Sint Maartenszee

Plaats
Badplaats
Schagen
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

Sint Maartenszee

Terug naar boven

Status

- Sint Maartenszee is een badplaats in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Schagen. T/m 2012 gemeente Zijpe.

- De badplaats Sint Maartenszee heeft geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt deze badplaats daarom 'in' Sint Maartensvlotbrug.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1968 Sint Maartenszee.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging aan de weg van Sint Maarten naar zee. Andere badplaatsen aan de Noordzeekust kenmerken zich in de naamgeving door de voorzetselconstructie aan Zee (oudtijds op Zee). De afwijkende vorming van Sint Maartenszee zal beïnvloed zijn door de oudere plaatsnamen Sint Maartensbrug en Sint Maartensvlotbrug.(1)

Terug naar boven

Ligging

De badplaats ligt W van Schagen, NW van Sint Maarten, NNO van Petten, direct NW van Sint Maartensbrug. Reeds bij Zeeweg 11 in de bebouwde kom van Sint Maartensbrug staat een plaatsnaambord Sint Maartenszee, ten teken dat je kennelijk daar reeds deze badplaats betreedt. Na de bebouwde kom van het dorp te hebben verlaten, staan een eind verderop richting weer opnieuw borden dat je in de badplaats welkom wordt geheten (en als je in omgekeerde richting rijdt staat aangegeven dat je deze plaats verlaat). Dus deze badplaats heeft 2 kernen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Sint Maartenszee heeft - naast een handvol vakantieparken met vele recreatiewoningen - ca. 33 woonhuizen* met ca. 80 inwoners.
* Waarvan ca. 20 aan de Zeeweg en ca. 13 aan de Westerduinweg.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kerk
"Na de oorlog nam het toerisme steeds meer toe en werd de kerk in Burgerbrug te klein. In de tijd van pastoor Bisschop (1958-1967) werd de toeristenzielzorg uitgebreid. In de kantine van de heer Delver te Sint Maartenszee wist men in de zomermaanden een pater Franciscaan aan te trekken. Het kerkbezoek bleef maar groeien. Dit vormde de aanzet tot de bouw van een toeristenkerk in de badplaats. De families Ooyevaar en Van Straten hebben zich hier op bijzondere wijze voor ingezet. Het geld uit inkomsten van onroerend goed kwam gedeeltelijk ten goede aan deze toeristenkerk, de 'Sint Martinus'. In 1998 is deze kerk gesloten en verkocht." (bron: RK kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte te Burgerbrug)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2016 is een 'Plan van aanpak' gemaakt met als doel om door middel van een reeks projecten de kwaliteiten van badplaats Sint Maartenszee nog verder te vergroten. In november 2016 heeft wethouder Jan Steven van Dijk aan ondernemers en inwoners het een en ander over dit plan toegelicht. De ondernemers mochten vervolgens, samen met leden van de gemeenteraad, bepalen welke acties uit het plan van aanpak het eerst moeten worden uitgevoerd. De prioriteitenlijst is als volgt geworden: 1. Verkeersveiligheid; 2. Verleggen van het voetpad langs de Zeeweg; 3. Verlichting langs de Burg. Breebaartweg (tussen rotonde en de zee); 4. Een eyecatcher bij het begin van Sint Maartenszee; 5. Duidelijkheid over initiatieven die al lopen; 6. Recreatieve wandel- en fietsroutes; 7. Camouflageduin (of beplanting met bomen); 8. Uitkijkpunt; 9. Elektrisch treintje van park Goudvis naar zee; 10. Aanlegplaatsen in het kanaal; 11. Parken revitaliseren. Wethouder Van Dijk zei op die avond toe: "Voor het volgende zomerseizoen moeten we een aantal zaken zichtbaar gerealiseerd hebben."

De eerste bijeenkomst in juni 2016 was het startpunt. Iedereen was het er over eens: Sint Maartenszee heeft een prachtig landschap, dat door bezoekers beter gezien kan worden dan nu. De rest van de zomer is door betrokkenen gebruikt om ideeën in te brengen over acties om de badplaats meer kwaliteit te geven. Die inbreng was goed; het heeft resultaat opgeleverd. Wethouder Jan Steven van Dijk liet op 14 november 2016 graag zien wat er is ingebracht en hoe dit wordt verwerkt in het Plan van aanpak. (bron: gemeente Schagen)

In januari 2019 meldt wethouder Jelle Beemsterboer aan de gemeenteraad onder meer het volgende over de voortgang van deze projecten: "De versterking van Sint Maartenszee door ruimtelijke ingrepen en ingrepen in het openbaar gebied is al een langlopende wens. In 2016 zijn naar aanleiding van twee inwonersavonden 12 wensen geformuleerd. Deze zijn deels gerealiseerd. De afgelopen maanden heb ik met inwoners en andere belanghebbenden gesprekken gevoerd, we hebben het plan op onderdelen herijkt en een realistische fasering opgesteld. Er heeft op 14 november 2018 een overleg plaatsgevonden met een groep belanghebbenden om wensen en behoeften te polsen. De bijeenkomst heeft waardevolle informatie opgebracht. Ik vraag deze groep als er vorderingen zijn mee te blijven denken, wat tot nu toe enthousiast gebeurt.

Er is een oplossing gekomen voor oriëntatieverlichting langs de strandslag, zodat nachtelijke bezoekers van het strand en paviljoen hun weg naar huis beter kunnen vinden. De oplossing die is gerealiseerd, zorgt voor de balans tussen het belang van donkerte in het N2000-gebied en mensen die zorgen hebben over de veiligheid op onverlichte paden. Het bestaande uitkijkpunt is gerenoveerd. Er zijn borden en een verrekijker geplaatst. Ook is er een nieuw uitkijkpunt gerealiseerd, waarbij ook een verrekijker is geplaatst. De verrekijkers worden gesponsord door de toeristische ondernemers binnen de OFS, waarvoor ik hen zeer dankbaar ben. Er is een elektrische vervoersvoorziening gekomen tussen het parkeerterrein van Sint Maartenszee en het strand. Met de strandexploitant is afgesproken dat het paviljoen in elk geval de komende vijf jaar zorgdraagt voor het vervoer op deze wijze. In het hoogseizoen wordt deze voorziening intensief gebruikt. Het vlonderpad op de route naar de opgang noord is recent gerenoveerd. De situatie bij de fietsenstalling bij de strandopgang is verbeterd. Begin 2020 worden enkele wandelpaden gerenoveerd. Daarmee zijn de projecten binnen het provinciale subsidieprogramma Kust op Kracht dan afgerond.

In het tweede half jaar van 2017 heeft Prommenz in opdracht van de gemeente een verkeerskundige analyse op het gebied van de Belkmerweg/Zeeweg en Westerduinweg uitgevoerd. Aan de hand van deze analyse hebben zij een tweetal schetsontwerpen gemaakt. De eerder aangeleverde ideeën van Stichting Toerisme Recreatie Sint Maartenszee zijn hierbij ook meegenomen. Tijdens de bewonersavond van eind januari 2018 zijn de ideeën gepresenteerd. De schetsen hadden een concept status. Er had nog geen besluitvorming over plaatsgevonden. Het doel van deze avond was het ophalen van reacties zodat deze voor besluitvorming nog verwerkt konden worden. Deze avond heeft ons doen realiseren dat een aantal onderdelen in dit gebied niet gepast waren (bijv. de rotonde in de vorm van een zonnewijzer en de aangepaste afslag voor Goudvis). Een aantal andere onderdelen komen goed tegemoet in de wensen uit de omgeving.

De meeste van deze ontwikkelingen moeten plaatsvinden aan de Zeeweg. Er zijn gesprekken gevoerd met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als eigenaar van de weg. Aanpassingen aan de Zeeweg zijn mogelijk als de weg worden overgenomen. Het overnemen van wegen betekent echter ook het overnemen van de langjarige kosten van onderhoud. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over een eventuele bruidsschat. Ook is niet duidelijk of overname wel noodzakelijk is voor de versterking van Sint Maartenszee. Op dit moment wordt overleg gevoerd met HHNK over eventuele overname van alle HHNK wegen binnen de gemeente en de daarmee gepaard gaande financiële afwikkeling. Afwachten van een eventuele eigendomsoverdracht zal enkele jaren duren. Inhoudelijk heeft dit tot gevolg dat aanpassingen aan de Zeeweg op het deel tussen de Belkmerweg en de Westerduinweg pas op lange termijn te realiseren zijn (fase 2). Omdat er ook inhoudelijk redenen zijn om de focus te verleggen naar andere delen van het dorp zie ik daar op dit moment geen groot probleem in. De gemeente is wegbeheerder van een deel van de Zeeweg (van de N9 tot net na de kruising Belkmerweg). Aan dat deel van de weg kan qua weginrichting prioriteit worden gegeven. Daarbij wordt onderzocht of het mogelijk is de fietsverbinding daar veiliger te maken en het zicht op en aansluiting bij Wildrijk te verbeteren. Hiervoor wordt onderzocht of het mogelijk is de bossages tussen het fietspad en de weg te vervangen door andere, lage beplanting.

Voor het parkeerterrein en de promenade in Sint Maartenszee kan de aantrekkingskracht worden versterkt. Door het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning van het zogeheten 4Ha-gebied, moet er binnen een jaar gestart worden met de realisatie van deze ontwikkeling. Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat er een goed plan moet komen te liggen voor het gebied er om heen (parkeerterrein, promenade en ontsluiting). De verplaatsing van het fiets- en wandelpad aan de Zeeweg naar de zuidkant van de weg maakt niet langer onderdeel uit van het plan. Met de eigenaren van de winkels en appartementen spreken we over eventuele mogelijkheden in de sfeer van bestemmingswijziging of renovatie van het complex. Mogelijkheden hier zijn afhankelijk van het draagvlak binnen de vereniging van eigenaren.

Versterking uitstraling Energy&Health Campus: Er wordt een natuurtoets uitgevoerd op de effecten en eventueel te nemen mitigerende of compenserende maatregelen voor het aanleggen van een extra duin langs het campusterrein. Met deze informatie weten we wat nodig is voor het realiseren van een extra duin. Op basis hiervan kan het vervolg worden bepaald. Als realisatie van een duin niet mogelijk is, zal bij gesprekken over de campus worden benadrukt dat aan de kant van Sint Maartenszee landschappelijke inpassingen van de gebouwen gewenst is. Het wandelpad langs het land van Fluwel stuitte op verzet bij de Provincie vanwege de aansluiting op de Westerduinweg, gezien de beperkte tijd die nog over was voor de subsidie is het project destijds stopgezet. De ambitie voor versterking van wandelverbindingen en leuke ‘ommetjes’ rond het dorp is echter niet verdwenen. We onderzoeken mogelijke routes en verwachten dat ook de recreatieondernemers hierin willen meedenken als het hun grondgebied betreft."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Rondwandeling Sint Maartenszee - Petten (9 km) gaat vanuit de badplaats dwars door de duinen en over het strand richting Petten. Nog voor Petten ga je weer de duinen in om terug te keren naar het beginpunt, waarbij je ook langs het bekende Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) komt, het belangrijkste Nederlandse onderzoeksinstituut op het gebied van energie. Met en voor de markt ontwikkelt ECN kennis en technologie die gericht is op een transitie naar een duurzame energiehuishouding.

- Natuurreservaat Het Wildrijk is bekend om de duizenden wilde hyacinten die er bloeien, en om het Duinrellenproject dat het gebied van schoon water uit de duinen voorziet.

- Attractiepark De Goudvis in Sint Maartenszee heeft een grote buitenspeeltuin met verschillende attracties, zoals trampolines, trapskelters, schommels, kabelbanen, kettingbrug, speelkasteel met klimwand en glijbaan, de grootste airtrampoline van Europa (400 m2) en nog veel meer. Bij slecht weer kun je terecht in het indoor speelparadijs (meer dan 2200 m2), dat bij de prijs is inbegrepen. In het speelparadijs zijn ballenbakken, glijbanen, slangentrappen, V-bruggen, speelhuisjes, monorail, rodelbaan, trampolines, luchtkussens en nog veel meer attracties aanwezig. Ook binnen is er dus genoeg te doen. Alle objecten binnen zijn softplay.

- Zwembad Campanula in Sint Maartenszee met heerlijk warm zwemwater is het gehele jaar geopend en elke dag een aantal uur geopend voor vrij zwemmen. Daarnaast bieden ze zwemles voor kinderen, zwemles voor volwassenen, baby- en peuterzwemmen, aquajoggen, trimzwemmen en Best-Fit zwemmen. Tevens beschikt het zwembad over zonnebanken en een Finse sauna met Turks stoombad. Ook kun je bij hen tennissen op de twee all weather tennisbanen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Sint Maartenszee, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Dorpskrant en website De Uijtkijk voor de kernen Sint Maartensbrug, Sint Maartensvlotbrug en Sint Maartenszee, zijn eind 2016 opgeheven. Na het overlijden van reporter Jan Kooij kreeg de redactie het niet meer op de rit. “Iemand zei eens na de dood van Jan Kooij dat de krant ook een beetje gestorven was. Wij kunnen dit niet ontkennen”, aldus een voormalig medewerker van de krant. Gelukkig voor de kernen is er een nieuwe Stichting Dorpskrant De Uijtkijkpost opgericht, die sinds februari 2017 met een nieuw redactieteam Dorpskrant De Uijtkijkpost verzorgt (maandelijks, behalve juli en augustus). Vrijwilligers brengen de krant huis-aan-huis in de kernen rond. De Facebookpagina onder de link is er ook voor nieuws van Dorpshuis De Uijtkijk.

- Veiligheid: - Sint Maartenszee heeft een eigen Reddingsbrigade, opgericht in 1970. De vereniging begon met het strand bewaken op alleen de zondagen, maar in de jaren erna is de de brigade uitgegroeid en geprofessionaliseerd. Het materieel is moderner en beter en de eisen aan de strandwacht zijn veel strenger geworden. Het strandbezoek is in de loop der jaren ook vele malen drukker geworden door de komst van campings en vakantieparken in de omgeving. De brigade zorgt nu gedurende de maanden juni, juli en augustus 7 dagen per week voor de bewaking van het strand. Het materieel van de brigade bestaat uit voer- en vaartuigen en overig materieel. De voertuigen zijn een Toyota Landcruiser, die is uitgerust als strandambulance, en een tractor voor het vervoeren van de boten van loods naar strand v.v. en het lanceren van de boten vanaf het strand in de zee.

Naast de voer- en vaartuigen is er in de zomer een post op het strand aanwezig, met professionele radiokamer en met goed uitzicht over het bewakingsgebied. In de post is ook een goed uitgeruste EHBO-ruimte aanwezig. Daarnaast beschikt de brigade over professionele reddingsmiddelen zoals reddingsvesten, werplijnen, rescuecans en rescuetubes. Reddingsbrigade Sint Maartenszee bewaakt ca. 3 km strand, van het Zwanenwater tot het ECN-terrein (Energieonderzoek Centrum Nederland) bij Petten.

Er wordt actief bewaakt in de maanden juni, juli en augustus van 09.30 uur tot 18.00 uur. Tijdens het hoogseizoen zal de post Sint Maartenszee vaak langer geopend zijn, dit is te zien aan de vlaggen op de post en bij de strandopgangen. De uitvoering van de bewaking gebeurt door ongeveer vijf betaalde strandwachten, in het weekend aangevuld met vrijwilligers. Er wordt samengewerkt met de buurtbrigades van Callantsoog en Petten, de alarmcentrale van veiligheidsregio Noord-Holland-Noord, de KNRM en de Kustwacht. Je kunt bij de strandwachten terecht voor EHBO, gevaarlijke situaties en informatie. Je kunt ze aanspreken op het strand, in de post of telefonisch. De gemeente Schagen heeft een handige flyer gemaakt getiteld 'Veilig naar het strand' met allerei tips voor wat je het beste wel en niet kunt en moet doen als je een dagje naar het strand gaat.

Reactie toevoegen