Strijp (Aarle-Rixtel)

Plaats
Buurtschap
Laarbeek
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Strijp (Aarle-Rixtel)

Terug naar boven

Status

- Strijp is een buurtschap - en sinds 2003 ook een naastgelegen woonwijkje - in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Laarbeek. T/m 1996 gemeente Aarle-Rixtel.

- De buurtschap Strijp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Aarle-Rixtel.

- De buurtschap Strijp heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat, al zouden de straatnamen Laag Strijp en Hoog Strijp je daar wel een vermoeden van kunnen geven.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1303 kopie 17e eeuw Stripe.

Naamsverklaring
Is identiek met het Middelnederlandse stripe 'strook, reep'. In plaatsnamen heeft het de betekenis 'langgerekt perceel'. De naam komt in Brabant op meerdere plaatsen voor (ook als streep, zie Strepen) en op welke plaats een oude vermelding slaat is daarom soms moeilijk te zeggen.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Strijp ligt rond de wegen Kasteelweg, Laag Strijp (deze laatste weg voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Aarle-Rixtel), Hoog Strijp en Lieshoutseweg (het gedeelte van deze weg bij en O van de kruispunten met de weg Hoog Strijp en W van de bebouwde kom van het dorp Aarle-Rixtel). Als verbindende schakel tussen de twee delen van de buurtschap, rond de weg Hoog Strijp enerzijds, en rond de weg Laag Strijp anderzijds, kan worden gezien de nieuwe woonwijk Strijp van het dorp Aarle-Rixtel (rond de weg Strijpsoord), hoewel deze wijk geen deel is van de buurtschap. Eveneens als verbindende schakel tussen de twee delen van de buurtschap kan worden gezien de Croylaan, die deel uitmaakt van buur-buurtschap Croy. De buurtschap ligt direct Z en direct W van het dorp Aarle-Rixtel, N van het dorp Stiphout, NW van de stad Helmond en ZO van het dorp Lieshout.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Strijp 25 huizen met 169 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd ca. 25 huizen, nu met ca. 65 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sinds 2003 is Strijp ook de naam van een nieuwbouwwijkje in het ZW van Aarle-Rixtel, grenzend aan de gelijknamige buurtschap. Het wijkje omvat de wegen Laag Strijp (voor zover gelegen binnen de bebouwde kom), Piushof, Clovishof, Carolushof, Florentiusdreef en Strijpsoord. Het landschap diende als inspiratiebron voor ontwerper de fa. Elings. Een oorspronkelijke terp ligt centraal in de wijk. Deze is geaccentueerd met bijzondere huizen. Een centrale infiltratiezone vangt het regenwater op. Wigvormige groenstroken verbinden de straten met dat groengebied. Zo dringt het landschap door in de hele wijk. Fiets- en wandelpaden over het water, langs de poelen, langs de bloemrijke graslanden en de roggevelden verbinden de wijk met haar omgeving. De lanen van kasteel Croy lopen door in de wijk.

Reactie toevoegen