Sumar

Plaats
Dorp
Tytsjerksteradiel
Fryslân

sumar_collage.jpg

Sumar, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Sumar, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Sumar..JPG

Daar hebben we Sumar

Daar hebben we Sumar

Sumar. (2).JPG

In het centrum van Sumar

In het centrum van Sumar

Sumar. (3).JPG

Bij de kerk van Sumar

Bij de kerk van Sumar

Sumar.JPG

Molen De Hoop in Sumar

Molen De Hoop in Sumar

Sumar

Terug naar boven

Status

- Sumar is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel.

- Onder het dorp Sumar valt ook de buurtschap Sumarreheide.

- Voor de postadressen valt ook het Tytsjerkseradielse deel van het grotendeels Smallingerlandse dorp De Tike onder het dorp Sumar.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Suameer. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Tytsjerksteradiel sinds 1989 offiieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Sumar ligt NW van de dorpen De Tike, Nijega, Opeinde en Rottevalle en de kern Drachten, N van het dorp Oudega, NO van de dorpen Earnewâld en Garyp en het Nationale Park De Alde Feanen, ONO van de dorpen Warten, Warstiens en Wergea, O van de dorpen Suwâld en Hempens, OZO van de stad Leeuwarden, ZO van de dorpen Hurdegaryp, Tytsjerk en Ryptsjerk, Z van de dorpen Burgum, Feanwâldsterwâl en Feanwâlden, ZZW van het dorp Noardburgum, ZW van het Burgumer Mar en W van het dorp Eastermar.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Sumar 85 huizen met 457 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 550 huizen met ca. 1.400 inwoners (dit is inclusief het deel van het dorp De Tike dat in de gemeente Tytsjerksteradiel ligt, met ca. 20 huizen en ca. 50 inwoners).

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Sumar.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sumar heeft 9 rijksmonumenten.

- Korenmolen De Hoop.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Sinds 2016 is ook de Bangerstox-klasse onderdeel van Autocross Sumar (2e pinksterdag).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Sinds 2014 zijn er plannen voor een pontje van natuurgebied Noardermar (nabij de Burgumer buurtschap Noardermar) over het Prinses Margrietkanaal naar het aan de overkant gelegen Klein Zwitserland (in het uiterste NO van het buitengebied van Sumar) v.v. Anno 2018 zijn de plannen in een vergevorderd stadium. Alleen de exacte locaties zijn nog niet definitief. Als de aanlegplaatsen zijn bepaald, gaat de pont gemaakt worden door de Friese Poort in Leeuwarden. De intentie is om het pontje uiterlijk voorjaar 2020 in gebruik te kunnen nemen.

Terug naar boven

Beeld

- Op de site Sumar in Beeld vind je honderden oude foto's en ansichten van dit dorp.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Sumar.

- Nieuws: - De maandelijkse dorpskrant De Koekoek is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Kamp.

- Onderwijs en kinderopvang: - Doarpsskoalle It Bynt is een een 'ontmoetingsschool' die ontstaan is uit een fusie van de Master de Vriesskoalle en De Wyngert. De naam van de school wil uitdrukking geven aan de verbintenis tussen openbaar en christelijk onderwijs. Daarnaast voelen zij zich niet alleen verbonden aan elkaar en aan de kinderen en ouders, maar ook met het dorp Sumar.  Vanuit hun meerdimensionale identiteit willen zij kinderen goed onderwijs en een goede (persoonlijke) vorming geven. Hierbij maken ze in alle groepen gebruik van de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap.

Het pand van de basisschool biedt ook onderdak aan Peuteropvang 't Boartersplak. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Op Peuteropvang 't Boartersplak wordt gewerkt met het VVE-programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sumar.

Reactie toevoegen