Skyldum

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke
Fryslân

Skyldum

Terug naar boven

Status

- Skyldum is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

- De buurtschap Skyldum valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Winsum.

- De buurtschap Skyldum heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Schelum. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Littenseradiel sinds 1993 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Skyldum ligt rond de weg Skyldumerreed. De buurtschap ligt direct ZW van het dorp Winsum, O van het dorp Spannum, NNO van het dorp Iens, N van het dorp Hinnaard, NW van het dorp Easterlittens, WNW van het dorp Baard, WZW van het dorp Leons en ZW van het dorp Húns.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Skyldum omvat slechts enkele huizen met een handvol inwoners.

Reactie toevoegen