Stadterij

Plaats
Buurtschap
Hoogeveen
Drenthe

Stadterij

Terug naar boven

Status

- Stadterij is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen.

- De buurtschap Stadterij valt, ook voor de postadressen, onder de stad Hoogeveen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Op de Franse kaart (1811-1813) Startery, 1846 Starterij, 1851-1855 (GHAN) De Stadterij, 1853 Stadterij, vanaf 1865 Stadterij.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk de naam van een boerderij, afgeleid van de geslachtsnaam Stadt.(1) Wordt algemeen afgeleid van stad als in hofstad of van het geslacht Stad of misschien Start met het suffix -erij.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Stadterij ligt direct N van Hoogeveen, rond de Stuifzandseweg, voor zover gelegen N van de Edisonstraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Stadterij is inmiddels deels opgegaan in het bedrijventerrein Z van de Edisonstraat. Wat thans nog als restant van de buurtschap kan worden beschouwd (zie bij Ligging), omvat nog een 10-tal panden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- ZW van de buurtschap is bedrijvenpark De Stadterij in ontwikkeling. In hoofdstuk 5 van Beeldkwaliteitsplan De Wieken, waar De Stadterij onderdeel van uitmaakt, worden de kwaliteitseisen die aan de bebouwing en inrichting worden gesteld, beschreven.

Reactie toevoegen