er in 2013 een ‘nieuw’ natuurgebied bij gekregen. Drie losse kleine natuurterreinen van Staatsbosbeheer nabij Sint Jacobiparochie zijn samengevoegd en uitgebreid tot één gebied van ruim 82 ha. Het gebied heeft de naam De Blikken gekregen.

- Het Pelgrimsinformatiecentrum is gevestigd in het voorportaal van De Groate Kerk en is het hele jaar door, op iedere 2e en 4e zaterdag van de maand, geopend van 11.00 tot 15.00 uur. Het is het officiële noordelijke steunpunt van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en Stichting Jabikspaad Fryslân. De toegang is gratis.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Sint Jacobiparochie (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Sint Jacobiparochie.

- Nieuws: - Nieuws uit Sint Jacobiparochie op Facebook.

- Onderwijs en kinderopvang: - "De Twiner is sinds 20 november 2018 de naam van onze basisschool in Sint Jacobiparochie. Het is een Bildts woord en is afkomstig uit de tijd dat er veel vlas werd verbouwd op Het Bildt. Er werd draad gesponnen van vlas en om die draad sterker te maken ging De Twiner twee of meer draden in elkaar draaien (twine). Hiermee worden in ons geval de twee scholen, OBS De Opstap en CBS De Koppel bedoeld, die in 2016 zijn gefuseerd. Twee schoolculturen met ieder hun eigen inbreng, inzicht en onderwijskwaliteit. Zichtbare en onzichtbare draden worden in elkaar gedraaid en leiden tot een sterkere verbinding tussen kinderen, team, ouders en dorpsgenoten in Sint Jabik. Dit in elkaar draaien van draden past heel mooi bij onze visie. We willen namelijk het onderwijs aan de kinderen zo inrichten dat iedereen tot zijn recht komt. En met iedereen bedoelen we het kind en iedereen die met het kind te maken heeft. Daarom vinden we het van belang om als team de draad met de ouders zo samen te draaien dat deze sterk wordt, zodat we hierdoor ook het beste uit een kind kunnen halen.

Om de draad te versterken maken we gebruik van onze kernwaarden: Communicatie. Informatie is belangrijk. Vanuit de school sturen we 1x in de 2 weken een nieuwsbrief met algemene informatie. Ook wordt er vanuit de verschillende groepen informatie gegeven over zaken die bij de groep horen. Daarnaast gaat het bij communicatie om het in gesprek gaan en blijven met elkaar. Onze deur staat open voor suggesties en vragen. Het is wel van belang om het gesprek vanuit het vertrouwen in elkaar te voeren. Veiligheid. We willen graag dat De Twiner in Sint Jacobiparochie een veilige haven is voor ouders, kinderen en de leraren. Dat je hier zijn mag wie je bent en dat je zijn mag wat je bent. Schoppen, schelden en raar taalgebruik horen hier niet bij. Daar spreken we elkaar op aan. En als het nodig is volgen er ook sancties. We hebben hier ook een plan voor geschreven, het Veiligheidsplan, samengesteld vanuit informatie van ouders, kinderen en teamleden. We gebruiken de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren.

Vertrouwen. Deze kernwaarde is het begin van de samenwerking. We moeten vertrouwen hebben in elkaar, dat we allemaal het beste met elkaar voor hebben. Daarom is het ook heel belangrijk dat we naar de kinderen één lijn trekken. We praten met elkaar en niet over elkaar. Betrokkenheid. Betrokkenheid gaat bij ons verder dan helpen bij een activiteit of rijden voor een uitje. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen een stem in de school heeft. De Oudervereniging, Medezeggenschapsraad en Identiteitscommissie zijn de officiële organen van de school. Daarnaast vinden we het belangrijk om van alle andere ouders te horen wat ze vinden van de school." De school is gevestigd in mulifunctioneel centrum 't Beerdhuus, samen met peuterspeelzaal Ons Speulplakky en de buitenschoolse opvang (BSO) van Kids First.

- Jongeren: - Jeugdhonk 't Groene Hok.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. St. Jacob is opgericht in 1938.

- Kaatsvereniging KV Het Noorden.

- Tennisvereniging TV Sint Jabik is opgericht in 1986 en heeft ca. 150 leden. Bij de nieuwbouw van sportcomplex De Fijfskaar zijn er voor de vereniging 3 kunstgrasbanen aangelegd.

- Welzijn: - Dorpssociëteit De Iest biedt de ouderen in Sint Jacobiparochie de mogelijkheid om gezellig een kaartje te leggen of een potje te biljarten.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Al in de Tweede Wereldoorlog is in Sint Jacobiparochie ondernemersvereniging de H.I.M. opgericht. Deze afkorting staat voor handel, industie en middenstand. De H.I.M. ziet het als haar taak om de ondernemers in de regio met elkaar in contact te brengen en te houden. Het versterken van de onderlinge samenhang komt de leefbaarheid ten goede.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sint Jacobiparochie.

Reactie toevoegen