Sion

Plaats
Buurtschap
Rijswijk
Haaglanden
Zuid-Holland

sion_plaatsnaambord_kopie.jpg

Sion is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Haaglanden, gemeente Rijswijk.

Sion is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Haaglanden, gemeente Rijswijk.

Sion

Terug naar boven

Status

- Sion is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Haaglanden, gemeente Rijswijk.

- De buurtschap Sion valt, ook voor de postadressen, onder de stad Rijswijk.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Genoemd naar een voormalig middeleeuws klooster. Zie verder bij Geschiedenis.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Sion ligt Z van Rijswijk, W van Delft, O van de A4, rond de Sionsweg, die ter plekke de grens vormt tussen de gemeenten Rijswijk in het N en Delft in het Z.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Sion omvat ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de Nieuwe Steentijd, zo’n 4000 jaar voor Chr., liep de kustzone dwars door Rijswijk-Zuid. Hier bevonden zich lage duinen waarop mensen leefden. Later, in de Romeinse Tijd van de eerste tot en met de derde eeuw na Chr., was het gebied geheel verkaveld, met verspreid over het land gelegen boerderijen. Restanten van deze cultuur komen bij opgravingen regelmatig vrij.

In de 12e eeuw werd begonnen met de ontginning van de woeste klei- en veengronden, die daarvoor in het kustgebied waren ontstaan. In die tijd nam de vraag naar landbouwgrond toe. De ontginningen brachten het zogenaamde slagenlandschap voort, met de kenmerkende langwerpige en smalle kavels. Op sommige plekken in Rijswijk-Zuid, bijvoorbeeld in ‘t Haantje, is dit slagenlandschap nog goed te zien. De boerderijen lagen aanvankelijk diep in het land. Later werden zij aan de randwegen gebouwd, waardoor gaandeweg de typerende linten ontstonden.

Door de ontginningen en het ontwateren trad bodemdaling op. De ontwatering verliep steeds moeilijker. In de 15e eeuw kon dit opgelost worden door de introductie van poldermolens. In die tijd stond er minstens één molen nabij het voormalige klooster Sion. Tegelijk werden de grote polders gesplitst in kleinere, zoals de nu bekende Hoekpolder, de Schaapweipolder en de Plaspoelpolder.

Begin 15e eeuw werd door de reguliere kanunniken uit Delft het klooster Sion gebouwd. Zoals gebruikelijk bij een middeleeuws klooster had ook Sion een uitgebreide moes- en kruidentuin. Het klooster heeft er circa 140 jaar gestaan. Tijdens de tachtigjarige Oorlog werd het gebouw ontruimd en afgebroken. Later ontstond op de plaats van het klooster de buitenplaats Sion, één van de vele buitenplaatsen die Rijswijk in de Gouden Eeuw telde. Aan deze plek is de naam van de bekende familie Van Hogendorp verbonden. Dit buitenverblijf werd rond 1800 gesloopt. De twee vijvers, de brug over de Spieringswetering en enkele bouwwerken herinneren nog aan deze geschiedenis. In het gebied zijn nog steeds bijgebouwen van de buitenplaats Sion aanwezig, waaronder het voormalige koetshuis.

In 1976 werden de pilaren van de vroegere achteringang van Sion, bij de brug over de Spieringswetering, gerestaureerd. De contouren van het vroegere Sion zijn nog duidelijk in de waterstructuur van het gebied te zien. Na de teloorgang van de buitenplaats heeft het gebied Sion zich ontwikkeld tot een tuinbouwgebied met kassen en tuinderswoningen. Er staan nog tal van opstallen die verband houden met de tuinbouw. De oudste bouwwerken gaan zelfs terug tot begin 19e eeuw. (bron: Bestemmingsplan Sion - 't Haantje)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Vanouds een kassengebied, is dit gebied vandaag de dag in transformatie tot woonwijk. De realisatie van 3.500 woningen in RijswijkBuiten (oftewel het grondgebied van de buurtschappen Sion en 't Haantje) is in 2013 gestart. RijswijkBuiten wordt een ruim opgezette, energiezuinige wijk met woningen in allerlei uitvoeringen en prijsklassen, zowel huur als koop. De meeste daarvan zijn eengezinswoningen met twee parkeerplaatsen, gelegen in een groene omgeving en een bijzonder stedenbouwkundig plan. Ook een huis naar eigen inzicht bouwen is mogelijk. Nadere informatie vind je in het in 2011 vastgestelde Bestemmingsplan Sion - 't Haantje en op de site over RijswijkBuiten. Beeldkwaliteitplan Sion 1e fase.

- Een van de nieuwe wijken in dit gebied is de Eilanden van Sion.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Oranjevereniging Sion is opgericht in 1928. Men besloot om op 31 augustus, de verjaardag van Koningin Wilhelmina, een feestje te organiseren. In die periode was het toch rustig in de tuin. Inmiddels ruim 90 jaar verder organiseert de vereniging jaarlijks nog altijd diverse evenementen en activiteiten. Sinds 1946 neemt de Oranjevereniging ook deel aan de jaarlijks Dodenherdenking bij het monument voor de oorlogslachtoffers in buur-buurtschap 't Haantje.

- Op een vrijdag en zaterdag eind augustus organiseert Oranjevereniging Sion jaarlijks het Sionsfeest (in 2020 voor de 91 keer), dat officieel wordt geopend wordt door de burgemeesters van Rijswijk en Midden-Delfland. Gedurende deze twee dagen zijn er allerlei activiteitn voor jong en ouder. Gratis voor leden, niet-leden betalen een vergoeding. Op vrijdag zijn er vanaf 9.30 uur diverse spelletjes voor kinderen tot 12 jaar. Vrijdagmiddag is er een optreden van een koor. Dit optreden is gratis te bezoeken. Kinderen kunnen hun fiets of zichzelf versieren voor de optocht die vanaf 19.00 uur plaatsvindt. De vrijdag wordt 's avonds afgesloten met een optreden van een band. Zaterdag begint de dag met een viswedstrijd. Daarna is er een fietspuzzeltocht en een gezellige barbecue. 's Avonds is er een band. Kaarten voor beide avonden zijn voor leden gratis, niet-leden betalen 10 euro. Deze zijn af te halen of te koop op het Sionsfeestterrein aan de Sionsweg nabij nummer 58 vanaf de voorafgaande donderdag en gedurende het feest zelf. Tevens is er losse verkoop bij tuincentrum Groenrijk ‘t Haantje.

Reactie toevoegen