Sint Joost

Plaats
Dorp
Echt-Susteren
Midden-Limburg
Limburg

Sint Joost

Terug naar boven

Status

- Sint Joost is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 2002 gemeente Echt. T/m 1990 tevens deels gemeente Maasbracht. Bij de gemeentelijke herindelingen van 1991 in deze regio is een deel van de gemeente Maasbracht middels grenscorrectie naar de gemeente Echt overgegaan (zijnde het deel O van de spoorlijn, met 288 hectare, 302 huizen en 834 inwoners), waardoor het dorp geheel onder de gemeente Echt is komen te vallen. Voorheen viel het noordelijke deel van het dorp onder de gemeente Maasbracht. Dat werd dan ook de 'Maasbrachter zijde' of in het Limburgs 'de Brachter zie' genoemd. Het dorp heeft dan ook 2 postcodes om de toenmalige respectievelijke gemeentelijke delen te kunnen onderscheiden (6111-6112).

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Sint Joas.

Spelling
De plaatsnaam wordt officieel, dat wil zeggen in het postcodeboek en in de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) gespeld als Sint Joost. Op de plaatsnaamborden staat het voorvoegdels gespeld als 'St.'.

Naamsverklaring
Het dorp ontleent zijn naam aan de H. Jodocus, de patroonheilige van de orde der Cauliten die er in 1342 al een klooster hadden.

Terug naar boven

Ligging

Sint Joost ligt NO van Echt. Het is een landelijk, agrarisch dorp, aan de rand van het O gelegen beekdallandschap met landbouwgronden en bossen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Sint Joost 49 huizen en 226 inwoners onder de gemeente Echt en 25 huizen met 147 inwoners onder de gemeente Maasbracht. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.450 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De troepen van Willem van Oranje hebben het klooster geplunderd. In 1780 kocht ridder de Pleviets de hoeve-met-kapel. Het werd nog een toevluchtsoord voor de Bokkerijders.

Sint Joost, dat in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog veel evacuees uit onder meer kern-Echt en Pey herbergde, heeft het zwaar te verduren gehad tijdens de bevrijdingsgevechten: het dorp is tijdens de bevrijding van 21 en 22 januari 1945 zelfs grotendeels in vlammen opgegaan.

Het dorp krijgt ruimere bekendheid in de provincie door het radioprogramma ‘Het Ei van Sint Joost’ van Omroep Limburg. ‘Het Ei’ verwijst naar het nabijgelegen verkeersknooppunt, dat symbool is voor de centraal in de provincie gelegen plek vanwaaruit alle kanten en aspecten van de provincie kunnen worden bereikt en in het programma worden belicht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sint Joost heeft 1 rijksmonument, zijnde hoeve Kloosterhof, wat een restant is van het vroegere Caulitenklooster, later Franciscaner klooster. Voor de huidiger bestemming zie onder Links > Zorg.

- De Schrevenhof, gelegen direct O van het dorp aan de Schrevenhofsweg, is gebouwd tussen 1277 en 1339.

- De oude hoeve Leenderhof (lokaal 't Lieën geoemd) ligt ZO van het dorp aan de Leenderveldweg, in de streek/veldnaam Het Leen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag eind mei organiseert Fanfare St. Judocus de jaarlijkse Rommelmarkt.

- 2x per jaar, op een zondag in half juni en begin september, organiseert schutterij Sint Joris een Kofferbakmarkt. Dit houdt in dat verkopers met hun auto of busje geladen met tweedehands spullen naar het marktterrein komen en de spullen vanuit de 'kofferbak' verkopen. Natuurlijk is er de mogelijkheid om spullen uit te stallen op een zelf meegebracht kleed of tafel. Geen lange rijen identieke marktkramen dus, maar een bonte verzameling van auto’s met spullen daar omheen. Kortom gezelligheid en een ongedwongen sfeer. Iedereen kan zich inschrijven. Ruim je zolder of garage op en verkoop zelf de overbodige spullen. Zo kan overbodig speelgoed, kleding en huisraad op een leuke manier van eigenaar wisselen. Het direct onderhandelen en verkopen is veel leuker dan te koop aanbieden op internet. De opbrengst van de verkochte spullen komt geheel ten goede aan de verkoper.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Sint Joost.

- Nieuws: - Online versie van huis-aan-huiskrant Het Klökske van Sint Joas. - Nieuws uit Sint Joost op Facebook.

- Onderwijs: - De kernwaarden van Basisschool Maria Goretti zijn: optimale ontwikkeling; zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid; omgaan met de wereld en met de ander; veilige omgeving. Kenmerken van het onderwijs op deze school zijn: kansrijke combinatiegroepen; KiVa-school; ouderbetrokkenheid. De kracht van het team is dat ze veel kansen en mogelijkheden zien op deze kleine school. De schooltuin brengt verwondering, bewustzijn en samenwerking.

- Muziek: - Fanfare St. Judocus is opgericht in 1952. Kennelijk maken de muzikanten zeer snel goede vorderingen, want reeds in 1954 neemt de vereniging deel van het Wereldmuziekconcours (WMC) in Kerkrade, met als resultaat een 1e prijs en promotie naar de 3e afdeling met de aantekening op het juryrapport ‘Eminente uitvoering’. - Fluit- en Tamboerkorps / Schutterij Sint Joris.

- Sport: - Voetbalvereniging RKVV Sint Joost.

- Overige verenigingen: - Schutterij Sint Joris.

- Zorg: - Het Thomashuis, dat huisvesting biedt aan verstandelijk gehandicapten, is in 2015 van start gegaan en is gevestigd in de rijksmonumentale hoeve Kloosterhof, die voorheen jaren leeg heeft gestaan en op deze manier een 'zinvolle herbestemming' heeft gekregen. De officiële opening op 12-9-2015 trok ruim 600 bezoekers, dus je kunt inderdaad wel zeggen dat letterlijk "het halve dorp uitliep", zoals in het verslag ook staat. In hetzelfde complex is ook De Herbergier gevestigd, een kleinschalige woonvorm voor mensen met geheugenproblemen die niet meer zelfstandig kunnen wonen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sint Joost.

Reactie toevoegen