Suingesloot

Plaats
Verdwenen plaats(naam)
Noordenveld
Drenthe

Suingesloot

Terug naar boven

Status/ligging

Suingesloot is een voormalige buurtschap, thans volledig vergroeid met het dorp Norg in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld (t/m 1997 gemeente Norg).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Vanaf 1851 duikt de naam Suingesloot op voor de benaming van een buurtschapje aan de rand van Norg, op de weg naar Peest.

Naamsverklaring
Het is niet zeker waar de naam Suingesloot van is afgeleid, nu hij geheel in de vergetelheid is geraakt. Er loopt hier wel een slootje, dat het tweede deel van de naam verklaart. Het eerste deel is misschien een afgeleide van een familienaam (‘Suin(i)ge’, ‘Sinning(h)e’), maar er kan ook een verband zijn met de zuinigheid van de bewoners (er is bijvoorbeld een ‘Zuinigstraat’ in Noordlaren, niet zo heel ver hiervandaan). Ten slotte kan het een verbastering zijn van ‘Zuidersloot’, al lijkt dat niet echt waarschijnlijk.

Terug naar boven

Geschiedenis

In het midden van de 19e eeuw ontstond een kleine groep huizen aan het begin van de Peesterstraat, nabij een brinkje aan de zuidoostkant van Norg. Tussen 1851 en 1898 duikt de naam Suingesloot op als aanduiding van deze buurtschap in geschriften en op kaarten.

Het beslaat een handvol boerderijen en huizen. In verband met de zeer geringe afstand tot het hoofddorp Norg worden de huizen al snel omgeven door de oprukkende bebouwing van die plaats. Vandaag de dag is de buurtschap dan ook niet meer als zodanig herkenbaar en op een paar historici en agrariërs na is de naam tegenwoordig volledig onbekend bij streekbewoners.
(© van de informatie over Suingesloot: geograaf mr. drs. Robert H.C. Kemkers te Nietap)

Reactie toevoegen