Stede Broec

Gemeente
Stede Broec
West-Friesland
Noord-Holland

Stede Broec Grootebroek plaatsnaambord [640x480].jpg

Stede Broec lijkt ter plekke een woonplaats, gezien de blauwe plaatsnaamborden (komborden), met in wit de 'wijken' Grootebroek, Lutjebroek en Bovenkarspel eronder. Formeel (o.a. in het postcodeboek) zijn Grootebroek etc. nog altijd woonplaatsen.

Stede Broec lijkt ter plekke een woonplaats, gezien de blauwe plaatsnaamborden (komborden), met in wit de 'wijken' Grootebroek, Lutjebroek en Bovenkarspel eronder. Formeel (o.a. in het postcodeboek) zijn Grootebroek etc. nog altijd woonplaatsen.

Stede Broec

Terug naar boven

Status

- Stede Broec is een gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland.

- De gemeente Stede Broec is in 1979 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Bovenkarspel en Grootebroek.

- De gemeente Stede Broec omvat de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek, de buurtschap Broekerhaven en de voormalige buurtschap Horn (opgegaan in het dorp Lutjebroek).

- De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zijn in 2015 ambtelijk gefuseerd. Dit heeft geleid tot de SED organisatie. Bestuurlijk blijven de gemeenten zelfstandig. Door de samenwerking beoogt een betere dienstverlening aan de inwoners en bedrijven te worden gerealiseerd.

- Wapen van de gemeente Stede Broec.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Stede Broec.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving gemeente en kernen
De laatste decennia zijn door nieuwbouw de dorpen Grootebroek, Lutjebroek en Bovenkarspel aan elkaar gegroeid. Voorstelbaar is in dat kader dat de gemeente deze dorpen niet meer als aparte kernen beschouwt. Ter plekke vinden we namelijk 1 bebouwde kom (met officiële blauwe plaatsnaamborden / komborden) genaamd Stede Broec met daaronder witte 'wijkborden' voor de genoemde voormalige kernen. Praktisch gezien bestaat ter plekke gezien de bebording kennelijk dus alleen nog de 'plaats' Stede Broec. In het postcodeboek (ingevoerd in 1978) en in de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is voor de postadressen echter wél nog altijd sprake van de formele woonplaatsen Grootebroek, Lutjebroek en Bovenkarspel.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Stede Broec ligt NO van Hoorn en grenst in het W aan Hoogkarspel, in het O aan Enkhuizen, in het N aan Andijk en in het Z aan Venhuizen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Stede Broec heeft ca. 9.000 huizen met ca. 21.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Voor nadere informatie over de geschiedenis van (de kernen van) deze gemeente kun je terecht bij Historische Vereniging Oud Stede Broec, "die zich ten doel stelt de geschiedenis van de drie dorpen levend te houden middels publicaties, tentoonstellingen, het jaarboek, uitgaven in de Tiny Keemanreeks en andere manieren om het publiek te bereiken. Tevens spant de vereniging zich in om monumenten die de dorpen rijk zijn te beschermen en te behouden. Ook beschermde dorpsgezichten vallen voor de vereniging onder monumenten. Daarnaast ondersteunt de vereniging onderzoek naar onderwerpen die de plaatselijke historie betreffen: archeologie, de geschiedenis van panden, historische gebruiken, typische streekcultuur, oorlogsgeschiedenis, familiehistorie etc.

De vereniging heeft haar onderkomen in een historisch pand op Zesstedenweg 227. Het pand is in 2014 aan de vereniging geschonken en is door een aantal vrijwilligers in de oude staat gerenoveerd. Bij het pand behoort ook een zogeheten bouwersboet: een schuur die vroeger dienst deed als opslagplaats voor gereedschappen, maar ook een werkplaats was voor de verwerking van de producten van het land. De boet is helemaal gerenoveerd. De bovenverdieping herbergt alle archeologische vondsten van de vereniging. Op de benedenverdieping worden veel (oude) landbouwgereedschappen tentoongesteld. De tuin tenslotte is een voorbeeld van een vroegere moestuin met veel origineel historische producten.

De vereniging telt momenteel ruim 900 leden. Veel leden zijn actief voor Oud Stede Broec: in werkgroepen, als vrijwilliger bij de tentoonstellingen, bij de renovatie van het pand en de boet, bij de opzet van de site, als bestuurslid, en indien nodig wordt op hen een beroep gedaan om hand- en spandiensten te verlenen. De vereniging opereert volledig zelfstandig: inkomsten worden gegenereerd via het ledenbestand (het lidmaatschap kost slechts €17,00, het jaarboek krijg je dan gratis), via de verkoop van jaarboeken en andere uitgaven en via giften. Met enige trots kunnen we melden dat we de grootste vereniging zijn in Stede Broec die toch geen beroep doet op enige gemeentelijke subsidie."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stede Broec heeft 28 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Waterweek Stede Broec.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Stede Broec (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Stede Broec. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Jeugd: - Scouting Arcadia in Grootebroek is de scoutinggroep voor de gemeente Stede Broec en omstreken. Ze hebben groepen (speltakken) voor jongens en meiden vanaf 7 jaar. Hun clubgebouw staat sinds 2006 in de nieuwbouwwijk Oosterweed. Buiten hebben ze de beschikking over een palenhok, een groot grasveld en een aanlegsteiger.

- Muziek: - Muziekschool Stede Broec verzorgt muziekopleidingen voor inwoners - vanaf 6 jaar - van deze gemeente en de buurgemeenten Enkhuizen en Drechterland. Wat is er leuker dan muziek maken? Solo, in een band, een koor, een ensemble of een orkest. Klassiek, pop, rock of jazz; bij deze muziekschool kan het allemaal.

- Sport: - Tafeltennisvereniging TTV Stede Broec is met ca. 140 leden - in de leeftijd van ca. 8 tot ca. 80 jaar - een van de grootste tafeltennisverenigingen van Noord-Holland. De vereniging is opgericht in 2009 en ontstaan uit een fusie tussen de tafeltennisverenigingen Treffers uit Bovenkarspel en DITO uit Grootebroek. In september 2009 is de prachtige accommodatie aan de Raadhuislaan in Grootebroek gereed gekomen, die algemeen beschouwd wordt als een van de mooiste tafeltennisaccommodaties in Nederland. De zaal biedt ruimte aan 12 tafels. Tafeltennis Centrum Stede Broec is vrijwel iedere dag geopend voor zowel recreatief als competitief tafeltennis.

- Welzijn: - Bij Welzijn Stede Broec kunnen alle inwoners van deze gemeente terecht voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten en ondersteuning. Dit doen ze vanuit 3 locaties; jongerencentrum Inventas aan de Raadhuislaan, en sociaal-cultureel centrum ’t Stadsplein en de maatschappelijke dienstverlening aan de Stationslaan 2 bij de bibliotheek, die beide worden gebruikt door zowel jeugd als volwassenen en senioren.

- "Ondanks dat de crisis over zou zijn, hebben nog veel gezinnen te maken met financiële problemen. De kinderen van deze gezinnen hebben hier helaas ook mee te maken. Dit is een van de hoofdredenen waarom Stichting Kinderkledingbank Stede Broec e.o. is opgezet. De gezinnen kunnen worden aangemeld door een erkende maatschappelijke instantie of een bewindvoerder. Deze gezinnen hebben dan recht op gratis kinderkleding. Sinds 2015 voorzien wij ook de dames/moeders. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in de gemeente en omgeving. De Kinderkledingbank is gevestigd in Noppes Grootebroek en is op donderdag geopend. De eerste afspraak wordt altijd gemaakt via de maatschappelijke instanties."

- Veiligheid: - "Brandweerpost Stede Broec is ontstaan uit de gemeentelijke brandweren van Bovenkarspel en Grootebroek. In verband met de herindeling gingen zij verder als de gemeentelijke brandweer van de fusiegemeente en vonden een nieuw onderkomen aan de Industrieweg in Grootebroek. Nu zijn we alweer ruim 10 jaar gevestigd aan de Tocht in Bovenkarspel. In 2015 heeft de minister van Binnenlandse Zaken besloten dat alle brandweer geregionaliseerd moest worden. Sindsdien valt onze brandweer onder Veiligheidsregio Noord-Holland Noord."

Reactie toevoegen