Skrok

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

skrok_plaatsnaambord.jpg

Skrok is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

Skrok is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

skrok_vaart_met_richtingwijzers.jpg

De weg Skrok splitst zich vanuit het dorp Easterein al vrij snel in twee - voor gemotoriseerd verkeer doodlopende - delen. 'Gebruikersvriendelijk' dat men ter plekke aanduidt voor welke huisnrs. je welke kant op moet, om te voorkomen dat je verkeerd rijdt

De weg Skrok splitst zich vanuit het dorp Easterein al vrij snel in twee - voor gemotoriseerd verkeer doodlopende - delen. 'Gebruikersvriendelijk' dat men ter plekke aanduidt voor welke huisnrs. je welke kant op moet, om te voorkomen dat je verkeerd rijdt

skrok_buurtschapsgezicht.jpg

Buurtschap Skrok, buurtschapsgezicht

Buurtschap Skrok, buurtschapsgezicht

Skrok

Terug naar boven

Status

- Skrok is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- De buurtschap Skrok valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Easterein.

- De buurtschap Skrok ligt voor een klein deel binnen de bebouwde kom van het dorp Easterein, maar grotendeels erbuiten, en heeft een wit plaatsnaambord. Het huidige plaatsnaambord (zie de afbeelding elders op deze pagina) ziet er anders uit dan een plaatsnaambord van deze buurtschap dat in 2009 is gefotografeerd. Kennelijk is het bord recentelijk vervangen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Skrok.

Oudere vermeldingen
19e-eeuwse kaarten lokaliseren hier ongeveer de buurtschap Eeskwert. De kaart van Eekhoff (1851) en die van rond 1700 vermelden op de plek van Syns (dat is dezelfde plaats) de huisnaam Schrek, waar de huidige nederzettingsnaam van is afgeleid.

Naamsverklaring
Omdat oudere varianten ontbreken, is het geven van een verklaring moeilijk. Misschien is er een relatie met schrikken in de betekenis van 'verspringen', wat verband kan houden met een vreemde bocht in de nabijgelegen Eastereinder Feart.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Skrok ligt rond de gelijknamige weg en vormt het N buitengebied van het dorpsgebied van Easterein. De buurtschap ligt verder O van het dorp Wommels, ZZO van het dorp Iens, ZW van het dorp Hinnaard en NW van het dorp Itens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Skrok omvat ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In buurtschap Skrok ligt het gelijknamige natuurgebied, dat circa 90 hectare groot is en in beheer bij Natuurmonumenten. Het is een weidevogelgebied, waar veel vogels rust en voedsel vinden. In het voorjaar zijn de bloemrijke graslanden een perfecte broedplaats voor talloze weidevogels.

In 2019 heeft loonbedrijf Rispens in het natuurgebied een muur aangelegd waar oeverzwaluwen kunnen gaan broeden. Een zogeheten oeverzwaluwwand. Het is een gezamenlijk initiatief van Vogelwacht Easterein, Natuurmonumenten en Vogelwacht Wommels. Het realiseren van de kunstmatig aangelegde broedgelegenheid is mede mogelijk gemaakt door een groot aantal fondsen en instellingen. Naast een financiële bijdrage van de drie initiatiefnemers, is de oeverzwaluwwand financieel mogelijk gemaakt door Vereniging FKWII (dorpsmolen Wommels-Iens), de BFVW (Bond Friese Vogelwachten), het IJsvogelfonds (Postcodeloterij), Iepen Mienskipsfûns (Provinsje Fryslân), Kernenfonds (Gemeente Súdwest Fryslân), Fonds Bolsward-Dronrijp en het Van der Brug-Schönefeldfonds. Afhankelijk van aanvullende financiering is het mogelijk dat er gericht op de jeugdeducatie een aanpassing komt om onder meer webcams te plaatsen, om de lokale jeugd meer te betrekken bij de vogels/natuur. (bron: Fûgelwacht Wommels e.o.)

- Vanaf buurtschap Skrok voert een oud kerkpad (het Swynzerpaad) naar een vogelkijkhut aan de rand van de voormalige terp Swyns. De terp is later een waterplas geworden.

Reactie toevoegen