Skyldum

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke
Fryslân

skyldum_boerderij_kopie.jpg

Buurtschap Skyldum, boerderij op Spannumerdyk 7

Buurtschap Skyldum, boerderij op Spannumerdyk 7

Skyldum

Terug naar boven

Status

- Skyldum is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

- De buurtschap Skyldum valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Winsum.

- De buurtschap Skyldum heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Schelum. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Littenseradiel sinds 1993 officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
1453 Schyldum, 1511 Schildum, 1718 Schelum.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Misschien de persoonsnaam Schelte en heem 'woonplaats, woning'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Skyldum ligt rond de weg Skyldumerreed, direct ZW van het dorp Winsum, O van het dorp Spannum, NNO van het dorp Iens, N van het dorp Hinnaard, NW van het dorp Easterlittens, WNW van het dorp Baard, WZW van het dorp Leons en ZW van het dorp Húns.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Skyldum omvat 2 huizen aan de Skyldumerreed en de 2 aangrenzende huizen aan de Spannumerdyk worden er doorgaans ook toe gerekend. In totaal omvat de buurtschap derhalve 4 huizen met ca. 10 inwoners.

Reactie toevoegen