Stratum

Voormalige gemeente
Eindhoven
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

nb_gemeente_stratum_in_ca._1870_kaart_j._kuijper.gif

Gemeente Stratum anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Stratum anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Stratum

Terug naar boven

Status

- Stratum is een voormalige gemeente, thans stadsdeel in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen. De gemeente is in 1920 opgeheven en opgegaan in de gemeente Eindhoven.

- Wapen van de voormalige gemeente Stratum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Stratum 163 huizen met 1.397 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 136/1.215 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Poeijers 18/129, Roosten 4/26 en Heihoeven 5/27.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Van 1894 tot 1928 was mr. A.E.J. baron Van Voorst tot Voorst Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Een van zijn taken was het regelmatig bezoeken van alle gemeenten in de provincie. Van die werkbezoeken hield hij nauwkeurig verslag bij. Lees hier de leerzame en soms vermakelijke verslagen van de bezoeken van de Commissaris van de Koningin aan de gemeente Stratum in 1897, 1900, 1904, 1907, 1911 en 1916. Een citaat uit het verslag uit 1900: "Ik beklaagde mij bij B. en W. bitter over de slechte verzorging van het administratieve werk ter secretarie; ten bewijze haalde ik aan, de geringe zorg, blijkbaar aan het gemeenteverslag 1899 besteed, waardoor men geen beeld van de gemeente kreeg; veel was daarin verkeerd vermeld, van nog veel meer werd in het geheel niet gesproken.

B. en W. erkenden volmondig de gegrondheid mijner grieven; de burgemeester beweerde, dat hij deed wat hij kon; dat hij veel zelf werkte; dat hij den secretaris zoo veel mogelijk naging. Het ongeluk was echter, dat de secretaris het werk niet kende; hij was vroeger sigarenfabrikant geweest; de zaken liepen echter fout; toen werd hij door toedoen van zijn schoonvader, die in den raad van Stratum veel te zeggen had, benoemd tot secretaris van die gemeente. De klerk ter secretarie was een broer van den secretaris, even onbekwaam als hijzelf; hij was aanvankelijk gekomen als volontair; kreeg na enkele jaren eene gratificatie; en werd ten slotte aangesteld als klerk! Ik wees B. en W. op hunne verplichting in deze; al wilde de gemeente dat gebrekkig personeel behouden, dan moest er toch in ieder geval een bekwaam man bijkomen; daarvan hing voor de gemeente, die zich sterk uitbreidt, in de toekomst veel te veel af. Ik wees ten slotte den secretaris nog op zijne vele tekortkomingen, om zoodoende den burgemeester te steunen en overwicht op hem te verschaffen."

- Verhalen over de geschiedenis van Stratum op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Links

- Zorg: - "Bij SGE Stratum kunnen wijkbewoners zeker zijn van goede zorg. Naast jouw gezondheid werken wij aan een duurzaam gezondere wijk. Wij staan voor je klaar met een team van zorgverleners en informeren en adviseren je graag over jouw gezondheid en jouw welzijn. Wanneer je jezelf inschrijft bij het gezondheidscentrum, kies je voor zorg bij jou in de buurt. En die zorg is persoonlijk, compleet en vertrouwd."

Reactie toevoegen