Stoof (Oud Gastel)

Plaats
Buurtschap
Halderberge
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Stoof (Oud Gastel)

Terug naar boven

Status

- Stoof is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Halderberge. T/m 1996 gemeente Oud en Nieuw Gastel.

- De buurtschap Stoof valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oud Gastel.

- Buurtschap Stoof heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
“De naam Stoof bestaat al eeuwen en verwijst naar een meekrapstoof of meestoof, die daar gestaan heeft. Over de Stoofstraat reden er, jaar in, jaar uit, de meekraptelers met hun ‘wortels’ naar toe en kwamen er honderden vaten met ongeroofde, krap, gewone of mul, de vier kwaliteiten van meekrap, weer vandaan” (20).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Stoof ligt 1 km NO van Oud Gastel, rond de Stoofstraat, Meirstraat, Ommegangstraatje, Vierschaarstraat, Lagestraat, Dulderstraat, Bremswegje, Pietseweg en Barlaqueseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Stoof samen met de buurtschap Meer (een naam die thans nog voorkomt als Meirstraat) 88 huizen met 392 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 300 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1648, toen na de Vrede van Munster het protestantisme de staatsgodsdienst werd, moesten de katholieken de Sint Laurentiuskerk in Oud Gastel verlaten en overdragen aan de protestantse gemeenschap, die op dat moment in Oud Gastel slechts 13 belijdende leden telde. De katholieken moesten sindsdien hun erediensten in het geheim houden in particuliere woningen of in schuren en stallen. De eerste schuurkerk van Oud Gastel werd waarschijnlijk rond 1680 in gebruik genomen en stond op de Meir. In 1765 werd elders in Oud Gastel een nieuwe schuurkerk gebouwd. In 1799 kregen de katholieken hun Laurentiuskerk terug.

“Toen de markies zijn maalrecht in de Franse tijd (1795-1813) verloor, ontstond ook voor anderen de mogelijkheid een windmolen te laten bouwen en te exploiteren*. Dat deed Johannis Baptist Peeters in 1812 op de scheiding van de Meir en de Stoof. Tot 1934 heeft de familie Peeters in deze windmolen gemalen. Daarna werd hij gesloopt en werden de maalactiviteiten met modernere middelen voortgezet tot in de jaren zestig” (40).
* Zie ook bij de buurtschap Kuivezand.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wijkvereniging Stoof is in 1998 begonnen met de restauratie van de kapel op de hoek van de Stoofstraat en de Lagestraat. De restauratie is in 2000 gereedgekomen. Pastoor W. van Dam (overleden in 1997) liet het in 1976 bouwen door de inwoners van de Stoof, met materialen die zij hadden gekregen van een lokale ondernemer en met stenen die afkomstig waren van de oude, in 1905 gesloopte Laurentiuskerk. De buurt kon in 1998 geen geld voor de restauratie loskrijgen. Noch bij de Abdij van Bornhem (waartoe pastoor Van Dam behoorde), noch bij het parochiebestuur van Gastel (dat zelf voor grote uitgaven stond in verband met restauratie van het vieringtorentje en het kerkdak), noch bij de gemeente. In principe zou de kapel moeten worden afgebroken.

Maar de kapel hoort bij de buurt, zo vinden de Stovenaars, dus staken zij maar weer zelf de handen uit de mouwen, met geld of in natura (bouwmaterialen) gesponsord door particulieren en bedrijven in de regio. De gemeente heeft de bestrating rondom de kapel in 2000 vernieuwd. In 1935 had pastoor Mouwen er overigens ook al een kapel laten bouwen. “Dat was slechts een stenen pilaar met Mariabeeld, maar ook toen een veelbezochte plaats. De wielrenners van Helpt Elkander lieten er hun fietsen inzegenen”, aldus Stovenaar Piet Vergouwen (722). Ook vandaag de dag wordt de kapel nog zeer regelmatig bezocht, getuige de vele bloemen bij het Mariabeeld. Inmiddels is er een stichting opgericht, die voor onderhoud en beheer van de kapel in de toekomst moet zorgdragen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Skeelerwedstrijd om de Jokkertrofee (op een zondag in juni). De verharde en in een cirkel lopende wegen van de Stoof zijn hier zeer geschikt voor. De totale af te leggen afstand is 16 kilometer. Je kunt je voor dit evenement aanmelden bij café De Stoof.

- Trekkerbehendigheidswedstrijden, georganiseerd door de KPJ (op een zondag in september), op het weiland van de familie Corsmit aan de Pietseweg. De deelnemers bewijzen hun kwaliteiten in een achttal proeven, waaronder rijden met geblindeerde ramen, pallets stapelen en het afleggen van een spiraalvormig parcours.

Terug naar boven

Links

- Wijkvereniging Stoof.

Reactie toevoegen