Skrok

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Skrok

Terug naar boven

Status

- Skrok is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- De buurtschap Skrok valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Easterein.

- De buurtschap Skrok ligt grotendeels buiten de bebouwde kom en heeft witte plaatsnaamborden. Een klein deel van de buurtschap ligt evenwel binnen de bebouwde kom van Easterein.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Skrok ligt rond de gelijknamige weg. De buurtschap ligt direct N van het dorp Easterein, O van het dorp Wommels, ZZO van het dorp Iens, ZW van het dorp Hinnaard en NW van het dorp Itens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Skrok omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Reactie toevoegen