Speuld

Plaats
Buurtschap
Ermelo
Veluwe
Gelderland

Speuld

Terug naar boven

Status

- Speuld is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Ermelo.

- De buurtschap Speuld valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ermelo.

- Speuld is een van de grotere buurtschappen in de gemeente Ermelo en heeft dan ook (als enige Ermelose buurtschap naast Horst) een eigen bebouwde kom met officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1313 GN de Spelde, 1381-1383 Spuelde, 1403 Spaelde, 1474 Spolde, 1840 Speuld, 1876 ook Speult.

Naamsverklaring
Men heeft geopperd dat Speuld, evenals Spoolde, bij het werkwoord spelen behoort, dat verschillende betekenissen kon hebben, zoals 'spelen', 'het minnespel bedrijven', maar ook 'de wapens hanteren'. Ook meent men te mogen aanknopen bij het Middelnederlandse spouden 'klieven, splijten' als zou hier in het bos hout gekapt en gekloofd worden. Beide verklaringen zijn onzeker. Verder gaat men uit van een afleiding van het Middelnederlandse spel(doorn) dat is ontstaan uit spelle 'speld', in de betekenis 'groepje hagedoornen'. Vergelijk nog de Engelse plaatsnaam Speldhurst (765 Speldhirst), waarin het Middelengelse speld 'splinter, stuk hout' en het Oudengelse speld 'gloeiend stuk hout, fakkel', maar met korte klinker.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Speuld ligt 5 km ZO van Ermelo, Z van de N302, rond de Garderenseweg. W van Speuld ligt het Speulderbosch, O ervan ligt het heidegebied Speulderveld.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Speuld 13 huizen met 83 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 170 huizen met ca. 430 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Speuld heeft 7 rijksmonumenten. Het betreft 6 archeologische monumenten i.v.m. grafheuvels, waar dus niet veel aan te zien valt (behalve de heuvels in kwestie), en de vermoedelijk 18e-eeuwse boerderij op Garderenseweg 180.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Speuld Plus is een in 2012 opgerichte club voor 65-plussers uit de buurtschappen Speuld, Houtdorp, Leuvenum, Staverden en Drie. Elke 1e woensdagmiddag van de maand komen ze bij elkaar in de Speulderbrink. Elke bijeenkomst staat er een andere activiteit op het programma. "We bezoeken wel eens een zorgwinkel om dingen zoals scootmobielen en rollators uit te proberen, of we gaan in gesprek met iemand van de Rabobank die uitleg geeft over digitaal betalen. Tussendoor spelen we gezamenlijk spelletjes zoals sjoelen of een geheugenspel", aldus voorzitter Nely Klarenbeek. De groep trekt er ook regelmatig samen op uit, wat de leden erg waarderen, omdat ze zoiets alleen niet snel doen. (bron: Nieuwsblad De Band, 10-5-2017)

- Truck- en Tractorpulling Speuld (op een vrijdag eind juni of begin juli, in 2018 voor de 24e keer). De entree is 10 euro. Kinderen onder de 6 jaar gratis toegang. Op het evenement is een 'kinderdorp' aanwezig met diverse activiteiten voor de jongste bezoekers.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Basisschool Speulderbrink biedt ook onderdak aan Peuterspeelzaal 't Speuldertje.

Reactie toevoegen