Spijkerboor (Drenthe)

Plaats
Dorp
Aa en Hunze
Hondsrug
Drenthe

spijkerboor_begraafplaats_annerveen_grafzerk_kopie.jpg

Spijkerboor, fragment van grafzerk op begraafplaats Annerveen (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Spijkerboor, fragment van grafzerk op begraafplaats Annerveen (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Spijkerboor (Drenthe)

Terug naar boven

Status

- Spijkerboor is een dorp* in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Anloo.

* Gezien de grootte of beter gezegd kleinte zouden wij geneigd zijn het een buurtschap te noemen, maar lokaal vindt men het een dorp (zoals ook het geval is bij de vergelijkbare buurkernen Oud-Annerveen en Nieuw-Annerveen), dus conformeren wij ons daaraan.

- De inwoners van Spijkerboor werken op veel gebieden samen met die in de nog iets kleinere buurdorpen Oud-Annerveen en Nieuw-Annerveen, en delen veel voorzieningen. Ze worden dan ook gezamenlijk als een 'drielingdorp' beschouwd.

Terug naar boven

Naam

Klemtoon
Spijkerbóór (dus niet Spíjkerboor).

In het Drents
Spiekerboor. Een inwoner van dit dorp is een Spiekerboorster.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vóór begin 19e eeuw het Stadskanaal werd gegraven, moest alle turf uit de regio door de Hunze worden afgevoerd. Op diverse plekken in deze rivier was daartoe een verlaat (schutsluis) aangelegd, om het water op peil te houden. Ook bij Spijkerboor en het nabijgelegen Vlonust was zo'n verlaat. Bij deze verlaten moesten de passanten verlaatgelden, een vorm van tol, betalen. Onder de link lees je er meer over.

Als je historisch of genealogisch onderzoek wilt doen betreffende de dorpen Oud-Annerveen, Nieuw-Annnerveen en Spijkerboor, kun je elke 1e maandagavond van 20.00-22.00 uur terecht in het Dorpsarchief, dat gevestigd is in Dorpshuis De Spiker in Nieuw-Annerveen.

"Dorpsarchief Spijkerboor-Annerveen heeft het initiatief opgepakt om het boek 'Drents daip blif altied stromen' opnieuw uit te geven. Het is een boek met beschrijving van de historie van de drie dorpen Nieuw-Annerveen, Spijkerboor en Oud-Annerveen, maar ook een overzicht van alle huizen en hun bewoners, vroeger en nu. We zijn in het najaar van 2016 gestart met een groep enthousiaste vrijwilligers om alle informatie van het Huizen- en Bewoners-deel up to date te krijgen. Op 17 november 2018 hebben wij, 25 jaar na de verschijning van de eerste editie, vol trots het nieuwe boek gepresenteerd.

Het Dorpsarchief heeft vanaf 1993 zo goed mogelijk bijgehouden wie in welk huis woont, verhuisd of overleden is. Voor de nieuwe uitgave hebben we het Huizen- en Bewoners-katern over getypt en aangevuld met gegevens uit het Dorpsarchief. De tekst van het ‘oude’ boek is integraal overgenomen. Tevens hebben we een hoofdstuk toegevoegd waarin we de afgelopen 25 jaar beschrijven. Jan Hoekman heeft op pakkende wijze die 25 jaar in woord gevat. Het boek is opnieuw vormgegeven en dankzij Albert Rademaker en Klaas van Slooten is het een prachtig boek geworden. Het boek is te koop voor € 35 bij Café 't Keerpunt. Je kunt ook een bestelling plaatsen per e-mail."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Begraafplaats Annerveen, gelegen NO van de dorpskern, aan de weg Molenwijk, valt niet onder Oud- of Nieuw-Annerveen maar onder Spijkerboor.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De in 1917 opgerichte IJsvereniging De Hunze (die dus in 2017 het 100-jarig bestaan heeft gevierd) heeft als doel de samenhang en leefbaarheid van de dorpen Oud- en Nieuw-Annerveen en Spijkerboor te vergroten door het organiseren van activiteiten op de ijsbaan (aan de Molenwijk), en organiseert door het jaar heen ook nog andere evenementen en activiteiten, zoals het jaarlijkse Paasvuur.

- Elke 1e zondag van de maand wordt er klootschieten in Spijkerboor georganiseerd, vanaf 10.00 uur, start bij Café 't Keerpunt.

- In een weekend in april organiseert Stichting Veenbraand in Spijkerboor het Veenbraand Bluesfestival, een driedaags bluesfestival met ruimte voor beeldende kunst, educatie en blues uit de Verenigde Staten. Het festival vindt plaats bij Café ’t Keerpunt.

- De Sport- en Spelweek is een jaarlijks evenement voor de dorpen Oud-Annerveen, Nieuw-Annerveen en Spijkerboor, dat meestal in de week voor Pinksteren wordt gehouden. De Sport- en Spelcommissie geeft samen met vele inwoners inhoud aan deze dagen vol sportieve en gezellige activiteiten voor jong en ouder. Tijdens de Sport- en Spelweek strijden 4 teams om de felbegeerde Spiker. Het team dat als laatste eindigt, neemt de Rode Lantaarn mee naar huis. Tijdens de Sport- en Spelweek hangt de sport- en spelvlag uit, en zijn de straten en wegen versierd, passend bij het thema van dat jaar.

- Op zondagochtenden van oktober t/m maart is de gelagkamer van Café ‘t Keerpunt de plek voor klassieke koffieconcerten onder de naam Keerpuntklassiek. Vergevorderde studenten van het Conservatorium in Groningen krijgen in ‘t Keerpunt een podium om voor publiek te spelen.

- Onder de noemer 'Schrievers aan de Hunze' presenteert Stichting Veenbraand in het winterseizoen 3 middagen met schrijvers en dichters in Café 't Keerpunt.

- Blues is de muziek van Drente, de provincie van waaruit Cuby & The Blizzards met hun voor die tijd ongekend ruige bluesmuziek Nederland veroverden. Blues is ook de muziek van de Veenkoloniën, een landschap dat niet zoveel anders is dan het landschap van de Mississippi delta waar de blues ontsproot, en dat een vergelijkbare geschiedenis van armoede, hard werken en onderdrukking kent. Stichting Veenbraand wil een podium bieden aan blues van ver en dichtbij. Van lokaal talent tot oude rotten in het vak. De focus van Crossroads @ ‘t Keerpunt ligt dan wel bij de blues, maar er is ook ruimte voor americana: singer-songwriters, country, folk en een tikje rock. Speciaal zijn de optredens in de meermaond dialectmaond. Daarbij staat de streektaal centraal in de muziek. De concertreeks Crossroads @ ‘t Keerpunt vindt plaats in de gelagkamer van Café ‘t Keerpunt in Spijkerboor. De frequentie is twee keer per maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Er zijn 9 Dorpsommetjes (korte wandelroutes) gerealiseerd in de dorpen Oud-Annerveen, Nieuw-Annerveen en Spijkerboor (in ieder dorp 3). De routes en inhoudelijke bijzonderheden van alle 9 routes vind je onder de link.

- Met steun van de gemeente Aa en Hunze heeft Stichting Veenbraand een wandeling ontwikkeld die je in ongeveer 8,5 km langs vier belangrijke historische vaarverbindingen voert: de Molenwijk (gedempt), de Hunze, de Annerveensche Mond en het Grevelingkanaal. Vaarverbindingen met bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Je wandelt door veenkoloniaal gebied en door bijzondere dorpen met vele bezienswaardigheden. Je kunt de wandeling op 4 verschillende punten starten: bij B&B De Drenth en Restaurant en B&B Heerencompagnie in Annerveenschekanaal, Café ’t Keerpunt in Spijkerboor, en Beverinformatiecentrum en B&B Egberts Lent in Nieuw-Annerveen. Bij deze startpunten is ook de brochure met de beschrijving van de wandeling te verkrijgen.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Oud-Annerveen, Nieuw-Annerveen en Spijkerboor op Facebook. - De maandelijkse dorpskrant de Sluisdeur (voor de die hiervoor genoemde dorpen) is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - "Dorpsbelangen Spijkerboor/Annerveen heeft als doel om de belangen van de dorpen en hun inwoners te behartigen. Daarom willen wij graag weten wat er speelt in het dorp. Wat zou je graag veranderd of gerealiseerd willen zien, of waar erger je je aan? Laat het ons weten via dorpsbelangen@spijkerboor.nl en wij bespreken het in een van de maandelijkse vergaderingen en kijken wat wij er aan kunnen doen. Via het digitale loket op de site van de gemeente kun je melding maken van zaken die betrekking hebben op bijvoorbeeld de wegen, het groen, riolering en alle andere zaken die in de openbare ruimte spelen binnen onze dorpen. Via het reactieformulier op onze website kun je dit ook aan ons melden. Wij nemen je klacht of melding dan mee in onze gesprekken met de gemeente."

- Muziek: - Het Hunzekoor is een gemengd koor. Het repertoire gaat van Bach tot Beatles. Ze repeteren op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur, in Café 't Keerpunt. Uitvoeringen worden meestal gegeven in het kerkje van buurdorp Annerveenschekanaal (tegenwoordig herbestemd tot de Heerencompagnie). - Er is een mooi Dorpslied over Spijkerboor, uit het repertoire van de lokale band Kört Bestek.

- Sport: - Sport Vereniging Spijkerboor (SVS) is een zogeheten omnivereniging, wat wil zeggen dat je er voor verschillende sporten terecht kune, namelijk gymnastiek, volleybal, steps en 35+ gymnastiek.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Annerveen te Spijkerboor.

Reactie toevoegen