Stormpolder

Voormalige gemeente
Krimpen aan den IJssel
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

krimpen_aan_den_ijssel_stormpoldervloedbos_2.jpg

Krimpen aan den IJssel, Stormpoldervloedbos

Krimpen aan den IJssel, Stormpoldervloedbos

stormpolder_bever_2.jpg

Bever aan de rand van de Lek, in het Stormpoldervloedbos in de Stormpolder bij Krimpen aan den IJssel, een van de locaties waar bevers uit de Biesbosch naartoe trekken.

Bever aan de rand van de Lek, in het Stormpoldervloedbos in de Stormpolder bij Krimpen aan den IJssel, een van de locaties waar bevers uit de Biesbosch naartoe trekken.

Stormpolder

Terug naar boven

Status

- Stormpolder is een polder, schiereiland, bedrijventerrein, voormalige buurtschap en voormalige gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Krimpenerwaard, gemeente Krimpen aan den IJssel. Het was een zelfstandige gemeente (met eigen bestuur) t/m 31 augustus 1855.

- Wapen van de voormalige gemeente Stormpolder.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1364 Stormspolre.

Alternatieve naam
- De polder wordt ook wel Kralingerpolder genoemd. (303)

- Het Stormpoldervloedbos wordt ook de Krimpense Biesbosch of De Griend genoemd.

Naamsverklaring
Samenstelling van polder ‘ingepolderd land, droogmakerij’ en de persoonsnaam Storm.(1)

Terug naar boven

Ligging

Stormpolder ligt Z van Krimpen aan den IJssel, in het uiterste ZW puntje van de Krimpenerwaard, waar Hollandse IJssel en Nieuwe Maas / Lek samenkomen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1514 telde Stormpolder 6 boerengezinnen, in 1820 waren dat er 7. (303)

- In 1840 omvatte de gemeente Stormpolder 30 huizen met 253 inwoners (aldus de Volkstelling).

- In 1847 is buitendijks land van de ‘gemeente’ Lek (de vroegere Hoge Heerlijkheid van de Lek) aan de gemeente Stormpolder toegevoegd. Overigens krijgen alle omringende gemeenten die grenzen aan de rivier de Lek buitendijks land toegewezen. De gemeentegrens wordt getrokken in het midden van de Lek.

- Per 1 september 1855 is de gemeente Stormpolder opgeheven en opgegaan in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het betrof toen 66 hectare, met 49 woningen en 254 personen, volgens de Volkstelling van 1849.
Reden: uit financiële overwegingen had de gemeente in 1840 de procedure gestart om samen te gaan met de gemeente Krimpen aan den IJssel. Op het moment van het daadwerkelijke samengaan, ging het door de aantrekkende scheepsbouw weer goed en had men geen behoefte meer aan de fusie. De herindeling is echter toch doorgegaan. Uitstel zou overigens maar korte tijd gebaat hebben: in 1855 en 1857 zijn immers talloze kleine gemeenten, ook in Krimpenerwaard en Lopikerwaard, opgeheven omdat deze te klein geacht werden om nog zelfstandig te kunnen voortbestaan. (1009)
Binnendijks bedroeg de oppervlakte van het eiland oorspronkelijk circa 64 hectare. Buitendijks (riet, griend en biezen) kwam daar nog circa 30 hectare bij.
De netto oppervlakte van het huidige bedrijventerrein is 66 hectare.
Het Stormpoldervloedbos heeft een oppervlakte van 9 hectare.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het (schier)eiland Stormpolder heeft een relatief lange dus kostbare dijk. Er waren meer dan tien overstromingen. De stormvloed van 1375 is er een van. De dijk is toen doorgebroken bij de Sliksloot. Dit heeft waarschijnlijk geleid tot het ontstaan van de grote Waal (meertje als overstromingsrestant) in Krimpen aan den IJssel.

In 1811 vormde Stormpolder samen met Krimpen aan den IJssel en Ouderkerk aan den IJssel een gemeente. In 1817 is het weer een zelfstandige gemeente geworden. Maar de openbare voorzieningen waren bepaald mager: er was geen school (tot 1853 gingen de kinderen in Ouderkerk aan den IJssel naar school!), geen kerk, geen straatverlichting, geen vergaderlokaal. Het raadhuis was gevestigd in een boerenhuis. In 1855 is de gemeente opgeheven en opgegaan in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Zie verder bij Statistische gegevens. (1009)

Stormpolder was oorspronkelijk een eiland met een relatief lage dijk. Sinds 1884 is de polder te bereiken via een brug. Tot 1935 was dat een smal houten bruggetje vanaf de Poldersedijk. In dat jaar is het vervangen door een stenen brug ter hoogte van de Tiendwegstoep. In verband met de industrialisatieplannen moest de polder beter toegankelijk worden gemaakt. Daarom is in 1975 een grotere brug gebouwd. (303)

Tot in de eerste helft van de 20e eeuw was Stormpolder nog grotendeels in gebruik als landbouwgebied. Nu is het een bedrijventerrein met onder meer één van de grootste scheepswerven van Nederland ter wereld: (overdekte loods) Van der Giessen-De Noord.

In feite heeft Stormpolder zich al in de middeleeuwen tot ‘industriegebied’ ontwikkeld door de vestiging van steenovens, die in de regio ‘steenplaatsen’ werden genoemd. In de 17e eeuw vestigen de eerste scheepsmakerijen zich op het eiland. In de 19e eeuw groeit de werf Van der Giessen uit tot een industriële onderneming die onder meer stoomboten en zeeschepen bouwt. Rond 1900 breidt de industrie zich uit met een koolteerfabriek, een tegelfabriek en een brandstoffenhandel. Rond 1960 begint de ontwikkeling van het hele Stormpoldergebied tot industrieterrein. Inmiddels telt het gebied tientallen bedrijfsvestigingen met in totaal meer dan zevenduizend werknemers.

Stormpolder is diverse malen overstroomd geweest. De dijken bleken niet altijd hoog of sterk genoeg om de stormvloeden te kunnen keren. De laatste keer dat de polder onder water stond, was tijdens de watersnoodramp van 1953. Helaas hebben vier inwoners dit niet overleefd.

Volgens een legende moet er op het eiland een kasteel hebben gestaan met de naam IJsselmonde. Om het slot zou een zestien dagen durende slag zijn geleverd. Dit verhaal is echter niet op feiten gebaseerd. Waarschijnlijk heeft men de resten van de steenbakkersovens aangezien voor de restanten van kasteelmuren. (303)

Waterschap Stormpolder is in 1984 opgeheven en opgegaan in het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard.

Op de boulevard aan de Lek op Stormpolder hebt u een schitterend uitzicht op de Lek en de IJssel en het scheepvaartverkeer naar Rotterdam (de Brienenoordbrug is duidelijk zichtbaar) en Dordrecht. Bij een heerlijk zonnetje is het goed toeven op de boulevard. Er zijn ook speelveldjes voor de kinderen. Tevens is het een geliefde visplaats op de strekdammetjes.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In Stormpolder staat de grootste overdekte scheepswerf van Europa. Deze was vroeger van Van der Giessen - De Noord en is in 2006 overgenomen door IHC Holland Merwede. Voor IHC is deze uitermate geschikt voor het creëren van een ‘Offshore-Hub’, met een optimale concentratie en integratie van services op dit gebied. De Stormpolder wordt wat IHC betreft het kenniscentrum op het gebied van Offshore. Hiervoor investeert IHC de komende jaren een aanzienlijk bedrag om een maximale ontsluiting naar het water via de Nieuwe Maas en de Hollandse IJssel te ontwikkelen. De huidige ‘parkeerput’ zal hiervoor op een innovatieve manier ontwikkeld worden, met meer plek voor constructie- en assemblagehallen, overslagactiviteiten en meer kantoorruimte. Stormpolder beoogt uit te groeien tot een internationaal toonaangevend centrum voor de maakindustrie, met het accent op de keten van bedrijven in de scheepsbouw, offshore en metaal. Daarbij brengt de Stormpolder lokale en internationale handel samen. Voordelen van bedrijfshuisvesting in deze polder is dat het gebied optimaal ontsloten is op het water. Maar zeker ook de directe nabijheid van ketenpartners is een sterk punt van het gebied.

- Een bijzonder ‘bedrijf’ is de Penitentiaire Inrichting De IJssel, die in 1996 is gebouwd. Dit complex, met een oppervlakte van 5,5 hectare en een capaciteit van 360 gedetineerden, dient als huis van bewaring en als gesloten inrichting. De gemeente heeft zich beijverd om deze inrichting binnen haar grenzen te halen vanwege de positieve gevolgen voor de werkgelegenheid. De inrichting biedt namelijk aan 300 mensen werk.

- Het geldende Bestemmingsplan Stormpolder is in 2013 vastgesteld.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Stormpoldervloedbos, sinds 1984 eigendom van Het Zuid-Hollands Landschap, is ontstaan door de vorming van slib, aangevoerd door oprukkend zeewater bij Kralingse Veer. Het slib groeide al snel vol met riet en wilgen. Later werd er klei, riet en wilgenhakhout uit het hakgriend gewonnen. De klei diende voor de talrijke steenfabrieken in de omgeving en het riet werd veelal gebruikt voor rietmatten. Het hoep- en rijshout werd gebruikt voor tonnen en waterwerken. In 1945 is het gebied teruggegeven aan de rivier en in de jaren daarna is het uitgegroeid tot een natuurlijk wilgenvloedbos. Waarmee in dit stuk uiterwaard de natuurlijke ontwikkeling in ere werd hersteld. In feite was dat de start van een ‘natuurontwikkelingsproject avant la lettre’. Het is een van de laatste stukken Nederlands zoetwatergetijdengebied en daarom van grote waarde. Het Stormpoldervloedbos lijkt met zijn stroomgeulen en spindotters op de Biesbosch, maar dan op schaal natuurlijk. De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft in dit gebied een openbaar natuurwandelpad laten aanleggen. Alvorens een bezoek te brengen aan het Stormpoldervloedbos, doet u er verstandig aan de getijdentafels te raadplegen (en sowieso laarzen mee te nemen). Het verschil tussen eb en vloed beloopt namelijk één à anderhalve meter. Bij hoog water verdwijnen enkele paden geheel onder water...

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Stormpolder (online te bestellen).

Reactie toevoegen