Skillaerd

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

Skilaerd.JPG

Skillaerd

Skillaerd

Skileartd.JPG

De toren van de buurtschap Skillaerd in de bomen

De toren van de buurtschap Skillaerd in de bomen

Skillaerd

Terug naar boven

Status

- Skillaerd is een voormalig dorp, thans buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.

- De buurtschap Skillaerd valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Mantgum.

- De buurtschap Skillaerd ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Schillaard. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Littenseradiel sinds 1993 officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
1478 kopie Schillaerdt, 1482 Schellart.

Naamsverklaring
Als verklaring is te geven werd 'wierde, bewoonde hoogte' op een schil 'scheiding'. Mogelijk is schil echter verwant met schelling en dan betekent de plaatsnaam 'scheef weglopende wierde'.(1)

Legende m.b.t. de plaatsnaam
"Skillaerd zou volgens een legende zijn ontstaan toen twee zusters die te Mantgum woonden, ruzie kregen over het stichten van een kerk. De ene zuster wilde een kerk in Mantgum, maar de andere was daar tegen, omdat zij vond dat daardoor haar uitzicht werd bedorven. Zij hield voet bij stuk en toen het geschil het hoogtepunt bereikte, werd zij door de oudste zuster uit huis gestuurd onder de uitroep: 'Gaat heen, gij zijt een schil-aard' (iemand die de aard heeft geschillen te maken). En zo ging de jongste dochter heen en stichtte een kerk op grote afstand van het huis op de plek die zij Schillaard noemde."(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Skillaerd ligt rond de gelijknamige weg en rond de spoorlijn, ZW van Mantgum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Skillaerd 5 huizen met 26 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts een handvol panden (om precies te zijn 6, plus de kerktoren) en zal derhalve ca. 15 inwoners hebben.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Hervormde kerk uit 1567 is in 1880 gesloopt. De kerktoren uit 1661 is gespaard gebleven en gerestaureerd. Het is een van de oudste bewaard gebleven renaissance bouwwerken van Fryslân. Ook het kerkhof is bewaard gebleven.

- Op het kerkhof staat naast het baarhuisje de grafsteen van zwerver en venter Rinse Sipma (1851-1928). Op de site Dodenakkers kun je het bijzondere levensverhaal van deze heer Sipma vinden, geschreven door Dirk Swierstra.

- Bij de begraafplaats staat als oorlogsmonument een - pas in 1988 bij toeval in de Mantgumervaart gevonden - propeller van de op 2 maart 1943 in deze omgeving neergestorte Stirling bommenwerper. De omgekomen bemanning ligt hier begraven. Het monument is in 1992 geplaatst. Naast de links in deze alinea kan men ook op een informatiepaneel ter plekke het een en ander lezen over de toedracht van dit voor 7 of 8 Engelse militairen noodlottige ongeval (curieus is dat er 8 grafstenen staan, terwijl volgens de officiële bemanningslijst er maar 7 personen aan boord geweest zouden moeten zijn). Elk jaar vond de officiële 4 mei-herdenking van de gemeente Littenseradiel plaats op dit kerkhof. Ook de op 22 december 1943 omgekomen Martin Patrick Bulger jr. is tijdelijk op Skillaerd begraven geweest.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Skillaerd.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Skillaerd.

Reactie toevoegen