Smitshoek

Plaats
Buurtschap
Barendrecht Albrandswaard
Zuid-Holland

smitshoek_plaatsnaamborden.jpg

Als je vanaf de Charloisse Lagedijk de Heulweg in gaat, verlaat je de bebouwde kom van Rotterdam en kom je direct de bebouwde kom van de gemeente Barendrecht binnen, en daarbinnen de buurtschap Smitshoek. (© Acronius van der Zweep)

Als je vanaf de Charloisse Lagedijk de Heulweg in gaat, verlaat je de bebouwde kom van Rotterdam en kom je direct de bebouwde kom van de gemeente Barendrecht binnen, en daarbinnen de buurtschap Smitshoek. (© Acronius van der Zweep)

smitshoek_plaatsnaamborden_van_dichtbij.jpg

En hier nog een keer het fraaie plaatsnaambordensetje bij het betreden van buurtschap Smitshoek vanuit Rotterdam van dichtbij, waar nog duidelijker te zien is dat je Rotterdam uitgaat en direct buurtschap Smitshoek binnenkomt. (© Acronius van der Zweep)

En hier nog een keer het fraaie plaatsnaambordensetje bij het betreden van buurtschap Smitshoek vanuit Rotterdam van dichtbij, waar nog duidelijker te zien is dat je Rotterdam uitgaat en direct buurtschap Smitshoek binnenkomt. (© Acronius van der Zweep)

Smitshoek

Terug naar boven

Status

- Smitshoek is een buurtschap en nieuwbouwwijk (van het dorp Barendrecht). De buurtschap ligt in de provincie Zuid-Holland, in grotendeels gemeente Barendrecht en deels gemeente Albrandswaard (t/m 1984 gemeente Rhoon).

- De buurtschap Smitshoek valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Barendrecht, deels onder het dorp Rhoon. De buurtschap ligt grotendeels binnen de bebouwde kom van Barendrecht.

- De buurtschap heeft blauwe plaatsnaamborden (komborden) aan de kant waar je er vanaf de Rotterdamse Charloisse Lagedijk binnenkomt, N van de A15 (zie foto's). Z van de A15 staat op enkele plekken een wit plaatsnaambord Smitshoek binnen de bebouwde kom van Barendrecht.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Smitshoek.

Naamsverklaring
Samenstelling van de familienaam Smits en hoek 'scherpe of uitspringende bocht' (de buurtschap lag in een hoek van de Binnenlandse Polder). Houdt misschien verband met de poldernaam Smeetsland.(1)

Op (2) lezen wij als verklaring: "Smitshoek dankt haar naam aan de smid, die zich lang geleden vestigde op de hoek van de Charloisse Lagedijk en de Smitshoekseweg." Dt lijkt ons niet plausibel, omdat voor zover ons bekend de plaatsnaam altijd met een t is geschreven en het beroep met een d.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Heulweg, Bevershof, Bakkersdijk (de W takken van deze weg; de O tak voor zover gelegen N van het kruispunt met de weg Wagenmakerij) en Voordijk (het korte gedeelte van deze weg rond de kruispunten met de wegen Smitshoek / Heulweg en Bakkersdijk). De buurtschap ligt aan weerszijden van de A15, maar voor het overgrote deel Z daarvan, en ligt direct W van het dorp Barendrecht, direct O van de Rhoonse nieuwbouwwijk Portland en direct Z van de stad Rotterdam.

Tussen de buurtschap en de A29 is sinds 1997 de Vinex-wijk Carnisselande gerealiseerd. Als onderdeel van Carnisselande is O van de buurtschap de nieuwe wijk Smitshoek 1 aangelegd. Later is O daarvan een tweede wijk aangelegd. Samen met de wijken Riederhoek en Vrijheidsakker worden deze als Dorpse Driehoek aangeduid. Dit uit zich met name in de gebruikte materialen in de openbare ruimte. Deze zijn anders dan de meer stedelijke uitstraling van de overige wijken in Carnisselande, die als Stadse Rechthoek worden aangeduid.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Smitshoek 28 huizen met 238 inwoners in de gemeente Charlois. In de gemeente Oost- en West-Barendrecht komt de plaatsnaam in de Volkstelling van dat jaar niet voor. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Smitshoek, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Joop Nootenboom vertelt in 1996 over het Smitshoek van zijn jeugd, een video van Bas Romeijn over deze oud-voorzitter van de lokale voetbalvereniging.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - De wereld om ons heen verandert snel. De kinderen van nu zullen hun leven lang blijven leren. Basisschool Smitshoek is een lerende organisatie, waarin de leerkrachten het ‘je leven lang blijven leren’ voorleven. Ze dragen hun leerlingen kennis over om de wereld beter te snappen, maar leren kinderen ook bewust vaardigheden aan die hen helpen zich goed staande te houden in de 21e eeuw. Ze leren hun leerlingen effectief samen te werken, problemen op te lossen, flexibel te zijn, zich goed talig uit te drukken, zorgen ervoor dat ze digitaalvaardig zijn en zich kunnen presenteren. Ze vinden het belangrijk dat kinderen nieuwsgierig blijven en zich een onderzoekende houding eigen maken.

Hierin geven ze zelf het goede voorbeeld. Leerkrachten op deze school doen zelf ook met grote regelmaat aan nascholing. Dit gaat van hun jaarlijkse teamnascholing, het volgen van korte cursussen tot het doen van grotere opleidingen en/of het behalen van een master. Sinds 2017 hebben ze ook hun eigen Smitshoek-academie waarin medewerkers van de school zich middels e-learning kunnen scholen. Ze zien ouders als educatieve partners. Een goede en productieve relatie tussen school en ouders is van belang voor de schoolprestaties en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Als school spannen zij zich in voor een goede samenwerking en zij verwachten dit ook van de ouders.

- "Tussen de wijken Portland (Rhoon) en Smitshoek (Barendrecht) ligt in een prachtig pand Kinderdagverblijf Het Paleisje. Het pand is zeer gunstig gelegen en kan zowel via de Carnisserbaan als de Portlandse Baan heel makkelijk worden bereikt. Met 2 KDV groepen en 1 BSO groep is het een huiselijke en knusse locatie met een zee aan ruimte. De rondom gelegen tuin heeft een oppervlakte van 600m2! Vanuit iedere groep is door de aanwezige openslaande deuren de tuin direct bereikbaar. De namen van de groepen worden aan sprookjes ontleend. Zo hebben de 2 KDV groepen de namen Feeën en Elfjes met elk een capaciteit van 16 kindplaatsen op 4 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. De BSO, genaamd de Kabouters, heeft een capaciteit van 17 kindplaatsen op 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Smitshoek is opgericht in 1960. In de eerste jaren werd er natuurlijk nogal geïmproviseerd zowel qua voetbalvelden als qua accommodaties, die beide in de begintijd zeer eenvoudig waren. In de loop der jaren zijn zowel de velden als de accommodaties flink uitgebreid en gemoderniseerd, dankzij steun van de gemeente, de medewerking van vele vrijwilligers met 'twee rechterhanden'*, en brede steun van de inwoners, die door de jaren heen hun steun hebben laten blijken door aan allerlei fondsenwervingacties mee te doen (zo is er een zeer succesvolle bazar gehouden en zijn er duizenden kwartetspellen verkocht t.b.v. de nieuwe kantine in 1981). Reeds in 1972 komen ook de dames erbij. De rijke geschiedenis van v.v. Smitshoek kun je onder deze link lezen.
* Zo hebben in 1993 ruim 300 vrijwilligers samen ca. 1.600 manuur gewerkt aan de bouw van de schitterende overdekte tribune die plaats biedt aan 250 toeschouwers (met er onder kleedlokalen en berging).

Door de ontwikkeling van de Vinex-locatie Carnisselande / Portland komt de handhaving van Sportpark Smitshoek op de bestaande locatie onder grote druk te staan. Kennelijk wil de gemeente ook op die locatie gaan bouwen. Bestuur en leden hebben zich altijd tegen verplaatsing verzet. In de notitie ‘Willen = Kunnen’ wordt een aantal argumenten opgesomd die pleiten voor behoud op de huidige locatie: voorkomen kapitaalvernietiging, sportpark moet in woonwijk gelegen zijn, verlies aan kader bij verplaatsing naar zone langs A15, goede bereikbaarheid huidige sportpark, voorkomen vernietiging enorme zelfwerkzaamheid en emotionele binding met sportpark aan de Voordijk. Mede dankzij deze notitie en vele gesprekken heeft de politiek uiteindelijk besloten de visie van het bestuur te onderschrijven.

Door de forse nieuwbouw in Carnisselande / Portland maakt v.v. Smitshoek na 2000 een flinke groei door. Tegenwoordig neemt de vereniging met maar liefst meer dan 70 teams deel aan de K.N.V.B.-competities. Het betreft seniorenelftallen, veteranenteams, A- t/m G-teams, teams mini F-spelertjes die een interne competitie afwerken, damesteams, en een dames zaalteam. Een groep 35+ voetballers is ook binnen de vereniging actief en werkt een interne competitie af.

- In 1990 is de tennisvereniging opgericht als onderdeel van de voetbalvereniging, die daardoor Sportvereniging Smitshoek gaat heten. De tennisvereniging was niet aangesloten bij de KNLTB en had de intentie alleen een recreatieve vereniging te zijn. Er werden 2 kunstgrasbanen aangelegd op de plek waar nu de fietsenstalling is van de voetbalvereniging. De uitbreiding van het sportpark heeft er toe geleid dat deze banen verplaatst moesten worden naar een andere locatie op het sportpark. Dit is voor de tenniscommissie de insteek geweest om na te denken over de toekomst, er rekening mee houdend dat i.v.m. de Vinex-locatie Carnisselande er een grotere behoefte zou ontstaan aan tennismogelijkheden in de directe omgeving. Dit heeft geresulteerd in de aanleg van 3 nieuwe banen met een clubhuis, en de oprichting in 2001 van een zelfstandige Tennisvereniging Smitshoek is geworden, aangesloten bij de KNLTB. Het clubhuis voldeed niet aan de NOC/NSF-norm, wat nodig is om aan de competities te kunnen meedoen. In 2008 is met de hulp van veel vrijwilligers een prachtig clubhuis gebouwd. Tevens is er een vierde baan gerealiseerd.

Reactie toevoegen