Sint Pieter

Voormalige gemeente
Dorp in de stad
Maastricht
Limburg

RIT_20110702_5138_Hoeve_Zonneberg.jpg

Sint Pieter, Hoeve Zonneberg

Sint Pieter, Hoeve Zonneberg

maastricht_sint_pietersberg_1_dk_20110703_1402_bloemrijk_grasland_sint_pietersberg.jpg

Bloemrijk schraalgrasland bovenop het plateau van de Sint Pietersberg

Bloemrijk schraalgrasland bovenop het plateau van de Sint Pietersberg

maastricht_sint_pietersberg_2_dk_20110703_1388_echte_tijm_thymus_vulgaris_.jpg

Echte tijm, op de Sint Pietersberg geen zeldzame verschijning

Echte tijm, op de Sint Pietersberg geen zeldzame verschijning

maastricht_sint_pietersberg_4_dk_20110703_1375_enci_groeve_pietersberg_maastricht.jpg

De ENCI-mergelgroeve vormt een diepe wond in de Sint Pietersberg

De ENCI-mergelgroeve vormt een diepe wond in de Sint Pietersberg

LB gemeente Sint Pieter in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Sint Pieter in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Sint Pieter in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Sint Pieter

Terug naar boven

Status

- Sint Pieter is een voormalig dorp en gemeente, thans wijk in de gemeente Maastricht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1919. Formeel is het een wijk omdat het tegenwoordig binnen de bebouwde kom van de stad Maastricht ligt. De kern heeft echter nog wel dorpse kenmerken, het wordt dan ook wel (vergelijkbaar met Amby en Heer) als 'dorp in de stad' beschouwd.

- In de praktijk valt een deel van de buurtschap Nekum onder Sint Pieter.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1155 kopie 13e eeuw Sanctum Petrum, 1186 ecclesiam Sancti Petri, 1233 villa sancti Petri.

Naamsverklaring
Vernoemd naar de apostel Petrus. (3083)

Terug naar boven

Ligging

De wijk Sint Pieter ligt in het Z van de stad Maastricht, W van de rivier de Maas, met als westgrens het riviertje de Jeker. Z grenzend aan België. Het belangrijkste gedeelte van het dorp strekte zich uit langs het inmiddels gedempte kanaal Maastricht-Luik. De wijk ligt verder W het 'dorp in de stad' Heugem, NW van de dorpen Gronsveld en Oost-Maarland, N van de plaats Lanaye in België en NO van de plaats Kanne in België

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat dorp en gemeente Sint Pieter 113 huizen met 675 inwoners. In 1920 is de gemeente opgeheven en opgegaan in de gemeente Maastricht met 567 hectare en 2.225 inwoners. Tegenwoordig omvat het 'dorp in de stad' Sint Pieter ca. 2.100 huizen met ca. 4.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De plaats Sint Pieter heeft door de eeuwen heen veel te lijden gehad van de nabijheid van de vestingstad Maastricht. Het dorp is regelmatig verwoest en afgebroken. Vrijwel telkens als Maastricht belegerd dreigde te worden, werd om strategische redenen begonnen met het afbreken van Sint Pieter om de stad een vrij en overzichtelijk schootsveld te bieden en de vijand geen bouwmateriaal in handen te geven. De inwoners zochten dan met vee en huisraad hun toevlucht in de stad of in de Sint Pietersberg, waar de nodige voorzieningen in werden aangebracht - er waren een bakoven, veestallen en een kapel.

De Sint Pietersberg kreeg vooral (ook) een strategische betekenis toen de kanonnen ver genoeg reikten om de stad te beschieten. Met de bouw van fort Sint Pieter in 1701-1702 heeft Maastricht deze zwakke plek in de verdediging proberen op te vullen. In de 19e eeuw is het gelijktijdig met de vestingwerken van Maastricht ontmanteld. (3123)

In de eerste helft van de 19e eeuw was de tuinbouw een specialiteit van Sint Pieter; de Sintpieter ‘mooswiever’ (groentevrouwen) waren een begrip op de Maastrichtse markt.

In het voorjaar van 1944 zijn maatregelen genomen om in geval van oorlogshandelingen de bevolking van Maastricht in een veilige ruimte te kunnen onderbrengen. De gangen van de St. Pietersberg werden daarvoor gereed gemaakt, waarbij ruimten werden aangewezen voor de inrichting van een ziekenhuisafdeling. (3204)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente en dit 'dorp in de stad', kun je terecht bij Stichting Oud Sint Pieter. De stichting brengt - sinds 2005 - 2x per jaar het tijdschrift 'Sint Pieter vroeger en nu' uit. In 2019 is nummer 30 verschenen. Alle nummers zijn nog verkrijgbaar. Hier vind je een inhoudsopgave van alle tot heden verschenen nummers. "Op 4 november 2018 heeft het Sint-Pieters Museum op de Lichtenberg na 22 seizoenen haar deuren definitief gesloten (hier vind je de foto's van de laatste openingsdag). Wij zijn er trots op gedurende al die jaren ruim 100.000 bezoekers te hebben ontvangen. Wij willen iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt bedanken." In december 2019 heeft het bestuur van de stichting de collectie van het museum - dat gevestigd was in Hoeve Lichtenberg - overgedragen aan Natuurmonumenten. Natuurmonumenten zal de collectie met zorg bewaren en zodra de gelegenheid zich voordoet deze weer tentoonstellen aan de bezoekers van de Sint Pietersberg. De stichting houdt met het sluiten van het museum niet op te bestaan. Zij blijven zich inzetten om de historie en geschiedenis van het dorp en de Sint Pietersberg vast te leggen en te bewaren voor de huidige en volgende generaties.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sint Pieter is een zeer oude parochie. De oudste kerkjes hebben gestaan nabij de Sint Lambertuskapel aan de Lage Kanaaldijk / Kapelweg. Het eerste schriftelijke bewijs hiervoor dateert uit 1157, als paus Hadrianus IV het Maastrichtse kapittel van Onze Lieve Vrouw bevestigt in het bezit van deze kerk. Aangezien de kerken op deze plaats in het schootsveld lagen van Maastricht, werd een nieuw kerkje gebouwd aan de Ursulinenweg. Deze is in 1875 vervangen door de huidige neogotische, door architect Kaijser ontworpern kerk van Sint Pieter Boven, ook wel Sint Pieter op de Berg, en officieel Kerk van de Allerheiligste Verlosser en H. Petrus geheten. Onder deze link vind je een virtuele rondleiding over het kerkhof van deze kerk, aangevuld met historische achtergrondinformatie.

- De Lourdesgrot met bidkapel uit 1880, nabij de kerk van Sint Pieter Boven, is de oudst bekende Lourdesgrot in Nederland. Gebouwd in opdracht van de familie Claerenboets en gesitueerd in de voortuin van hun toenmalige woonhuis; Villa Maaszicht. De Lourdesgrot met bidkapel is van zeer grote cultuurhistorische waarde, als specimen van een geestelijke en typologische ontwikkeling en vanwege het pionierskarakter van de grot. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door het gebruik van streekgebonden bouwmateriaal. Grot en kapel zijn in hoge mate gaaf en beschikken bovendien over een zeer grote typologische en functionele zeldzaamheidswaarde.

- De andere kerk in dit 'dorp in de stad' is de Sint Pieter Beneden (Sint Maternusstraat 15). De twee kerken vormen samen de Parochie Sint Pieter.

- Rond 1900 tekende kunstenaar Jules Sondeijker met houtskool de beroemde Nachtwacht van Rembrandt na in het ondergrondse museum dat in de grotten van de Zonneberg werd ingericht. Jarenlang was het door een poort beschermd tegen indringers. Maar toen de graafmachines van de ENCI in de nabijheid een gat maakten, konden mensen vanuit de groeve het museum binnendringen. De trots van het museum werd bekrast en raakte zwaar beschadigd. In 2019 is het kunstwerk gerestaureerd. Omdat het 20 minuten lopen is van de ingang van de Zonneberg grot naar het ondergrondse museum aan de oostzijde, is een bezoek aan de Nachtwacht niet opgenomen in de standaard grotwandeling van Maastricht Underground. Er komen daarom ook nieuwe, drie uur durende grotwandelingen, die ook langs het museum met Nachtwacht voeren. Daarnaast overweegt men t.z.t. een toegang in de nabijheid te creëren door een stuk grotwand weg te breken.

Terug naar boven

Evenementen

- "Na het beëindigen van de reguliere buurtplatformactiviteiten in april 2017 heeft een aantal bestuursleden besloten om onder de naam Buurtplatform Sint Pieter Jekerdal Villapark de culturele activiteiten in de wijk voort te zetten. Wij denken daarbij met name aan een Open Tuinenroute en een nieuwe Cultuurroute vanaf 2019."

- De jaarlijkse processie van de parochie (op een zondag begin juli) wordt voorafgegaan door een openluchtmis op het terras van Chalet Bergrust. Het patroonfeest van de Heilige Petrus bestaat al jaren uit drie delen. Na de plechtige hoogmis (aanvang 's ochtends om 10 uur), vertrekt de processie voor een 'rondje Sint Pieter'. Na de processie is er voor de bezoekers veel muziek en uiteraard de gelegenheid iets te drinken. In de vroege ochtend op dezelfde dag start in de Sint Maternusstraat en de Willibrordustraat een Rommelmarkt.

- Op een zondag in september is er de Tecnica Sint Pietersbear Trail. Je kunt kiezen uit de afstanden 10, 19 en 32 km. Er zijn ook Kids Trails, die afhankelijk van de leeftijd variëren van 500 m tot 3 km. Het parcours is een pittig maar schitterend on-Nederlands parcours over de Sint Pietersberg en door het Jekerdal en Maasdal, over zowel Nederlands grondgebied als over Vlaams en Waals gebied. En de unieke passage door de daadwerkelijke groeve van de ENCI moet je een keer meegemaakt hebben. Niet alleen veel single trails maar ook prachtige uitzichten en af en toe wat handen en voeten werk. Het start en finish terrein is in de groeve van de ENCI aan de Lage Kanaaldijk.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De NS-wandeling Sint-Pietersberg (14 km, desgewenst in te korten tot 9 km) is een combinatie van stad en natuur. Je begint in het oude centrum van Maastricht. Dan klim je in Sint Pieter omhoog naar de Sint Pietersberg om van het uitzicht te genieten. Langs het riviertje De Jeker loop je weer terug naar Maastricht, waar het vervolgens geen straf is om na te genieten op een van de vele terrasjes.

- Het Pieterpad (LAW 9) is de bekendste langeafstandswandelroute (LAW) van Nederland. De route voert van Pieterburen nabij de Groningse Waddenkust naar de Sint-Pietersberg in Sint Pieter bij Maastricht en heeft een lengte van omstreeks 498 kilometer, onderverdeeld in 26 etappes. De route voert door de meest uiteenlopende landschappen en wordt onderhouden door het Nivon. Stichting Pieterpad heeft haar website in 2020 ingrijpend vernieuwd. De bekendste wandelroute van Nederland is daardoor ook digitaal weer volledig bij de tijd. Het Pieterpad was in 2004 waarschijnlijk het eerste langeafstandswandelpad met een eigen website. Elke etappe heeft nu zijn eigen pagina gekregen, met een routekaart waarop kan worden in- en uitgezoomd en waarop alle belangrijke voorzieningen zijn ingetekend. Horeca- en overnachtingsadressen hebben een eigen ingang gekregen op de nieuwe website en kunnen nu veel meer informatie aanbieden, waarin wandelaars op allerlei manieren kunnen zoeken.

- "Het Natura 2000-gebied Sint Pietersberg & Jekerdal is gelegen tussen Maastricht en het Belgische Kanne. Het ligt in de gemeente Maastricht. In het noorden wordt het begrensd door het bebouwd gebied, in het westen door kleinschalig agrarisch gebied, in het oosten door de Maas en in het zuiden door de landsgrens. Sint Pietersberg & Jekerdal heeft een totale oppervlakte van 233 hectare (bovengronds) waarin droge schraalgraslanden en hellingbossen voorkomen. Daarnaast is nog 24 hectare ondergronds begrensd ten behoeve van vleermuissoorten. Het zijn bruto-oppervlakten, omdat geen rekening is gehouden met niet op de kaart maar wel tekstueel uitgesloten delen. Het Natura 2000-gebied bestaat uit de deelgebieden Sint Pietersberg, Jekerdal en Cannerberg. De deelgebieden worden hierna apart beschreven.

Sint Pietersberg. De Sint Pietersberg is gelegen tussen de Maas en de Jeker, wordt in het noorden begrensd door Fort Sint Pieter, in het oosten door de concessiegrens van de ENCI-groeve, in het zuiden door de rijksgrens met België en in het westen gaat het gebied over in het Jekerdal. Het bovengrondse deel wordt gekenmerkt door hellingen met afwisselend graslanden, bloemrijke akkers en hellingbossen die bijzondere kalkminnende plantensoorten herbergen. Vooral de pionierbegroeiingen op rotsbodem van de Duivelsgrot, en de kalk- en heischrale graslanden in het Popelmondedal en de Kannerhei zijn bekend vanwege hun botanische rijkdom. Het ondergrondse deel bestaat uit een gangenstelsel, ontstaan door de vroegere mergelwinning. Door instortingen en afgravingen zijn grote delen hiervan verdwenen. Het resterende deel is vooral van belang voor (overwinterende) vleermuizen.

Jekerdal. Het Jekerdal dat begrensd is als Habitatrichtlijngebied loopt vanaf de grens bij Kanne (B) tot de voormalige watermolen van Nekum. De rivier de Jeker ontspringt in Belgie en heet daar “le Geer”. Dit regenriviertje is ongeveer 65 kilometer lang. De laatste vijf kilometers liggen in Nederland. De beek heeft haar meanderend karakter grotendeels behouden en is daarmee geomorfologisch en landschappelijk van grote betekenis. In de Jeker groeien karakteristieke waterplanten zoals Vlottende waterranonkel. Het dal bestaat uit bouw- en graslanden, verschillende bosjes en een hoogstamboomgaard.

Cannerberg. In het westen ligt de Cannerberg met een perceel bouwland tussen de Cannerweg en het op de hellingen gelegen Cannerbos. In het bos liggen enkele holle wegen. Lager op de hellingen komt op de kalkrijke bodem Eiken-haagbeukenbos voor dat hoger op de helling overgaat in Wintereiken-beukenbos. Kenmerkend voor deze bossen is de goed ontwikkelde voorjaarsvegetatie. In het verleden waren aan de voet van deze berg nog bron- en kwelzones aanwezig. De doorsnijding van het kalksteenplateau van de Cannerberg door het Albertkanaal heeft de hydrologische situatie veranderd. Op de oostflank van de Cannerberg ligt het enige terrassenkasteel van de Benelux, Kasteel Neercanne, gebouwd in 1698. Ook in de Cannerberg zijn ondergrondse gangenstelsels aanwezig, die net als die van de Sint Pietersberg van groot belang zijn voor overwinterende vleermuizen." (bron: Provincie Limburg)

Het kalkmassief van de Sint Pietersberg ligt Z van Maastricht, op de grens van Nederland, Vlaanderen en Wallonië, in een unieke streek met pittoreske dorpjes, forten en kastelen, tal van waterlopen, een bewogen geschiedenis en een uitzonderlijke natuur. Om dit prachtige maar kwetsbare gebied nieuwe kansen te geven, sloegen zes gemeenten en zeven verenigingen rond 2000 de handen in elkaar. Samen startten zij in 2002 het Europese project Sint Pietersberg, tussen Jeker en Maas met meer dan 30 projecten voor landschaps- en natuurherstel, recreatie en informatie.

Bijzondere flora en fauna. Al in de 16e eeuw kwamen botanici speciaal naar de Sint Pietersberg voor de bijzondere planten die er groeien. Het is het meest noordelijke verspreidingsgebied voor soorten uit Zuid-Europa. Dat komt omdat de kalksteen warmte vasthoudt; je hebt veel langer hogere temperaturen dan in de omgeving. Er groeien bijzondere kalkgrasplanten zoals duifkruid, zonneroosje, bergsteenthijm, bergnachtorchis en soldaatjes. Op de Sint Pietersberg zijn negen belopen dassenburchten, er leven wezels, er komen bijzondere sprinkhanen voor zoals de sikkelsprinkhaan, verder leven er bijvoorbeeld de koninginnepage (de grootste dagvlinder), hazelwormen, en sinds 1997 een paartje oehoes, de grootste uil van Europa. Ondergronds, in de gangen, overwinteren 15 van de 19 Nederlandse vleermuissoorten.

De Sint Pietersberg telt 5 hectare kalkgrasland - een vijfde van het totale areaal in Nederland. Het beheer is erop gericht deze uit te breiden en de her en der liggende ‘postzegels’ aan elkaar te plakken. De kalkgraslanden op de hellingen en de schraalgraslanden op het plateau worden begraasd door een kudde mergellandschapen. Die beteugelen de verruiging en zorgen dat het gras zo'n ‘tik’ krijgt dat kruiden de kans krijgen te bloeien en zaad te vormen. Dat zaad nemen de schapen met hun hoeven en vacht weer mee naar andere plekken.

Vlinderparadijs. De Sint-Pietersberg kent ook een rijke variatie aan vlinders. Er komen vlindersoorten voor die elders in Nederland niet voorkomen. Soorten die je er kunt tegenkomen, zijn bijvoorbeeld kaasjeskruiddikkopje, dambordje, eikepage, bruin blauwtje, koninginnenpage, boswitje. Het aangepaste graas- en maaibeheer van Natuurmonumenten heeft een belangrijke rol gespeeld in de aanwezigheid van zo veel vlinders en de voortplanting van het zeldzame kaasjeskruiddikkopje. Door de kalkgraslanden te begrazen en dan weer met rust te laten, groeien er veel bloemen, waar de vlinders dol op zijn vanwege de nectar.

De natuurwandelroute Sint Pietersberg, 5,5 km natuur op de berg van de Maastrichtenaren is voor leden van Natuurmonumenten gratis te printen op de site van Natuurmonumenten.

Mergelgroeve natuurgebied na einde mergelwinning in 2018
De mergelwinning in de ENCI-groeve in de Sint-Pietersberg is in 2018 definitief gestopt. Natuurmonumenten ontfermt zich over de enorme put. De mergelgroeve is een gigantische krater in een surrealistisch maanlandschap. Die associatie dringt zich direct op na het zien van het 135 hectare grote gat. De Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) exploiteert de mergelgroeve al sinds 1926. Jaarlijks wint het bedrijf 900.000 kuub kalksteen voor de productie van cement, en voorziet daarmee in 25 procent van de Nederlandse cementbehoefte.

De komende jaren gaat de groeve veranderen in een groen natuur- en recreatiegebied. Zo’n 60 hectare verandert in natuur, met zeldzaam kalkgras en andere kalkminnende flora. De terrassen worden daarvoor deels schuin afgewerkt. Niet alle steile wanden verdwijnen; ook kalkrotsvegetatie krijgt een kans. Verwacht wordt dat dit stuk unieke natuur in combinatie met meertjes en poelen én het warme klimaat tal van dieren en insecten zal aantrekken. Het broedgebied van de oehoe, sinds 1997 vaste gast in de groeve, is aangewezen als stiltegebied. De nieuwe natuur beslaat straks het grootste deel van de groeve en ligt vooral achterin. Voorin, waar nu nog de grijze fabrieksgebouwen van ENCI staan, komt ruimte voor nieuwe bedrijven. Achter de industrie komt een overgangszone waarin horeca een plaats krijgt. Daar weer achter is ruimte voor recreatie en natuurbeleving, voor wandelaars, buitensporters, maar ook voor geologen en fossielenzoekers.

De randen van de groeve worden opener gemaakt. Dit leidt tot het ontstaan van natuurlijke verbindingen tussen de kalkgraslanden in het Jekerdal en het Maasdal (Oost -West verbinding). Hierdoor kunnen dieren, zoals vlinders, zich beter verplaatsen over de Sint Pietersberg en wordt hun leefgebied groter. Hiermee wordt ook bijgedragen aan de versterking van de Ecologische Hoofdstructuur waarbij op de Sint Pietersberg uiteindelijk een robuust natuurgebied ontstaat van 250 ha. Zie verder de pagina's over de ENCI-groeve ontwikkelingen op de site van Natuurmonumenten. - Jean Geelen heeft een mooie videoreportage gemaakt over de ENCI-groeve en directe omgeving (2017). - Nog een mooie videoreportage van de ENCI-groeve anno 2017, door Meexvideo.

De Oehoevallei op de Sint Pietersberg is ingericht als rust- en stiltegebied. Met de in 2012 geplaatste vogeluitkijkplek Kiekoet biedt Natuurmonumenten liefhebbers toch de kans om de Oehoevallei van dichtbij te ervaren. De vallei herbergt o.a. landgeiten, vossen en bijzondere vogels zoals de Oehoe, 's werelds grootste uil. - Nadere informatie over de Sint Pietersberg op de site van beheerder Natuurmonumenten. - Op de site van Pietersberg-grottengids Jacques Huinck kun je enkele verhalen lezen over zijn avonturen in de grotten.

"Het voormalige ENCI-complex op de Sint Pietersberg in Sint Pieter bij Maastricht moet worden aangewezen tot rijksmonument. Dat verzoek hebben Erfgoedvereniging Bond Heemschut en Stichting Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg in februari 2021 ingediend bij demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Door gedeeltes van het gebied uit te laten roepen tot rijksmonument, moeten de oude fabrieksgebouwen gered worden van de sloophamer. Nu de fabriek officieel gesloten is, staat een groot deel van de gebouwen op de nominatie om te worden afgebroken. Sloop van deze gebouwen en hun ruimtelijke en productietechnische samenhang zou een onherstelbaar verlies betekenen van een voor Nederland uniek cultuurhistorisch fenomeen. De ENCI (Eerste Nederlandse Cement Industrie) heeft met de levering van bouwmaterialen een cruciale rol gespeeld in de wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. We zijn bang dat door sloop opnieuw een stukje Limburgse en Nederlandse industriegeschiedenis verloren gaat.

Niet alleen Ovencomplex 8, inclusief schoorsteen, moet beschermd worden. Onder meer het molengebouw, ontworpen door de Heerlense architect Frits Peutz, de directeurswoning uit 1937 en diverse hallen en werkplaatsen moeten de status van rijksmonument krijgen. De gebouwen stammen uit verschillende tijdsperiodes en vertegenwoordigen allemaal cultuurhistorische waarde. Het bijzondere aan de directeurswoning is dat de architect een voor de nieuwe bewoner vertrouwde chaletstijl had gekozen om de uit Zwitserland afkomstige directeur Heinrich Mooser te huisvesten. Erfgoedvereniging Bond Heemschut en Stichting Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg hopen dat het ENCI-gebied zich door de monumentenstatus kan ontwikkelen in de stijl van C-Mine in Genk of Strijp-S in Eindhoven." (bron: Heemschut, februari 2021) Zie ook de reportage hierover met Heemschut op 1Limburg d.d. 16-2-2021.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Sint Pieter (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Uitgangspunt van Stichting Oostflank Sint Pietersberg is dat de oostflank van de berg niet zonder reden bij vele Maastrichtenaren geliefd is. Het agrarische landschap is van een oogstrelende schoonheid en het gebied bezit talloze elementen die aan de rijke geschiedenis van Maastricht herinneren. Al dit moois behoeft evenwel bescherming, en dat is nu precies wat de stichting zich ten doel stelt. Zij zet zich in het bijzonder in voor het behoud en waar nodig herstel van: de openheid van dit gebied en de daarin voorkomende zichtassen; de toegankelijkheid van het gebied en de daarin gelegen wandelpaden; het agrarische karakter van het gebied; het onbebouwde karakter van het gebied; de flora, fauna en landschappelijke waarden van het gebied; de stilte en nachtelijke duisternis van het gebied; de cultuurhistorische en archeologische waarden van het gebied."

- Dorpshuis: - In het Buurtcentrum Sint Pieter is o.a. maandelijks Salon Sint Pieter, wat inhoudt dat men elke 1e woensdag van de maand van 14.00 tot 16.30 uur bijeenkomt. Iedereen die in de wijk woont of zich ermee verbonden voelt is van harte welkom. Van tevoren aanmelden is niet nodig. De ene keer drinken ze samen koffie, de andere keer genieten ze van een optreden, presentatie of excursie. Het programma wordt samengesteld in overleg met de salonbezoekers. Alle ideeën zijn welkom. Deelname is gratis; ze vragen alleen een bijdrage voor de koffie en thee. Vanuit de Salon-bijeenkomsten zijn ook andere activiteiten ontstaan waar je aan kunt meedoen, zoals een filmclub, een boekenclub, een wandelgroep en een jeu de boulesgroep.

- Onderwijs: - Basisschool Sint Pieter.

- Muziek: - Bij Harmonie Sint Pieter (opgericht 1890) gaat het primair om samen muziek maken, met jong en ouder, in en voor de buurt.

- Watersport: - Watersportclub WSC Treech'42 is gelegen in Sint Pieter, aan de oevers van de Maas. De leden hebben in de loop der jaren zelf een prachtige accommodatie gerealiseerd met een mooi zwembad en grote ligweide, een gezellige kantine met terras met uitzicht op de Maas, een speeltuin, een sportveld, 9 jeu de boulesbanen, een caravanterrein en een grote jachthaven. Er wordt gezwommen, gerecreëerd, jeu de boules gespeeld, gekanood en gewaterskied. Bovendien worden er het hele jaar door leuke activiteiten georganiseerd voor jong en ouder. Niet voor niets wordt Treech'42 " 't sjoenste plekske aon de Maos" genoemd (aldus de website van de vereniging).

- Zorg: - De kracht van Medisch Centrum Sint Pieter is de bundeling van ervaring. En het werken met korte lijnen maakt het mogelijk snel en gericht te verwijzen. Hierdoor staat het welzijn van de cliënt centraal en gaat belangrijke medische informatie niet verloren. Steeds opnieuw je medische dossier toelichten wordt hierdoor overbodig; als cliënt ben je bekend bij het centrum en niet alleen bij je behandelaar. Hun uitgangspunt is dat intensieve samenwerking door een team van medische professionals de cliënt voorziet van optimale zorg. De apotheek ligt slechts 100 m van dit centrum.

- Genealogie: - Doop-, trouw- en begraafregisters Sint Pieter 1588-1805.

Reactie toevoegen