Stichtse Vecht

Gemeente
Stichtse Vecht
Vechtstreek
Utrecht

stichtse_vecht_oude_kaart_van_de_vecht.jpg

Op deze mooie oude kaart komt het grondgebied van de huidige gemeente Stichtse Vecht goed uit de verf, met de Vecht prominent in het landschap, en de daaraan gelegen dorpen en de vele buitenplaatsen.

Op deze mooie oude kaart komt het grondgebied van de huidige gemeente Stichtse Vecht goed uit de verf, met de Vecht prominent in het landschap, en de daaraan gelegen dorpen en de vele buitenplaatsen.

Oud-Zuilen-MSD-20110109-224105_0.jpg

Stichtse Vecht, Oud-Zuilen

Stichtse Vecht, Oud-Zuilen

Maarssen-MSD-20110109-224204_0.jpg

Stichtse Vecht, Maarssen

Stichtse Vecht, Maarssen

Loenen-aan-de-Vecht-MSD-20110127-225160_0.jpg

Stichtse Vecht, Loenen aan de Vecht, Oud-Over, De Glashut

Stichtse Vecht, Loenen aan de Vecht, Oud-Over, De Glashut

MSD-20110109-224045_0.jpg

Stichtse Vecht, Kasteel Loenersloot

Stichtse Vecht, Kasteel Loenersloot

Nigtevecht-dorp-MSD-20101215-217934.jpg

Stichtse Vecht, Nigtevecht

Stichtse Vecht, Nigtevecht

Stichtse Vecht

Terug naar boven

Status

- Stichtse Vecht is een gemeente in de provincie Utrecht, in de regio Vechtstreek. De hoofdplaats van de gemeente is Maarssen(-dorp).

- De gemeente is in 2011 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen.

- De gemeente Stichtse Vecht omvat de dorpen Breukelen, Kockengen, Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Maarssen(-dorp), Maarssenbroek, Nieuwer Ter Aa, Nieuwersluis, Nigtevecht, Oud-Zuilen, Tienhoven en Vreeland, en de buurtschappen De Glashut, Gieltjesdorp, Kerklaan, Kortrijk, Laag-Nieuwkoop (grotendeels), Maarsseveen, Mijnden, Molenpolder, Nieuwerhoek, Oud Aa, Oud-Maarsseveen, Oud-Over, Oukoop, Portengen, Portengensebrug, Scheendijk en Spengen. In totaal zijn dit 12 dorpen en 17 buurtschappen.

- Foto´s van de plaatsnaamborden in de gemeente.

- Plattegrond van de gemeente Stichtse Vecht.

- De gemeente Stichtse Vecht profileert zich als ‘het buiten van de Randstad’. Een groene gemeente met 12 bijzondere kernen, die een rijke historie combineert met het comfort van nu. De gemeente wordt doorsneden door een van Nederlands meest idyllische rivieren, de Vecht. De gemeente is ook modern, met eigentijdse woonwijken, faciliteiten en winkelcentra, een universiteit en een internationaal georiënteerde bedrijvigheid. De goede ontsluiting (verbrede A2, spoor) maakt dat de gemeente met de auto, openbaar vervoer en fiets zeer goed te bereiken is.

- "De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 12 december 2019 besloten Ap Reinders (1973) als nieuwe burgemeester aan te bevelen. Reinders is nu wethouder in de gemeente Haarlemmermeer in Noord-Holland. De nieuwe burgemeester volgt waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt op. De vacature is ontstaan door het overlijden van burgemeester Marc Witteman in 2018. Reinders is sinds 2014 wethouder en locoburgemeester in Haarlemmermeer voor de lokale politieke partij Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP). Daarvoor was hij onder meer managing director bij EVAR Advisory Services, senior consultant bij KPMG en business analist bij Vedior International. De benoeming is definitief na ondertekening van het Koninklijk Besluit. Naar verwachting wordt de nieuwe burgemeester begin februari 2020 beëdigd en geïnstalleerd." (bron: Provincie Utrecht)

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Door inwoners zijn in totaal 376 verschillende namen ingebracht als suggestie voor de naam van de nieuwe gemeente. De meest scorende namen waren: Niftarlake / Nifterlake (44x), verschillende ‘Vechtstreek’-varianten (49x), Stichtse Vecht / Stichtsevecht en Utrechtse Vecht (24x), varianten op ‘Vechtstroom’ (33x), varianten op de ‘Vecht’ en ‘Dorpen’ (43x), varianten op ‘Vecht’ en ‘Stede(n)’ (70x), varianten rond het getal ‘Drie’ (31x), varianten op ‘Vecht’ en ‘Land’ (27x), varianten op ‘Vecht’ en ‘Oevers’ (43x). Stichting Duurzame Vechtstreek i.o., een open platform waarin o.a. historische kringen en bewonersorganisaties gebundeld zijn, is om advies gevraagd.

De stichting adviseerde unaniem te kiezen voor de naam: ‘Stichtse Vecht’. De stichting was van mening dat, gezien het grote aantal inzenders (780 van 902 = 86,5%) dat de Vecht als onderdeel van de gemeentenaam noemde, maar ook omdat de Vecht de verbindende factor is tussen de 3 gemeenten, die naam in de naam van de nieuwe gemeente moet voorkomen. Verder stelt de stichting in haar advies dat de meeste inwoners het cultuurhistorisch erfgoed en het Vechtlandschap als de waardevolle eigenschappen van hun woon- en leefomgeving beschouwt en dat daaraan in de gekozen gemeentenaam recht wordt gedaan. Ook stelt de stichting dat deze naam precies aangeeft om welk gebied het gaat; Het Sticht / Sticht Utrecht (en daarbinnen eigenlijk het Nedersticht) is de oude naam voor de provincie Utrecht en Het Sticht vormt de noordgrens van de nieuwe gemeente. Het in de gemeentenaam opnemen van het woord ‘Utrecht’, wat soms als onderscheidend element wordt gebruikt omdat er ook elders in het land nog een rivier is met die naam, wordt zodoende vermeden. De naam voldoet verder aan de gestelde criteria: is onderscheidend, communicatief sterk en gemakkelijk uit te spreken.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Stichtse Vecht ligt NW van Utrecht, ZO van Abcoude, rond de A2 en rond de rivier de Vecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Stichtse Vecht heeft ca. 25.000 huizen met ca. 64.000 inwoners en is daarmee sinds 2011 qua grootte de 3e gemeente van de provincie Utrecht (na Utrecht en Amersfoort).

Terug naar boven

Geschiedenis

Zie bij de kernen. Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de kernen van deze gemeente, kun je ook terecht bij Regionaal Historisch Centrum (RHC) Vecht en Venen, een samenwerkingsverband op archiefgebied tussen de gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen, De Bilt en Weesp.

- Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart gemeente Stichtse Vecht.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Toekomstvisie gemeente Stichtse Vecht (2013). In vervolg daarop verschijnt de visie Focus op (over)morgen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Mattheus in de Stichtse Vecht (op paaszaterdag) is een uniek jaarlijks terugkerend participatie-project waarin de Matthäus Passion van J.S. Bach wordt uitgevoerd door en voor inwoners van deze gemeente. Individuele zangliefhebbers en instrumentalisten, leden van koren en muziekverenigingen, professionele musici en kinderen uit de gemeente melden zich aan om mee te doen. Door middel van coaching wordt een kruisbestuiving gerealiseerd tussen de in de gemeente wonende professionals en amateurs. Hiermee wordt niet alleen de sociale en muzikale samenhang in de gemeente gestimuleerd, ook het resultaat is verbluffend te noemen. Het solisten team is van internationaal niveau.

- Cultuurfestival Stichtse Vecht (op een zaterdag begin juni) wil de inwoners van deze gemeente graag laten kennismaken met culturele verenigingen en (amateur)acts uit de gemeente. De gelijknamige stichting wil de culturele activiteiten binnen de gemeente op de kaart zetten; een podium bieden aan de beoefenaren van de verschillende culturele activiteiten; door middel van workshops het publiek daadwerkelijk in aanraking brengen met een of meer culturele activiteiten die binnen de gemeente plaatsvinden om zo deelname daaraan te activeren. Voorbeelden van de culturele activiteiten zijn toneel, levende standbeelden, de verschillende vormen van zang/genres (koor, solo, opera/operette, populair, klassiek enz.), de verschillende vormen/genres van muziekbeoefening (solo, band, orkest, modern, pop, klassiek, jazz, blues enz.), de verschillende vormen van literatuur (proza schrijven, poëzie schrijven, voorlezen van proza of poëzie enz.), de verschillende vormen van beeldende kunst (schilderen, beeldhouwen, lichtkunst, fotografie enz.). Verder wil zij de verschillende culturen binnen de gemeente samenbrengen.

- De Vechtse Vaarparade (op een zaterdag in september) is een avond-tocht met fraai verlichte schepen over de Vecht, langs de kernen in de gemeente Stichtse Vecht.

- Uiteraard doet men in de gemeente Stichtse Vecht met zijn vele monumenten ook mee met de landelijke Open Monumentendag (2e weekend van september). Onder de link vind je jaarlijks de bijzonderheden die er in dat jaar te zien en te doen zijn.

- Beursvloer Stichtse Vecht is hét evenement waar bedrijfsleven, lokale politieke en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten, netwerken en handelen in betrokkenheid. Zij ontmoeten elkaar in een informele en dynamische sfeer om samen een deal te sluiten in de vorm van een match. Wat de een over heeft of graag wilt bieden, is voor de ander wellicht zeer gewenst. Geld is hierbij taboe. Doel van de beursvloer is om matches tot stand te brengen. Veel matches, goede matches, onverwachte matches. Deze matches hebben betrekking op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal en/of faciliteiten.

Om matches te realiseren, is het van belang dat de partijen weten wat ze willen vragen en kunnen bieden. En daarmee de beursvloer opgaan. De gong gaat. Als het goed is, swingt het snel. Iedereen is gebrand op het vinden van goede contacten. Verschillende werelden ontmoeten elkaar. Maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven spreken elkaar. Het krioelt. Het bruist. Zo ziet een beursvloer eruit! Het concept slaat goed aan; tijdens de Beursvloer 2016 is de 1.000ste match gerealiseerd. Deze match - tussen bouwbedrijf Van der Heijden en drie Breukelse imkers - heeft geresulteerd in de totstandkoming van een bijenstal in de dierenweide van Breukelen-Noord, en is een mooi voorbeeld van het concept waar de Beursvloer voor staat.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Gemeenten die zich het hoofd breken over hoe ze natuur kunnen beschermen zonder dat het klauwen met geld en zeeën van tijd kost, kunnen hun licht opsteken bij ambtenaren Loes van de Craats en Cees van der Weerd van de gemeente Stichtse Vecht. Zij geven hierna enkele voorbeelden van hoe hun gemeente de plaatselijke natuur beschermt. Bijenlinten, nestkasten voor mezen die de eikenprocessierups bestrijden, een lijst van beschermde (doel)soorten en een webtool die toont welke beschermde soorten in de buurt kunnen leven: zomaar wat middelen waarmee deze gemeente invulling geeft aan de Wet natuurbescherming. De gemeente is hiermee een voorbeeld voor andere gemeenten in de provincie Utrecht.

“De biodiversiteit is sterk afgenomen. Door kwetsbare dieren en planten te beschermen willen wij deze weer vergroten. Dat zien we als onze verplichting naar de volgende generaties”, vertelt Loes. “Wij willen laten zien dat het leuk is om de natuur te beschermen, ervoor te zorgen dat dieren en planten blijven bestaan en zich zelfs kunnen uitbreiden”, vult Cees aan. Samen met inwoners legt de gemeente zogeheten bijenlinten aan om deze nuttige insectengroep terug te laten keren. “Hiervoor hebben we grasvelden omgeploegd en bollen ingeplant met kruiden waar straks de bijen op af moeten komen”, vertelt Cees. De gemeente Stichtse Vecht is hiervoor door Nederland Zoemt in 2018 benoemd tot bij-vriendelijke gemeente. “Daar zijn we wel trots op!” Ook op het jaarlijks terugkerende probleem van de eikenprocessierups hebben ze iets gevonden. Loes: “Wij pakken deze rups biologisch aan door mezen de rupsen te laten vangen. Daarom hebben wij mezenkasten opgehangen, speciaal om kool- en pimpelmezen te trekken. Alle inheemse vogels zijn volgens de Wet Natuurbescherming beschermd. Zo bevorderen we ook nog eens de toename van de populaties van deze mezen.” (bron en voor nadere informatie zie Nature Today, 26-4-2019)

- "Het werkgebied van de in 1997 opgerichte Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De Utrechtse Venen is het veenweidegebied in Noordwest Utrecht, dat op hoofdlijnen de gemeente Woerden en grote delen van de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht beslaat. De leden zijn agrariërs en andere streekbewoners die actief meedoen aan weidevogelbescherming en slootkantenbeheer, de bescherming van de zwarte stern, de boerenzwaluw of het herstel van traditionele boerenerfbeplanting. Daarnaast ondersteunt de vereniging de verbrede landbouwdoelstelling. Dat zijn individuele initiatieven die de agrariër op zijn bedrijf ontwikkelt om zijn inkomen te verbeteren en die passen binnen de doelstellingen van de vereniging, zoals boerderijeducatie, plattelandsrecreatie, innovatieve projecten en gebiedsprocessen.

De vereniging zet zich ook in voor het in stand houden en versterken van het open veenweidelandschap met zijn karakteristieke natuur- en landschapswaarden. Dit doel willen wij o.a. bereiken door: er voor te zorgen dat de agrarische hoofdfunctie in het gebied behouden blijft; agrariërs en streekbewoners te stimuleren om zich actief in te zetten voor natuur- en landschapsbeheer in hun omgeving; het adviseren, ondersteunen, het verrichten van onderzoek en het beïnvloeden van het beleid ten behoeve van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer; het sluiten van overeenkomsten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer met overheden, individuele eigenaren/gebruikers en andere betrokkenen; het doen en laten uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden gericht op het in stand houden en versterken van de natuur- en landschapswaarden; het fungeren als aanspreekpunt en overlegorgaan met betrekking tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer."

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Stichtse Vecht. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter. - Digitale gemeentegids.

- Trouwen: - Gezien de ligging aan de Vecht met zijn vele fraaie buitenplaatsen, zal het niet verbazen dat er in deze gemeente ook vele fraaie vaste trouwlocaties zijn, ca. 30 in totaal. Nadere informatie hierover vind je op de site Trouwen in Stichtse Vecht.

- Media/nieuws: - Omroep RTV Stichtse Vecht (RTVSV). - Live stream tv. - Live stream radio. - RTVSV op Facebook. - RTVSV op Twitter. - Nieuws van huis-aan-huiskrant De Vechtstroom op Twitter.

- Jeugd en jongeren: - Jeugd-Punt Stichtse Vecht is een organisatie met bevlogen professionals die gespecialiseerd zijn in het jongeren-opbouwwerk. De jongerenwerkers stimuleren de jongeren te geloven in hun eigen kracht en talent. Zij moedigen jongeren aan om hun eigen plekje in de maatschappij te vinden en bieden hen daarin de extra hulp die ze hierbij nodig hebben. Dit doen ze door actief te zijn in talentontwikkeling, jongerenparticipatie, het versterken van sociale vaardigheden en weerbaarheidstraining. Jeugd-punt is tevens actief op het gebied van coaching, voorlichting, ambulant en vindplaatsgericht werk en biedt ondersteuning bij jeugdinitiatieven.

- Muziek: - Leerorkest Stichtse Vecht is een innovatief muziekeducatieproject met als doel alle kinderen de kans te geven een muziekinstrument te leren bespelen. Hiermee biedt het Leerorkest vooral kansen aan kinderen die zonder dit initiatief de weg naar muziekonderwijs niet vinden. Maar dat niet alleen. Al snel laten deze kinderen wat ze aan muziek geleerd hebben, samenklinken in een echt beginnersorkest. Dat motiveert en stimuleert en draagt bij aan de ontwikkeling van basisschoolkinderen, vergroot hun sociale vaardigheden en kleurt daarmee hun toekomst.

- Sport: - Als je denkt dat ze alleen in Fryslân fierljeppen (polsstokvérspringen), dan heb je het mis; ook in Holland kunnen ze er wat van, bijvoorbeeld bij Polsstokvereniging Stichtse Vecht, die zich richt op het jeugdspringen. Zon, zand, water, competitie; voor kinderen is polsstokverspringen een prachtige sportieve activiteit waar ze geen genoeg van kunnen krijgen. Spelenderwijs ontwikkelen de deelnemers hun (fijne) motoriek, en werken zij aan kracht en snelheid. Hoewel de vereniging nog jong is, zijn de eerste sportieve successen al geboekt. Zo is er een flink aantal deelnemers die aan wedstrijden meedoet en een aantal daarvan behoort tot de nationale top. De vereniging is elk jaar ruim vertegenwoordigd op het Nederlands Kampioenschap voor de jeugd. Tip: de accommodaties zijn ook geschikt om clinics op te volgen (ook voor volwassenen). Een leuke activiteit voor bijvoorbeeld een kinderfeestje die een uur of twee duurt en ook onderdeel kan zijn van een dagje uit. Er zijn nu twee accommodaties gereed: een in Kamerik en een in Haarzuilens. In de toekomst beogen zij nog een aantal accommodaties te realiseren in of nabij de andere kernen van de gemeente.

- Sportpunt Stichtse Vecht is de sport- en beweegmakelaar van deze gemeente. Ze stimuleert sport en bewegen en verbindt inwoners, sportaanbieders, onderwijs en zorgpartijen als het gaat om sport. Je kunt er terecht met vragen over sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Heb je een vraag over sport en bewegen in de gemeente of in jouw wijk of wil je iets onder de aandacht brengen? Kom dan langs in ’t Kikkerfort op woensdag, donderdag of vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur.

- Overige verenigingen: - Toneelgroep Voetlicht is al sinds 1965 een begrip in de Stichtse Vecht. Na ruim 50 jaar hun thuisbasis te hebben gehad in Maarssen, zijn zij sinds augustus 2017 gevestigd in Breukelen. Ze zijn vooral bekend door hun openluchtmanifestaties in het prachtige Park Doornburgh aan de Vecht. En daarnaast geven ze zaalvoorstellingen op verschillende locaties. Voetlicht zoekt naar vernieuwende, verrassende theaterconcepten die een brede doelgroep aanspreken. Bijzonder is dat zij voor hun voorstellingen alles zelf doen. Zo ontwerpen en maken de leden alle decors, kleding en veel rekwisieten. Grimeurs en regisseurs komen uit eigen gelederen. Veel toneelstukken worden door leden bewerkt of geschreven.

- Welzijn: - Welzijn Stichtse Vecht: stimuleert en faciliteert burgerinitiatieven die welzijn, sociale samenhang en leefbaarheid in buurt, wijk of gemeente bevorderen; richt zich op preventie en vroegtijdige signalering van problemen; biedt diensten en ondersteuning ter bevordering van de zelfredzaamheid van burgers, opdat zij op eigen kracht kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving; stimuleert participatie van burgers o.a. door middel van vrijwillige inzet; en doet dit alles in nauwe samenwerking met alle betrokkenen.

- Gilde Stichtse Vecht omvat ca. 30 vrijwilligers die kennis, kunde en ervaring op verschillende terreinen hebben opgedaan bij bedrijven en non-profit organisaties, en die hiermee belangeloos op projectbasis personen en verenigingen en andere maatschappelijke organisaties in de gemeente verder willen helpen of op andere wijze het vrijwilligerswerk willen ondersteunen. Ook organiseert het Gilde op aanvraag wandelingen en fietstochten met deskundige gidsen in de gemeente.

- Kledingbank Stichtse Vecht slaat een brug tussen kledingoverschot en verborgen armoede. Iedere 3e vrijdag van de maand (m.u.v. juli en augustus) is er inzameling en kledinguitgifte in de flat ’t Heijcop (naast De Aa 50) te Breukelen.

- Voedselbank Stichtse Vecht slaat een brug tussen voedseloverschot en verborgen armoede.

- Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht biedt de mogelijkheid aan organisaties om kosteloos een vacature te plaatsen op hun digitale vacaturebank. Het succesvol werven van vrijwilligers heeft alles te maken met het aantrekkelijk presenteren van je vacature. De Vrijwilligerscentrale kan je hierbij desgewenst ondersteunen. Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk, dan kun je bij de Vrijwilligerscentrale op zoek gaan naar een leuke klus of vacature. Het ruime bestand met vacatures is online te bekijken. Tijdens openingstijden kun je ook op het kantoor van de Vrijwilligerscentrale het vacaturebestand raadplegen. De medewerkers van de Vrijwilligerscentrale kunnen je eventuele vragen over vrijwilligerswerk beantwoorden.

De Vrijwilligerscentrale vormt een lokaal kenniscentrum op het gebied van vrijwilligerswerk. Zij geven informatie over bijvoorbeeld werving van vrijwilligers, begeleiding van vrijwilligers, wet- en regelgeving, vrijwilligersbeleid, verzekeringen etc. De Vrijwilligerscentrale bemiddelt ook tussen de scholen in de gemeente Stichtse Vecht en de maatschappelijke organisaties. Organisaties worden ondersteund en toegerust om een aantrekkelijke stageplaats geschikt voor deze jongeren te ontwikkelen. De bemiddeling verloopt via een digitale stagebank.

- Alle culturele organisaties in de gemeente die een cultureel initiatief nemen, zoals het organiseren van een concert, tentoonstelling, festival of educatieproject kunnen een bijdrage aanvragen uit het Cultuurfonds Stichtse Vecht. Dit fonds steunt culturele initiatieven voor en door inwoners, die gericht zijn op versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Daarnaast steunt het fonds projecten die de cultuurdeelname van inwoners van en bezoekers aan deze gemeente stimuleren.

- Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Of met een kapotte wollen trui? "Weggooien? Mooi niet!", is het motto van de Repair Cafés; gratis toegankelijke bijeenkomsten in heel Nederland, ook in diverse kernen van de gemeente Stichtse Vecht, die draaien om (samen) repareren. Op de locatie is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Van kleding tot meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn reparatiedeskundigen aanwezig, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Je kunt ook altijd inspiratie opdoen aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen. Zie ook het filmpje waar je kunt zien hoe het er in een Repair Café aan toegaat.

- In de gemeente Stichtse Vecht werken Kwadraad, Kwintes en Abrona samen. Voor vragen over wonen, inkomen, werk of dagbesteding, zorg, onderwijs, opvoeding, eenzaamheid, scheiding of buurtbemiddeling. Of als je ondersteuning wilt om te kijken wat je zelf of met hulp van familie of vrienden kunt doen.

- Veiligheid: - Politie Stichtse Vecht.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - Ondernemersvereniging Stichtse Vecht (OVSV) representeert, inspireert en ondersteunt de leden in uitvoering en groei van het ondernemerschap. Dit doet zij door het uitwisselen van kennis, vaardigheden en ervaring. Kernwaarden van de OVSV zijn representeren, inspireren, netwerken, samenwerken en vernieuwen.

- ZZP-platform Stichtse Vecht is een ondernemend, actief en inspirerend platform dat de Zelfstandige Zonder Personeel in de gemeente een gezicht geeft en tot doel heeft onderlinge samenwerking te bevorderen. Uitgangspunt is het stimuleren van de economische bedrijvigheid in regio door en voor ZZP’ers. Onderling contacten leggen, kennis en kunde uitwisselen en de achterban stimuleren, zijn een paar van de speerpunten. Het zijn van een klankbord voor elkaar en samen werken aan klussen dan wel elkaar klussen doorspelen zijn belangrijke neveneffecten. Anno 2017 zijn ca. 70 enthousiaste ZZP'ers die open staan voor adviezen en die bereid zijn hun eigen kennis en kunde te delen met mede-zzp'ers, bij de vereniging aangesloten.

- Wonen: - "Goed wonen is voor Woningstichting Vecht en Omstreken meer dan een goede woning voor mensen met een klein inkomen. Wij zoeken met onze partners voortdurend naar oplossingen om prettig wonen mogelijk te maken. Dat doen we vanuit onze kernwaarden: samen, begripvol, oplossingsgericht en duurzaam. Samen - We zijn niet de enige partij die zich inzet voor het wonen in wijken en buurten. Daarom trekken we graag zoveel mogelijk op met partners en bondgenoten op lokaal, regionaal en landelijk niveau. We doen het samen. Begripvol - Goed wonen is maatwerk. We kennen onze huurders en voelen ons bij hen betrokken. We begrijpen de wensen en verwachtingen. Oplossingsgericht - Om ons doel te bereiken zijn we open en benaderbaar. We gaan in gesprek met mensen die een mening, een idee of een plan hebben om samen te komen tot de beste aanpak. Duurzaam - We richten ons op de toekomst. We streven naar een energiezuinig woningbezit, een duurzame, wendbare organisatie en goed wonen voor de lange termijn.

Ons werkgebied bestaat uit de volgende kernen binnen de gemeente Stichtse Vecht: Breukelen, Nieuwer Ter Aa, Loenersloot, Loenen aan de Vecht, Nieuwersluis, Nigtevecht, Vreeland en Kockengen. In de gemeente Wijdemeren hebben we woningen in Oud- en Nieuw-Loosdrecht. We bezitten circa 2.850 sociale huurwoningen. Daarnaast verhuren we woon- en zorgcomplex De Driestroom (met onder meer Woonzorgcentrum De Aa), woonboerderij De Poel, garages en standplaatsen voor woonwagens."

Reactie toevoegen