Stokkelaarsbrug

Plaats
Buurtschap
De Ronde Venen Ouder-Amstel
UtrechtNoord-Holland

Stokkelaarsbrug ansicht 1910 [640x480].jpg

Stokkelaarsbrug ligt rond een 'kruising' van drie veenrivieren. Rechtuit zie je de Waver, linksaf de Oude Waver en rechtsaf de Winkel. Dit is een ansichtkaart uit 1910.

Stokkelaarsbrug ligt rond een 'kruising' van drie veenrivieren. Rechtuit zie je de Waver, linksaf de Oude Waver en rechtsaf de Winkel. Dit is een ansichtkaart uit 1910.

stokkelaarsbrug richtingbord (Kopie).jpg

Bij de buurtschap Stokkelaarsbrug staan wel richtingborden in de buurt, zodat je weet welke richting je uit moet, maar ter plekke staan geen plaatsnaamborden, zodat je niet weet wanneer je er aangekomen bent. Dat is dan weer jammer...

Bij de buurtschap Stokkelaarsbrug staan wel richtingborden in de buurt, zodat je weet welke richting je uit moet, maar ter plekke staan geen plaatsnaamborden, zodat je niet weet wanneer je er aangekomen bent. Dat is dan weer jammer...

Stokkelaarsbrug.JPG

De Stokkelaarsbrug. De buurtschap Stokkelaarsbrug heeft er zijn naam aan te danken.

De Stokkelaarsbrug. De buurtschap Stokkelaarsbrug heeft er zijn naam aan te danken.

_MG_9696.JPG

Buurtschap Stokkelaarsbrug, gezien vanaf de Waverdijk

Buurtschap Stokkelaarsbrug, gezien vanaf de Waverdijk

Stokkelaarsbrug (2).JPG

Stokkelaarsbrug, gezien over de Oude Waver

Stokkelaarsbrug, gezien over de Oude Waver

Stokkelaarsbrug (3).JPG

Beide bruggen de Stokkelaarsbrug en de Botsholsebrug in beeld

Beide bruggen de Stokkelaarsbrug en de Botsholsebrug in beeld

stokkelaarsbrug_cafe_het_dorstige_hert.jpg

Stokkelaarsbrug, Café Het Dorstige Hert. De aanduiding 'Botshol' op de kaart is curieus, want o.i. stond dit café aan de W kant, dus aan de weg Waver onder het dorp Ouderkerk aan de Amstel. Botshol ligt aan de O kant van de Waver en valt onder Abcoude.

Stokkelaarsbrug, Café Het Dorstige Hert. De aanduiding 'Botshol' op de kaart is curieus, want o.i. stond dit café aan de W kant, dus aan de weg Waver onder het dorp Ouderkerk aan de Amstel. Botshol ligt aan de O kant van de Waver en valt onder Abcoude.

Stokkelaarsbrug

Terug naar boven

Status

- Stokkelaarsbrug is een buurtschap in grotendeels provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen (t/m 2010 gemeente Abcoude), deels in de provincie Noord-Holland, gemeente Ouder-Amstel.

- De buurtschap Stokkelaarsbrug valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het Utrechtse dorp Abcoude, deels onder het Noord-Hollandse dorp Ouderkerk aan de Amstel (voor nadere toelichting zie bij Statistische gegevens).

- De buurtschap Stokkelaarsbrug heeft geen plaatsnaambordjes, terwijl het toch een zeer strategisch gelegen punt is (zie bij Ligging). Ter plekke kun je dus aan niets zien dat je in de buurtschap bent aangekomen. In de omgeving staan wel (fiets)richtingbordjes die verwijzen naar de buurtschap, maar als je er dan in de buurt bent weet je dus niet wanneer je er nu daadwerkelijk bent en moet je dat maar gokken...

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1575/1608 Stoppelaers brug, 1639 Stockelaerbrug. Op een ansichtkaart uit 1910 staat Stappelaarsbrug (zie onderaan de pagina). Dat kán een toen gangbare spelling zijn geweest, het kan ook een 'drukfout' zijn geweest van de drukker, want dat kwam nogal eens voor in die tijd.

Naamgeving
De buurtschap is genoemd naar de alhier gelegen Stokkelaarsbrug. De naam van de brug is dus later op de daar omheen gegroeide nederzetting overgegaan.

Naamsverklaring
Aangezien namen op -laar zo westelijk niet (meer) voorkomen, gaat het in het eerste lid mogelijk om een persoonsaanduiding Stokkelaar of Stoppelaar. De laatste komt nog steeds als familienaam voor.(1)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Stokkelaarsbrug ligt W van Abcoude, N van de buurtschap Botshol, O van de buurtschap Waver, bij de brug over het riviertje de Waver die hier de grens vormt tussen de provincies Utrecht in het O en Noord-Holland in het W (vroeger de grens tussen respectievelijk het Sticht en het Graafschap Holland).

De riviertjes Waver, Oude Waver en Winkel komen hier in een t-splitsing bij elkaar. De Waver verbindt in Amstelland twee stroomsystemen. In het noorden dat van Holendrecht en Bullewijk, in het zuiden dat van Winkel en Oude Waver. De Waver wordt daarom ook wel de ‘Casiquiare van Amstelland’ genoemd, naar het klassieke voorbeeld van een rivier in Zuid-Amerika die de stroomgebieden van de Amazone in Brazilië en de Orinoco in Venezuela verbindt.

- De buurtschap heeft op korte afstand van elkaar 2 bruggen: de Stokkelaarsbrug over de Waver en de Botsholsebrug over het riviertje de Winkel.

- Stokkelaarsbrug ligt zeer strategisch, in die zin dat je er maar liefst 6 kanten uit kunt (en natuurlijk ook vanuit die 6 kanten er naartoe kunt):
N langs de Winkel naar de A2 en Abcoude;
Z langs de Winkel naar een jachthaven;
O langs de Oude Waver naar Botshol en Waverveen;
W langs de Oude Waver naar Nessersluis en Nes aan de Amstel;
W langs de Waver naar Waver en Ouderkerk aan de Amstel;
O langs de Waver (Dwarskade - Voetangelweg) naar Amsterdam Zuidoost en Abcoude.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Stokkelaarsbrug niet apart vermeld.

- Buurtschappen zijn doorgaans niet exact begrensd, omdat ze meestal geen officiële woonplaats zijn in de zin van het postcodeboek en daarom postaal onder de grotere buurdorpen worden gerekend*. Het is dan lastig om te bepalen welke panden precies tot de buurtschap moeten of kunnen worden gerekend. Dat speelt ook in deze omgeving. Hoewel Botshol en Waver in principe aparte buurtschappen zijn, ligt het geografisch gezien voor de hand om het hele huizengroepje rond de Stokkelaarsbrug en de Botsholsebrug tot de buurtschap Stokkelaarsbrug te rekenen. Deze liggen dan zowel aan de Dwarskade en de Winkeldijk als aan de wegen Waver en Botshol, voor zover de panden rond de genoemde bruggen liggen. In dat geval omvat de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.
* Overigens hoeft dat je niet te weerhouden om in dat geval toch je buurtschapsnaam in plaats van de postale dorpsnaam in je postadres te vermelden, zoals in het geval van Stokkelaarsbrug in ieder geval een instantie aan de Winkeldijk doet. Wij juichen dergelijk eigen initiatief toe. Immers een buurtschap is geografisch en sociaal gezien net zo goed een woonplaats als een stad of dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

Op de oudst bekende kaart van deze omgeving, uit 1555, staat maar één brug aangegeven over de Waver, halverwege het riviertje. In de 16e eeuw wordt het ‘Zand- en Jaagpad van Ouderkerk naar Breukelen’ aangelegd. Danckers, landmeeter der stadt Amsterdam, geeft op een kaart uit 1636 de Voetangelbrug aan als Waaverbrugh. De kaart reikt niet tot Stokkelaarsbrug, dus is niet te zien of er daar dan ook al een brug ligt. In 1641 zien we een brug bij de Voetangel en een brug dichtbij, maar niet de ‘Stockelaerbrug’. Die laatste brug komt wel voor op een kaart uit 1695, waarop geen brug bij de Voetangel te zien is, maar dus wel een ten noorden van ‘Stoppelaarsbrug’. Pas in 1748 zien we een kaart waarop beide bruggen op de huidige plaats ingetekend staan.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Beschrijving van een wandeling langs het riviertje de Winkel.

- Z van buurtschap Stokkelaarsbrug begint de buurtschap en het natuurgebied Botshol.

Reactie toevoegen