Stavenisse

Plaats
Dorp
Tholen
Zeeland

ZL gemeente Stavenisse in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Stavenisse anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Stavenisse anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Stavenisse

Terug naar boven

Status

- Stavenisse is een dorp in de provincie Zeeland, gemeente Tholen, in de bestuurlijke regio West-Brabant. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1971.

- Wapen van de voormalige gemeente Stavenisse.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Stavenisse ligt O van het water de Oosterschelde en Z van het water de Keeten en ligt verder WZW van het dorp Sint-Annaland, NW van het dorp Sint-Maartensdijk, N van het dorp Wemeldinge, NO van het dorp Kattendijke, ONO van het dorp Kats, Z van het dorp Nieuwerkerk en ZZW van het dorp Oosterland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en het dorp Stavenisse 164 huizen met 1.257 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Stavenisse wordt voor het eerst genoemd in 1206 als een afzonderlijk eiland met daarop vier dorpen en kasteel Huis ter Doest. Het dorp is overstroomd in 1509 en in 1599 opnieuw gesticht.

De haven van Stavenisse, in zijn huidige vormgeving aangelegd en ontstaan in 1685, is altijd in gebruik geweest als handelshaven en overslaghaven voor agrarische producten. Het is een van de weinige havens in de gemeente Tholen die nog in oorspronkelijke staat verkeert. De haven heeft historische waarde en behoort tot ons cultureel erfgoed. Eigenlijk wekt het enige verbazing dat deze haven nooit in gebruik is geweest voor de visserij. Immers voor de deur liggen rijke visgronden en geschikte gronden voor mossel- en oesterkwekerijen. Dit is door de vroegere bevolking nooit opgepakt om in de levensbehoefte te voorzien. Het is overgelaten aan vissers uit Bruinisse, Tholen en Yerseke. De oesterpercelen zijn door de strenge winter van 1963 geheel vernield en net als overal in de Oosterschelde nooit meer in zijn oorspronkelijke vorm terug gekomen. De meeste percelen zijn nu overwoekerd met de Japanse oester of kreuzen.

Na de oorlog tot begin jaren zeventig is de haven voor de bietencampagne en overslag van graan, het afvoeren van aardappelen en aanvoeren van kunstmest gebruikt. Ook bij de Watersnoodramp van 1953 heeft de haven een belangrijke rol gespeeld. Inwoners van het dorp zijn met vrachtschepen naar Tholen of elders gebracht en van daaruit verder Nederland in geëvacueerd. Bij de herstelwerkzaamheden van de dijken en de latere herverkaveling is veel zand grind en slakken voor de aanleg van wegen via de haven rond Stavenisse en verder Tholen op getransporteerd. Tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden lagen ook een vijftal woonarken in de haven voor de opzichters en uitvoerders van de werkzaamheden die daar hun tijdelijke woning kregen toegewezen. Nadat deze werkzaamheden waren voltooid, bleef alleen de bietencampagne over. In de jaren zeventig werd ook hiermee gestopt omdat het transport werd overgenomen door vrachtwagens die rechtstreeks van de boer naar de fabriek reden.

Tijdens het opstellen van de Deltaplannen is besloten de zwakke schakels in de zeewering te versterken. Dat betrof o.a. de havens van Scherpenisse, Sint-Maartensdijk en Stavenisse. Uit kostenoverwegingen moesten deze worden afgesloten. Met name in Scherpenisse en Stavenisse heeft de gehele bevolking hiertegen actie gevoerd. Ook een in het dorp bekende schippersfamilie heeft hierbij een cruciale rol gespeeld. Het besluit voor dit dorp is herzien en de haven mocht open blijven, maar zou worden voorzien van de huidige keersluis.

De gemeente Stavenisse tracht al iets met de recreatie op te starten. De eerste bootjes verschijnen in de jaren zestig en de gemeente meent daar iets mee te moeten doen. De gemeente koopt een aantal potons van het leger, daar mag de gebruiker zijn bootje in het zomerseizoen aanleggen. In de winter werden deze potons verwijderd voor onderhoud en in het voorjaar werden ze weer terug gelegd. Ook een particulier krijgt toestemming een drijvende steiger in de haven te bevestigen. Oliedrums en een brugdek van hout vormen de eerste drijvende stijger, met de mogelijkheid om een drietal scheepjes af te meren. Na de samenvoeging tot de gemeente Tholen is halverwege de jaren zeventig besloten om het grootste gedeelte voor de recreatie te gaan benutten. Er zijn 176 ligplaatsen aangelegd. Het gedeelte handelshaven werd teruggebracht tot het voorste gedeelte en afgestemd op de binnenvaart die daar nog kon afmeren voor familiebezoek en ook nog een enkele keer voor de overslag en vervoer van graan. De toegestane lengte voor de binnenvaart was 55 meter, toen de grootste thuisschipper met het dorp als wal- en thuisadres.

In 2003 besluit de gemeente Tholen om de handelshavens af te stoten, en de haven nagenoeg helemaal geschikt te maken voor de recreatievaart. Zo krijgt de haven van Stavenisse een nieuwe bestemming en draagt hij bij aan de leefbaarheid van de dorpskern. Vele inwoners bevinden zich dagelijks of in het weekend op de haven, hetzij voor een wandeling of bij hun boot. Vandaag de dag is de haven tot in de wijde omgeving en zelfs in het buitenland bekend, vooral in Belgie en Duitsland. Veel sportvissers en andere watersporters hebben hun bootje in de haven afgemeerd. (bron: Sportvissers en Watersport Vereniging Stavenisse, die de haven beheert, die eigendom is van de gemeente. De vereniging organiseert door het jaar heen diverse activiteiten, zoals viswedstrijden).

Zie verder de pagina Geschiedenis van Stavenisse op de site van Gemeentearchief Tholen.

Watersnood
Op 1 februari 1953 wordt ook het eiland Tholen getroffen door de Watersnoodramp. Ruim de helft ervan overstroomt. Stavenisse wordt het zwaarst getroffen. Door 6 stroomgaten in de zeedijken en 2 in de noordelijke havendijk stroomt het zeewater met groot geweld naar binnen. In het dorp staat het water in zeer korte tijd ruim 3,5 m boven het maaiveld. Van de 1737 inwoners verdrinken er 153. Daarnaast komt veel vee in de golven om en is de materiële schade groot. Ongeveer 140 woningen worden verwoest of onherstelbaar beschadigd. Met hulp uit binnen- en buitenland wordt het dorp herbouwd. Tastbare herinneringen aan deze hulp zijn de 19 Noorse houten woningen (één woning is recentelijk overgebracht naar Sint-Annaland, waar deze bij museum De Meestoof is opgebouwd) en het hertenkamp. Als sluitstuk van de hulp van 39 Noord-Hollandse gemeenten en Maartensdijk in Utrecht is in 1958 aan de provinciale weg tussen het dorp en buurdorp en Sint-Maartensdijk een monument onthuld dat een drooggevallen zeemonster voorstelt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stavenisse heeft 11 rijksmonumenten.

- In de 17e eeuw werd in Stavenisse een eenvoudig dorpskerkje gebouwd, dat in 1623 gereed was. In 1664 is het kerkje vergroot en in 1672 is de kerktoren van circa 28 meter hoog bijgebouwd. Deze eenvoudige bakstenen toren heeft een vierkante onderbouw waarop een achtkant staat, bekroond door een open koepeltje. In 1879 is de kerk gerestaureerd, maar begin 20e eeuw was de kerk zo bouwvallig dat besloten werd de kerk af te breken. In 1910-1911 is op dezelfde plaats een nieuwe kerk gebouwd. Enkel de kerktoren en het koor met de graftombe uit 1669 bleven behouden. De Hervormde (PKN) kerk (Van der Leck de Clercqplein 2) is ontworpen door architect Hendrik Jesse uit Oegstgeest naar het voorbeeld van zijn Vredeskerk in Katwijk aan Zee.

Tijdens de watersnoodramp op 1 februari 1953 stond het kerkgebouw onder water, waarbij het zeewater 3,2 meter hoog stond. Zowel de graftombe als de kerk liepen zware waterschade op en de herstelwerkzaamheden namen geruime tijd in beslag. Zowel de kerktoren als de kerk, vanwege zijn interieuronderdelen, kregen in 1974 de status van rijksmonument. In 2017 is besloten om geld in te zamelen voor dringende herstelwerken die nodig zijn aan het dak van de consistorie, de glas-in-loodramen en het stucwerk dat vernieuwd moet worden ten gevolge van het zout water dat in 1953 in de muren is doorgedrongen. De totale kosten worden geschat op 290.000 euro.

In de kerk bevindt zich de originele marmeren graftombe van ambachtsheer Hieronymus van Tuyll van Serooskerken, die op 22 april 1669 overleed. De tombe is gemaakt door de uit Mechelen afkomstige Haagse beeldhouwer Rombout Verhulst (1624-1698). In februari 2021 werd bekend dat het monument aan restauratie toe is vanwege optrekkend zout. Dat gaat naar verwachting 600.000 tot 700.000 euro kosten. Volgens kenners is dit het beste werk van de beeldhouwer, die ook het grafmonument van Michiel Adriaanszoon de Ruyter heeft gemaakt. Het kerkorgel is een tweeklaviers pneumatisch pijporgel, dat in 1900 is gebouwd door de firma Th. Nohren uit Roermond. Het is aanvankelijk in gebruik genomen in de Hervormde kerk van Sint-Annaland en tien jaar later overgeplaatst naar de kerk in Stavenisse. In 2012 is het orgel grondig gerestaureerd door de firma A. Nijsse & Zoon uit Oud-Sabbinge.

- De Stavenisser Molen (Molendijk 72) is in 1801 gebouwd ter vervanging van een standerdmolen die het jaar daarvoor omgewaaid was. Tot 1964 bleef de molen op windkracht in gebruik. Het jaar daarna kwam de molen in eigendom van een Rotterdams transportbedrijf en zijn er pogingen gedaan de molen tot vakantiewoning in te richten. Het binnenwerk bleef echter gespaard en in 1976 kwam de molen in eigendom van de gemeente Tholen. In 1983 en 1984, 2004 en 2006 zijn restauraties aan de molen uitgevoerd. De roeden van de molen hebben een lengte van 21,50 meter en zijn voorzien van het Van Busselsysteem met zeilen. De molen is ingericht met twee koppels maalstenen en diverse andere werktuigen voor het maalbedrijf. De molen wordt door een vrijwillig molenaar regelmatig in bedrijf gesteld en is op afspraak te bezichtigen.

- Monument voor de watersnood van 1953.

- Sinds 2015 is er het Watersnoodhuis, in het voormalige gemeentehuis. “Sinds de herdenking van 2003 zijn er lokaal en provinciaal meer mensen gaan praten over de Watersnoodramp in 1953. Het is een gebeurtenis die heel veel invloed heeft gehad”, aldus Flip de Rijke van Stichting Actief Stavenisse. “Gebouwen in het dorp zijn verdwenen. Halve straten zijn weggespoeld. 130 huizen zijn verwoest. Van de 156 in het dorp verdronken personen waren 153 inwoners.” Aanvankelijk wilde de stichting met het Watersnoodhuis puur op het eigen dorp focussen, maar ze bedacht dat alle Thoolse kernen in meer of meerdere mate met de ramp te maken hebben gehad. “De informatie die we nu hebben heeft dan ook betrekking op heel Tholen.”

- In de Voorstraat huizen met 17e-eeuwse geveltjes.

- Gevelstenen in Stavenisse.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Vissteiger en duikstek Stavenisse.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Stavenisse, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Stavenisse door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Schalm. - Bij Peuteropvang Zo op ‘t Stavertje spelen de kinderen in de gezellig ingerichte ruimte op vaste dagdelen samen. Er zijn maximaal 14 kinderen met 2 vaste leidsters. Zo kunnen ze spelenderwijs hun ervaringswereld uitbreiden. Door middel van spel- en ontwikkelingsmateriaal, buiten spelen, knutselactiviteiten, liedjes zingen en spelletjes doen, leren ze iedere keer iets bij. Taalstimulering is hierbij heel belangrijk.

- Zorg en welzijn: - Elenahof (1993) is een kleinschalig servicecentrum. Het centrum is tot stand gekomen dankzij een legaat van mevrouw Elena Hanssen en is uitgebreid met 11 zorgwoningen. Het centrum vervult een sociale functie voor de ouderen die in Elenahof wonen en elders in het dorp Stavenisse. De appartementen zijn via een oproepsysteem verbonden met het zorgcentrum. Door middel van het aanbieden van welzijnsactiviteiten (soos, ontspanning) en een sociaal restaurant (open tafel) biedt het centrum woonzorgservice.

In Elenahof is op dinsdag en donderdag de mogelijkheid om gebruik te maken van de 'open tafel', wat mensen de mogelijkheid geeft om sociale contacten te onderhouden en nieuwe contacten aan te gaan. Een groep enthousiaste vrijwilligers zorgt voor de begeleiding van het project. De maaltijden worden verzorgd door de keuken van Schutse Zorg Tholen in Sint Annaland. Aanvullende informatie is te verkrijgen bij de receptie van Schutse Zorg Tholen (tel. 0166-658600), waar je je tevens op kunt geven voor deelname aan de open tafel.

- Veiligheid: - Brandweer Stavenisse.

Reactie toevoegen