Strabrecht

Plaats
Buurtschap
Heeze-Leende
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Strabrecht

Terug naar boven

Status

- Strabrecht is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Heeze-Leende. T/m 1996 gemeente Heeze.

- De buurtschap Strabrecht valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heeze.

- De buurtschap Strabrecht heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Strabrecht ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Boschlaan, Vesterikstraat en Kapelstraat (het gedeelte van deze weg N van het kruispunt met de Boschlaan; O zijde). De buurtschap ligt direct O van het dorp Heeze, W en ZW van de Strabrechtse Heide, NO van het dorp Leende, ZZO van het dorp Geldrop, ZO van de stad Eindhoven, OZO van het dorp Aalst en WNW van het dorp Someren.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Strabrecht 40 huizen met 208 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 55 huizen met ca. 140 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Strabrechtse Heide ligt NO van Heeze, NO van en genoemd naar buutschap Strabrecht, tussen Geldrop en Someren en is het grootste aaneengesloten open heidegebied van Noord-Brabant. Het is ruim 1800 hectare groot. De snelweg A67 vormt de noordgrens. Aan de westkant ligt het dal van de Kleine Dommel. Het natuurgebied ligt grotendeels op grondgebied van de gemeente Heeze-Leende (W deel), deels in de gemeente Someren (O deel). In dit natuurgebied wordt droge heide afgewisseld met natte heide en vennen. Het Beuven is het grootste heideven van Nederland. De Witte Loop, ook bekend als de Rielloop, stroomt uit het Beuven door de hei naar de Kleine Dommel. De natuur op de Strabrechtse Heide is de afgelopen decennia verdroogd. Dit heeft gevolgen voor de bijzondere planten en dieren die hier leven.

In 2013 is ca. 54 hectare bos omgevormd naar heide en als overgang tussen bos en heide is een stuk open bos gecreëerd. Het water van Beuven-Noord wordt in het vervolg vastgehouden en niet meer afgevoerd via de Witte Loop. Het water wordt bij een hoog peil afgevoerd richting Marijkeven waardoor ook dat gebied natter wordt. De noordelijke oever van Beuven-Noord is op enkele plekken helemaal kaal gemaakt, zodat waterlobelia's en andere bijzondere oeverplanten alle ruimte krijgen. De Witte Loop is op verschillende plekken minder diep gemaakt. De kade tussen Beuven-Noord en Beuven-Zuid is versterkt en plaatselijk verhoogd. De slootjes in de Strabrechtse Heide en de Herbertusbossen zijn ook ondieper gemaakt of gedempt. De stuw aan de Bussersdijk is geautomatiseerd en het peil wordt iets verhoogd. Alle maatregelen samen zorgen voor een effectieve bestrijding van de verdroging van de Strabrechtse Heide.

"Augustus is de maand van 'de paarse pracht', oftewel de bloeiende struikheide. Ik werk op de Strabrechtse Heide bij Heeze en Strabrecht als boswachter, en in deze maand is dit voor mij een magische plek. Bij zonsopkomst, terwijl de mist nog als een sluier over de bloeiende paarse heide hangt, waan ik me echt in een compleet andere wereld. Het is een prachtig gezicht. En niet alleen ik vind de heide prachtig, ook de insecten zijn er dol op. Zowel struikheide als dopheide zijn een belangrijke bron voor voedsel voor insecten die er hun nectar uithalen. En vogels zoals de nachtzwaluw profiteren weer van de insecten die op de bloeiende heide afkomen. En wat dacht je van de levendbarende hagedis? De heide verrijkt de biodiversiteit, er leven planten en dieren die je in andere gebieden niet tegenkomt. Het heidelandschap komt overigens alleen voor in West-Europa. Best uniek dus! We hebben dan ook een grote verantwoordelijkheid om te zorgen voor dit landschap. Zo kan de heide het leefgebied blijven van planten, struiken, insecten en dieren. En kunnen wij ieder jaar in augustus genieten van die paarse pracht. Boswachter Erik Schram." (bron: Staatsbosbeheer, augustus 2020) - Volg de belevenissen van de schapen, honden en herders van de Strabrechtse Heide op Facebook.

Reactie toevoegen