Stieltjeskanaal

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

stieltjeskanaal_aanleg.jpg

Het Stieltjeskanaal is in 1884 gereedgekomen en is door 300 mannen in enkele jaren tijd met de hand gegraven (d.w.z.: met schop en kruiwagen) (bron: 'De families Smit en Kiwiet in Radewijk. 150 jaar boerenstand op de Vossebelt 1876-2015, Johan Smit, 2015)

Het Stieltjeskanaal is in 1884 gereedgekomen en is door 300 mannen in enkele jaren tijd met de hand gegraven (d.w.z.: met schop en kruiwagen) (bron: 'De families Smit en Kiwiet in Radewijk. 150 jaar boerenstand op de Vossebelt 1876-2015, Johan Smit, 2015)

Stieltjeskanaal

Terug naar boven

Status

- Stieltjeskanaal is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Dalen.

- De inwoners van het kleine dorp Stieltjeskanaal werken op veel gebieden samen met die van het eveneens kleine buurdorp Dalerveen (bijv. m.b.t. het verenigingsleven e.a. voorzieningen). Ze worden dan ook als tweelingdorp beschouwd, wat o.a. tot uitdrukking komt in de naam van diverse lokale instanties, die zich met de naam Stidal tooien.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Stieltiesknaol.

Naamgeving en naamsverklaring
Het Stieltjeskanaal, en daarmee de gelijknamige nederzetting, is genoemd naar ir. Thomas J. Stieltjes (1819-1878), die als ingenieur-directeur van de Overijsselse Kanaalmaatschappij baanbrekend werk had verricht bij de aanleg van het Coevordens Kanaal, dat Coevorden met de Vecht verbindt.

Terug naar boven

Ligging

Stieltjeskanaal ligt ONO van Coevorden, als lintbebouwing (zonder komvorming) langs het grootste deel van het 9 km lange gelijknamige kanaal (het N deel, ongeveer vanaf de sluis, valt onder de kernen Zandpol en Nieuw-Amsterdam), en rond de gelijknamige weg, die aan beide zijden langs het kanaal loopt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Stieltjeskanaal heeft ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1880 wordt een concessie verleend voor het graven van een kanaal tussen Coevorden en Nieuw-Amsterdam, en wordt daartoe de Stieltjeskanaal Maatschappij opgericht. Van 1882 tot 1884 wordt het kanaal door ca. 300 arbeiders met de hand gegraven. De voorgeschiedenis en aanleiding tot het graven van dit kanaal kun je lezen onder de link aan het eind van deze alinea. De nederzetting die langs het kanaal ontstaat, tijdens de ontginning van het Dalerveen, krijgt in 1908 een lagere school. De schippers die het kanaal bevaren moeten aanvankelijk tol betalen, en wel 4 keer: bij de bruggen Hidding, Assen, De Haan en Knol. Later hoeft er nog maar 1 keer te worden afgerekend: bij Sluis I (sluis Knol) vanaf Coevorden of bij Sluis II (sluis Ensing) vanaf Nieuw-Amsterdam. Sluis en brug Knol zijn in 1973 afgebroken. Zie verder de pagina Geschiedenis van Stieltjeskanaal op de lokale dorpssite.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Contactgroep Dalerveen/Stieltjeskanaal heeft in 2018 in samenspraak met de bewoners nagedacht over hoe de dorpen er over 10 jaar uit zouden moeten zien en wat er nodig is om dat te bereiken. Dat is vervolgens vastgelegd in de Dorpsvisie. De aanleiding voor het opstellen van de Dorpsvisie is tweeërlei: Een veranderende rol van de gemeente. De gemeente Coevorden wil haar inwoners meer verantwoordelijkheid geven. Dit vraagt om een andere rol van inwoners, bestuurders en ambtenaren (‘Coevorden verbindt’). Uitgangspunt is dat de inhoud van de dorpsvisie wordt bepaald door de inwoners. De dorpsvisie sluit aan bij, maar is ook richtinggevend voor het gemeentelijk beleid. Een agenda voor de toekomst. Een dorpsvisie is een toekomstvisie. Het belangrijkste doel van de Dorpsvisie is het schetsen van een ideaalbeeld van de ontwikkeling van de dorpen voor de komende 10 jaar. Behoud en waar mogelijk toename van de leefbaarheid binnen het dorp staan centraal. De dorpsvisie is de rode draad voor de Contactgroep. In de visie wordt aangegeven wat er in Dalerveen en Stieltjeskanaal leeft en waarmee het bestuur van de Contactgroep zich bezig moet houden; de plannen voor de middellange termijn die daaruit voortvloeien en de activiteiten op korte termijn."

- De gemeente Coevorden overweegt anno 2015 om van de weg Stieltjeskanaal een 60 km-zone te maken. De 80 km-limiet die er tot heden geldt, gecombineerd met het feit dat het een sluiproute is en er geen fysiek gescheiden fietspaden zijn, maakt het vooral voor fietsers een onveilige route.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Stieltjeskanaal, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Stieltjeskanaal en buurdorp Dalerveen.

- Belangenvereniging: - Stichting Contactgroep Dalerveen/Stieltjeskanaal (Stidal) is het officiële overlegorgaan met de gemeente Coevorden om de belangen van de bewoners te behartigen. Het gaat daarbij o.a. zowel om de 'losse stoeptegel' als om het beleid ten aanzien van de woonvoorzieningen, openbare verlichting en dergelijke. Kortom de leefbaarheid. Het bestuur heeft 8 leden; iedere buurtvereniging levert 2 bestuursleden.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. DSC (= Dalerveen Stieltjeskanaal Combinatie) is opgericht in 1965.

Reactie toevoegen