Speurgt

Plaats
Buurtschap
Gemert-Bakel
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Speurgt

Terug naar boven

Status

- Speurgt is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze.

- De buurtschap Speurgt valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bakel.

- De buurtschap Speurgt heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De bebouwing alhier zien wij op kaarten pas verschijnen in de jaren vijftig van de 20e eeuw. En de plaatsnaam verschijnt pas rond 1980 op de kaarten.

Naamsverklaring
Waarschijnlijk afgeleid van spurg(e) 'Kruisbladwolfsmelk'. De plant, Euphorbia lathyris, werd zo genoemd naar de purgerende werking van de wortels. Het Nederlandse spurge (Kiliaan: spurgie) en het Middelengelse spurge zijn ontstaan uit het Oudfranse espurge, wat op zijn beurt weer is afgeleid van het Middeleeuws-Latijnse expurgare 'zuiveren, schoonmaken' (ook gezegd van land). De t, ontstaan uit iþi* (met umlaut) is een verzamelsuffix en wijst op een betekenis '(plaats) waar wolfsmelk groeit' (vergelijk Birkt, Biest, Bokt, Hasselt, Spurkt etc.).(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Speurgt ligt rond de gelijknamige weg. De buurtschap ligt als het ware ingeklemd tussen de beide delen van buur-buurtschap Grotel: direct N van de buurtschap ligt Achterste Grotel, direct Z en ZO ervan ligt Voorste Grotel. De buurtschap ligt NW van het dorp Bakel, NO van de stad Helmond, ZW van het dorp De Mortel en Z van het dorp Gemert, ONO van het dorp Aarle-Rixtel en ZO van het dorp Beek en Donk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Speurgt omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "Er is een verzoek gekomen betreffende het splitsen van een boerderij aan de Speurgt 6 in Bakel. Het betreft een woonboerderij, eigendom van de heer en mevrouw Van der Staak-Augustinus, die tevens de bewoners zijn van het voormalige achterhuis. Het voorhuis op nr. 6a is door aanvragers verhuurd aan hun zoon Bob F.P.M. van der Staak. Het pand is laatstelijk verbouwd in 1992 tot twee wooneenheden. In een verbouwing door de voormalige eigenaar in 1972 is de toenmalige boerderij verbouwd tot woonboerderij. De huidige eigenaars hebben formele splitsing van de woonboerderij en de percelen gevraagd. Daartoe dient het bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2010’ gewijzigd te worden. Wanneer van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, is er sprake van twee burgerwoningen. Er zijn op het perceel geen agrarische bijgebouwen aanwezig.

De aangevraagde wijziging van het bestemmingsplan heeft geen invloed op de feitelijke situatie. De boerderij wordt als woonboerderij gebruikt sinds 1972 en is in 1992 zodanig inpandig verbouwd dat er twee wooneenheden zijn gerealiseerd. Er is in 1994 een bijgebouw opgericht wat thans als tuinhuis wordt gebruikt. In de Verordening ruimte 2014 is de mogelijkheid gegeven om een boerderij te splitsen in twee woningen in cultuurhistorisch waardevolle bebouwing indien dit is gericht op het behoud of herstel van deze bebouwing. De boerderij aan Speurgt 6/6a te Bakel is een beeldbepalend pand en niet recentelijk in eigendom overgegaan. De huidige eigenaren willen bijdragen aan het instandhouden van het pand en zo mogelijk in de toekomst verbeteringen aanbrengen. De splitsing draagt bij aan de financiële ondersteuning om de mogelijke verbeteringen van de cultuurhistorische waarde te behouden c.q. te verbeteren/herstellen." Aldus enkele citaten uit het Wijzigingsplan voor deze locatie (2014).

Reactie toevoegen