Snelrewaard

Plaats
Buurtschap
Oudewater Montfoort
Lopikerwaard
Utrecht

snelrewaard_collage.jpg

Snelrewaard, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Snelrewaard, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Snelrewaard (3).JPG

Snelrewaard, het deel dat bij de herindeling van 1989 naar de gemeente Oudewater is gegaan, heeft naast de komborden in de kern ook plaatsnaambordjes in het buitengebied gekregen, zodat je op die manier kunt zien dat dat ook nog bij Snelrewaard hoort.

Snelrewaard, het deel dat bij de herindeling van 1989 naar de gemeente Oudewater is gegaan, heeft naast de komborden in de kern ook plaatsnaambordjes in het buitengebied gekregen, zodat je op die manier kunt zien dat dat ook nog bij Snelrewaard hoort.

Snelrewaard.JPG

In het centrum van Snelrewaard

In het centrum van Snelrewaard

Snelrewaard (2).JPG

Rustig en landelijk in Snelrewaard

Rustig en landelijk in Snelrewaard

UT gemeente Snelrewaard in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Snelrewaard in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Snelrewaard in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Snelrewaard

Terug naar boven

Status

- Snelrewaard is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek Lopikerwaard, in grotendeels gemeente Oudewater, deels gemeente Montfoort. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1988.

- Wapen van de voormalige gemeente Snelrewaard.

- Bij de grens van de bebouwde kom, tegen Oudewater, staan officiële blauwe plaatsnaamborden Snelrewaard. In het buitengebied (voorzover op Oudewaters grondgebied gelegen) staan/hangen groene plaatsnaambordjes met de plaatsnaam in de vorm van een straatnaambordje. Bij de herindelingen van 1989 was namelijk afgesproken dat de buurtschap eigen plaatsnaambordjes zou krijgen, zodat de plaatsnaam bewaard zou blijven. Ook de gemeente Montfoort heeft bij de herindelingen van 1989, volgens de archiefstukken uit die tijd, toegezegd op haar grondgebied plaatsnaamborden van de buurtschap te zullen plaatsen, waar van toepassing, maar heeft dit nagelaten. De plaatsnaambordjes hangen ook aan panden aan de Noord en Zuid Linschoterzandweg, maar geografisch gezien is dit eigenlijk een aparte buurtschap Lange Linschoten. (1015)

- De gemeente had geen echte kern. Zij bestond uit de langgerekte buurtschappen Snelrewaard aan de Waardsedijk en Lange Linschoten langs de gelijknamige rivier. De buurtschap Lange Linschoten was tot in de 19e eeuw op haar beurt verdeeld in de buurtschappen Noord-Linschoten en Zuid-Linschoten op respectievelijk de noord- en zuidoever van de rivier.

- Snelrewaard is voor zover gelegen op grondgebied van de gemeente Oudewater een formele woonplaats met een eigen postcode (3425) en plaatsnaam in het postcodeboek, met daarin begrepen de buurtschap Lange Linschoten. Het deel op grondgebied van de gemeente Montfoort is geen formele woonplaats en ligt daarom voor de postadressen 'in' Montfoort.

Terug naar boven

Naam

Oudere schrijfwijzen
1296-1307 Scnoyelrewaert, 14e eeuw Snoielrewaert, 1639 Snelder Waert, 1883 Snelerwaard.

Naamsverklaring
Betekent waard ‘bedijkt land tussen waterlopen’ van de bewoners van Snel (oude naam van poldergebied bij Woerden), een naam waarin het adjectief snode ‘slecht’ schuilt, dat vroeger ook werd gebruikt om slechte grond aan te duiden. De naam Snel is door verkorting ontstaan uit sneul dat voortkomt uit sneudel, dat weer voortkomt uit het Germaanse snôdi + lo ‘bos’ (vergelijk het Nederlandse sneu). De klank ‘eu’ is waarschijnlijk ontstaan door umlaut van de lange vocaal ô. (1)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap ligt rond de Waardsedijk tussen Montfoort en Oudewater, en de Laan van Snelrewaard en de Pastoorsakker tussen de Lange Linschoten en de Waardsedijk. Genoemde Laan grenst aan de bebouwing van Oudewater. Een klein deel van deze Laan (de even huisnummers) valt onder Oudewater. Enkele Snelrewaarders aan de Laan maken zich als zodanig herkenbaar door plaatsnaambordjes aan de huizen.

- Een deel in het oosten is bij de herindelingen van 1989 als Waardsedijk-Oost opgegaan in de bebouwing van Montfoort (bedrijventerrein). De reden hiervan was dat de inwoners van dit gebied meer op Montfoort zijn georiënteerd dan op Oudewater. De Waardsedijk aan de westkant valt vanaf de nummers 102 en 205 onder de kern Oudewater. De langgerekte Waardsedijk valt dus onder 3 verschillende plaatsen. Verder wordt de buurtschap Lange Linschoten tot Snelrewaard gerekend, zoals vermeld bij Status.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Snelrewaard 51 huizen met 419 inwoners, verdeeld in de gelijknamige buurtschap 17/140 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Zuid-Linschoten 19/144 en Noord-Linschoten 15/135. De laatstgenoemde twee buurtschappen worden vandaag de dag als één buurtschap (Lange Linschoten) beschouwd.

- Bij de opheffing van de gemeente per 1 januari 1989 is zij als volgt opgedeeld:
naar de gemeente Oudewater: 968 hectare met 250 woningen en 828 inwoners;
naar de gemeente Montfoort: 103 hectare met 13 huizen en 47 inwoners.
De gemeente had geen dorpskern, maar bestond slechts uit een langgerekt grondgebied met enkele buurtschappen. Dit was mede een reden om de gemeente op te heffen. (1015)

- Waardsedijk 1-17 en 2-18 vallen onder de gemeente Montfoort, de rest onder de gemeente Oudewater.

- Thans heeft de buurtschap (omvattende de Waardsedijk en het grootste deel van de Laan van Snelrewaard, dus exclusief de buurtschap Lange Linschoten) ca. 125 huizen met ca. 300 inwoners in de gemeente Oudewater en 15/40 (buitengebiedgedeelte van de Waardsedijk) in de gemeente Montfoort.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze buurtschap, kun je terecht bij:

- Geschiedenis van Snelrewaard op de site van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.

- Stichts-Hollandse Historische Vereniging SHHV.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Snelrewaard heeft 15 rijksmonumenten, waarvan er 14 betrekking hebben op buurtschap Lange Linschoten.

- Langs de lintbebouwing van Snelrewaard en de buurtschap Lange Linschoten vind je nog tientallen markante oude boerderijen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Lange Linschoten Wandeltocht (in een weekend eind september) loopt zoals de naam al suggereert, door de buurtschap Lange Linschoten, en gaat over een afstand van 5 of 10 kilometer.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Enkele jaren geleden nam de gemeenteraad een besluit over de sterk verouderde speelplaatsen en -toestellen in de gemeente Oudewater. Omdat opknappen van alle plekken en speelattributen te veel geld zou gaan kosten, besloot de gemeenteraad een aantal speelplaatsen en -toestellen op te heffen. Tegelijkertijd trok de gemeenteraad geld uit om de overblijvende speelplekken aantrekkelijker te maken. Aanvankelijk stond ook het trapveldje aan de Laan van Snelrewaard op de nominatie om te worden afgestoten.”Verschillende inwoners hebben mij laten weten dat ze dat erg jammer zouden vinden voor de kinderen uit de buurt. Daarom hebben we de huur met drie jaar verlengd. De verhuurder wilde dat doen tegen aantrekkelijke condities en wij hebben nieuwe doeltjes laten plaatsen”, laat wethouder Walther Kok in september 2018 weten.

Reactie toevoegen