Stammerdijk

Plaats
Buurtschap
Diemen Amsterdam
Amstelland
Noord-Holland

Stammerdijk

Terug naar boven

Status

- Stammerdijk is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland, in grotendeels gemeente Diemen, deels gemeente Amsterdam (t/m 31-7-1966 gemeente Weesperkarspel, per 1-8-1966 over naar gemeente Amsterdam).

- De buurtschap Stammerdijk valt grotendeels onder het dorp Diemen, deels onder het dorp Driemond. Het gedeelte van de buurtschap onder het dorp Diemen valt ook voor de postadressen daaronder, maar omdat het dorp Driemond in 1978 weliswaar een eigen postcode, maar geen postale plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek, liggen zowel dit dorp als het deel van de buurtschap dat eronder valt voor de postadressen 'in' Amsterdam.

- Alleen het Diemense gedeelte van de buurtschap Stammerdijk heeft plaatsnaamborden, zowel witte als gele, het deel ervan in de gemeente Amsterdam ontbeert deze, al is er bij de gemeentegrens van Diemen en Amsterdam wel een wit bord "Amsterdam" geplaatst. De buurtschap ligt, op een klein Diemens gedeelte na, buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Stammerdijk ligt rond de gelijknamige weg en rond de weg Lange Stammerdijk. Deze laatste weg voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Driemond. Verder ligt de buurtschap rond de wegen Muiderstraatweg (deels de S114; voor zover onderdeel van het bedrijventerrein Stammerdijk), Stammerkamp en Stammerhove. Een klein, N deel van de buurtschap is bedrijventerrein. De buurtschap ligt aan de O oevers van de Weespertrekvaart en de rivieren de Gaasp en de Diem, O van de Gaasperplas, W van het Amsterdam-Rijnkanaal, aan weerszijden van de A9 en in de Z nabijheid van de A1 en het Knooppunt Diemen (A1/A9), en ligt ZO van het dorp Diemen, direct NW van het dorp Driemond, aan de NO kant van het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost, ZO van de stad Amsterdam, W en NW van de stad Weesp, W en ZW van de stad Muiden, WZW van de stad Almere, O en ZO van het dorp Duivendrecht en NNO en NO van het dorp Abcoude.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Stammerdijk 8 huizen en 42 inwoners in de gemeente Weesp (tegenwoordig geen onderdeel meer van de buurtschap) en 17 huizen met 102 inwoners in de gemeente Weesperkarspel (waaronder een deel dat tegenwoordig ook geen onderdeel meer is van de buurtschap). Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 60 huizen, enkele woonschepen en ca. 40 bedrijfsgebouwen, met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De achtkante bovenkruier de Stammermolen (Stammerdijk 27) is in 1873 gebouwd en was ingericht als poldermolen voor de bemaling van de Gemeenschapspolder. De molen is in 1927 onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap, de romp tot de kapzolder en het gaande werk zijn verwijderd. De molenromp heeft tegenwoordig een functie als café annex woning. De molenromp is ten behoeve van de huidige functie met een aantal kleine aanbouwen uitgebreid. Deze aanbouwen vallen buiten de werking van de Monumentenwet. De molenromp ligt aan de noordoostkant van het riviertje de Gaasp, ten zuidoosten van Diemen, in een open omgeving. De molenromp bestaat uit de gemetselde bakstenen voet met daarop een houten achtkant. De van twee bintlagen voorziene molenromp is ter hoogte van de kapzolder ingekort, is gedekt met riet en voorzien van een plat dak. De molenromp is van algemeen belang: vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een houten achtkante poldermolen uit de tweede helft van de 19e eeuw; vanwege cultuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de ontginnings- en waterstaatkundige geschiedenis van Noord-Holland en de plaatselijke geschiedenis; vanwege situationele waarden betreffende de belendende waterlopen.

Reactie toevoegen