Slyp

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Slyp

Terug naar boven

Status

- Slyp is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- De buurtschap Slyp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Reahûs.

- De buurtschap Slyp heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Slijp.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Slyp ligt rond de gelijknamige, maar niet aaneengesloten weg (met daaraan bovendien één huis met een adres aan de Sânleansterdyk). De buurtschap ligt aan weerszijden van het water de Frjentsjerter Feart (maar voornamelijk O daarvan) (Franekervaart), rond de waterlopen Slypster Feart en Aldry of Aldrij (Oude Ried) en ZW, Z en ZO van het dorp Reahûs, ZO van het dorp Hidaard, N en NO van het dorp Tirns, N van het dorp Ysbrechtum en de stad Sneek, NW van het dorp Scharnegoutum en ZW van het dorp Lytsewierrum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Slyp omvat enkele huizen, met ca. 10 inwoners.

Reactie toevoegen