Stolwijk

Plaats
Dorp
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

stolwijk_plaatsnaambord_kopie.jpg

Stolwijk is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1984. In 1985 over naar gemeente Vlist, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.

Stolwijk is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1984. In 1985 over naar gemeente Vlist, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.

gemeente_stolwijk_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Stolwijk anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Stolwijk anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Stolwijk (3).JPG

Dorpsgezicht Stolwijk

Dorpsgezicht Stolwijk

Stolwijk.JPG

De Hervormde kerk van Stolwijk

De Hervormde kerk van Stolwijk

Stolwijk (2).JPG

Op een mooie zonnige dag in Stolwijk

Op een mooie zonnige dag in Stolwijk

Stolwijk_0.JPG

De dubbele brug in Stolwijk

De dubbele brug in Stolwijk

stolwijk_lansingtocht.jpg

Uiteraard mits er genoeg ijs ligt, is er in januari of februari de Lansingtocht, een schaatstocht door de omgeving van Stolwijk.

Uiteraard mits er genoeg ijs ligt, is er in januari of februari de Lansingtocht, een schaatstocht door de omgeving van Stolwijk.

Stolwijk

Terug naar boven

Status

- Stolwijk is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1984. In 1985 over naar gemeente Vlist, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.

- Wapen van de voormalige gemeente Stolwijk.

- Onder het dorp Stolwijk vallen ook de buurtschappen 't Beijersche, Benedenheul, Benedenkerk, Bilwijk (grotendeels), Bovenkerk, Koolwijk en Schoonouwen. In totaal zijn dit 7 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Stolk, Stolluk.

Oudere vermeldingen
1330 Stolwyc, Stulwyc, 1370 kopie Stolwyc, 1573 Stolwijck, 1665 Stolwyck.

Naamsverklaring
- Het eerste deel is vermoedelijk het Middelnederlandse stolle 'klomp, kluit, stuk, brok', mogelijk naar de bodemgesteldheid, met wijk 'hoeve, nederzetting, dorp'.(1)

- Dick Anker, voormalig voorzitter thans erelid van de Historische Vereniging Oud Stolwijck, verklaart het echter als volgt: “Stollen betekent melk stollen om daar kaas van te maken. Vroeger gingen de boeren de koeien melken in de polder. Gouda had alleen maar stadsboerderijen. Van de melk werd kaas en boter gemaakt, omdat de melk anders niet te bewaren was. Eén keer per week ging de boer met paard en wagen naar Gouda om de kaas te verkopen. Eigenlijk was het een rotstreek, hoe de kaasmarkt in Gouda terecht is gekomen. Stolwijk heeft heel beroemde kaas. Vroeger heersten hier epidemieën en toen zijn veel Stolwijkers gestorven. Toen is de kaasmarkt verplaatst naar Gouda en toen is de naam Stolwijkse kaas veranderd in Goudse kaas. Soms zie je de Stolwijkse kaas nog wel op markten. Hij is wereldberoemd.” (902, 13-11-2001)

Bij- en spotnamen
- De Stolwijkers worden ook brandstichters genoemd, omdat zij ooit zo kwaad waren op de burgemeester, dat zij uit protest de kerk met petroleum overgoten en in brand staken.

- Een andere bijnaam is kaasbraaiers (in de lokale uitspraak: késbraaiers). Braaien is in dit geval afgeleid van breien, waarvan de ei destijds werd uitgesproken als ai. Breien is in dit geval afgeleid van bereiden. Oftewel, kaasbraaiers zijn dus kaasbereiders. De volvette Stolkse kaas is een begrip in Nederland. Van de 150 boerenbedrijven in de voormalige gemeente Stolwijk werd op 120 Stolkse kaas gemaakt. Tegenwoordig gebeurt dat nog op circa 15 bedrijven.
Het gemeentewapen had als afbeelding drie kazen, in aflopende grootte van beneden naar boven, op een groen veld. Het was het enige gemeentewapen waarop kazen stonden afgebeeld. De gemeente Vlist waar zij in 1985 in opging, heeft in het nieuwe gemeentewapen ook weer drie kazen opgenomen.

Er is nog een andere uitleg van de bijnaam kaasbraaiers. In de streek rond Stolwijk was het namelijk de gewoonte aardappelen met ‘gebraaien’ (gesmolten) kaas te eten. Kaas was vroeger namelijk veel goedkoper dan vlees. Bovendien had men vaak voldoende kaas voorhanden. Als versnapering hield men vroeger wel een stukje kaas aan een vork of spies boven het vuur van de haard. Het ‘braaien’ van kaas is te vergelijken met het huidige racletten, dat met name in Zwitserland erg populair is. (122)

Terug naar boven

Ligging

Stolwijk ligt 4 km ZO van Gouda, halverwege de Provincialeweg Gouda-Bergambacht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Stolwijk 232 huizen met 1.472 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 194/1.275 (= huizen/inwoners) en buurtschap Het Beijersche 38/197.

Grenscorrecties:
- Per 1 februari 1964 overgenomen van de gemeente Haastrecht: 149 hectare met 7 huizen en 36 inwoners. Het betrof hier de buurtschap Bilwijk.

- Per 1 februari 1964 afgestaan aan de gemeente Gouda: 3 hectare met 94 inwoners. Het betrof vanouds een enclave van Stolwijk binnen de buurtschap Stolwijkersluis. Reden: Stolwijkersluis was verdeeld over drie gemeenten (naast de gemeente Stolwijk waren dat nog de gemeenten Haastrecht en Gouderak) en dat vond men niet wenselijk. Gouda wilde bovendien laad- en loswalruimte aan de zuidelijke oever van de IJssel. Gouda wilde verder ook alle Gouwenaren binnen de gemeentegrenzen hebben, en zij was van oordeel dat de inwoners van Stolwijkersluis georiënteerd zijn op Gouda en daar dus bijhoren. Overigens is de procedure voor deze grenscorrectie reeds gestart in 1941. (1005)

- Bij de opheffing van de gemeente Stolwijk per 1 januari 1985 had zij een oppervlakte van 2.613 hectare met 1.452 huizen en 4.410 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.000 huizen met ca. 5.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De nederzetting Stolwijk is vóór 1200 gesticht door de bisschop van Utrecht, die de grond in die tijd in eigendom had. Hij zorgde ervoor dat het gebied door sloten ontwaterd werd en dat mensen er hoeven konden stichten om landbouw en veeteelt te bedrijven.

Omdat in vroeger eeuwen, voor de tijd van de gemalen, het waterpeil niet altijd beheerst kon worden, overstroomde het dorp nogal eens. De boerderijen werden daarom op het hoogste punt gebouwd. De ondergrond werd op sommige punten hard omdat men as en vuilnis gewoon op straat gooide. Dat werd later het Dorpsplein van Stolwijk, op een kruising van paden. Alle middenstanders, zoals de smid en de timmerman, waren daar gevestigd. In de 20e eeuw is het waterpeil in de Krimpenerwaard nog verder verlaagd. Onder het dorp zit nog zand, de omgeving is steeds verder ‘weggezakt’ in de weke veengrond. Dat is de reden dat de wegen naar het Dorpsplein omhoog lopen. (902, 13-11-2001)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Stolwijk, kun je terecht bij Historische Vereniging Oud Stolwijck. "De vereniging heeft ca. 800 leden en begunstigers. Onderlinge binding is een veel gehoorde eigenschap in het dorp. De vereniging bevestigt dit door de grootste vereniging van het dorp te zijn naast het rijke verenigingsleven wat het dorp van oudsher typeert. De vereniging houdt zich bezig met: de bevordering van de belangstelling voor de plaatselijke historie d.m.v. het verzamelen van kennis over de geschiedenis van het dorp en het bevorderen van de verspreiding daarvan; het behoud van in het dorp aanwezige zaken van historisch belang. De vereniging realiseert haar doelstellingen door het organiseren van activiteiten zoals 2x per jaar een leden(contact)avond; jaarlijks uitje; 4x per jaar een bulletin; jaarlijkse deelname aan Monumentendag; jaarlijkse deelname aan Braderie. De vereniging kan haar werk alleen doen door de inzet van vele, goed gemotiveerde vrijwilligers. Gelukkig zijn die er, maar nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stolwijk heeft 10 rijksmonumenten (die zich behalve de kerktoren allemaal in de buurtschappen bevinden).

- De huidige Hervormde (PKN) kerk (Achter de Kerk 3) van de Hervormde Gemeente Stolwijk is een ruimtelijke zaalkerk met spits houten tongewelf, en is in 1949 gereed gekomen. Bij de nieuwbouw, als vervanger van een kleine zaalkerk uit 1869, is gebruik gemaakt van stenen uit het in de Tweede Wereldoorlog verwoeste Bezuidenhout in Den Haag. Het 19e-eeuwse bouwwerk op zijn beurt was de opvolger van de middeleeuwse kerk die door een brand onherstelbare schade had geleden. Wat van die middeleeuwse kerk rest, is een tekening in het Stedelijk Museum van Gouda. Deze is gemaakt naar een voor de sloop teruggevonden veelkleurige wandschildering van een heilige met boek en palmtak. Het tegenwoordige godshuis heeft een monumentaal Holtgräve orgel.

De toren is nog de oude, voltooid in 1501, zoals de inscriptie naast de ingang vermeldt. Het is een zeer fraai exemplaar van de zogeheten Kempische soort, waarvan de toren van Bergambacht binnen de Krimpenerwaard het andere voorbeeld is. Karakteristiek voor de Kempische torenbouw, die dus enige verspreiding door de Nederlanden kende, is de vloeiende verjonging naar boven toe en de rijke versiering met steunberen, nissen, natuursteenblokken, lijsten, traceringen en horizontale banden in verschillende kleuren. (124)

De 85 centimeter uit het lood staande toren is op Open Monumentendag (tweede zaterdag in september) te beklimmen. Dick Anker, voormalig voorzitter thans erelid van de Historische Vereniging Oud Stolwijck, verklaart waarom de kerktoren zo scheef staat: “Omdat de kerk op veen stond. Het waterpeil was steeds verlaagd en de fundering was verrot. Na de Tweede Wereldoorlog stond de kerk 1 meter en 15 centimeter scheef. Men wilde toen de fundering vervangen. Toen men de toren probeerde recht te zetten, kwam de kerk die ertegenaan stond ook mee. De gevel ging scheuren en het werd levensgevaarlijk om nog in de kerk te komen. De kerk is gesloopt en opnieuw gebouwd, tegen de toren aan. Er zitten nu betonnen palen onder, op zand.” (902, 13-11-2001)

- De kerk van de Gereformeerde Gemeente (Torenstraat 34/Tentweg 14), van de in 1943 opgerichte Gereformeerde Gemeente Stolwijk, dateert uit 1979 en is in 2014 in diverse opzichten vergroot. Er zijn nieuwe zaalruimten gebouwd die passen in het straatbeeld. Tussen het oorspronkelijke kerkgebouw en de zalen is een ruimere hal gekomen. De oorspronkelijke hal is bij de kerkzaal gevoegd, waarmee 60 extra zitplaatsen zijn gerealiseerd. Het totaal aantal vaste zitplaatsen is nu 440. Ook is er extra parkeerruimte gercreëerd. De ontsluiting van het kerkgebouw verloopt nu via de Tentweg. De nieuw- en verbouw heeft in totaal ca. 1 miljoen euro gekost. De voorganger (1964-1977) stond op Schoolstraat 13 en is gesloopt.

- In 2016 is een kunstwerk op de rotonde in Stolwijk onthuld. Het oude gemeentewapen, tegenwoordig dorpswapen - drie kazen en een klomp boter - vormen het uitgangspunt voor het ontwerp. Het dorpswapen is het enige wapen in Nederland waar zuivelproducten in voorkomen. Vanaf de 13e eeuw wordt door de boerenbevolking van het dorp al op ambachtelijke wijze kaas gemaakt. Inmiddels is de Stolwijkse boerenkaas bekend tot in alle uithoeken van de wereld. Illustrator Jan de Borst en beeldend kunstenaar Andrea Dogterom - beide geboren en getogen Stolwijkers - tekenden voor het ontwerp. Kunstenaars Albert en Sjoerd Kramer droegen zorg voor de uitvoering.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De Lokale Activiteiten Commissie Stolwijk van de SWOBV organiseert door het jaar heen diverse activiteiten voor de senioren in het dorp.

- Uiteraard mits er genoeg ijs ligt, is er in januari of februari de Lansingtocht, een schaatstocht vanuit het dorp door de omgeving, georganiseerd door de in 1879 opgerichte IJsclub Stolwijk. De ijsclub kreeg subsidie van het gemeentebestuur om de schaatswegen in en rond het dorp sneeuwvrij te houden. Het ging met name om het water van de Goudsevliet tot aan de Ree, de Benedenkerksevliet en Koolwijksevliet, de Goudsevliet en de Benedenheul. Mannen van de ‘schaaf- en sneeuwploeg’ deden dit werk alleen of met zijn tweeën. De IJsclub organiseerde kortebaanwedstrijden op de Koolwijkse Vliet, een plek waar de IJsclub altijd is gebleven. Dat het er serieus aan toe kon gaan blijkt uit de hoogte van de te winnen geldprijzen. Rond 1900 waren er regelmatig prijzen van meer dan 100 gulden te winnen, in een tijd dat de meeste mensen maar een paar gulden per week verdienden.

- Oranjevereniging Stolwijk organiseert de jaarlijkse activiteiten op Koningsdag, 4 mei Dodengherdenking, 5 mei Bevrijdingsdag en eind augustus een Fietstocht.

- In mei is er de jaarlijkse Rommelmarkt in Stolwijk. De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk of voor een goed doel elders in de wereld. Nadere informatie bij Arie van Vliet, tel. 0182-342361.

- Kermis rondom de pinksterdagen. Dhr. Kabalt, die verantwoordelijk is voor het attractie-aanbod, probeert elk jaar leuke attracties naar het dorp te halen. “Je zit alleen met de ruimte. Ik kan wel een ding van 20 meter neerzetten, maar als je er maar 10 hebt, dan past het niet. Dat is het probleem. De kermis is op het Dorpsplein en Achter de Kerk. Dat is denk ik al 70 jaar zo en dat moet ook zo blijven. Een stukje traditie van oudsher.” De botswagens zijn hier sowieso altijd van de partij. “Ander is het geen kermis. Dat is gewoon zo", aldus dhr. Kabalt. Maandag, tweede pinksterdag, is het hoogtepunt van de Stolkse Kermis: om 08.00 uur het traditionele Koekslaan en aansluitend de podiumwagen van de Club van 100 met vanaf 10.00 uur live optredens. Daarna gaat het dak eraf bij het Wapen van Stolwijk met een DJ en/of zanger. (bron: RTV Krimpenerwaard)

- Op pinksterzaterdag wordt de Wielerronde van Stolwijk gehouden. Afhankelijk van de klasse (niet-licentiehouders, sportklasse A en B, veteranen en dames) is de afstand 40 of 50 kilometer.

- Op een zaterdag in juni is er de 9 Dorpen Fietstoertocht, waarbij je kunt kiezen uit de afstanden 35 en 85 km.

- Zwem4daagse (eind juni). Vier dagen lang kun je een parcours zwemmen van 250 of 500 meter. Als je alle 4 dagen gezwommen hebt, ontvang je een mooie herinneringsmedaille. De Stolwijkse Zwem4daagse is niet alleen zwemmen, maar het evenement staat ook bol van sportieve en vrolijke activiteiten op en om het water. Ook aan de lekkere trek wordt gedacht.

- Braderie (3e zaterdag in augustus).

- De Speelweek Stolwijk wordt al decennialang georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie voor kinderen vanaf groep 3 t/m 8 van alle basisscholen in het dorp e.o.

- Pottenbakkersmarkt (op een zaterdag in november).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 1995 wordt door het mooie zomerweer een record aantal bezoekers geboekt in de beide Vlister zwembaden: De Loete in Haastrecht en Ons Polderbad in Stolwijk. Toch dreigden de beide zwembaden te moeten sluiten, door de hoge kosten van noodzakelijke investeringen op het gebied van o.a. de verbetering van de waterkwaliteit. Gelukkig blijkt het dankzij de inzet van het plaatselijke bedrijfsleven en vele vrijwilligers toch mogelijk om binnen het gemeentelijke budget de beide baden aan te passen aan de eisen des tijds. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, die er jaarlijks vele duizenden manuren aan besteden, is de continuïteit van beheer en onderhoud van de zwembaden gewaarborgd. Verder is er om inkomsten te genereren ter dekking van de kosten, een kinderopvang-pand naast Ons Polderbad gerealiseerd, dat wordt verhuurd, en is de grote partytent te huur (9 m breed tot max. 51 m lang!), die destijds nodig was voor de verbouwingen van de zwembaden.

"Ons Polderbad in Stolwijk is een mooi zwembad waar bijvoorbeeld je kinderen kunnen leren zwemmen. En natuurlijk kun je ook zelf heerlijk baantjes trekken. In de loop van het zwemseizoen organiseren wij diverse leuke en sportieve activiteiten. Die kondigen wij aan via onze website en op onze Facebookpagina (zie daarvoor de link in de vorige alinea). Hou die dus goed in de gaten. Dan ben je verzekerd van een mooie sportieve zomer."

- Markt: vrijdag op het Dorpsplein van 11-18 uur.

- Nieuws van de winkeliers in Stolwijk.

- Wandelgebied De Hennepakkers, met twee voormalige veenputten als vijver, is rond 1990 in Stolwijk aangelegd. De naam van dit gebied laat zich eenvoudig verklaren. Vroeger was er in deze streek namelijk veel hennepteelt. Tegenwoordig hebben wij dan vooral associaties met wiet, maar destijds werd hennep voor heel andere doeleinden gekweekt. Uit het zaad werd olie geperst en van de stelen, die wel 70 centimeter hoog en heel dik werden, werd touw gemaakt. Dat touw was bestemd voor onze destijds forse zeilvloot. Zeilschepen hadden nogal wat touw nodig. De hennep werd in de winter bewerkt. Het werd eerst onder water gehouden en vervolgens gedroogd. De stelen werden dan hard en gebraakt (gebroken). Binnenin zat een touwachtige substantie, die verkocht werd. De hennep werd verbouwd op smalle akkers. De hennep werd helemaal benut: als het touw uit de hennep was gehaald, werd de overgebleven bast in de open haard opgestookt, zodat men er ook nog warmte van had.

Op dit terrein is ook Speelpolder De Hennepakkers gerealiseerd. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud zijn welkom om lekker te komen spelen in de speelpolder. Je kunt hier slootje springen, bruggen, dammen en hutten bouwen, allerlei beestjes bestuderen, op je rug naar de wolken kijken, vissen in de sloot en alles wat je verder kunt verzinnen om te doen. Gebruik het materiaal dat in de natuur voorhanden is om te bouwen en knutselen, zoals riet, boomstammetjes, wilgentenen, bladeren, gras en bloemen. Lekker vies worden van de modder hoort er gewoon bij en is helemaal niet erg. Je mag het wel kunnen zien als je in de speelpolder bent geweest! De speelpolders zijn openbaar terrein en daarmee vrij toegankelijk. Let wel op: er is geen wc en vooralsnog geen drinkbaar stromend water. Neem dus zelf drinkwater mee.

Het park biedt bescherming aan zeldzame vleermuizen, broedende ooievaars en ransuiltjes. De specht wordt met regelmaat gespot en af en toe wordt er een ijsvogeltje gesignaleerd. Ook heeft een sperwerpaartje er in 2011 jongen groot gebracht. Volop leven in de brouwerij dus! De Vrienden van de Hennepakkers verrichten regelmatig onderhoudswerkzaamheden om een veilig onderkomen te bieden voor de bijzondere dieren en planten die hier voorkomen. Dat betekent bijvoorbeeld: natuurlijke oevers creëren, sloten baggeren, snoeien van (fruit)bomen, onderhoud van ooievaarseiland en nesten. Maken, ophangen en onderhouden van nestkasten en uilenkasten, het aanvullen van voederstations en maken van egelburchten, creëren van een insectenmuur, en in de toekomst het maken van een bloemeneiland waar wellicht bijenkasten geplaatst zullen worden. Kijk eens bij de prachtige foto's op de Facebookpagina van de Vrienden en zie hoeveel moois de Hennepakkers in Stolwijk je te bieden heeft.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Stolwijk, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- "Facebookpagina voor en door Stolkers, met foto's en dergelijke uit vroeger tijden. Oprichter en initiatiefnemer Willy Rietveld-Burger werd geïnspireerd door oude foto’s die zij regelmatig tegenkwam in de fotoboekjes die Historische Vereniging Oud Stolwijck jaarlijks uitgeeft. Daarnaast was zij op zoek naar tastbare (digitale) herinneringen uit haar eigen jeugd, op zoek naar vroeger zoals zij zelf zegt. De pagina heeft een vliegende start gehad en heeft nu al ca. 1.500 leden. Willy is in het dagelijks leven werkzaam als versmanager bij de Plus supermarkt in Nieuwerkerk aan den IJssel en is geboren en getogen in Stolwijk. De Facebookpagina is puur als hobby ontstaan, al spreekt Willy inmiddels van een 'uit de hand gelopen hobby'. Regelmatig is zij op pad om fotoalbums, die beschikbaar worden gesteld door Stolkers, in te scannen en te publiceren op haar Facebookpagina. U begrijpt dat dit een tweede baan is geworden, zij is hier in al haar vrije uurtjes mee bezig.

De foto’s en video’s komen veelal uit privé-collecties en dat is ook precies de bedoeling. Het boven water toveren, inscannen en delen van informatie en foto’s via deze Facebookpagina levert een schat aan (nieuwe) informatie op.
Willy roept alle belangstellenden op om lid te worden van de Facebook groep. Met elkaar kunnen we werken aan een mooie Facebookpagina met historische informatie over Stolwijk." (bron: Jacklyn Koot op de site van Historische Vereniging Oud Stolwijck). Alleen leden van de groep kunnen zien wie lid is van de groep en kunnen berichten bekijken en plaatsen. De voorganger van deze Facebookpagina is wél door iedereen te bekijken, maar wordt sinds 2018 niet meer bijgehouden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Stolwijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - OBS De Sterrenboom is een openbare basisschool in Stolwijk, werkend vanuit een vernieuwend onderwijsconcept. Kern van onze aanpak is dat we kinderen zo goed mogelijk willen voorbereiden op leven en werken in de 21e eeuw; een tijd vol nieuwe en snel veranderende uitdagingen! Kinderen die opgroeien in deze tijd hebben naast belangrijke basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen ook vaardigheden nodig als kritisch en creatief denken, samenwerken, communiceren en mediawijsheid, de zogeheten 21e-eeuwse vaardigheden. - "Peuterspeelzaal De Sterrenboom staat voor plezier, samen spelen en ontdekken. Spelen is leren, zeker op de peuterspeelzaal. Al spelend ontdekken kinderen wat ze leuk vinden en wat ze kunnen. Spelen is plezier, bewegen, vriendjes maken, ontdekken wat je allemaal kan. Een kind moet zich veilig en prettig voelen om zich optimaal te ontwikkelen. Samen de wereld kleuren is onze slogan. Deze geeft precies weer waar wij voor staan."

- "Kindercentrum Stolwijk van IJsselkids biedt peuteropvang, voor- en naschoolse opvang. Wij zijn gevestigd in hetzelfde gebouw als basisschool De Sterrenboom. Kinderen kunnen vanuit de peutergroep doorstromen en er vindt een warme overdracht plaats van de leerlingen die 4 jaar worden en doorstromen naar de basisschool. De BSO is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Ons gehele activiteitenaanbod is hierop aangepast. We dagen de kinderen uit hun talent te laten zien of te ontdekken. Bijvoorbeeld met bouwen, knutselen, koken, dansen en toneel. Kinderen worden uitgedaagd om met ons mee te denken over het afwisselende activiteitenaanbod en de jaarlijks terugkerende evenementen zoals het zomerfeest, een talentenshow of kinderdisco. Tijdens de schoolvakanties bieden we extra activiteiten aan vol creatieve uitspattingen, sport, spel en ontspanning. Eigenlijk gewoon zoals een vakantie hoort te zijn!"

- "De Oranje-Nassauschool in Stolwijk wil leerlingen vormen en begeleiden naar een zelfstandigheid, die in overeenstemming is met Gods Woord. Wederzijds respect van leerkrachten en leerlingen is de basis van het omgaan met elkaar. Ouders steunen de leerkracht in zijn/haar rol van gezagsdrager. De keuze van lesstof, leermiddelen en methoden wordt bepaald door een Bijbelse normering. Dit geldt ook voor het hanteren van opvoedingsmiddelen: het gesprek, straf en beloning. Het Bijbelse begrip ‘rentmeesterschap’ staat centraal in de omgang met de schepping en Gods gaven. We willen ‘media-bewust’ zijn. In de klassenpraktijk zal dit o.a. inhouden dat er niet uitgebreid over tv-programma’s en films wordt gesproken. Gewelddadige computerspelletjes worden afgewezen. Als school bieden we de leerlingen gefilterd internet aan. De school is geen leerfabriek, maar een leefgemeenschap, waarin we proberen de liefde tot God en de naaste centraal te stellen. Bovenal wijzen we de leerlingen op de basis van ons leven, namelijk de Heere Jezus, Gods Zoon. Op deze wijze willen we de kinderen weerbaar maken in de snel ontkerstenende maatschappij."

- Jeugd en jongeren: - Qu'est-ce Que C'est, ofwel QQC, beter bekend als de Soos, is al sinds 1969 de jeugdsoos voor de jeugd van Stolwijk en omstreken. Met speciale avonden voor de jongere jeugd en een breed aanbod aan activiteiten voor de jeugd vanaf 16 jaar.

- Muziek: - Muziekvereniging De Harmonie is opgericht in 1918. In 2018 hebben ze het 100-jarig bestaan gevierd. De vereniging bestaat uit een harmonieorkest en een drumband en telt circa 50 actieve leden die jaarlijks diverse keren in het dorp te zien en horen zijn. Zo verzorgen ze jaarlijks de aubade op Koningsdag en spelen ze tijdens de Dodenherdenking bij het monument in het dorp. Ook is er goed contact met de muziekverenigingen uit de omgeving wat resulteert in uitwisselingsconcerten. "Muziek maken met elkaar is leuk, gezellig en ontspannend! Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom, want ook bij de muziek geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Ben je al een ervaren musicus of heb je nog nooit muziek gemaakt? Bij ons kun je terecht voor muzieklessen en/of een opfriscursus."

- Gemengd zangkoor Het Polderkoor is opgericht in 2011 en heeft ca. 50 leden. Ze oefenen wekelijks op dinsdagavond in Het Kwartier.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Stolwijk is opgericht in 1932. Het 1e elftal speelt in de 4e klasse. Op zondag spelen er 6 seniorenelftallen en 1 dameselftal. Op zaterdag speelt de jeugd haar wedstrijden met in elke categorie een of meerdere elftallen/zeventallen.

- "Tennisvereniging TV Stolwijk is opgericht in 1983 en heeft haar complex achter de voetbalvelden (Sportlaan 38a). Op het keurig verzorgde tennispark wordt vrij getennist en in KNLTB competitieverband. Daarnaast worden door het jaar heen regelmatig toernooien georganiseerd voor de jeugd en voor de senioren, waarbij iedereen welkom is. Bij elk toernooi zijn ook niet-leden van harte welkom. Dus nodig gerust iemand uit en neem hem/haar mee naar de vereniging. Let's play! Je bent van harte welkom om eens te komen kijken. Ook zonder mee te doen is het hartstikke gezellig bij onze club."

- "Al sinds 1965 wordt er fanatiek, maar vooral gezellig gevolleybald in het dorp Stolwijk waar volleybalvereniging v.v. Dosko is opgericht. Het verenigingsgevoel is sterk en de tribunes zijn dan ook regelmatig goed gevuld op de dagen dat Dosko haar thuiswedstrijden speelt. In de relatief kleine hal van De Stolp heeft menig tegenstander zich al stukgebeten op de doorgaans begaafde volleyballers van Dosko. De oorsprong van de kernwaarden van Dosko zijn praktisch allemaal te herleiden uit de naam Dosko, wat eigenlijk een acroniem is. Dosko staat namelijk voor 'Door Ons Samenspel Komt Overwinning'. Hierin zijn samenspel en overwinning de twee woorden die het meest in het oog springen. Bij Dosko zijn we er namelijk van doordrongen dat de wisselwerking tussen de spelers, trainers en andere betrokkenen het allerbelangrijkste is binnen een vereniging. Die wisselwerking verenigt mensen en leidt tot succes. Dit succes kan sportief worden opgevat, maar kan ook duiden op gezelligheid, nieuwe vriendschappen en persoonlijke ontwikkeling."

- De in 1961 opgerichte Zwem- en Poloclub Stolwijk heeft ca. 100 leden. Op hun site hebben ze o.a. een informatieve pagina over ontstaan en ontwikkeling van het waterpolo. Om vast enkele tipjes van de sluier op te lichten: in 1885 is waterpolo al officieel als sport erkend. Nederland heeft een van de grootste waterpolocompetities ter wereld, dankzij de talrijke recreatieve teams. In de meeste landen wordt vooral op het hoogste niveau gespeeld in slechts een paar klassen, maar in Nederland wordt de sport ook door veel amateurs beoefend.

- "Gymvereniging L.D.O. is sinds 1964 een begrip in Stolwijk en biedt voor ieder wat wils, van jong tot oud, om aan sport te doen. Je kunt bij ons terecht voor kleutergym, jongens- en meisjesgym vanaf 2,5 jaar en ouder, gym, aerobics en winterfit voor volwassenen. Daarnaast organiseert L.D.O. gedurende het hele seizoen sportieve en gezellige activiteiten. Deed je nog niet aan sport, maar was je het wel van plan, dan is dit je kans. Kom eens bij de lessen kijken, en doe gerust mee, je zult zien dat sporten/bewegen niet alleen gezond maar ook erg gezellig kan zijn. De eerste drie lessen kun je (en/of je kind ) gratis meedoen om uit te proberen of de sport bij je past."

- Zorg: - Woonzorgcentrum Wilgenhoven in Stolwijk bestaat uit 54 moderne twee- en driekamerappartementen voor ouderen. De appartementen zijn te koop of te huur. Voor ouderen met lichamelijke beperkingen of dementie zijn er 4 groepswoningen op de begane grond. In elke woning wonen 7 bewoners. Elke modern ingerichte woning heeft een grote sfeervolle gezamenlijke huiskamer met keuken. De bewoners hebben een eigen appartement. De woningen grenzen aan een prachtige binnentuin en park de Hennepakkers ligt er vlak naast.

- Veiligheid: - "EHBO vereniging Stolwijk is opgericht in 1928, en is een bloeiende en groeiende vereniging. Je ziet ons geregeld bij activiteiten in het dorp. Sinds 2018 zijn wij ook reanimatiepartner van de Hartstichting. We geven lessen in Eerste hulp bij Ongevallen, reanimatie en aan kinderen."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Stolwijk, met foto's van de grafzerken.

Reacties

(2)

Basisschool De Hazelmuis heet tegenwoordig De Sterrenboom.

Dank voor de tip! Ik heb het aangepast.

Reactie toevoegen