Skrins

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

Skrins

Terug naar boven

Status

- Skrins is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.

- De buurtschap Skrins valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Easterlittens.

- De buurtschap Skrins ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Skrins ligt rond de gelijknamige weg. De buurtschap ligt ZZW van het dorp Easterlittens, ZW van het dorp Baard, WZW van het dorp Mantgum, NW van het dorp Britswert, NNW van het dorp Rien, NNO van het dorp Itens, NO van het dorp Hinnaard, O van het dorp Iens en ZO van het dorp Spannum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Skrins 5 huizen met 41 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd, of wederom een handvol huizen met ca. 15 inwoners.

Reactie toevoegen