Swier

Plaats
Buurtschap
Beekdaelen
Heuvelland Parkstad
Limburg

Swier

Terug naar boven

Status

- Swier is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, gemeente Beekdaelen. T/m 1981 gemeente Wijnandsrade, in 1982 over naar gemeente Nuth, in 2019 over naar gemeente Beekdaelen.

- De buurtschap Swier valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wijnandsrade.

- De buurtschap Swier heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Zjwier.

Oudere vermeldingen
1316 Scarwirre, 1423 Scharwyer, 1558 Schwyer, 1810 Schwyr, ca. 1840 Sweijer, 1930 Zwier.

Naamsverklaring
Ontstaan uit het Romaanse carrucarium* met als betekenis ‘nederzetting bij land dat beploegd wordt’.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt rond de gelijknamige weg en de wegen Bongard, Landweg, Weg achter Swier en Swierderkerkweg, en ligt O van Wijnandsrade, ZO van Nuth, Z van de A76 en Hoensbroek, NW van Voerendaal, N van de A79 en NO van Klimmen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Swier 35 huizen met 186 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 95 huizen met ca. 240 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
"Het boek 'Verlangen naar Swier' is de autobiografie van Wim B. Dubois (1929). Als 13-jarige jongen wordt de Rotterdamse Wim tijdens de Tweede Wereldoorlog op de trein naar Limburg gezet om aan te sterken. Daar maakt hij kennis met het boerenbestaan en de mensen uit het in de titel genoemde gehucht. Hij komt er terecht in een volstrekt andere wereld dan hij in de stad gewend is. Beeldend beschrijft hij het leven in het gehucht, de oorlog, de contacten met de bezetter en de geallieerden, en hoe hij op een haar na aan de dood ontsnapt.

Als Limburg eerder bevrijd wordt dan Rotterdam - het zuiden van Nederland is in september 1944 bevrijd maar het westen pas in mei 1945 - kan Wim niet terug naar huis en wordt wat een zomervakantie bedoeld had te zijn een verblijf van een jaar. In zijn dagboekje maakt Wim aantekeningen van een bewogen oorlogsjaar, waarin een speciale band ontstaat met Tonia, de dochter van het gastgezin. Een waargebeurd verhaal over volwassen worden in oorlogstijd, ontluikende liefde, een hartverscheurend afscheid en een levenslange zoektocht naar wat er in Swier achterbleef."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In deze buurtschap heeft men last van notoire hardrijders. De inwoners klagen al tijden over gevaarlijke verkeerssituaties. Verschillende wegversmallingen, verkeerssluizen en oversteekplaatsen met middengeleiders moeten de buurtschap voortaan een stuk veiliger maken. De aanleg daarvan zal vermoedelijk medio 2020 plaatsvinden (dat lijkt althans een plausibele veronderstelling, omdat het bericht onder de link uit oktober 2019 dateert). Werkgroep Veilig Verkeer Swier en Brommelen zet zich daar voor in. De Buitenring en de turborotonde tussen Schinnen en Nuth moesten het doorgaande verkeer uit de omringende dorpen en buurtschappen halen, maar dat is anno 2019 nog niet overal gelukt. Enerzijds omdat niet iedereen de grotere en soms langere weg wil nemen. Verkeer is nu eenmaal als water: de stroom kiest de kortste weg. Vooral vanuit Brunssum en Hoensbroek richting Maastricht en andersom rijden mensen vaak binnendoor. Anderzijds omdat de bestuurders volgens de werkgroep de sluiproute via de buurtschappen bij Wijnandsrade hebben ontdekt in de periode dat de turborotonde nog niet klaar was, en die gewoontegetrouw zijn blijven volgen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap Swier heeft 3 rijksmonumenten, zijnde Hoeve Lindelauf uit 1641 en 1652 (ankerjaartallen) op huisnr. 30, hoeve Nieuwe Bongard uit 17e/18e eeuw op Bongard 1, en een archeologisch monument, zijnde een terrein met sporen uit de Romeine tijd.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Uitvoerige Site over Swier en buur-buurtschappen, van Els Diederen, met o.a. geschiedenis, cultuur en bezienswaardigheden. Zeer aante bevelen om eens goed voor te gaan zitten, als je in deze buurtschap en omgeving of in Limburg en het Limburgs in bredere zin bent geïnteresseerd.

- Dialect: - Buurtschap Swier heeft een eigen, mooi zangerig dialect; het Zjwiers. Heel opvallend is d e-naslag in woorden met ee-, ie-, oe- en uu- zoals: beëk (beek), mieë (meer), roeëd (rood), vuuër (vuur) en de naslag in ao-woorden zoals: Raoë (ook geschreven als Roa), baoëve (boave) (Wijnandsrade, boven). Helemaal onderaan de pagina onder de link staat het 'Zjwiers leësplenksjke' afgebeeld. "Gratis te besjtelle bie de samesjtèlster es pdf. A4 om in te klure en te liëre leëze!"

- Zorg: - Zorgboerderij Swier biedt een zinvolle dagbesteding aan mensen met een beperking. Zij helpen mee met de alledaagse werkzaamheden op de geitenhouderij. De deelnemers worden zo veel mogelijk betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden en krijgen hierdoor ook een eigen verantwoordelijksgevoel. Iedere deelnemer kan op zijn of haar eigen manier aan het werk zijn, met zijn of haar eigen mogelijkheden en behoeften. Het gaat bijvoorbeeld om het bijvoeren van de geiten, voeren van de lammeren, flesjes geven aan de lammetjes, het opstrooien en uitmesten van de lammerenhokken en het schoonhouden van de stal. Tevens zijn er poezen, konijnen, kippen, mini-paardjes en een groot paard, die ook allemaal zo hun verzorging nodig hebben. Ook in de moestuin is altijd genoeg te doen. En dan is er nog de kantine, met werkzaamheden als koffie/thee zetten, lunch verzorgen, iets lekkers bakken of schoonhouden.

Reactie toevoegen