Skarsterlân

Voormalige gemeente
De Fryske Marren
Fryslân

skarsterlan_30_jaar_1984-2014_kopie.jpg

De gemeente Skarsterlân heeft precies 30 jaar bestaan. Als aandenken aan de gemeente heeft zij het boek 'Skarsterlân 1984-2014' laten maken, dat zij als 'afscheidscadeau' aan de inwoners heeft aangeboden.

De gemeente Skarsterlân heeft precies 30 jaar bestaan. Als aandenken aan de gemeente heeft zij het boek 'Skarsterlân 1984-2014' laten maken, dat zij als 'afscheidscadeau' aan de inwoners heeft aangeboden.

Skarsterlân

Terug naar boven

Status

- Skarsterlân is een voormalige gemeente in de provincie Fryslân.

- De gemeente Skarsterlân is in 1984 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Doniawerstal en Haskerland. De hoofdplaats was Joure.

- De gemeente Skarsterlân is in 2014 met de gemeenten Gaasterlân-Sleat en Lemsterland gefuseerd tot één nieuwe gemeente, genaamd De Fryske Marren. Middels een grenscorrectie zijn de dorpen Haskerdijken en Nieuwebrug overgegaan naar de gemeente Heerenveen.

- Wapen van de voormalige gemeente Skarsterlân.

- De gemeente Skarsterlân omvatte de dorpen Akmarijp, Boornzwaag, Broek, Doniaga, Goingarijp, Haskerdijken, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Langweer, Nieuwebrug, Nijehaske, Oldeouwer, Oudehaske, Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Snikzwaag, Terkaple, Tjerkgaast en Vegelinsoord en de buurtschappen Ballingbuer, De Rijlst, Dijken, Finkeburen, Heide, Huisterheide, Legemeer, Noed, Onland, Spannenburg, Teroele, Tweehuis en Vierhuis (grotendeels). Dit waren 27 dorpen en 13 buurtschappen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Vlak voor haar opheffing per 1-1-2014, had de gemeente Skarsterlân ca. 11.000 huizen met ca. 27.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Het Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân (HWS) is gevestigd op de 2e verdieping van het in 1898 door Douwe Egberts gebouwde Johannes Hessel Pakhuis, waarin tegenwoordig Museum Joure is gevestigd. Zij houdt zich in diverse werkgroepen bezig met het verzamelen, archiveren, onderzoeken en middels wisselende exposities exposeren over de historie van de voormalige gemeente Skarsterlân. De historische Jouster Courant is digitaal op trefwoord te raadplegen. Het geheel geeft boeiende verhalen over de gemeente en misschien wel onverwachte ontdekkingen over jouw eigen woonomgeving, familie of bedrijf.

Oude foto’s laten je terugkeren in de tijd. Voor scholieren en sneupers is de ruimte van HWS een prachtige plek om onderzoek te doen, bijvoorbeeld voor een werkstuk. Een ‘visuele aanvulling’ is het Jouster kuierke. Met de Gildemeesters wandelen langs historische plekken. Zelfs voor de inwoners van de gemeente is dat vaak een verrassingstocht en daarmee wordt geschiedenis plotseling heel tastbaar. Het 3x per jaar verschijnende tijdschrift Ut Eigen Gea biedt boeiende verhalen over Skarsterlân. Je bent van harte welkom om de locatie van het HWS eens te bezoeken.

- Als aandenken aan de 'oude' gemeente, heeft de gemeente Skarsterlân in 2013 het boek '30 jaar Skarsterlân 1984-2014' laten maken over de geschiedenis van de gemeente. De inwoners hebben dit boek gratis aangeboden gekregen.

- De site Joure Blikt Terug is een online archief met foto's, artikelen, documenten, films en boeken m.b.t. de kernen van de voormalige gemeente Skarsterlân.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Buitengebied Skarsterlân (2001).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Skarsterlân (online te bestellen).

Reactie toevoegen