Sterkenburg

Plaats
Buurtschap
Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug
Utrecht

sterkenburg_driebergen_plaatsnaambord.jpg

De Driebergse buurtschap Sterkenburg heeft in 2017 plaatsnaamborden gekregen. De Doornse buurtschap Sterkenburg is in hetzelfde jaar hernoemd in Nieuw Sterkenburg om de verwarring tussen beide buurtschappen op te heffen. (© H.W. Fluks)

De Driebergse buurtschap Sterkenburg heeft in 2017 plaatsnaamborden gekregen. De Doornse buurtschap Sterkenburg is in hetzelfde jaar hernoemd in Nieuw Sterkenburg om de verwarring tussen beide buurtschappen op te heffen. (© H.W. Fluks)

sterkenburg sterkenburgerlaan driebergen.jpg

Buurtschap Sterkenburg, Sterkenburgerlaan (met links het pand op nr. 1), gezien vanaf de Langbroekerwetering.

Buurtschap Sterkenburg, Sterkenburgerlaan (met links het pand op nr. 1), gezien vanaf de Langbroekerwetering.

gemaal_sterkenburg.jpg

Stuw Sterkenburg in de Langbroekerwetering, met vistrap en kanotrap.

Stuw Sterkenburg in de Langbroekerwetering, met vistrap en kanotrap.

sterkenburg_4.jpg

Sterkenburg

Sterkenburg

sterkenburg_3.jpg

Kasteel Sterkenburg

Kasteel Sterkenburg

sterkenburg_2.jpg

Sterkenburg

Sterkenburg

sterkenburg.jpg

Sterkenburg

Sterkenburg

Sterkenburg

Terug naar boven

Status

- Sterkenburg is een buurtschap en voormalige gemeente in de provincie Utrecht, in de streek en gemeente Utrechtse Heuvelrug. De gemeente Sterkenburg is in 1812 toegevoegd aan de gemeente Langbroek, in 1818 weer afgesplitst tot een zelfstandige gemeente, per 8-9-1857 opgegaan in de gemeente Driebergen, die op haar beurt in 2006 is opgegaan in de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug.

- De buurtschap Sterkenburg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Driebergen.

- Niet te verwarren met de nabijgelegen buurtschap Nieuw-Sterkenburg onder Doorn.

- De buurtschap Sterkenburg ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom - sinds 2017 - witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1307 Starkenbergh, 1381-1383 Starckenborch, 1396 Sterkenborch.

Naamgeving
De buurtschap en voormalige gemeente is genoemd naar het hier in de middeleeuwen gebouwde gelijknamige kasteel.

Naamsverklaring
Betekent 'de sterke burcht', vermoedelijk een vertaling van de in de 13e eeuw gangbare burchtnaam Montfort (zie ook Montfort, Montfoort).(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Sterkenburg ligt rond de kruising van de Sterkenburgerlaan met de Langbroekerdijk. Wellicht valt een stuk omliggend gebied, met name de Gooijerdijk voor zover gelegen W van de Sterkenburgerlaan, ook nog tot de buurtschap te rekenen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Sterkenburg 30 huizen met 243 inwoners, verdeeld in de buurtschappen Sterkenburg 13/102 (= huizen/inwoners) en Hardenbroek 17/141. Tegenwoordig omvat de eerstgenoemde buurtschap ca. 40 huizen en enkele bedrijfsgebouwen, met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Postaal
Hoewel de meeste gemeenten dankzij de Postwet van 1850 rond dat jaar een postkantoor kregen, moest de gemeente Sterkenburg dat gezien haar geringe inwonertal ontberen. Deze gemeente kreeg in 1854 slechts een brievenbus...

In vroeger eeuwen had Sterkenburg ook een kapel.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- 13e-eeuws kasteel Sterkenburg.

- Rond de kruising Sterkenburgerlaan - Langbroekerdijk vind je een fraai ensemble met - naast het kasteel met duiventil - de rijksmonumentale panden Sterkenburgerlaan 1 - 2 - 4 - 6, van het kasteel gescheiden door de Langbroekerwetering en de daarlangs lopende Langbroekerdijk. Het even verderop gelegen pand op nr. 3 is eveneens een rijksmonument.

- In de directe omgeving vind je nog veel monumentale boerderijen (waaronder met luiken in de stijl van Sterkenburg) met o.a. rijksmonumenten op Dwarsweg nr. 4 en Gooijerdijk nrs. 8, 10 en 14.

Reactie toevoegen