Slootdorp

Plaats
Dorp
Hollands Kroon
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

slootdorp_de_meertuin.jpg

In 2014 is in Slootdorp samenwerkingsschool De Meertuin ontstaan, uit een fusie van ABBS De Regenboog en PCB De Zaaier. De verzuiling voorbij, en daar is men trots op. Met hart en hoofd wordt gewerkt aan goed onderwijs in de brede zin van het woord.

In 2014 is in Slootdorp samenwerkingsschool De Meertuin ontstaan, uit een fusie van ABBS De Regenboog en PCB De Zaaier. De verzuiling voorbij, en daar is men trots op. Met hart en hoofd wordt gewerkt aan goed onderwijs in de brede zin van het woord.

Slootdorp

Terug naar boven

Status

Slootdorp is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon. T/m 2011 gemeente Wieringermeer.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Slootdorp stond aanvankelijk bekend onder de naam Sluis I. De naam van de lokale tennisvereniging herinnert hier nog aan.

Terug naar boven

Ligging

Slootdorp ligt W van Wieringerwerf, rond een kruising van wegen en waterwegen. Hierdoor zijn qua bebouwing 4 kwadranten ontstaan met ieder hun eigen karakter.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Slootdorp heeft ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Slootdorp is ontstaan vanaf 1930 en is daarmee het oudste dorp in de Wieringermeerpolder. In korte tijd zijn woningen, winkels, een kerk en de eerste school van 'het nieuwe land' opgetrokken. In de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers de dijken doorgestoken, waardoor het dorp voor een groot deel is verwoest. De huidige bebouwing dateert daarom grotendeels van na die tijd.

De RK kerk van Slootdorp dateerde uit 1932 en stond op Brink 1. De kerk is in 1945 deels door overstroming verwoest, en daarna hersteld. De kerk is in 2004 aan de eredienst onttrokken en in 2010 gesloopt.

In 2004 is Slootdorp grootschalig geherstructureerd om het dorp weer aan de eisen des tijds te laten voldoen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2017 is scheurvorming geconstateerd aan de beweegbare Slootsluisbrug in Slootdorp en zijn er noodreparaties uitgevoerd. Tijdens deze reparaties bleek het rijdek zo slecht te zijn, dat is besloten om deze te vervangen. Dat is in maart 2018 - voor het vaarseizoen weer zou beginnen - gebeurd in een fabriek. Het brugdek is daartoe gedemonteerd en daar naartoe getransporteerd. Voetgangers en (brom)fietsers konden wel van de fietsbrug gebruik blijven maken. De brug is opnieuw geconserveerd en ook het val is vernieuwd.

- In 2012 en 2013 is de N240 (Slootweg en Westerterpweg) door en rond Slootdorp heringericht en is er groot onderhoud gepleegd, zodat die weg er voorlopig weer netjes bijligt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Slootdorp heeft 5 rijksmonumenten.

- De aanvankelijk Nederlands Hervormde Kerk van Slootdorp, sinds 1998 Nederlands Gereformeerde Kerk (Brink 55), dateert uit 1932. Het kerkgebouw met aangebouwde kosterswoning is een rijksmonument, van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als vroeg, sober uitgevoerd en gaaf bewaard voorbeeld van de kerkbouw uit de beginperiode van de Wieringermeerpolder. De kerk heeft situationele waarde vanwege de stedenbouwkundige situering aan de Brink. De kerk is in 2018 verkocht en wordt herbestemd tot dorpshuis, waarvoor zie verder het kopje Links.

- Gereformeerde Kerk (PKN) (Langeweg 3).

- Op Nieuwesluizerweg 42 staat het gemeenschapshuis van het voormalige Joodse Werkdorp Nieuwesluis. Dit werkdorp is in 1934 gebouwd voor de opvang van 300 jonge Joodse vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk. In 1941 sloten de Duitsers het kamp en zijn de bewoners weggevoerd naar kamp Mauthausen. 187 bewoners hebben de oorlog niet overleefd. Er zijn plannen om het pand te herbestemmen als museum en beeldentuin. Voor nadere informatie zie de reportage over het voormalige Joodse Werkdorp Nieuwersluis te Slootdorp.

- Bij de viering van het 75-jarig bestaan van de Wieringermeerpolder in 2005 is het Pioniersmonument bij de Brinkkerk in Slootdorp onthuld. Het stelt een pioniersgezin voor dat met hun paard op weg is naar hun nieuwe woonplaats.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- Het Midzomerfeest (weekend eind augustus / begin september) is naar eigen zeggen het leukste feest van Hollands Kroon.

- De Boerenversmarkt (weekend begin september) is een proef- en beleef-evenement met een grote variëteit aan lokale versproducten.

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - De voormalige kerk uit 1932 (Brink 55) (waarvoor zie verder het hoofdstuk Bezienswaardigheden) heeft sinds 2015 te koop gestaan. Diverse verenigingen hadden wel belangstelling, maar durfden het toch niet aan. In april 2018 heeft de gemeenteraad besloten het pand voor een symbolisch bedrag van één euro over te dragen aan Stichting Dorpshuis Slootdorp, en 68.000 euro beschikbaar te stellen voor achterstallig onderhoud en om het pand te herinrichten voor de nieuwe bestemming.

Het initiatief voor dit plan kwam van Seniorenvereniging Ons Tweede Huis, dat het pand al in gebruik had, en Biljartvereniging Wieringermeer '85, die haar thuisbasis had in de voormalige bibliotheek aan de Havenkade in Middenmeer, maar daar 'op de schopstoel' zaten omdat de eigenaar daar appartementen in wil realiseren. Samen hebben zij Stichting Dorpshuis Slootdorp opgericht, als beheerorganisatie voor het te realiseren dorpshuis.

- Onderwijs en kinderopvang: - Samenwerkingsschool De Meertuin is is een zogeheten algemeen bijzondere basisschool, in 2014 ontstaan uit fusie van ABBS De Regenboog en PCB De Zaaier. De verzuiling voorbij, en daar is men trots op. 'Samenleven en samenwerken' zit de betrokkenen in het bloed. De Meertuin is een gezellige dorpsschool aan de groene rand van Slootdorp, waar met hart en hoofd wordt gewerkt aan goed onderwijs in de brede zin van het woord. In 2017 beoogt men een gloednieuw, eigentijds gebouw te betrekken op sportcomplex De Belboei. - De Meertuin op Facebook.

- Midden tussen de sportvelden van Slootdorp bevindt zich de gezellige, sfeervolle locatie van BSO De Hoftuin. Een plek waar kinderen graag komen en ouders hun kinderen met een goed gevoel onderbrengen. Een ruime grote groepsruimte met een diversiteit aan speelhoeken en groot aanbod aan speelgoed, zorgt ervoor dat uw kind zich geen moment zal vervelen. Buitenspelen is op deze locatie geweldig. Er is een buitenruimte zo groot als 4 voetbalvelden, zonder verkeer of water in de buurt. Voetballen of rondjes steppen is dus geen enkel probleem. Vele opvangvarianten, kleinschaligheid en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind.

- Sport: - Voetbalvereniging CV Wieringermeer is opgericht in 1956 en heeft door de decennia heen veel ontwikkelingen meegemaakt, waarover je kunt lezen onder de link. - Zweefvliegclub Den Helder heet zo omdat de club destijds is begonnen op het Marinevliegkamp De Kooy bij Den Helder. Inmiddels huist de club al vele jaren aan de Ulkeweg in Slootdorp. - Tennisvereniging Sluis 1.

- Zorg: - Zorgboerderij Meerhoeve (Kooltuinenweg 8, Slootdorp) biedt dagbesteding aan in een veilige, rustige en beschermde omgeving. Het biedt regelmaat en voldoening om actief bezig te zijn. De doelgroep bestaat o.a. uit mensen voor wie een reguliere baan (nog) niet mogelijk is. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met een verstandelijke beperking, mensen met psychische/sociale problemen, maar ook (ex)-verslaafden of mensen die burn-out zijn geraakt. Ze kunnen naast dagbesteding ook arbeidstraining bieden waardoor mensen weer in het arbeidsritme kunnen komen en sociale contacten kunnen leggen. De boerderij is ook geschikt voor mensen die willen bijkomen omdat ze vastgelopen zijn en zich op hun toekomst willen bezinnen. Zorgboerderij Meerhoeve is een plaats waar iedereen ongedwongen zichzelf kan zijn, waar niet wordt gekeken naar beperkingen, maar waar juist de mogelijkheden van iemand tot ontplooiing kunnen komen.

- De Cormeij Hoeve (Hippolytushoeverweg 17, in het uiterste N puntje van het grondgebied van Slootdorp) is een boerderij met heel veel verschillende dieren. Om al deze dieren te verzorgen krijgen ze doordeweeks hulp van volwassenen met een beperking, in het weekend komen er kinderen met bijv. autisme en ADHD logeren of voor dagbesteding. Op de boerderij kun je veel leren en er is veel ruimte om te spelen. Ouderen, bijvoorbeeld met dementie, kunnen op de boerderij genieten van alle dieren. Kleine taken zoals de lammetjes melk geven, hokjes opstrooien, eieren zoeken, dieren voeren. En gezellig samen koffiedrinken en warm eten tussen de middag. Voor de mantelzorger neemt de boerderij even de zorg over, in een kleinschalige, veilige omgeving en met oog voor de belangstelling van de cliënt, persoonsgericht. Ook kinderen mogen meehelpen bij het verzorgen van alle dieren. Omdat er zoveel ruimte is, zijn er veel plekken om te spelen, te knutselen, te skelteren en fietsen. Je kunt bij hen komen logeren, of een zaterdag of een woensdagmiddag meehelpen. In de vakanties zijn ze ook open. Verblijf op de boerderij kan met indicaties en beschikking van de gemeente voor 'logeren',  ‘kortdurend verblijf’,  ‘dagbesteding’ , ‘begeleiding groep’ of ‘begeleiding individueel’.

- Brandweer: - Brandweer Slootdorp.

Reacties

(4)

Ik ben op zoek naar de naam van de dominee die in de jaren zeventig op de kansel preekte van de gereformeerde kerk aan de Langeweg in Slootdorp. Hopelijk kan iemand mij helpen.

Red.:
Wellicht kan het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer u verder helpen. Zie http://www.wieringermeergeschiedenis.nl/

Ds. G. Kalksma (overleden), 26.10.1969 tot 11.08.1974

Ds. M. Dijkstra, 04.04.1976 tot 07.09.1980

Heeft u al antwoord op uw vraag gekregen wie er preekte in de jaren 70? Ik kan het anders voor u navragen.

Dat staat in de reactie hierboven toch al, dus daarmee is de vraag dan toch beantwoord?

Reactie toevoegen