Swarte Beien

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Swarte Beien

Terug naar boven

Status

- Swarte Beien is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar Súdwest-Fryslân.

- De buurtschap Swarte Beien valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Kûbaard.

- De buurtschap Swarte Beien ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Swarte Beien ligt rond het kruispunt van de wegen Slachte en De Leane. De buurtschap ligt W van het dorp Kûbaard, ZO van het dorp Lollum, NO van het dorp Waaksens, NW van het dorp Wommels, ZW van het dorp Spannum en ZZW van het dorp Tzum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Swarte Beien omvat slechts enkele huizen, met een handvol inwoners.

Reactie toevoegen