Snikzwaag

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

snikzwaag_700_jaar_borden.jpg

Snikzwaag heeft in 2015 het 700-jarig bestaan gevierd.

Snikzwaag heeft in 2015 het 700-jarig bestaan gevierd.

snikzwaag_700_jaar_boek.jpg

T.g.v. het 700-jarig bestaan van Snikzwaag, in 2015, is in dat jaar het boek 'Van Ackronrijprasuagh tot Snikzwaag' verschenen.

T.g.v. het 700-jarig bestaan van Snikzwaag, in 2015, is in dat jaar het boek 'Van Ackronrijprasuagh tot Snikzwaag' verschenen.

snikzwaag_700_jaar_reunie.jpg

Het 700-jarig bestaan van Snikzwaag is gevierd met een groot feest op 11 juli 2015. Hier worden de inwoners en oud-inwoners welkom geheten in de feesttent. (© foto's 700 jaar Snikzwaag: www.facebook.com/snikzwaag)

Het 700-jarig bestaan van Snikzwaag is gevierd met een groot feest op 11 juli 2015. Hier worden de inwoners en oud-inwoners welkom geheten in de feesttent. (© foto's 700 jaar Snikzwaag: www.facebook.com/snikzwaag)

Snikzwaag

Terug naar boven

Status

- Snikzwaag is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Haskerland. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

- Vanouds maakte Snikzwaag samen met Nijehaske, Oudehaske, Haskerhorne en Westermeer deel uit van het gebied Hasker Vijfga.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Sniksweach.

Oudere vermeldingen
13e eeuw Sneckswach, 1315 Ackronrijprasuagh, 1492 Snickzwaege, 1494 Snick zwaegh, 1505 Snyckszwaeghe.

Naamsverklaring
Betekent snik 'spits toelopend' en zwaag 'weiland, land waar vee gehouden wordt'. Een andere verklaring gaat ten onrechte uit van Snekerzwaag* 'weiland bij Sneek'; de oudste vorm verwijst naar namelijk zwaag behorend bij Akmarijp, niet bij Sneek.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Snikzwaag ligt direct NW van Joure, rond de wegen Leeuwarderweg en Graverij.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Snikzwaag 14 huizen met 73 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 22 huizen met nog altijd ca. 70 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- T.g.v. het 700-jarig bestaan van het dorp in 2015 is in dat jaar het boek 'Van Ackronrijprasuagh tot Snikzwaag' verschenen (auteur: Freark Marten Ringnalda). Met name inwoner Harry de Hoog heeft in de loop van de jaren veel informatie over het dorp verzameld. De titel slaat op de oudste vermelding van de plaats in 1315. Het boek zou eerst 100 pagina's worden maar het zijn er bijna 200 geworden, wat onze stelling wederom bevestigt dat er ook over de kleine kernen vaak meer te vertellen valt dan je op het eerste gezicht zou denken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 2 rijksmonumenten: de klokkenstoel op de begraafplaats en de kop-hals-rompboerderij op Leeuwarderweg nr. 12. De klokkenstoel is is in 2021 gerestaureerd. Dat was hard nodig ook. Voor de details omtrent de onderhoudstoestand vóór de restauratie, die het inspectierapport klokkenstoel Snikzwaag 2020.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Snikzwaag.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Snikzwaag op Facebook.

- Zorg: - "Sinds 2019 werkt Stichting Datsja uit Sneek samen met Zorgboerderij De Zwagemer in Snikzwaag. Stichting Datsja heeft de begeleiding van de huidige en toekomstige cliënten overgenomen. Datsja is sinds 2015 actief met de begeleiding van jongeren in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. In de vestiging aan de Marktstraat in Sneek zijn de afgelopen jaren tientallen jongeren begeleid richting school en werk. De doelgroep waar Datsja op focust zijn, jongens en meisjes van ongeveer 14 t/m 28 jaar die door omstandigheden thuis zitten en op dit moment niet naar school of werk gaan. Dit kan zowel vanuit WMO, participatie en de Jeugdwet, en is doelgericht naar een (uitstroom)resultaat, d.m.v. individuele begeleiding en dagbesteding. Datsja richt zich op vier levensdoelen; fysiek, sociaal, mentaal en spiritueel. Vanuit deze levensdoelen worden er passende activiteiten en begeleiding aangeboden om vraagstukken te beantwoorden vanuit de domeinen werk/scholing, wonen, financiën, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en sociale relaties. Door middel van de begeleiding die geboden wordt, wordt de jongere weer terug gecoacht richting school en/of werk.

De zorgboerderij in Snikzwaag wordt een dagbestedingsplek waar ook ruimte is groenvoorziening, dierenverzorging, creatieve en sociale activiteiten maar ook sportactiviteiten en individuele begeleiding. De begeleiding kan worden ingezet op diverse leefgebieden zoals werk, scholing, financiën, sociaal, mentaal en fysiek. Sinds 2019 is het ook mogelijk om op deze rustige locatie jongeren te ondersteunen in de weg naar zelfredzaamheid. De faciliteiten zullen zodanig worden ingericht dat jongeren op een ongedwongen manier kunnen werken aan hun fysieke en mentale gesteldheid. Daarnaast kunnen ze werkervaring opdoen gericht op dierenverzorging, groenvoorziening, horeca en servicemedewerker, hout en metaalbewerking."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Snikzwaag.

Reactie toevoegen